Navigace

Obsah

Milí rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, Obecní úřad Loučka, coby zřizovatel spolu s vedením školy zvažuje a připravuje otevření mateřské školy od 25. května 2020.

MŠ bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření:

 

  • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

 

  • Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, dezinfekci a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před budovou MŠ, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte rodič nesmí vstoupit do třídy, musí zachovat dostatečný odstup.

 

  • Děti ani pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

 

  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a mýdlem.

 

  • Bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.

 

  • V případě, že se dítě vrátí do MŠ, nemohou již rodiče čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

 

  • Budeme vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE).

 

  • Veškeré naplánované akce do konce roku jsou zrušeny! Pasování předškoláků na školáky proběhne v náhradním termínu na konci srpna (dle aktuální situace).

 

  • Přeplatek školného za měsíc březen bude převeden do dalšího období. Školné bude kráceno.

 

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády ČR. Ohledně změn budou rodiče včas informováni.

Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy dle zkušeností z provozu. Jedná se o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínky provozu upravovat, abychom všechny co nejvíce ochránili.

Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do školky posílat. Proto potřebujeme nejpozději do 18. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o znovuotevření MŠ.

 

Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně, zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v mateřské škole a své stanovisko potvrdili v on–line dotazníku - ZDE

 

                         Markéta Bulinská