Navigace

Obsah

MŮŽE SE HODIT = MATEMATIKA

 

Výklad  a procvičování

Přehled početních operací se zlomky

Luštěnky - hádanky a kvízy  na procvičování nejen matematiky (1. stupeň)

MatMat - procvičování základních početních operací (1. stupeň)

Matematika podle Hejného - online procvičování úloh z matematiky, která je vyučována Hejného metodou; poskytuje inspiraci i do běžných hodin. (1. stupeň)

Online cvičení - velké množství příkladů roztříděná do jednotlivých témat, která se probírají v různých ročnících. (1. a 2. stupeň)

Matematika polopatě - tady to pochopíte, srozumitelně vysvětlená teorie (1. a 2. stupeň)

 

Výuka geometrie - program napsaný pro webový prohlížeč a pomocí kterého si lze osvojit ve třech tématických celcích( úhly, trojúhelník, souměrnost) základní znalosti z geometrie.(6.ročník)

Úhly - aplikace, která umožňuje názorně a rychle vytvářet úhly různých velikostí, ukazuje jejich měření pomocí úhloměru a učí žáky odhadovat velikosti úhlů (5., 6. ročník)

Zlomky hravě - zde můžete procvičovat zlomky interaktivní formou (7. ročník)

Zlomky názorně - zde lze zobrazit v kruhu nebo čtverci jeho části, utváří tak představu zlomků, procent nebo desetinných čísel. (7. ročník)

 

Sbírka příkladů 1 (2. stupeň)

Sbírka příkladů 2 (2. stupeň)

 

Matematika hrou - prostředí, které umožňuje hravé procvičení učiva, které lze třídit podle kategorií nebo ročníků. (1. - 7. ročník)

Matematické hry - web nabízí nespočetně možností, jak si pomocí matematických her osvojit různé učivo, např. násobilku, desetinná čísla, zlomky apod. 

Papírové modely - zde najdete obrovské množství papírových modelů těles. (1. a 2. stupeň)

 

Procvičování rovnic krok za krokem - nápověda a online způsob, jak porozumět rovnicím