Navigace

Obsah

NÁVRH PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Zdůvodnění potřeby realizace opatření

 

Projekt si klade za cíl vybudovat přírodní školní zahradu, která bude podnětným místem pro aktivity dětí. Místem, kde se budou setkávat s přírodou, přírodními materiály, pěstovat rostliny, sklízet ovoce, ale také si budou hrát a tvořit si úkryty. V zahradě se nachází různorodé prvky s různým způsobem využití. V zahradě se děti mohou setkat s různými živly. Živel země je zastoupen prvky hlíny - v pěstebních záhonech. Živel vody bude dětem zpřístupněn v podobě vodního prvku, využívajícího dešťovou vodu ze střech budov a vodu z pumpy.

Zahrada je členěna na zónu aktivní hry dětí obsahující několik navržených balančních prvků. Součástí této zóny budou také herní prvky, o které bude žádáno z dotace MMR. Všechny herní prvky budou realizovány z akátového dřeva, aby zapadaly do přírodního vzhledu zahrady. V herní zóně bude také umístěna navržená hmatová stezka, seznamující děti s různými materiály a podporuje rozvoj jejich smyslového vnímání. Pro výuku bude využíváno třídění materiálů dle příslušnosti k jednotlivým stromů,…

Důležitou částí zahrady je zóna praktického poznávání. V této části budou pro děti doplněny prvky jako hmyzí domek, pozorovací centrum, vyvýšené záhony, expozice kamenů, vodní prvek a revitalizované jezírko se sedací plochou. Na těchto prvcích budou děti pozorovat přírodní zákonitosti a jevy, pěstovat rostliny, sledovat růst kořenů, ….. a provádět pokusy a objevovat přírodní zákonitosti.

Bezprostředně na tuto zónu navazuje zóna výuková, kde bude do zahrady doplněn prvek přírodní učebny s tabulí, lavicemi a stoly a několika tabulí mimo přírodní učebnu. Děti a pedagogové zde budou moci zaznamenávat změny, kreativně pracovat s přírodními materiály a trávit více volného času v zahradě.

NÁVRHY MIMO PŘÍRODNÍ ZAHRADU  A PŘÍLOHY NÁVRHU

Vzhledem k rozlehlosti zahrady a okolí školy byly zpracovány ještě návrhy, které se přírodní zahrady netýkají zcela, ale je nutné řešit.

 

PARKOVÁNÍ

Na podnět rodičů a učitelů je navrženo možné rozšíření parkovacích plochu u jídelny a v okolí školní budovy.

Nákres s popisem :

 

VSTUP DO ŠKOLY

Samostatně jsou uvedeny výkresy vstupu do základní školy, který v současné době netvoří reprezentativní vstup do základní školy a na návrzích jsou navrženy jeho úpravy.

Nákresy s popisem :

 

DOTACE

Přehled dotací , které lze využít pro financování těchto úprav.

Projekt je podrobněji připraven pro první ze zmiňovaných dotací na přírodní zahrady.

 

Případné dotazy, připomínky, návrhy na doplnění a případné změny, komentáře k variantám (která je podle vás lepší nebo návrh na kombinaci jednotlivých variant) zasílejte na pavlalorenzova@seznam.cz nebo volejte 737479423.