Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19.6.2020
ČESKÝ JAZYK Procvičování skladby a na alfbooku.
NĚMECKÝ JAZYK V PS přečíst stranu 16.
DĚJEPIS Opakování učiva - 20. století.
OBČANSKÁ VÝCHOVA Osobní rozvoj

.

čtvrtek 18.6.2020
MATEMATIKA Uvidíme se na konzultaci.
ČESKÝ JAZYK Kdo nedělal, procvičování skladby na alfbooku.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 70/1 – popis obrázku – there is a ...ing/there are ...ing
PŘÍRODOPIS Určení žáci mají uložené nesplněné úkoly, donesou je ve čtvrtek do školy.

středa 17.6.2020
ČESKÝ JAZYK Kdo nedonesl nebo neposlal úkoly, tak je donést ve čtvrtek.
MATEMATIKA Opakujte si; prolistujte si učebnice matematiky, sbírky a tabulky; případné "poznámky" vygumujte.
NĚMECKÝ JAZYK V PS na straně 15 cvičení 19 - doplň správnou předložku.
ZEMĚPIS Určení žáci mají uložené nesplněné úkoly, donesou je ve čtvrtek do školy.
CHEMIE Určení žáci mají uložené nesplněné úkoly, donesou je ve čtvrtek do školy.

úterý 16.6.2020
MATEMATIKA Opakování: vypracuj testy na www.alfbook.cz 9. ročník - matematika - prostorová tělesa
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 69/2 – napsat zda jde o slovo z tématu jídla, těla nebo léčení
NĚMECKÝ JAZYK Nauč se slovíčka v PS na str. 19, das Traumzimmer - Eis laufen
PŘÍRODOPIS Určení žáci mají uložené nesplněné úkoly, donesou je ve čtvrtek do školy.
CHEMIE Určení žáci mají uložené nesplněné úkoly, donesou je ve čtvrtek do školy.

pondělí 15.6.2020
MATEMATIKA Vypracuj a dodej do školy test z předcházející hodiny.
ČESKÝ JAZYK Opakování všech slohových útvarů.
DĚJEPIS Str. 162 - 163 - Kriza e pád komunistických režimů, "sametová revoliuce", vznik ČSR
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.
FYZIKA Koukni na video o jaderných elektrárnách.

F - JADERNÁ ELEKTRÁRNA

pátek 12. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Opakování - str. 113 cv. 1 - čárky, zopakovat VV a jejich druhy.
NĚMECKÝ JAZYK V PS na str. 19 si přečti německy i česky 2. sloupeček slovíček ( das Bad - Eis laufen ).
DĚJEPIS Dokončit období normalizace a nesvobody v naší zemi.
Občanská výchova Zamyslet se nad globálními problémy dneška - byl referát.

čtvrtek 11. 6. 2020
MATEMATIKA Vypracuj test z přílohy a pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Zopakovat si literární druhy a žánry, autory a jejich díla.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str.42/ 1 spojit věty s časovými údaji, viz příloha z 9. 5.
PŘÍRODOPIS Dostaneš test , který bude opakováním základních vědomostí z historické geologie. Přines i sešit, prohlédnu si plnění úkolů. Vyplněný test přines ve čtvrtek 18.6. do školy nebo ho vhoď do 18.6. podepsaný do schránky školy! Bude zahrnuto do hodnocení!
FYZIKA Vypracuj test z přílohy a pošli ke kontrole.

M - SHRNUTÍ UČIVA

F - SHRNUTÍ UČIVA

středa 10. 6. 2020
Do školy si přineste PS, školní sešity a žákovskou knížku.
ČESKÝ JAZYK Zopakovat si literární pojmy, vlastní četba - ve škole ústně, ostatní poslat, donést.
MATEMATIKA Podobnost - vypracuj příklad 2. na straně 82 v učebnici.
NĚMECKÝ JAZYK V příloze je výslovnost nových slovíček, opiš si ji do PS str.19. Jedná se o část : das Traumzimmer - Eis laufen. Ve čtvrtek vzít do Nj s sebou PS a sešit.
ZEMĚPIS Od poloviny žáků mi chybí prezentace - kraje. Ve čtvrtek možno odevzdat ! Zahrnu do klasifikace / Ve čtvrtek přines i sešit !!
CHEMIE Ve čtvrtek přines sešit , prohlédnu si ho a vyhodnotím, jak jsi plnil úkoly během distanční výuky.

NJ - VÝSLOVNOST

úterý 9.6.2020
MATEMATIKA Zopakuj si úlohy o podobnosti a vyřeš graficky úlohy 11 a 13 na str. 55 uč.
ANGLICKÝ JAZYK Lekce 6 – předpřítomný + minulý čas. Opakování viz příloha.
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka : cool - der Teddy, potom vyplň test na www.socrative.com room name TANA1234 . Večer se podívám na výsledky.
PŘÍRODOPIS Od poloviny žáků mi chybí prezentace geologického období.Ve čtvrtek možno odevzdat ! Zahrnu do klasifikace /
CHEMIE na str.68 v učebnici je test , pokus se ho vyplnit. Ve čtvrtek ho rozebereme !

AJ - PŘEDPŘÍTOMNÝ A MINULÝ ČAS

pondělí 8. 6. 2020
MATEMATIKA Vypočítej příklady ze sbírky - str. 51 cv 9A. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Dodělat si všechny úkoly k fejetonu, nezapomenout na četbu - alespoň ústně, co jste za tu dlouhou dobu přečetli. Donést ke kontrole ve čtvrtek všechny sešity se zápisy a úkoly, referáty !!!
DĚJEPIS Období normalizace - str. 138 - 141, protesty obyvatel, nové zákony, J. palach, Poučení z krizového vývoje -1979, Charta 1977. Referáty, sešity se zápisy a úkoly.
ANGLICKÝ JAZYK Reading . The Earthquake. Chapter I. Čtení nahlas, nejméně 2x.
FYZIKA Opakujte na www.alfbook.cz ; 9. ročník - fyzika - el. a magnetsimus - napětí, proud, odpor 1 a 2; snaž se o co nejlepší výsledek

pátek 5.6.2020
ČESKÝ JAZYK Testy Sciodat, Cermat, zkoušení všeho, co vám ještě nejde. Ostatní - čj str. 103 cv 3a.
MATEMATIKA Dělali jsme co se dalo, dobře se na to vyspěte, zkuste něco sníst a vykročte pravou. :-) Držíme pěsti.

čtvrtek 4.6.2020
ANGLICKÝ JAZYK Zkuste si rychlý test na věty https://www.youtube.com/watch?v=VwFaZCrtBWg
PŘÍRODOPIS Dokonči prezentaci vybraného geologického období /týká se žáků, kteří práci neodevzdali / Přines v příštím týdnu do školy !
FYZIKA Pokračuj v příloze Transformační poměr (26.5.); zaměř se na příklady a vypracuj úkol 1,2 a 3.
ZEMĚPIS Dokonči prezentaci vybraného kraje /týká se žáků, kteří práci neodevzdali / Přines v příštím týdnu do školy !

středa 3. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Konzultace, nezapomenout na úkoly, četbu knih, referáty. Kdo nemá, poslat.
MATEMATIKA Konzultace - cvičný test; ostatní vypracují test na procenta na SCIODAT

úterý 2. 6. 2020
NĚMECKÝ JAZYK Udělej opis slovíček, PS str. 19, jedná se o tato slovíčka : cool - der Teddy. Každé slovíčko napiš do sešitu nejméně 2x.
DĚJEPIS Nezapomenout na referát o pomáhajícím člověku - poslat! Učebnice str. 134 - 137- 60. léta - Evropa, Radikální hnutí, Pražské jaro, Sjezd spisovatelů, 21. 8. 1968. Podívat se i na dokumenty - o srpnu 1968 je jich mnoho.
CHEMIE Z učebnice na str.67 si zopakuj učivo o kyslíkatých derivátech. Pokus se do sešitu odpovědět na otázky 1.2.3.4. na str.67 dole !

pondělí 1. 6. 2020
MATEMATIKA Konzultace - algebraické výrazy, opakování pojmů. Žáci doma vypracují testy na SCIODAT; přihlašovací údaje zůstávají stejné
ČESKÝ JAZYK Konzultace, kontrola testů Sciodat, opakování - recenze - dodat úkol, reportáž, fejeton. Učebnice čj - str. 164 fejeton Domácí vězení cv. 3 a, b, c, d nebo e. Dát ke kontrole.

pátek 29.5.2020
ČESKÝ JAZYK Další testy na Sciodat - 6 posledních. Ostatní str. 136 cv. 2, 3
MATEMATIKA Vyzkoušej si testy na www.alfbook.cz - 9. ročník - matematika - cvičné přijímací zkoušky; dej si záležet, vyzkoušej i více, kouknu se jak se vám dařilo; zapojit se mohou všichni :-)

čtvrtek 28.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Reading Chapter 7. Úkol viz příloha. Poslat na kontrolu.
PŘÍRODOPIS Dokonči prezentaci vybraného geologického období a pošli mi to, nebo přines do školy
ZEMĚPIS Dokonči prezentaci vybraného kraje ČR a pošli mi to nebo přines do školy.

AJ - READING

středa 27.5.2020
ČESKÝ JAZYK Konzultace, uč. Čes. jazyk - str. 101 - Elipsa / výpustka / - nevyjádřená část věty. Známe ji z předchozího textu. Jde o stručné vyjadřování. Př.: Ahoj. Tě vidím. Já taky. Co?... Na str 100 cv. 6 - přečíst si. Dále VSUVKA - str. 135 - některé věty netvoří s souvětí s ostatními větami, mluvnicky s nimi nesouvisí, jsou do nich volně vsunuty. Bývají odděleny čárkami, pomlčkami, jiným typem písma, ... Neurčují se ve větném rozboru. Pouze hodnotí, vysvětlují. P5.: Jednou v zimě, myslím koncem ledna, jsme šli bruslit. - myslím koncem ledna - je vsuvka. Přečtěte si str. 135 cv. 1 - Semínka.
MATEMATIKA Na konzultacích budeme opakovat algebraické výrazy; procvičuj s námi na umíme matiku: https://www.umimematiku.cz/odvozovani-upravy-vyrazu-2-uroven/26

úterý 26. 5. 2020
FYZIKA Využij přiloženého listu a zapiš si, co je a co umožňuje transformační poměr. Zaměř se na teorii, snaž se pochopit řešený příklad. Přiložené úlohy si necháme na příště.
NĚMECKÝ JAZYK PS str. 11 cvičení 5, spojíš německý výraz s českým.
DĚJEPIS Úkol - Vypracovat referát o osobnosti z českých dějin -/ 30. - 60. léta 20. století /, která pomáhala druhým lidem, zachránila někoho, ... Poslat na email, donést do školy.
CHEMIE Přečti si učivo v učebnici na str.64 - 67 o kyselinách a jejich vlastnostech Do sešitu si však zapiš pouze text v modrém rámečku dole na str. 67.

F - TRANSFORMAČNÍ POMĚR

pondělí 25. 5.2020
MATEMATIKA Konzultace, pohybové slovní úlohy; pro domácí studenty - vypočítejte příklady na soustavy dvou rovnic - Alfbook - 9. ročník - Matematika - Rovnice - Soustava rovnic o dvou neznámých
ČESKÝ JAZYK Konzultace, Fejeton - další ukázka str. 160 - Hmoždinka, úkoly 2abc.

pátek 22. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Procvičování na sciodat máte nastaveno. Ostatní si dodělají, co nestihli ve středu a k tomu str. 101 cv. 1a.
MATEMATIKA Procvičujte geometrické úlohy na odkazu níže a také na SCIODATu.

M - PROCVIČOVÁNÍ GEOMETRIE

čtvrtek 21.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Chapter 6. Procvičování čtení. Opakujete nahlas věty. Projděte si to nejméně 2x.
PŘÍRODOPIS vyber si jedno geologické období vývoje Země a zpracuj jeho prezentaci písemně . Do 5-6. ji odevzdej nebo pošli na adresu annazsloucka@email.cz. Prezentace bude zahrnuta do klasifikace.
FYZIKA Využij přiložené prezentace a udělej si výpisky na téma transformátor. Projděte si svoji vesnici a do výřezu mapy vaší obce zakresli umístění transformátů vysokého napětí. Pošli k nahlédnutí.
ZEMĚPIS vyber si jeden kraj ČR a zpracuj jeho prezentaci písemně . Do 5.6. ji odevzdej nebo pošli na adresu annazsloucka@email.cz. Prezentace bude zahrnuta do klasifikace.

F - TRANSFORMÁTOR

středa 20. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Konzultace, Čítanka - str. 206 Jiří Kolář - básně Šel a Odyssea. Je to moderna. kaligram - spojení obrazu a slova. Jak byste vysvětlili názvy básní podle písmena, slova a obrazu.Mluvnice - str. 99 Osamostatněný větný člen - žlutý odstavec - Zajdu k vám zítra. Odpoledne. - zdůrazní, doplní text. Stojí za větou samostatně. V tomto případě je to PUČ - odpoledne. Je k tomu cv. 3 na str. 99. Str. 100, cv. 5 - doplnit čárky.
MATEMATIKA Na konzultacích procvičujeme geometrii; zkuste si ji také na odkazu níže; hodnocení ofoťte a pošlete.

M - PROCVIČOVÁNÍ - ÚHLY V TROJÚHELNÍKU

úterý 19. 5. 2020
FYZIKA Vyhledej s pomocí učebnice str. 61-62 jak pracuje a co to je: generátor, alternátor a dynamo.
NĚMECKÝ JAZYK Nauč se 2. část slovíček, PS str. 19 : das Wohnzimmer - der Teddy .
DĚJEPIS Učebnice str. 116,117 - Umění - obrazem světa - 2. pol. 20. století. Vypsat výtvarné skupiny a směry. Podívat se na obrázky.

pondělí 18. 5. 2020
MATEMATIKA Konzultace; ostatní provedou testy Funkce a Lineární funkce v programu ALFBOOK - 9. ročník - matematika - funkce.
ČESKÝ JAZYK Připomínám recenzi a reportáž. Poslední slohový útvar - fejeton - vtipný, poutavý čllánek zajímavě zpracovaný ze života. Str. 161 Vánoční dárek, Rudolf Křesťan - přečíst, 163 1 abc.

pátek 15. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Další testy přes sciodat po pravopisu. Na stránkách školy je možnost dalšího testování.  Mluvnice - Samostatný větný člen - str. 98. Slouží ke zdůraznění. Je z věty vyjmut, oddělen čárkou a zastoupen zájmenem nebo příslovcem. Př.: Ivana, ta dnes nepříjde.  Je to IVANA , ve větě je podmětem. Str. 98 cv. 1 - přečíst, cv. 2 napsat.
MATEMATIKA V aplikaci SCIODAT (přístup už znáte) jsem vám přiřadila dva testy - hranol a válec, jejich objem a povrch. Vyzkoušejte si to všichni.

čtvrtek 14.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Reading Chapter 5. Úkol viz příloha. Poslat na kontrolu.
PŘÍRODOPIS stručně již podle známé osnovy dokonči historii vývoje Země v třetihorách a čtvrtohorách. je tov učebnici na str.81-82.
ZEMĚPIS stučně dokonči kraje ČR : Zlínský a Severomoravský. Využij atlasu a učebnice na str. 117-118.

AJ - READING

středa 13. 5.2020
ČESKÝ JAZYK konzultace k př. zkouškám, ostatní - nezapomenout na reportáž, Čítanka - str. 190 - Píseň o domově - Jan Zahradnéček - počet slok, rým, básnické výrazy, zvláštnosti, Mluvnice - zopakovat si větu dvojčlennou, jednočlennou, větný ekvivalent - str. 94, 95. Str. 95 cv. 5.
MATEMATIKA konzultace k přijímacím zkouškám; ostatní pošlou vyřešené rovnice(chybí mi z pondělí) a procvičují učivo soustavy rovnic o dvou neznámých (sčítací a dosazovací metoda) na odkazu níže; o práci pošlete zprávu do mailu

M - UMÍME MATIKU

úterý 12. 5. 2020
FYZIKA V příloze najdeš křížovky na téma magnetismus, zajímá mě závěrečná tajenka. Pošli na mail.
NĚMECKÝ JAZYK Opiš výslovnost nových slovíček, máš je v příloze. Potom zadej www.socrative.com , vpravo nahoře klikni na login, potom vyber Student Login, název učebny ( room name) : TANA1234 , potom zadej své jméno. Čeká tě 1 test, jedná se o starší slovní zásobu, takže dopředu si nic opakovat nebudeš. Proveď dnes (do 20.00 hod.), potom se podívám na výsledky.
DĚJEPIS Str. 104, 105 - Technika a informační revoluce - časová přímka na boku str. 105- co bylo kdy vynalezeno - PC, komunikace, energie, lékařství
CHEMIE v učebnici si najdi test na str.68 a do sešitu si zkus odpovědět na otázky 1 až 6. Pomoci si můžeš i učebnicí .

F - KŘÍŽOVKY

NJ - VÝSLOVNOST NOVÝCH SLOVÍČEK

pondělí 11.5.2020
MATEMATIKA konzultace k přijímacím zkouškám; ostatní procvičují řešení rovnic - pošlete ke kontrole 6 řešení rovnic spolu se zkouškami
ČESKÝ JAZYK konzultace k přijímacím zkouškám, ostatní pokusit se napsat vlastní reportáž - str. 170, 3c. Dát vědět , jak to šlo.  Přístavek - str. 91 cv. 1 / 5 příkladů napsat /.

čtvrtek 7.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Reading, Chapter 4. Najděte 2 věty s modálním slovesem Have to – muset, které je v textu v minulém čase. Poslat na kontrolu.
PŘÍRODOPIS zpracuj si do sešitu učivo o prvohorách a druhohorách a nauč se to / hlavně geologické jevy, vývoj rostlin, živočichů /
MATEMATIKA Nezapomeňte se podívat na další pokračování Školy doma - procvičování na přijímačky ČT1 14:00 hodin.
FYZIKA Přepiš si do sešitu žlutý rámeček o elektromagnetické indukci str. 58 a zhlédni video.
ZEMĚPIS pokračuj v krajích ČR krajem Jihomoravským a Olomouckým. Stručně si je zpracuj do sešitu , použij mapek v atlasu a učebnici na str. 115-116.

F - VIDEO

 středa  6. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka - str.193 Josef Hora - Struny ve větru - vypsat personifikaci, metafory, přirovnání, epiteta, archaismy, druh rýmu. Český jazyk - str. 89 cv. 3, str. 90 cv. 1 - 10 příkladů shody podmětu a přísudku - li, -ly, - la  napsat do sešitu / příčestí minulé u sloves  - na str. 90 si můžete zopakovat /. Dále opakujeme přístavek , přístavkový vztah, přístavková konstrukce - str. 91 žlutý odstavec. Vypsat, kdo zapomněl. Pozor na interpunkci / čárky /u přístavku. Vypracovat str. 91 cv. 1. Příklad přístavku: Karel IV., Otec vlasi, byl slavný panovník. Otec vlasti je přístavek. Jako větný člen Karel je podmět, čili Otec je také podmět. Je to to samé řečeno jinak. Nachystám vám další testy přes sociodat, bUdou se týkat pravopisu. Od shody podmětu s přísudkem po vyjmenovaná slova - 6 testů. postupně si je udělejte do příštího týdne. Je tam teď určité zlepšení. Ještě čekám na recenzi.
MATEMATIKA Snad to dneska vyjde, udělejte si test na výpočet plochy rovinných útvarů. Na stránce SOCRATIVE.COM se jako student přihlašte do místnosti Radka8516. Vypracujte se podobný přehled (jako čtyřúhelníků) - druhy těles. Zamyslete se nad tím, které části opakovaného učiva vás nejvíce trápí, ať máme v příštím týdnu jasno.

úterý 5. 5. 2020
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka der Schreibtisch - der Schrank (PS str. 19), na kahootu si ověř, jestli je umíš. Zadej www.kahoot.it PIN: 08054554 , NICKNAME : tvé jméno, proveď dnes nebo ve středu, o výsledku tě budu informovat, pokud se umístíš na jednom z prvních pěti míst.
DĚJEPIS Uč. str. 102/ 103 - Vědecké objevy - 50. - 80. léta 20. století -  školství, matematika, fyzika, chemie, kosmos, Nobelova cena / časová osa str. 103 na boku /.
CHEMIE nadpis : karbonylové sloučeniny /aldehydy, ketony / - str.59 Opiš si vše co je v zelených ramečkách nahoře pod nadpisem. Víc ne! Do jednotlivých sloučenin si zařaď vzorce : metanálu, etanálu a propanonu. K tomu si ze str.60-61 stručně vypiš vzorce, vlastnosti a použití. Nauč se to !

pondělí - 4. 5. 2020
MATEMATIKA Koukněte se do svých emailů, poslala jsme vám tam odkaz na test na Socrative.com Test je už ukončen. Zopakuji později. 
ČESKÝ JAZYK Schází mi pořád nějaké recenze. Nevím, jestli jste pochopili reportáž. Dáme ještě další cvičení - str. 169 V továtně na slova - úkoly 3ab a vypracovat osnovu podle odstavců / 6 bodů /. Online testy SCIODAT  - ml. kategorie - skloňování, stupňování a pravopis - předlořky, předpony - máte připraveny k vypracování. Jsou složitější, je tam víc problémů. poznačte si, čemu nerozumíte a dejte vědět. Učebnice str. 88. cv. 2 . Učivo se týká několikanásobných větných členů / žlutý odstavec na téže straně /. Mezi nimi jsou stejné poměry jako mezi větami - slučovací, odporovací, ...Příklad - tichým, nevzrušeným / hlasem / - jsou to PKS a mezi nimi je poměr slučovací. Pozor, kde se dávají čárky - žlutý odstavec str. 89 - vypsat si info.

Svátek práce 1. 5.

čtvrtek 30.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Reading . The Earthquake. Chapter III. 
Napište mi tentokrát o čem je 3. kapitola. 3 -4 věty.
PŘÍRODOPIS Pokračuj v učivu o vývoji Země. Zpracuj si z uč. na str. 76-77 prahory a starohory stručným zápisem do sešitu a nauč se to !
ZEMĚPIS Pokračuj ve zpracovávání krajů ĆR :zpracuj Pardubický a kraj Vysočina. Používej mapek z atlasu na str.13-14 i uč. na str.113.114.

AJ - VIDEO

středa 29. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka - str. 186 - Petr Kabeš, Malá noční hudba  - vypiš epiteta, personofikaci, metafory a zkus vytvořit ilustraci k básni / obrázek /. Uč. čes. jazyka - str. 86 cv. 1 - co není větným členem vypsat z 5 vět  a  Souhrnné opakování cv. 1 / větné člny si procvičit /, na alfbooku, procvičování - přísudek, větné členy a dál máte ke zpracování nachystaný on-line test v českém jazyce Mluvnické kategorie 1 / Sciodat /, jako v matematice. Zkuste si ho do pátku udělat. Budeme pak pokračovat dalšími. Jestli někdo z vás vytvořil text, obrázek k soutěži o Boženě Němcové, dejte mi vědět na email. Nebo třeba máte něco rozpracované. Termín odevzdání je posunutý až do konce června. Děkuji.
MATEMATIKA Dneska po vás chci, aby jste si vytvořili na papír (do sešitu) přehled všech druhů čtyřúhelníků ("rozvětvený strom"), s tím že se do přehledu vypíšete a zaznačíte jejich významné vlastnosti (označení stran, kolmost, úhlopříčky ...). Ke každému z druhů vypište také vzorce pro obvod a obsah. Výsledek své práce vyfoť a pošli k nahlédnutí.

úterý 28.4.2020
FYZIKA Vraťte se ke sbírce úloh (15.4.) a vypočítejte příklady z kapitoly - Úlohy o pohybu 6,8,9,10. Zajímá mě postup řešení.
NĚMECKÝ JAZYK V příloze je časování nepravidelného slovesa Rad fahren (jezdit na kole), je tam i malý úkol, ten mi zkus poslat na mail nejpozději ve čtvrtek.
DĚJEPIS Str. 100,101 - Evropané obnovují země - Jaké byly válečné škody u nás, Jak probíhalo vysídlení Sud. Němců, Co znamenal Marshallův plán
CHEMIE nadpis : Kyslíkaté deriváty 1. alkoholy - metanol, etanol,glycerol 2.fenoly -fenol Ze str. 56-58 si opiš vzorce a vlastnosti, použití. Nauč se to !

NJ - ČASOVÁNÍ NEPRAV. SLOVESA

pondělí 27. 4. 2020
MATEMATIKA Začneme opakovat také geometrické učivo. Dnes si zopakujte druhy úhlů, počítání s nimi atd. Využijte k tomu přiloženého videa. Pak si otestujte vědomosti na Alfbooku - 6. ročník - úhel - úhly 3; ve volné chvíli si nastříhejte z papírových krabiček co doma máte čtverečky vel.4x4 cm (aspoň 30ks)budete je později potřebovat
ČESKÝ JAZYK Byla bych ráda, kdybyste mi RECENZI poslali VŠICHNI. Můžete přímo na e-mail, ofotit nebo dát do schránky na škole na papíře s podpisem. Dalším sl. útvarem je REPORTÁŽ. Str. 165, 166 - přečíst si ukázku Projížďka trabantem. Vypracovat úkoly 1/abc a napsat, co je reportáž. Zkuste si provést rozbor 2. věty z textu - Múj trabant se značkou DDR ... - určit slovní druhy a větné členy -  pozor na přísudek.

M - DRUHY ÚHLŮ

pátek 24. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Zopakovat - rozvíjející větné členy - předmět, ...Uč. str. 78, 79 - kdo zapomněl, vypsat si i s příklady, u PK shodný, neshodný, postupně rozvíjející, několukanásobný, těsný, volný, str. 82 cv. 9, 10, 11 alespoň po pěti příkladech. Na Alfbooku máte v sekci procvičování , skladba, příslovečná určení. Případně str. 84. cv. 12, 13, 14. Vypsat z tabulky na str. 85, co není větným členem.
MATEMATIKA Vypočítej zajímavě zadané příklady (přímá a nepřímá úm.) v pracovním listě a pošli mi své výsledky. Řešení raději vyfoť, ať vidím tvůj postup.

M - PRAC. LIST

čtvrtek 23.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Reading . The Earthquake. Vypracovat úkol v příloze Chapter II. Poslat mi úkol na kontrolu.
PŘÍRODOPIS nadpis : Vývoj Země / učebnice str75 / Zapiš si : Trvá asi 4,6 mld let, dělí se na geologická období . 1 předgeologické období - trvalo asi 800 mil. let. Zapiš si o tomto období stručný zápis z učebnice na str75-76 a nauč se to !
ZEMĚPIS pokračuj ve zpracování dalších krajů: Středočeskéo, Libereckého, Královéhradeckého dle osnovy.
MATEMATIKA Dnes na ČT 1 ve 14:00 hodin - Škola doma - příprava na přijímací zk. z matematiky (jde shlédnout i se zpožděním)

AJ - VIDEO

AJ - READING

středa 22.4.2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

ČESKÝ JAZYK Čítanka - str. 179 Jan Skácel - Ráno v pavlačovém domě -přečíst a napsat, co báseň vyjadřuje, co je pokora, druh rýmu a srovnat s básní Březen od A. Brouska - v čem je báseň jiná, najít přirovnání, metafory, personifikace, jaký je slovosled / přeházená slova nabo ne /, epiteta, ... projít si papír s básnickými výrazy. dodělat na Alfbooku příjm. zk č. 11
MATEMATIKA Máte za sebou množství testů. Do mailů vám pošlu videa s řešením některých příkladů. Zjistili jste, co vám jde lépe a co vám dělá obtíže. Využijte stránek umímematiku a zaměřte se na slabiny. Ozvěte se ti z vás, kteří by měli zájem o konzultace, organizované např. pomocí Messengeru.

úterý 21. 4. 2020
FYZIKA Zopakuj a procvič si převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu a objemu na UMÍME MATIKU; prostuduj materiál o fyz. veličině rychlost a jejich jednotkách; vše zužitkuješ v testu na převody jednotek na SCIODAT
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka das Zuhause - die Ordnung (prac. sešit str. 19). Jestli je umíš, si ověř na kahootu. Zadej www.kahoot.it Pin: 02175847, nickname : tvé jméno. Proveď dnes nebo zítra. O výsledcích budu mít přehled.
DĚJEPIS Uč. str. 98,99 - Afrika, vysvětlit do sešitu, co znamená kolonizace, dekolonizace, rozvojové země a jaké byly příčiny afrických konfliktů 60. -80. léta - str 98
CHEMIE zopakuj si vzorce, vlastnosti a využití látek :anilínu,nitrobenzenu a halogenderivátů :trichlormetanu a tetrachlormetanu. Opakuj současně s učebnicí !
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

F - PŘEVODY JEDNOTEK

pondělí 20. 4. 2020
MATEMATIKA Zopakuj si učivo o poměru, přímé a nepřímé úměrnosti podle sbírky učiva (ze středy 15. 4.) na stranách 15-18; poté si vyzkoušej své znalosti v online testu na SCIODAT - přihlášení už znáš; tvé výsledky uvidím; jestli vznikne problém,  ozvi se na mail;          DNES V 18:00 bude streamovat témata obsahy, obvody a objemy učitel Dr. Matika, který zpracovává testy s komentářem (1. už jste zkoušeli), nenechte si to ujít
ČESKÝ JAZYK Pokud jste něco nedodělali v pátek, zkuste dodělat dnes a dejte zase vědět, jak to šlo. Někdo se neozývá vůbec, tak nevím, jestli dělá a jak to jde. Dodělejte si na Alfbooku z Kontr. opak. 9 a10 a Příjm. 10. A zkuste napsat slohovou práci do sešitu - Recenzi - filmu, který jste viděli. Osnova: 1. název a autor, režie 2. žánr, velmi stručný obsah, 3. hodnocení hl. postav, herců 4. vaše hodnocení, názory, doporučení. Zkuste neopisovat. Pošlete mi na mail, pokud to půjde.

M - STREAM 

pátek 17. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes se zaměříme na zopakování a procvičení Pythagorovy věty - jejího znění, využití atd. Na odkazu pod tabulkou naleznete spoustu videí a prezentací, které vám toto učivo připomenou; učivo si můžeš procvičit také v Alfbooku; vypočítej a pošli mi tvé řešení (do úterý 21.4.) s komentářem příkladů z přiloženého testu; dokončete práci z předchozích dnů
ČESKÝ JAZYK Dejte vědět, jestli vám dělalo cokoliv problém u cvičení na Alfbooku. Jak zvládáte i ostatní úkoly. Budeme pokračovat na Alfbooku Kontr. cvičení - 7,8, Příjm. zkoušky - 8,9.Dále do školních sešitů / mluvnice / - str. 76 cv.1a - napsat alespoň 5 příkladů / najít ve větě přísudek a napsat jeho druh/, zkusit po třech příkladech cv. 2 a 3 str. 77 a cv. 4a - opět alespoň 5 příkladů / druhy podmětu /- můžete ofotit, napsat, zeptat se, pokud si nebudete jisti správností. Nemusíte opisovat celé věty.

M- OPAK. PYTHAGOROVY VĚTY

M - PYTHAGOROVA VĚTA - PL.

čtvrtek 16.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Poslechněte si čtení – The Earthquake v odkazu níže; a vypracujte úkol v příloze. Poslech Chapter 1. Poslat úkol na kontrolu.
PŘÍRODOPIS zopakuj si učivo na str. 50-51 - tektonické poruchy /vrásy, zlomy /
ZEMĚPIS zpracuj si kraj Jihočeský, Ústecký - použij minulé osnovy , atlasu na str.16-23 a učebnice na str. 107 a 110.

AJ - POSLECH

AJ - READING

středa 15.4.2020
ČESKÝ JAZYK Literatura - dáme trochu poezie - v čítance na str. 173 Píseň o domově od Jaroslava Seiferta. Uvědomit si, čím byl tento autor významný. Jaký měl vztah k rodné zemi, napsat druh rýmu, vypsat metafory, vysvětlit HRUBÁ ZÁPLATA. Mluvnice - na Alfbooku Kontr. opakování - 5,6, Příjm. zkoušky - 5, 6, 7, znovu druhy podmětu a přísudku, na odkazu níže a nebo přes vydav. Taktik možnost vyzkoušet  e-learning zdarma testy.
MATEMATIKA Stáhni si dokument (sbírku příkladů), ve kterých si propočítej 20 + 20 příkladů z kapitoly číselné a algebraické výrazy (zvol si odpovídající obtížnost); je možné, že správný výsledek nevyjde hned, chybný postup škrtni jen jednou čarou a počítej znovu, dokud to neklapne; abych ti mohla pomoci, chci vidět, v čem děláš chybu; svoji práci mi vyfoť a pošli ke kontrole; zajímá mě totiž i jaký je postup tvých výpočtů; ozvi se i v případě jakýchkoliv komplikací; upozorňuji některé budoucí studenty, že stále neposlali výsledky minulého sciotestu :-(

ČJ - TESTY 

M - SBÍRKA PŘÍKLADŮ

úterý 14.4.2020
FYZIKA Po shlédnutí Nezkreslené vědy o elektromotoru si vypište jeho hlavní části a jejich využití.
NĚMECKÝ JAZYK V příloze ( pod tabulkou ) je opakování předložek se 3. a 4. pádem, je tam i úkol -krátký překlad, ten mi pošli do pátku 17. 4. na mail: hradilova@zsloucka.cz
DĚJEPIS Pokud jste si dělali na Alfbooku testy a šlo to, výborně. Uč. str. 94,95 - Neklidná Asie. Napsat stručně jak vypadala situace po válce v Japonsku, Vietnamu, Korei, Čině, na Blízkém východě, v Afghanistánu / vládci, boje o osvobození, nové státy,... /
CHEMIE v učebnici na str.53 si zapiš vzorec a vlastnosti dvou látek nitrobenzenu a anilínu a nauč se to

NJ - OPAKOVÁNÍ

F - NEZKRESLENÁ VĚDA

F - MODEL ELEKTROMOTORU

vel

středa 8.4.2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka - str. 154 - J. Clavell - Král Krysa přečíst a napsat kde se děj odehrává, kdy, jaký byl život v zajateckém táboře. Jaká byla touha vězňů. Jinak si zkoušej rozstříhat nějaký text a zkoušej si ho složit / to vám moc u scio testů nešlo /, dál se domluvíme co a jak, bude víc češtiny a matiky
MATEMATIKA zopakuj si práci s mocninami a úpravy výrazů podle prezentací (děláte v tom spoustu chyb) a vypracuj TEST z přílohy (70 minut); výsledky mi pošli na email; sleduj poštu, v dalších dnech ti pošlu správné řešení

M - TEST Č.1

M - PRÁCE S MOCNINAMI

M - ÚPRAVY VÝRAZŮ

M - NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ

úterý 7.4.2020
FYZIKA opakuj si převody jednotek na umíme matiku (odkaz); kdo nedokončil včerejší cvičný test na alfbook z matematiky, ať tak rychle učiní.
NĚMECKÝ JAZYK Dnes si můžeš zahrát německé pexeso (dny, měsíce, roč. období ).Odkaz je pod tabulkou.
DĚJEPIS Zkus si na Alfbooku testy v sekci Dějepis, Svět po 2. světové válce - Svět po 2. svět. válce a Studená válka
CHEMIE nadpis do sešitu : Dusíkaté deriváty uhlovodíků Opiš si ze str.53 nahoře definici a rozdělení /zelené/

F - PŘEVODY JEDNOTEK

NJ - PEXESO

pondělí 6.4.2020
MATEMATIKA v mailu najdeš před desátou hodinou odkaz na videokonferenci; připoj se v 10:00 hodin; další pokus proběhne ve 14:00 hodin; těším se na vás
ČESKÝ JAZYK Dalším novinovým útvarem je recenze - v učebnici není, odkaz je na cesky-jazyk.cz/slohovky/recenze, napiš si, co to je a přečti si pár příkladů - např. Rafťáci, nebo Děti ze stanice ZOO, dej vědět, jak tomu rozumíš, jinak si dělej jakékoliv testy, na které se dostaneš, na Alfbooku si můžeš udělat další Přípravu k příjm. zkouškám - 2, 3, 4 a opakování pravopisu 3, 4, pokud vám něco nepůjde, dejte vědět, budu se snažit vysvětlit. Je dobré, kdo se připravuje a hlásí se.

 

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY.  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK Opakování učiva máte i na alfbooku. Pro ty, co to ještě nezkusili - přihlášení, kód školy - zsloucka, ročník -9., své jméno, heslo pro třídu 009, český jazyk, opakování, kontrolní prověřování učiva č.1 - zkuste si test, ať vím, jak vám to jde a co třeba víc opakovat, jsou tam i pravopisná cvičení, taky si je můžete zkusit.
NĚMECKÝ JAZYK Učebnice, str. 12, dokonči překlad textu Mia do svého sešitu. Jestli si s nějakým slovíčkem nevíš rady, použij překladač nebo napiš na můj mail : hradilova@zsloucka.cz
DĚJEPIS Zkuste si zopakovat válku na alfbooku v sekci dějepis testy - 2. světová válka - rok 1941,1,2.
OBČANSKÁ VÝCHOVA V rámci globálních problémů napište do sešitu úvahu na téma Co mi dala nebo vzala dnešní doba. Nezapomeňte na odstavce.

čtvrtek 2.4.2020
MATEMATIKA

Na sciodat.cz je pro vás připraven další testí, tentokrát ze závislostí (grafy, statistika,..) Hesla jsou stejná. Vypracujte do 18:00

Nezapomeňte se koukat dnes na ČT1 ve 14:00 hodin. Mohlo by se to hodit ke zkouškám.

ČESKÝ JAZYK Kdo trochu pochopil přechodníky, super. Jinak nevadí, není to tak důležité. Zopakujte si pravopis, podle toho, co vám nejde na www. umíme cesky.cz, diktáty online - 9. ročník / i,y, s,z, interpunkce, vlastní jména, / je tam toho spousta i s výsledky a stupni obtížnosti. Dejte vědět, jak vám to šlo.
ANGLICKÝ JAZYK Opakování – předložky, WB 39/ 4. Poslat výsledky do 3. 4.
PŘÍRODOPIS do sešitu si napiš nadpis : Tektonické poruchy. pod to nadpis 1. vrásy - zprohýbané vrstvy horninzpůsobené tlaky v zemské kůře. V učebnici si najdi str 50 a nakresli si schema vrásy s popisem /hnědý obrázek uprostřed /
FYZIKA Téma - elektromagnet - Využij přiloženého textu a učebnice a odpověz do sešitu na otázky: 1. Co je to elektromagnet? 2. Jaké jsou jeho výhody? 3. Kde se používá? 4. Jak lze z jeho pomocí třídit železný šrot?

F - ELEKTROMAGNET

st

úterý 31.3.2020
MATEMATIKA Vypracuj test na SCIODAT - dle pokynů v emailu;
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení: zadat kód školy zsloucka, vybrat siročník 9, vybrat si své jméno z nabídky, heslo 009, AJ Project 4,procvičovat od začátku U1A,B
NĚMECKÝ JAZYK Do sešitu přelož polovinu textu Mia - učebnice, strana 12
PŘÍRODOPIS zopakuj si učivo : test na str.73 v učebnici , odpovědi piš do sešitu a vynech otázky 8. a 14.
CHEMIE podle učebnice na str.50 : pokus se pod tabulkou vyplnit úlohu 2a 3 do sešitu

 

po

M - SOUŘADNICE BODŮ

AJ - ADVERBS

pá

čt

AJ - NOVÉ UČIVO

UMÍME ČESKY - PŘECHODNÍKY

st

M - PODOBNOST ROVINNÝCH ÚTVARŮ

KAJ - KANADA

 

ut

po

páčtUMÍME MATIKU

st

VIDEO - PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ

AJ - CANADA

utSCIOTEST

 

poM - podobnost2

páčtM9 - podobnost