ZŠ a MŠ Loučka
Zš a mš Loučkaokres Vsetín
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Loučka
Základní škola a mateřská škola Loučka
okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace

Seznam dětí přijatých do MŠ (59.12 kB)

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUČKA

Zápis do Mateřské školy Loučka pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez přítomnosti dětí.

ŽÁDOSTI A DOKUMENTY JE MOŽNÉ PODAT V TERMÍNU 3. 5. – 14. 5. 2021 JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:

 1. do datové schránky školy – ID: 86m2yn9

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) – zsloucka@zsloucka.cz

 3. poštou – zasláním na adresu: ZŠ a MŠ Loučka, Loučka 188, 75644

 4. osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní školy – Loučka 188

ŽADATEL DOLOŽÍ:

 1. Žádost o přijetí dítěte – je třeba ji vytisknout oboustranně a vyplnit všechny části žádosti (včetně e-mailu i telefonického kontaktu na zákonného zástupce, nezapomeňte také na podpis)

 2. Prostou kopii rodného listu

 3. Čestné prohlášení o očkování dítěte- Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

 4. Kopii očkovacího průkazu

Očkování také musí být potvrzeno na žádosti ošetřujícím lékařem dítěte!

ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle stanovených kritérií.

KRITÉRIA

   POČET BODŮ

1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021

              8

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ u dítěte, které dosáhlo věku 

    minimálně 4 let k 31.8.2021

              3

3.

Věk 

dítěte

4 roky dosažené k 31.8.2021

              3

3 roky dosažené k 31.8.2021

              2

2 roky dosažené k 31.8.2021

              1

4. Bydliště dítěte v Loučce

              1

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ Loučka vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022

              1

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria. Žadatelé se shodným počtem bodů, budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2021.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Loučka a být přiměřeně samostatné.

To znamená, že při nástupu do MŠ zvládá:

 • Komunikovat – umí si říci, co chce, co potřebuje
 • Nenosit pleny
 • Spolupracovat při oblékání, svlékání
 • Dokázat se najíst samo – držet lžíci, umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu, pít z hrnku
 • Samostatně používat toaletu
 • Umět si umýt ruce mýdlem
 • Ujít kratší vzdálenost

ZVEŘEJNĚNÍ

Po odevzdání dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude zákonnému zástupci sděleno e-mailem dle kontaktu uvedeného v žádosti. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy MŠ dne 20. 5. 2021 po dobu 15 dnů. Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude do vlastních rukou doručeno poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 1. 2022
zataženo 1 °C -2 °C
pondělí 17. 1. déšť se sněhem 3/-1 °C

Najdete nás také zde

facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie