ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

I.1. Vymezení poradenských služeb ve škole:

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitelka školy, případně jí pověřený pracovník. Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

 • Výchovný poradce se věnuje primárně problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) ve škole.
 • Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
 • Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních dětí a žáků, kteří potřebují speciální pedagogickou podporu.

I.2. Poradenské služby v ZŠ a MŠ Loučka zajišťují:

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • školní speciální pedagog
 • třídní učitelé
 • učitelé výchov (občanské výchovy, výchovy k volbě povolání)
 • učitel - metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

I.3. Úkoly a cíle speciálně pedagogického poradenství na ZŠ:

 • spolupráce všech výše jmenovaných subjektů školy, vytvoření široké základny primární prevence   
 • školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledování účinnosti preventivních programů, vytvoření metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • poskytování poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vytváření podmínek pro práci s integrovanými žáky a nadanými žáky
 • vybudování příznivého sociálního klima pro integraci kulturních odlišností a příjímání sociálních odlišností ve škole
 • prohloubení včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
 • integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadů práce

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 20/11 °C

Užitečné odkazy

facebook
MS365

skolaonline

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie