Navigace

Obsah

Zaměstnanci - školní rok 2019/2020

Seznam pedagogických zaměstnanců ZŠ

Jméno Náplň práce E-mail
Mgr. Šárka Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ, Aj zsloucka@zsloucka.cz
Mgr. Radka Macháňová

zástupkyně ředitelky, M, F

zastupce@zsloucka.cz

Mgr. Hana Poláková TU 2. a 4. ročníku polakova@zsloucka.cz
Mgr. Petra Barveníčková TU 3. ročníku barvenickova@zsloucka.cz
Mgr. Jana Randýsková TU 5. ročníku; logopedie randyskova@zsloucka.cz
Mgr. Lenka Sváčková TU 1. ročníku svackova@zsloucka.cz
Mgr. Marie Bechná  výchovná poradkyně, M, Z bechna@zsloucka.cz
RNDr. Zdeněk Veselý TU 8. ročníku annazsloucka@email.cz
Mgr. Olga Garzinová TU 9. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů

garzinova@zsloucka.cz

Mgr. Soňa Vojtovičová TU 7. ročníku vojtovicova@zsloucka.cz
Mgr. Petr Vystrčil TU 6. ročníku vystrcil@zsloucka.cz
Mgr. Taťána Hradilová výuka NJ, Hv hradilova@zsloucka.cz
Mgr. Jarmila Mertová speciální pedagog mertova@zsloucka.cz
Ivana Bátrlová vychovatelka ŠD a ŠK  batrlova@zsloucka.cz
Naděžda Stašová  asistent pedagoga, vychovatelka ŠD stasova@zsloucka.cz 
Václav Koplík  asistent pedagoga, F,D koplik@zsloucka.cz
Mgr. Ján Rimbala výuka náboženství

 

Seznam správních zaměstnanců

Jméno Funkce E-mail
Růžena Ševelová ekonomická zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní sevelova@zsloucka.cz
Martin Chroust školník, údržbář -
Dana Dohnalová vedoucí  ŠJ dohnalova@zsloucka.cz
Jitka Federmannová vedoucí kuchařka -
Marie Hásová kuchařka -
Andrea Pavelková kuchařka -
Věra Sedlářová uklízečka -
Viktorie Pavelková uklízečka