ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace

 

Zápis do Mateřské školy Loučka pro školní rok 2023/2024

proběhne ve středu 3. května od 10  do 16 hodin,

kdy bude sestaven časový harmonogram.

Na konkrétní čas se prosím přihlaste na tel. číslech:

739 642 526, nebo 571 640 133

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT V TERMÍNU DO 3. 5. 2023 JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:

 1. osobním podáním do MŠ, nebo do poštovní schránky u vstupu do MŠ v zalepené obálce.
 2. poštou – zasláním na adresu: ZŠ a MŠ Loučka, Loučka 188, 75644 (do 27. 4. 2023)
 3. přes datovou schránku -  86m2yn9

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ NAJDETE NA STRÁNCE www.zsloucka.cz v sekci ZÁPIS DO MŠ

ŽADATEL DOLOŽÍ:

 1. Žádost o přijetí dítěte – je třeba ji vytisknout oboustranně a vyplnit všechny části žádosti (včetně příloh viz. žádost, e-mailu i telefonického kontaktu na zákonného zástupce, nezapomeňte také na podpis)
 2. U zápisu prostou kopii rodného listu (k nahlédnutí)

Očkování musí být potvrzeno na evidenčním listu (povinná příloha žádosti) ošetřujícím lékařem dítěte!

Pro školní rok 2023/2024 bude na základě současné situace přijato 11 dětí.

ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle stanovených kritérií.

 

KRITÉRIA

   POČET BODŮ

 

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy a trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (Loučka, Podolí, Lázy) – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2023

5

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2023

2

4 roky dosažené k 31. 8. 2023 a trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (Loučka, Podolí, Lázy)

4

4 roky dosažené k 31. 8. 2023

2

3 roky dosažené k 31. 8. 2023 a trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (Loučka, Podolí, Lázy)

3

3 roky dosažené k 31. 8. 2023

2

2 roky dosažené k 31. 8. 2023 a trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (Loučka, Podolí, Lázy)

2

2 roky dosažené k 31. 8. 2023

1

 

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria. Žadatelé se shodným počtem bodů, budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2023.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Loučka a být přiměřeně samostatné.

 

To znamená, že při nástupu do MŠ zvládá:

 • komunikovat – umí si říci, co chce, co potřebuje
 • nenosit pleny
 • spolupracovat při oblékání, svlékání
 • dokázat se najíst samo – držet lžíci, umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu, pít z hrnku
 • samostatně používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem
 • ujít kratší vzdálenost

 

ZVEŘEJNĚNÍ

Po odevzdání dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím e-mailu. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy MŠ dne 17. 5. 2023 po dobu 15 dnů. Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude do vlastních rukou doručeno poštou rozhodnutí o nepřijetí.

 

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

(§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Mateřská škola

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:15
TÝDEN:0
CELKEM:505317

Aktuální počasí

dnes, neděle 1. 10. 2023
zataženo 19 °C 9 °C
pondělí 2. 10. skoro jasno 22/11 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 22/12 °C
středa 4. 10. slabý déšť 15/10 °C

Užitečné odkazy

facebook
MS365

skolaonline

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie