Obsah

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku

3.9.2018

Podzimní prázdniny

29.10. – 30.10. 2018

Pedagogická rada

13.11.2018

Třídní schůzky

13.11.2018

Vánoční prázdniny

22.12.2018 – 2.1.2019 (včetně)

Pedagogická rada

22.1.2019

Konec I. pololetí, vysvědčení

31.1.2019

Pololetní prázdniny

1.2.2019

Jarní prázdniny

25.2.- 3.3.2019

Odevzdání přihlášek na SŠ

do 1.3.2019

Zápis do 1. třídy ZŠ

10.4.2019

Pedagogická rada

16.4.2019

Velikonoční prázdniny

18.4.2019

Zápis do MŠ

7.5.2019

Pedagogická rada

20.6.2019

Ukončení školního roku

28.6.2019

Hlavní prázdniny

29.6.- 1.9.2019

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

01

02

2

3

6

5