ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně - Mgr. Marie Bechná

Konzultační hodiny:   

Út        9:15 - 10:15 

St        12:00 - 13:00 (nebo dle dohody)

Informace k přij. řízení

Informace k přípravě na přijímací řízení do oborů SŠ (6.44 MB)

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).
 • Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo vyhlašuje do 31. ledna. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.
 • Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy:  do 31. 1. 2021; do 31. 10. 2020 (obory s talentovou zkouškou). 

1. termín: 12. dubna 2021 (4leté obory, vč. NS) BUDE UPŘESNĚNO!!

                   14. dubna 2021 (6letá a 8letá gymnázia)

2. termín: 13. dubna 2021 (4leté obory, vč. NS) 

                   15. dubna 2021 (6letá a 8letá gymnázia)             

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

    1. termín: 12. května 2021

    2. termín: 13. května 2021

 • Do oborů s talentovou zkouškou může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky na platném tiskopise do 30. 11. 2020, není tím dotčeno právo podat 2 přihlášky i na školy bez talentové zkoušky
 • Do maturitních oborů může student podat rovněž nejvýše 2 přihlášky řediteli SŠ na platném tiskopise do 1. 3. 2021
 • U uchazečů se Speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy na základě doporučení ŠPZ rozhodne o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
 • Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů). 
 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání; 

výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%

(do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů);

výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena; 

případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V souvislosti s § 5 odst. 7 vyhlášky č. 233, o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 • Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí. 
 • Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.

Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna - 30. dubna. 

 • Další kola přijímacího řízení: Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou

informace zveřejňovány na www.zkola.cz V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali). Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

 • Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • Zápisový lístek - slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se   žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března).
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případě kdy:

Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

INFORMAČNÍ ZDROJE

 • Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz
 • Kalendář dnů otevřených dveří;
 • Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;
 • Podpora řemesel v odborném školství;
 • 2. a další kola přijímacího řízení;
 • Burza škol www.burzaskol.cz
 • V oblasti přijímacího řízení doporučujeme dále sledovat:
 • sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády na www.zkola.cz ;
 • www jednotlivých středních škol;
 • www.msmt.cz

Přijímací řízení pro rok 2021-2022

Co bude dál po ZŠ

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 9. 2021
oblačno 17 °C 10 °C
sobota 25. 9. jasno 20/9 °C
neděle 26. 9. jasno 23/12 °C

Najdete nás také zde

facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie