Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19.6.2020
ČESKÝ JAZYK Co jste nestihli ve středu, udělejte si dnes v rámci opakování.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte v opakování dále.
MATEMATIKA Zkus si na AlfBooku zopakovat Pythagorovu větu a slovní úlohy na Pythagorovu větu.
ZEMĚPIS Zkus si na AlfBooku udělat Jižní Evropa 1, 2, 3. Můžeš zkusit zopakovat i Severní a Západní Evropu.

čtvrtek 18.6.2020
MATEMATIKA Zkus si na AlfBooku Kruh a kružnice1, Kruh a kružnice 2.
NĚMECKÝ JAZYK Udělej opis slovíček do sešitu. Jedná se o slovíčka : das Meer - lernen. Každé slovíčko napiš 2x.
CHEMIE Vše si řekneme ve středu !
PŘÍRODOPIS Vše si řekneme ve středu !

středa 17.6.2020
ČESKÝ JAZYK Procvičování - str. 104 cv. 10 větné členy, věty vedlejší / druhy /, poměry / vztahy / mezi větami vedlejšími stejného druhu. Na Sciodat jsem vám nachystala další 4 testy, tak si je zkuste.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str. 82/2 – odpověz na otázky
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka, která ses měl/a včera naučit.
DĚJEPIS Str. 122 - 123 - Vyhlášení ČSR, Důsledky války - záýpis
CHEMIE Vyplň test č.3 a přines ho spolu se sešitem ve středu do školy ke kontrole !

úterý 16.6.2020
MATEMATIKA Posílám video na výpočet obvodu kruhu, neboli délky kružnice. Pozorně si ho prohlédni. Do sešitu si udělej nadpis OBVOD KRUHU, napiš si tam vzorec, čemu se rovná konstanta pí a zkus si počítat řešené příklady.
ČESKÝ JAZYK Str. 94, 95, - opakování větných členů, str. 100 - 102- druhy VV, 104 - 9ab
NĚMECKÝ JAZYK PS str. 42 - nauč se slovíčka : das Meer - lernen.
ZEMĚPIS Poslední oblast, kterou si v Evropě uděláme je Evropa Západní. S pomocí učebnice a atlasu vyplň v pracovním sešitu strany 22, 23.
PŘÍRODOPIS Vyplň zadaný test o nervové soustavě a přines ho ve středu spolu se sešitem ke kontrole do školy.

M - DÉLKA KRUŽNICE

pondělí 15.6.2020
MATEMATIKA Udělej si příklady na vzájemnou polohu 2 kružnic ze sbírky: 127/1,2,3 (stačí náčrtky)
ČESKÝ JAZYK Výtah - viz dějepis
DĚJEPIS Češi a slováci za 1. světové války - str. 120 - 121
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str. 82 – přečíst si druhý odstavec příběhu LLEWELLYN and GELERT (podívat se na slovní zásobu příběhu v pracovním sešitě str. 85)
FYZIKA Opakujte teplo na odkazu níže, výsledek pošlete. Kdo ještě nesplnil test na sciodat.cz, udělá tak co nejdříve.

F - TEPLO - TEST

pátek 12. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Mluvnice str. 94, 95 - opakování větných členů, 100 - 102 - cvičení na věty vedlejší.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte v opakování dále.
MATEMATIKA Posílám video na vzájemnou polohu dvou kružnic. Prohlédni a zapiš do sešitu všechny možnosti vzájemné polohy dvou kružnic, dělej si náčrtky, piš kolik mají společných bodů, jaká je vzdálenost středů, co platí pro poloměry, apod. Video si vždy stopni, ať to stihneš.
ZEMĚPIS Uděláme si oblast Jižní Evropy. S pomocí učebnice, atlasu a internetu vyplň strany 24 a 25 v pracovním sešitu, poslat do pondělka.

M - VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC

čtvrtek 11.6.2020
MATEMATIKA Jdeme trénovat vzájemnou polohu kružnice a přímky. Do sešitu si udělej tato cvičení ze sbírky: 121/1, 122/5A), 123/9 - (dělej si náčrtky, nerýsuj),124/11A) - narýsuj. Pošli ke kontrole. Posílám prezentaci jako návod pro konstrukci tečny ke kružnici, která prochází bodem, ležícím na kružnici.(po str. 4 v prezentaci)
NĚMECKÝ JAZYK V příloze je výslovnost nových slovíček, opiš si ji do pracovního sešitu str. 42. Tato slovíčka si 2x přečti nahlas německy a česky.
CHEMIE Vypracuj zadaný test -3, který Ti ve středu zadám a přineseš ho spolu se sešitem ve středu 17.6. ke kontrole ! Bude vyhodnocen !
FYZIKA Využij přístupových údajů a vyzkoušej si další test na SCIODAT.CZ, tentokrát na převody jednotek
PŘÍRODOPIS Vypracuj zadaný test , který Ti ve středu zadám a přineseš ho spolu se sešitem ve středu 17.6. ke kontrole ! Bude vyhodnocen !

M - KONSTRUKCE TEČNY

NJ - SLOVÍČKA

středa 10. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Zopakovat si literární pojmy, vlastní četba - donést, poslat, mluvnice - str. 93 - cv. 3 a 4 - přístavek, pravopis.
ANGLICKÝ JAZYK Čtení Rich, poor man, Chapter I., čtení nahlas, opakujte to nejméně 2x.
NĚMECKÝ JAZYK Přečti si nahlas německy i česky všechna slovíčka 4. lekce, která máš už umět.
DĚJEPIS Rusko a válka - str. 119 - Únorová revoluice, Říjnová revoluce - bolševici, V. I. Lenin, Dekret o míru - jaro 1918 Rusko odstupuje z války, podepsání separátního míru s Německem.
CHEMIE Zítra /10.6/ zadám test č.3 a poslední úkol .Zatím si opakuj rozdělení prvků dle různých hledisek , máš to v učebnici na str. 46-47 a v sešitu.

úterý 9.6.2020
Ve středu si do školy přineste školní i pracovní sešity a žákovskou knížku. Úkoly ze dne, kdy jste ve škole (středa) se týkají jen těch, kteří do školy nenastoupí. 
MATEMATIKA Ze sbírky si udělejte do sešitu geometrie tyto příklady: 117/1,2,3,4. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK

Nová látka - přístavek - str. 91, 92- Přečíst žlutý odstavec, udělat zápis. Přístavek - přístavkový vztah - pojmenovává tutéž věc jiným způsobem, neobsahuje sloveso,ale podst. jméno, odděluje se od ostatních slov v textu čárkami! př.: Jana, žákyně V. ročníku, dnes chyběla. Zeus, vládce bohů, sídlil na Olympu. vládce bohů, žákyně V. ročníku jsou přístavky. Str. 92 cv. 2. Dáte vědět, jak to šlo.

Dál jsem pro vás nachystala sciotesty do češtiny na www. sciodat.cz, vyplníte hash a heslo, které jste dostali do svých emailů; tyto údaje jsou použitelné opakovaně; dostanete se k testům. Máte nachystaný v 8. ročníku, testy čj, mluvnice - mluvnické kategorie 01. Tak zkuste, jestli to půjde. Je to už procvičování na příští rok k příjmačkám.

NĚMECKÝ JAZYK PS str. 42 nauč se slovíčka : Sprich nach ! - der Osten. Ve středu vemte do NJ s sebou PS, ŽK (budu zapisovat známky z projektu) a sešit.
ZEMĚPIS Dnes budeme dělat Severní Evropu. V učebnici na str. 38 - 42 máš informace o této oblasti Evropy. S pomocí učebnice, atlasu a internetu vyplň stranu 20 a 21 v pracovním sešitu. Pošli ke kontrole.
PŘÍRODOPIS Zopakuj si v pracovním sešitu na str.44 vše o stavbě a funkci oka. Poznámkak CH: Ve středu se sejdeme ve škole, přines vyplněný test č.2 /bude hodnocen - byl zaslán emailem přes rodiče /

pondělí 8. 6. 2020
Ve středu si do školy přineste sešity a žákovskou knížku. Úkoly ze dne, kdy jste ve škole (středa) se týkají jen těch, kteří do školy nenastoupí. 
MATEMATIKA Rovnice se zlomky necháme až na setkání ve škole a pustíme se do nového učiva: kruh, kružnice,vzjemná poloha kružnice a přímky. Posílám video, pozorně si jej prohlédněte. Do sešitu si udělejte nadpis KRUH, KRUŽNICE, video pozastavte a udělejte si z videa zápis: narýsujte do sešitu kružnici, kruh, poloměr, průměr, zapište vztah mezi poloměrem a průměrem. (znáte z nižších ročníků) Dále si udělejte nadpis VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY - vypište 3 možnosti, narýsujte do sešitu.
ČESKÝ JAZYK Dodat referáty, kdo ještě neodevzdal, případně je vzít s sebou příští týden do školy, stejně jako všechny sešity se zápisy a úkoly. Budu se také ptát na doporučenou četbu, byla volitelná - co kdo chtěl, papíry na zápis vám dám ve středu.
DĚJEPIS 1. sv. válka - str. 116 - 118 - Evropská bojiště, zbraně, fronty - západní, východní, italská, balkánská, roky - 1917, 1918 - události, konec války - zápis, mapa, dokumenty, filmy, četba knih o válce. Referát o umělci, kdo nedodal!!!
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str. 82 – přečíst si první odstavec příběhu LLEWELLYN and GELERT (podívat se na slovní zásobu příběhu v pracovním sešitě str. 85)
FYZIKA Přehraj si videa, která ukazují různé pokusy související s teplem. Kdo ještě neposlal úkoly z minula, udělá tak co nejdříve.

M - VIDEO 

F - TEPLO I.

F - TEPLO II. 

pátek 5.6.2020
ČESKÝ JAZYK Zopakovat a naučit názvy vztahů / poměrů / mezi větnými členy. Důležité pro poznání jsou i spojovací výrazy a logické zdůvodnění, jestli je to jen výčet slov, nebo se to stupňuje, nebo musíme vybrat mezi něčím, nebo je to v rozporu s něčím ,...Stejné vztahy jsou mezi větami vedlejšími stejného druhu a mezi větami hlavními, takže to budete potřebovat. Str. 86 cv. Mísa koblih - vypsat z textu NVČ / jsou napsány jiným písmem / a určit vztahy mezi větnými členy.Dejte vědět, jak vám to jde.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 24/1b – poslat na kontrolu
MATEMATIKA Nabízím setkání na Google Meetu dnes v 11:00. Napište mi, kdo se chcete sejít, připravte si dotazy ohledně rovnic a jejich řešení. Přihlašovací údaje pošlu zájemcům.
ZEMĚPIS Začínáme oblasti Evropy. Na straně 29 v knížce si přečtěte, na jaké oblasti se Evropa dělí, prohlédněte si i mapku. Do sešitu si udělejte nadpis OBLASTI A STÁTY EVROPY, napište si tam rozdělení do oblastí i příslušné státy, které tam patří.

čtvrtek 4.6.2020
MATEMATIKA Posílám video nazvané časté chyby při řešení rovnic. Máte tam i rovnice, které mají nekonečně mnoho řešení nebo nemají žádné řešení. Jsou tam i složitější rovnice se zlomky. Věřím, že Vám to pomůže. Můžete si to zkoušet počítat současně na papír. Písemný úkol neposílám,ale můžete si dodělat všechny rovnice, které máte na pracovních listech z minula.
NĚMECKÝ JAZYK PS str. 42 - nauč se část slovíček : Sprich ! (Mluv !) - Hör zu ! (Poslouchej !)
CHEMIE Přes e-mail rodiče Ti zašlu test č.2 , vypracuj ho a přines do školy /ve středu 10.6. bychom se měli sejít / Pokud nepřijdeš , vhoď ho do schránky na škole .Test bude hodnocen !
FYZIKA Dnešním tématem je teplo (Q); zkus pochopit princip výpočtu tepla a vypočítej 1. a 2. příklad z druhé strany. Pošli ke kontrole.
PŘÍRODOPIS Nadpis : Smyslová ústrojí 1. zrak Zakreslisi do sešitu obrázek oka na str. 85 v učebnici i s popisem. Přečti si k tomu text a nauč se to .

M - ČASTÉ CHYBY V ROVNICÍCH

F - TEPLO - VIDEO

F - TEPLO - TEXT

středa 3.6.2020
ČESKÝ JAZYK Přečtětě si nějakou knihu o 1. světové válce, podívejte se na film. Napište si o tom do liter. sešitu zprávu. Název, autor, děj, hl. postavy, váš názor, doporučení. Berte to jako další doporučenou četbu. Papíry u sebe nemáte, tak proto to napíšete do sešitu.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 24/1a
NĚMECKÝ JAZYK V příloze máš výslovnost nových slovíček: Sprich ! - der Osten. Opiš si ji do PS str. 42, potom si tato slovíčka 2x přečti německy i česky.
DĚJEPIS Nezapomenout na referáty, mám jich málo! Průběh 1. světové války - / začátek /str. 115 - Charakter, Důvod, Počátek války. Záminku války už znáte z minulé hodiny. Souvisí s atentátem v Sarajevu. Připomínám různé filmy a dokumenty o válce.
CHEMIE Děkuji za zaslání testu / od 5 nemám / Na str.46 - 47si zopakuj rozdělení prvků , vlastnosti kovů a nekovů. Vezmi si i sešit, prvky tam máme rozděleny podrobněji !

NJ - VÝSLOVNOST

úterý 2. 6. 2020
MATEMATIKA Posílám příklady na rovnice k procvičení. Jsou tam rovnice se zlomky i bez zlomků. Vypočítejte si 5 rovnic, které si vyberete, udělejte si i zkoušky. Komu nejdou rovnice se zlomky, vybere si ty bez zlomků. Napište mi, jak se Vám dařilo, s čím potřebujete pomoci.
ČESKÝ JAZYK Budeme procvičovat vztahy mezi NVČ - str.89 cv. 4, pak 5 a 91 cv. 8 - ta další cvičení jsou na čárky a pravopis i,y. Dejte vědět, jak vám to šlo.
NĚMECKÝ JAZYK PS str. 37 cvičení 13, najdi a napiš 5 vět (i otázky), pošli na kontrolu.
ZEMĚPIS Přečti si na straně 26 a 27 v učebnici články EU a Začlenění evropských států do mezinárodních organizací. Doplň zápis k EU, který posílám v příloze, nalep si ho do sešitu. Můžeš poslat ke kontrole.
PŘÍRODOPIS V pracovním sešitu na str.42 si procvič učivo z minulé hodiny. Odpověz na otázku 12. Pročti si znovuučivo na str. 82 -84. Zápis nepiš !

M - ROVNICE - LEHČÍ

M - ROVNICE - TĚŽŠÍ

Z - EVROPSKÁ UNIE

pondělí 1. 6. 2020
MATEMATIKA Pošli rovnice, které jsem Vám zadala v pátek, dodělej úkoly, které mi dlužíš.
ČESKÝ JAZYK Opět spojíme výtah s dějepisným učivem
DĚJEPIS Udělat si výtah / zápis do dějepisného sešitu / - Evropa před válkou - Trojspolek, Trojdohoda, Balkánské války, Atentát v Sarajevu - str. 112 - 114 , otázky na str. 114. Nezapomenout na referát o umělci - poslat emailem nebo donést do školy !!!
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 32/2 – přečíst a přeložit si text
FYZIKA Pracuj podle přiloženého pracovního listu.

F - TEPLO - PRAC. LIST

pátek 29. 5.2020
ČESKÝ JAZYK Doufám, že opakování větných členů alespoň trochu šlo. Teď bude novinka - mezi několikanásobnými větnými členy se určují významové poměry - vztahy. Učebnice str. 87 - máte tam několik vysvětlivek. Několikanás. větný člen - NVČ - tvoří slova na stejné úrovni, jsou si rovnocenná - je chytrý a rozvážný - Mezi těmito slovy se píší spojky, případně čárky a určuje se , jaký mají mezi sebou význam. vztah. Zatím je těch vztahů 5. Máte je v tabulkách na str. 88 - 89. Opište si je - jak je poznáme, příklad, spojovací výrazy, kde jsou nebo nejsou čárky. Zamyslete se nad tím, jestli jste pochopili. Dejte vědět. Také webové stránky - význam. poměry mezi NVČ. Najdu další.
ANGLICKÝ JAZYK Přečíst si nové slovíčka 3A + parts of the body – WB 82
MATEMATIKA Posílám další rovnice: sbírka str. 83/ 6a)b) c), stačí poslat v pondělí.
ZEMĚPIS V pracovním sešitu si udělejte stranu 15. Potřebné údaje najdete v učebnici, atlase a na internetu.

čtvrtek 28.5.2020
MATEMATIKA Posílám jednoduché rovnice se zlomky: Str. 19 cvičení 8 b) c) d) f). Kdo si na ně ještě netroufne, udělá si tyto rovnice se závorkami: sbírka: 83/7a) b)c). Pošlete ke kontrole.
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka 4.lekce, PS str.42, jedná se o část : taška - žák. Potom zadej www.socrative.com, název místnosti : TANA1234, večer se podívám na výsledky.
CHEMIE posílám Ti test přes emailovou adresu rodiče, vyplň ho a pošli zpátky. Bude hodnocen a můžeš při vyplnění používat učebnice i sešitu.
PŘÍRODOPIS zapiš si do sešitu nadpis : Obvodová nervová soustava Přečti si str. 81 v učebnici a zapš si 3 typy nervů a jejich význam. Nauč se to !
FYZIKA Kdo ještě neposlal dokončuje práci na předchozím úkolu. Dnes začneme poslední kapitolu a tou je TEPLO; Vypiš si do sešitu:1) Co to je vnitřní energie tělesa? 2) Na čem závisí vnitřní en. tělesa? 3) Proč se zahřeje brusný papír pokud brousíš např. dřevěnou desku? 4) Kde ses s podobným jevem setkal ty sám/a?- pomůže ti učebnice str. 34-35. Pošli ke kontrole.

středa 27. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka - František Hrubín - Poledne - str. 128. Napsat do sešitu, jak bychom nazvali tyto výrazy - jetel je vřelý, jako za sto let, jak motýl ve snu, sté jaro, k česnu, hluboké nebe, život letí.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 23/6 – tázací dovětky. Poslat na kontrolu.
NĚMECKÝ JAZYK PS str. 42 - dnes budeš dělat opis slovíček, jedná se o část : der Ball - der Schüler, každé slovíčko napiš do sešitu německy 3x, pokud potřebuješ, tak víckrát .
DĚJEPIS Strana - 107 - 110 - Kultura 2. pol 19. století - zápis Architektura, Výtvarné umění - realismus, impresionismus, postimpresionismus, generace Národního divadla, secese, avantgarda, Literatura, Hudba - znaky, jména umělců, případně nějaké dílko. Prohlédnout obrázky, případně i na webových stránkách. Další úkol - vybrat si jednoho umělce a vypracovat o něm referát / život, dílo, význam, váš názor, i obrázky, fotky / do sešitu, na papír a poslat mi na email nebo do školy. Zkuste do příští středy!
CHEMIE zopakuj si ze sešitu a učebnice na str.36-37 učivo o iontech. Pak zapiš rovnící : vznik kationtu vápníku /náboj 2+ /, kationtu železa /náboj 3+/ , dále pak zapiš rovnicemi vznik aniontů kyslíku /náboj 2- / a fluoru /náboj 1-/

úterý 26.5.2020
MATEMATIKA Začneme rovnice se zlomky. Posílám video, další vysvětlení je v knížce. (začátek videa už znáte, asi od 10. minuty je ukázka rovnic se zlomky)
ČESKÝ JAZYK Ještě pro zopakování přívlastek - https://vetnecleny.cz/privlastek učebnice, str. 85,2a - vypsat doplňky. Př.: Ležel v posteli,- zachumlaný - doplněk, Zaslechla jsem někoho tiše - klepat - doplněk. Otázka jak, jaký, tvoří dvojici s podst. jménem i slovesem. většinou jmenný tvar, infinitiv,jako třetí, zvolit někoho králem - doplňky. Bude to také na vetnecleny.cz/doplnek.
NĚMECKÝ JAZYK Do sešitu přelož 3 otázky : Kde bydlíš ? Odkud pocházíš ? Co hraje Anna ? a 3 oznamovací věty : Můj dědeček je už starý. Moje kočka je černá. Přijdu ve tři. Dnes nebo ve středu pošli na kontrolu.
ZEMĚPIS Na straně 23 a 24 v učebnici máte informace o průmyslu a službách v Evropě. Pozorně si to pročtěte a potom si v pracovním sešitu vyplňte cvičení 1 na straně 14. Pošlete ke kontrole.
PŘÍRODOPIS Přečti si v učebnici na str.79 -80 učivo o funkcích jednotlivých částí mozku. Učivo si pak procvič vyplněním otázek v pracovním sešitě na str. 40-41

M - ROVNICE SE ZLOMKY

pondělí 25.5.2020
MATEMATIKA Zkusíme další rovnice se závorkami, tentokrát ze sbírky: str. 84/ 8A c)d) Bc,(Pozor, výsledky budou desetinná čísla, pokud to nejde vyjádřit přesně desetinným číslem, musíte to nechat ve zlomku ) Výsledky mi pošlete. Kdo bude mít zájem o Google Meet, napište, domluvíme termín.
ČESKÝ JAZYK Opět spojíme sloh - výtah - s dějepisem.
DĚJEPIS Výtah z kapitoly - Technický a vědecký pokrok / str. 103 - 106 / - vědci a objevy, jejich význam pro společnost. Biologie, lékařství, materiály, el. energie, telefon, telegraf, zvuk, doprava, letectví, pokrok v českých zemích - zápis do dějepisného sešitu.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 23/4 – napsat slovesa v závorce v předpřítomném času (have + 3. tvar) + napsat since nebo for. Poslat na kontrolu.
FYZIKA Vytvoř přehled druhů energie (výtvarné nebo schématické dílko), ve kterém se objeví tyto pojmy: mechanická, chemická, elektrická, en. záření, jaderná, zdroje energie, fosilní a jaderná paliva, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Pomoc naleznete v uč. str. 22-24. Vyfoť a pošli do konce týdne.

pátek 22.5.2020
ČESKÝ JAZYK Zkusíme další novinku ohledně přívlastku - přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - str. 84 - přečtěte si žlutou tabulku, opište do sešitu i s příklady. Př. několikanásobný je výčet podobných přídavných jmen, oddělují se čárkou - fialová, modrá a bílá barva, nebo klidné, ticé jezero, postupně rozvíjející - slova nemají nic společného, postupně se přidávejí, neoddělují se čárkou - ten náš velký dům, končící zimní den. Zkuste cv. 1 /84 - vypsat jen ty přívlastky a určit. Dejte vědět, jak to šlo. Nezapomeňte na VV na alfbooku.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte v opakování dále.
MATEMATIKA Dnes máte možnost odevzdat úkoly, které jste nestihli. Pro zájemce další rovnice: 18/7 A), B)
ZEMĚPIS V pracovním sešitu si uděláte stranu 10, pošlete ke kontrole.

čtvrtek 21.5.2020
MATEMATIKA Pokračujeme v rovnicích se závorkami. Udělejte si z knížky rovnice: 18/6a) b) c). T,i kteří mi neposlali předchozí úkol, tak učiní (nebo napíšou, v čem mají problémy). Nabízím Vám setkání na Google Meetu v pátek v 8:30. Napište, kdo by měl zájem, ať vím, komu poslat přihlašovací údaje.
NĚMECKÝ JAZYK Nauč se další část slovíček - PS str. 42 : Lass das ! - der Schüler. Výslovnost máš už v PS napsanou. Někteří ještě neposlali cvičení v PS str. 37 /11.
CHEMIE procvič si : 1.urči druh vazby v HI / urči to z rozdílu elektronegativit prvků /, máš to v sešitě 2.proveď rozbor zápisu 5HClO /kyselina chlorná / urči počet molekul ,počty atomů prvků 3.zapiš : 5 atomů kyslíku, 5 molekul kyslíku
FYZIKA Protože mi přišlo jen málo vypracovaných úkolů z pondělka, doplňuji pro lepší vysvětlení prezentací v odkazu níže. Udělejte si výpisky a vypočtete příklady:1) Elektrická lokomotiva s příkonem 2 000 kW pracuje se stálým výkonem 1 800 kW. Urči její účinnost. 2) Elektrický vysavač s příkonem 2000 W pracuje s výkonem 500 W. Určete jeho účinnost.
PŘÍRODOPIS nadpis : Centrální nervová soustava / učebnice str. 79/ Přečti si text do poloviny stránky o míše a mozku. Zapiš si hlavní věci. Dobře si prohlédni obrázky s popisem.

F - ÚČINNOST PREZENTACE

středa 20.5.2020
ČESKÝ JAZYK Str. 121 - František Halas, Podzim - opět přečíst a vyhledat básnické výrazy. Určit druh rýmu. O čem text vypovídá.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 30/4a – doplnit tázací dovětky – opakování.
NĚMECKÝ JAZYK Dnes tě čeká test, který se týká starší slovní zásoby, takže dopředu si nebudeš nic opakovat. Zadej www.socrative.com, vpravo nahoře klikni na login, potom student login, room name : TANA1234, pak tvé jméno. Proveď dnes, večer se podívám na výsledky.
DĚJEPIS Japonsko, Rusko - str. 101 - 102 - přečíst a jen vypsat stručné shrnutí. Tyto státy hrály důležitou roli v 1. sv. válce.
CHEMIE zopakuj si ze sešitu i učebnice nastr.34-35 učivo o : molekula, sloučenina, vzorec , vazba . Důležité je učivo o významu vzorce. Procvič si ho a proveď rozbor : 8 NaOH - co ten zápis označuje /kolik molekul, prvkové i atomární složení /

úterý 19.5.2020
MATEMATIKA Dnes si zkusíš na AlfBooku Jednoduché rovnice, Řešení rovnic hledání neznámého čísla. Kdo mi minule neposlal úkol, učiní tak.
ČESKÝ JAZYK Opět str. 83 cv. 1 u prvních tří vět určit větné členy - podmět, přísudek, ... na zopakování. Alfbook - český jazyk - skladba - VV 6, 7
NĚMECKÝ JAZYK Nauč se další část slovíček, PS str. 42 : der Ball - Das Heft zu ! . Výslovnost už máš mít napsanou.
ZEMĚPIS Dnes si pročtete nerostné suroviny str. 22 v knize, prohlédnete mapku těžby a uděláte stručně zápis (hlavně to co je tučně vytištěné)
PŘÍRODOPIS nadpis : nervová soustava - řídí činnost celého těla . Na str 78 v učebnici si přečti, stručně zapiš a nauč se : 1.stavbu / zelený rámeček nahoře / 2. zakresli si na téže str. neuron s popisem /synapse se neuč !

pondělí 18.5.2020
MATEMATIKA Minule jsem Vám poslala prezentaci na rovnice se závorkami. Dneska už nějaké zkusíme. Udělejte si cvičení 5 na straně 18. Nezapomeňte udělat zkoušky. (pokud jste zapomněli, jak se to dělá, pusťte si znovu prezentaci nebo se podívejte do knížky na str. 18 - je to tam vysvětleno). Rovnice mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK Pokus o další výtah - výběr důležitých informací z textu ve větách. Spojíme s dějepisem - učebnice dějepisu str. 98, 99 - USA v 19. století - udělat výtah do dějepisného sešitu. / rozdíl sever, jih, občanská válka, ... /
DĚJEPIS Úkol je spojený s českým jazykem se slohem.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 29/ text Computers – doplnit slova v rámečku do textu – od č. 10 -21. Poslat na kontrolu.
FYZIKA Vypracuj do sešitu úkoly zpracované v přiloženém prac. listu. Ti z vás, kteří ještě nesplnili úkol z minula tak učiní v co nejkratší době.

F - PRAC. LIST

F - VIDEO - PERPETUM MOBILE

pátek 15.5.2020
ČESKÝ JAZYK Na alfbooku , skladba, souvětí s VV - nemáte 2, 3. Kdo má, udělá si 4,5. Budeme probírat další dělení přívlastku - těsný a volný.  Většinou bývají rozvité o další větné členy.Učebnice str. 82 - žlutá tabulka. Stručně - volný - není důležitý pro smysl věty, lze vypustit a odděluje se čárkami - Cesta, hrbolatá štěrkem, vedla do lesa. těsný - je důležitý, týká se jen určité věci, neodděluje se čárkami - Prapor mající červenou barvu spadl. / Jen ten jeden /. Je to trochu složitější, když to nepůjde, vysvětlím, až budeme spolu. Str. 83 cv. 1 - zkuste.
ANGLICKÝ JAZYK
Učebnice 29/3 – doplnit text od č. 1 – 9. Poslat na kontrolu.
MATEMATIKA Posílám prezentaci na rovnice se závorkami. Prohlédněte si ji, příští týden se do toho pustíme. Kdo bude potřebovat, podívá se i do knížky, kde je to hezky vysvětleno - str. 18.
ZEMĚPIS Dnes něco zopakujeme. V pracovním sešitu si vyplňte s pomocí atlasu a učebnice stranu 7 a 8 vegetace Evropy. Stačí, když to pošlete v pondělí.

M - ROVNICE SE ZÁVORKAMI

čtvrtek 14.5.2020
MATEMATIKA Dáme další rovnice? Pokud Vám to nejde, ozvěte se. Sbírka 81/9 A, kdo chce, může i B. (není povinné) Napište, s čím Vám mohu pomoci. Nezapomeňte na zkoušky.
NĚMECKÝ JAZYK V příloze máš výslovnost nových slovíček ( der Ball - der Schüler ), opiš si ji do pracovního sešitu. Tato slovíčka si potom 2x německy přečti nahlas
CHEMIE v učebnici na str.32-33 a ze sešitu si zopakuj značky, tabulku a periodický zákon. Pojmy : atom, prvek, sféra, skupina PZ, elektronegativita , A, Z.
PŘÍRODOPIS vyplň v pracovním sešitě na str38 otázky o kůži a pak na str.39 vyplň test opakování.
FYZIKA Vypracuj pracovní list v odkazu níže.

NJ - SLOVÍČKA

F - PRAC. LIST

středa 13.5.2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka str. 114 Jaroslav Seifert  - poetistická báseň Rébus - o čem, vyhledat personifikaci, metafory ..., čím je zvláštní a báseň Ruce - str 118, opět najít básnické výrazy a zvláštnosti. Vysvětlit , co znamenají - lyra, slyšet hrany, Kanaán. Zjistit si základní informace o autorovi.
ANGLICKÝ JAZYK Čtení Rich, poor man, Chapter V., úkol viz příloha, poslat na kontrolu.
NĚMECKÝ JAZYK Učebnice strana 44 cvičení 7 - nahlas přečti otázku a odpovědi, potom ústně přelož (nápověda : klar = jasně, das ist = to je, doch = přece, keine = žádná ). Pokud budeš potřebovat při překladu vět poradit, tak napiš.
DĚJEPIS Str. 96,97 - Imperialismus, kolonialismus - 19. století, mapa - do sešitu zápis - co to znamená, kdo , proč a jak ovládal Afriku, Asii. Odpovědět na otázky str. 97 dole / 1 - 5 /
CHEMIE zopakuj si učivo o atomu ze sešitu i učebnicena str.29-31. Nakresli si schema atomu podle sešitu pro P. A a Z si zjisti v tabulce. 1 urči počet mikročástic , počet sfér, skupinu a počet valenční ch elektronů. V učebnici na str.31 odpověz na otázku 1.

AJ - READING

úterý 12. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes Vám další úkol nedávám, budete si trénovat mnohočleny na online cvičení : násobení A, násobení B , násobení C. Napište mi, jak Vám to jde. Ti, co mi neposlali úkol, mají více času tak učinit. Pokud potřebujete pomoct, napište mi.
ČESKÝ JAZYK Další větný člen - přívlastek - PK, otázka jaký, dvojice s podst. jménem. Shodný  - náš / dům /, neshodný - / cesta / z města. Zase po pěti příkladech do sešitu str. 80 cv. 1ab, 2, 3. Dál alfbook - čj, skladba, souvětí podřadné s VV 2, 3
NĚMECKÝ JAZYK Pracovní sešit, strana 37, cvičení 11 - přiřadíš otázky a odpovědi, nejprve můžeš spojit čárou, potom pro větší přehlednost zapiš čísla do tabulky pod cvičením ( nápověda : ist = je, fráze : Wie schreibt man das ? Wie heißt das auf Deutsch ? najdeš v prac. seš. na str. 42. Cvičení ofoť a pošli dnes nebo zítra na kontrolu.
ZEMĚPIS Z nové učebnice Evropa si přečtěte z kapitoly Hospodářství o zemědělství v Evropě - str. 21. Udělejte si nadpis Hospodářství a podnadpis zemědělství. Stručně si do sešitu vypište kolik je v Evropě zemědělské půdy, co a kde se pěstuje a chová.(viz mapa str. 21 v učebnici, mapy v atlase))
PŘÍRODOPIS zopakuj si do sešitu učivo v testu z učebnice na str.76 , otázky 1 až 10.

pondělí 11.5.2020
MATEMATIKA Posílám návod k řešení rovnic, jsou tam 4 rovnice, které máte vyřešit včetně zkoušek. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Pořád mi schází "úvahy". Přejdeme na další slohový útvar - VÝTAH. Jedná se o to vybrat nejdůležitější informace z nějakého textu / odborný , umělecký / a dát je do vět a odstavců.Takové shrnutí podstatného. Důležité pro učení jako takové. Zkusíte si udělat výtah z učebnice čj str. 146 - odborný text Vynález žárovky.Dejte vědět, jak vám to půjde.
DĚJEPIS České země ve 2. pol. 19. století - od str. 93. Zápis do sešitu - České země po R - U vyrovnání, Staročeši, mladočeši, Spolky, Národní divadlo, Školství, Vztahy Čeců, Němců a Židů. Vysvětlit antisemitismus, agrární. Otázky str. 95.
FYZIKA Postupuj podle přiložené osnovy; otázky si vytiskni nebo přepiš a vyhledej odpovědi v učebnici.

M - NÁVOD ŘEŠENÍ ROVNIC

F - OSNOVA

čtvrtek 7.5.2020
MATEMATIKA Vraťte se k videu z pondělka, říkala jsem Vám ať si video pustíte jenom ze začátku do času 9minut. Dnes budeme pokračovat dále, už nebudeme jenom přičítat nebo odečítat, ale i násobit a dělit. Po zhlédnutí videa si udělejte do sešitu příklady: 16/1, a)b)c). Nezapomeňte na zkoušky. Rovnice mi pošlete. Komu to nepůjde, podívá se i do knížky.
NĚMECKÝ JAZYK Pracovní sešit - strana 42, zopakuj si slovíčka Rate mal! - kurz, jestli je umíš, ověř si na kahootu, zadej www.kahoot.it PIN: 09812772, NICKNAME : tvé jméno, proveď dnes nebo v pátek. O výsledku tě budu informovat příští týden (pokud obsadíš jedno z prvních pěti míst). Mnoho z vás ještě neposlalo rozhovor v PS , tak to dnes napravte !
CHEMIE odpověz si do sešitu na otázky, v učebnici je najdeš na str. 21 a 28.
PŘÍRODOPIS zopakuj si učivo o kůži /vyplň v pracovním sešitě úkol 2 na str.37 / a opakuj i vylučovací ústrojí / vyplň v pracovním sešitě otázky1.2.4. na str.35 /

středa 6.5.2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka str. 112,113, 115, 119 - Konst. Biebel - Generace - vypsat básň. výrazy, Vítězslav Nezval - Na cestu, Týden v barvách, Sbohem a šáteček, Abeceda - přečíst ukákky, vypsat básniké výrazy - přirovnání, zastaralá slova, metafory, personifikace, ..., zjistit Více info o představiteli hl. představiteli poetismu, členu spolku Devětsil Vítězslavu Nezvalovi.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 29/1a, napsat k pojmům správné číslo podle obrázku. Poslat na kontrolu.
NĚMECKÝ JAZYK Pracovní sešit, strana 42, slovíčka Rate mal ! - kurz. Tato slovíčka už umíš ústně, dnes se je naučíš správně psát. Budeš dělat opis. Do sešitu opiš každé slovíčko 3x ( jen německy) nebo i vícekrát, pokud budeš potřebovat.
DĚJEPIS Str. 92 - Vznik Rakouska - Uherska - 1867 - stručný zápis - Prusko - rakouská válka 1866, Rakousko - uherské vyrovnání, Nová ústava.
CHEMIE do sešitu si odpověz na všechny otázky opakování v učebnici na str.28 / otázku 8 vynech ! /

úterý 5.5.2020
MATEMATIKA Posílám k minulému videu ještě podrobný návod, pokud chcete, můžete si ho vytisknout a nalepit do sešitu. Snad Vám to pomůže. Zkuste si vyřešit jednoduché rovnice, které jsou v návodu. Zatím používáme z úprav jenom přičítání a odečítání. Udělejte i zkoušky. Způsob řešení volte, který Vám vyhovuje. Pošlete mi to ke kontrole. Připravujeme roznášku nového dílu matematiky.
ČESKÝ JAZYK Alfbook - skladba - souvětí podřadné s 1 větou vedlejší / test /, učebnice str. 79,80 - opakujeme druhy přísloveč. určení cv. 2, 3 - 5 příkladů napsat do sešitu
NĚMECKÝ JAZYK Pracovní sešit - na straně 36 vypracuj cvičení 9a . Sestavíš rozhovor, věty jsou zadané, dnes nebo ve středu pošli na kontrolu. Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se do učebnice na rozhovor, který jsi četl a překládal minulý týden.
FYZIKA Tak to zkusíme dnes znovu. Je potřeba vyplnit test do dnešních 19:00 hodin, abych měla čas prohlédnout si výsledky. Není potřeba žádné registrace. Najděte stránku SOCRATIVE.COM, přihlašte se jako student a zadejte místnost RADKA8516, vyplňte test; ať se daří.
ZEMĚPIS Prohlédněte si prezentaci Obyvatelstvo Evropy, kterou posílám, udělejte si z ní stručný zápis. Aktuální počet obyvatel zjistěte z internetu.
PŘÍRODOPIS Zkus si vyplnit do sešitu test z učebnice na str.76 /všech 10 otázek opakování/

M - NÁVOD - ROVNICE

pondělí 4.5.2020
MATEMATIKA Začínáme rovnice. Posílám video na úvod do rovnic. Pozorně si ho prohlédněte, do času 9:00 (zbytek si prohlédnete až příště, ať toho nemáte tolik najednou) .Do sešitu si napište nadpis ROVNICE a opište si rámečky na straně 6 v učebnici (2. díl) . Rovnice se budeme učit postupně, máte to i pěkně vysvětleno v knížce.
ČESKÝ JAZYK Těch úvah mám pořád málo. Pokuste se i ostatní  zamyslet nad dnešní dobou a napsat o tom 3 odstavce. Co víte, co si myslíte, tušíte, chtěli byste ... Součástí úvahy jsou i otázky k sobě i ostatním. Ti, co mně úvahu poslali, byla v pořádku. Jen pozor na pravopis. Opravte si je s odůvodněním pod sloh. práci. Vypracijte si osnovu. / Shrnutí  každého odstavce do jednoho slova, nebo krátké věty./
DĚJEPIS auč. str. 91 - Bachův absolutismus - charakter. vlády Františka Josefa I., reformy. odpovědět si na otázky str. 91 / dole /
ANGLICKÝ JAZYK Čtení – Rich, poor man – vypracovat úkol v příloze, Chapter IV., poslat to na kontrolu
FYZIKA Dnes jsme pro vás připravila testík, ve kterém zopakujeme práci a výkon. Ale chybička se vloudila, mohu jej spustit až ukončí práci deváťáci. Zatím opakujte na odkazech níže.

F - OPAKOVÁNÍ I.

F - POHYBOVÁ ENERGIE

F - POLOHOVÁ ENERGIE

M - ROVNICE - ÚVOD

AJ - READING

Svátek práce 1. 5.

čtvrtek 30.4.2020
MATEMATIKA Vypracuj pracovní list na mnohočleny, výsledky pošli, je to úkol do pondělka.
NĚMECKÝ JAZYK V učebnici na str. 43 nahoře cvičení 3- Rate mal ! přečti a přelož (ústně) rozhovor. Narazíš na neurčitý člen ein, eine, ein - nějaký, nějaká, nějaké. Pokud budeš mít s některou větou problém, napiš. Potom si přečti GRAMMATIK - pod rozhovorem, dozvíš se , že ein používáme pro rod mužský (der) a pro rod střední (das), eine pro rod ženský (die), stejně jako meine, deine .....
CHEMIE zopakuj si učivo o vzduchu /složení, význam plynů, použití / a o vodě /koloběh vody, druhy vod a jejich význam / je to v uč. na str22-27.
PŘÍRODOPIS přečti si učivo o významu vrstev kůže , udělej si stručný zápis do sešitu a nauč se to. Najdeš to v uč. na str.73-75

M - PRACOVNÍ LIST

středa 29. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka str. 110 Jiří Wolker, Žebráci. Najít si stručné info o spisovateli, projít si znovu liter. pojmy a vyhledat v básni přirovnání, metafory, archaismy, ...zamyslet se nad obsahem, rýmem a vše zapsat. Kdo z vás vytvořil nějaký text, obrázek, video k soutěži o Boženě Němcové, dejte mi vědět na email. Uzávěrka ce posunula až na konec června. Napsala bych vám co a jak. Nebo se ještě klidně můžete pokusit něco vytvořit. Času je dost.
NĚMECKÝ JAZYK V PS na str. 42 se nauč, zatím jen ústně, slovíčka: Rate mal ! - kurz. Nezapomeň, že 3 fráze můžeš vynechat ( Jak se to řekne německy, Jak se to píše, O, jé !)
DĚJEPIS Uč. str.87 -90 - Francie, Sjednocení Itálie, Sjednocení Německa - stačí si přečíst a opsat shrnutí / zelené odstavce/ str. 87, 88, 90
CHEMIE zopakuj si metody rozdělování směsí na str.18-19 v učebnici, popis aparatur pro filtraci a destilaci, způsoby krystalizace a chromatografie

úterý  28.4.2020
MATEMATIKA Jdeme ještě trénovat mnohočleny. Zdá se mi, že Vám to moc nejde, proto jsem Vám našla ještě jiné video na násobení mnohočlenu mnohočlenem. Prohlédněte si a doporučuji vzít si k tomu tužku a papír a zkoušet si to. Video můžete klidně pozastavit a uvidíte, jestli už Vám to jde. Nový písemný úkol nedávám, Ti co mi nějaký dluží, ho pošlou. Kdo má vše hotovo, trénuje na on-line cvičení - matematika 2. stupeň - násobení mnohočlenů.
ČESKÝ JAZYK Učebnice str. 77 - vypsat si způsoby závislostí větných členů - shoda, řízenost, přimykání. Kdo nepochopí, nevadí, vysvětlím později. Opakujeme větné členy - příslovečné určení / PU /. Str. 78. vypsat z tabulky druh PU, otázka a příklad. Jsou tam i nové druhy. Na alfbooku sekce č.j., skladba, přísl. určení 1,2 / k procvičení /.
NĚMECKÝ JAZYK Někteří ještě neposlali, co měli. Zkuste to dnes dohnat.
FYZIKA Nyní víte to nejdůležitější o energiích; využijeme Alfbooku - 8. ročník - Fyzika - procvičujte si učivo Práce, výkona a energie 1 a 2; budu kontrolovat, jak se vám dařilo
ZEMĚPIS Udělej si zápis z vegetačních pásů Evropy do sešitu. Vypiš názvy vegetačních pásů Evropy, co tam roste, typická zvířata.
PŘÍRODOPIS nadpis : Kůže /uč.str.73 / Vypiš si funkce a do sešitu nakresli obr. s popisem. Nauč se to !

M - NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ

pondělí 27. 4. 2020
MATEMATIKA Ještě jednou jdeme procvičit mnohočleny. Vyplňte pracovní list, pošlete mi ke kontrole. Video na násobení už by mělo fungovat, ještě jednou se omlouvám, chybička se vloudí....
ČESKÝ JAZYK Někteří si zkoušeli cvičně napsat úvahu a poslali mi ji. Podařila se. Tak reď  si ji napište všichni jako slohovou práci a pošlete mi ji. Múžete přímo na e-mail nebo ofotit nebo hodit do chránky na škole na papíře s podpisem. Téma: Dnešní doby a my. Alespoň 3 odstavce. Zamyslet se nad tím, co nás dobrého nebo špatného potkalo. Jaký na to máte názor, hodnocení, řešení, otázky k zamyšlení,...
DĚJEPIS Dodělat si revoluci  u nás 1848 - hlavně co lidé chtěli, co se jim podařilo a co ne, pokud nemáte.  Dál str. 85 - Velká Británie za královny Viktorie / 2. pol 19. stol. / - stručný zápis - charakteristika V. B. , reformy, rozdíl mezi konzervativci a liberály, průmysl, kolonie, / vztahy s Indií a Irskem /.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 28/3a. Napsat do sešitu dopředu a poslat odpovědi na kontrolu. Jak správně napsat odpovědi viz příloha.
FYZIKA Dalším tématem bude POHYBOVÁ ENERGIE. Shlédněte přiložené video a udělejte si pomocí něj výpisky.

M - MNOHOČLENY PL.

AJ - PŘÍLOHA

F - POHYBOVÁ ENERGIE

pátek 24.4.2020
ČESKÝ JAZYK Učebnice str. 75 - vypsat, kdo zapomněl Rozvíjející větné členy i s příklady - předmět, přívlastek, ... / obě tabulky / a vypracovat str. 76 cv. 2 - určit v pěti větách větné členy.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte v opakování dále.
MATEMATIKA Dnes zkusíme násobení mnohočlenu mnohočlenem. Doporučuji si znovu pustit video, nezapomeňte, násobíme každý člen s každým členem. Podívejte se i do knížky str. 74 a pak zkuste příklad 15 a 16 (v příkladu 16 mezi dvojčleny dejte znaménko krát a nezapomeňte na závorky). Výsledky pošlete.
ZEMĚPIS Přečti si v knížce vegetační pásy (rostlinstvo a živočišstvo) Evropy, potom si zkus na AlfBooku test rostliny a živočichové Evropy. Někteří ještě nedělali ani povrch Evropy, kdo bude chtít, zkusí si i vodstvo.

M - NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ (omlouváme se, ztraceno v chaosu :-D; pokud něco schází nebojte se ozvat rovnou) Opraveno podruhé!!

čtvrtek 23.4.2020
MATEMATIKA Pokračujeme v násobení mnohočlenů. Tentokrát jednočlen krát mnohočlen. Připomeň si postup ve videu, přečti v knížce na straně 73, pak vypočítej příklady 73/6,7,9. Výsledky pošli.
NĚMECKÝ JAZYK V učebnici na straně 42 udělej písemně cvičení 2a. Nezapomeň na správný člen. Pošli dnes nebo v pátek na mail: hradilova@zsloucka.cz
CHEMIE zopakuj si učivo o směsích v učebnici na str.13 , použij i sešitu. Důležité jsou pojmy : rozpouštění, rozpustnost, roztok, koncentrace roztoku
FYZIKA Shlédni video, ve kterém se dozvíš, jak vypočítat polohovou energii, příklady si přepiš do sešitu; vypracuj přiložený pracovní list a pošli ke kontrole; budu ráda za komentáře, zda bylo video dostačující apod.
PŘÍRODOPIS vyplň v pracovním sešitu na str. 36 úkoly 5 až 10. Nebudeš-li vědět pomož si učebnicí na str.71-72.

F - VÝPOČET POLOHOVÉ ENERGIE

F - PRAC. LIST - POLOH. ENERGIE

středa 22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

ČESKÝ JAZYK Opět poezie - čítanka str. 109 F. Šrámek - Čtrnáctiletý a F. Gellner Píseň - u obou básní napsat druhy rýmu, co vyjadřují, jestli nemají přeházená slova / slovosled /, vyhledat metafory, personifikaci, archaismy, epiteta - básnická přídavná jména, apod - napsat do sešitu, zopakovat si literární pojmy, které jsem vám dala.
ANGLICKÝ JAZYK Čtení – Rich, poor man – vypracovat úkol v příloze, Chapter II., poslat to na kontrolu.
NĚMECKÝ JAZYK V učebnici na str.42 ( hned pod 1. cvičením ) je GRAMMATIK, máš zde 3 sloupečky slovíček, všimni si barevného rozlišení: modrá barva pro rod mužský, červená pro rod ženský a zelená pro rod střední. Slovíčka přečti a přelož (ústně), už je máš umět. Potom si 2x přečti slovíčka v PS na str. 42 : Rate mal! - kurz (Hádej! - krátký) německy i česky, výslovnost máš napsanou.
CHEMIE nadpis do sešitu : oxidační číslo Bez znalosti oxidačních čísel prvků ve sloučenině nemůžeme vytvořit nebo pojmenovat chemické vzorce. Kladná oxidační číslo určíme podle přípony v názvu. Např. oxid hlinitý -itý...III Opiš si z tabulkyv učebnici na str.64 odstavec 1. a 2. a přípony se nauč !!
DĚJEPIS Učivo v pondělí bylo spíše opakováním, na to navazuje Revoluce v habsb. monarchii a u nás - 1848 str. 77 - 81. Přečti si a zkus odpovědět na otázky na str 81 - 1. Popiš, jak probíhalo povstání ve Vídni ..., shrnutí učiva je na str 82., jinak na youtube se podívat na dokumenty o revoluci. Je to složitější, ale určitě to zvládnete.

AJ - READING

úterý 21. 4.2020
MATEMATIKA  Začneme trénovat násobení mnohočlenů. Zkusíme nejdříve násobení jednočlenů. Do sešitu si napiš nadpisNÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ, pod to příklady: 72/1,2,3,4, 73/5. Ve středu matika není, máš to na 2 dny, výsledky mi pošli ve čtvrtek. Kdo chce, zkusí si násobení i na AlfBooku.
ČESKÝ JAZYK Zopakovat si druhy podmětu a druhy přísudku - uč. str 72, 73 - případně vypsat, kdo zapomněl, i s příklady a procvičit si je  str. 74, cv. -1 - 4
NĚMECKÝ JAZYK V příloze je opakování přivlastňovacích zájmen, máš tam i krátký překlad, ten mi pošli dnes nebo ve středu na můj mail: hradilova@zsloucka.cz
FYZIKA Připravuji video na výpočet polohové energie, ale nestihla jsem ho zatím zprovoznit. Od fyziky si dnes odpočiňte, zařadím vám ji mimiřádně do jiného dne.
ZEMĚPIS Budeme dělat podnebí Evropy. Do sešitu si napiš nadpis PODNEBÍ EVROPY. Spomocí knížky, příslušných map v atlase, internetu vyjmenuj a zapiš do sešitu, jaké podnebné pásy zasahují do Evropy (nejlépe od severu k jihu). Každý podnebný pás stručně charakterizuj (teploty, srážky, apo.) Zjisti extémní teploty a srážky - kde, kolik. (nejvyšší a nejnižší). Vypiš, jaké druhy větrů se v Evropě vyskytují (fén, mistrál...)
PŘÍRODOPIS v pracovním sešitu na str.35 si zopakuj vylučování a vyplń úkoly1.2.3. Pokud nevíš, pracuj i s učebnicí !
VÝTVARNÁ VÝZVA V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

NJ - OPAK. ZÁJMEN

pondělí 20.4.2020
MATEMATIKA Minule jste měli trénovat sčítání a odčítání mnohočlenů na AlfBooku. Některým to šlo skvěle, ale někteří tam ještě nebyli, tak si to zkuste. Dnes začneme násobit mnohočleny. Posílám video, tak snad to z toho pochopíte. Pokud byste to nepochopili, je to i v knížce str. 72. Tentokrát počítat nebudete nic, ale chtěla bych abyste mi napsali, jak Vám ty mnohočleny zatím jdou, jak to chápete, v čem je problém, apod. (to je Váš úkol, stačí stručně)
ČESKÝ JAZYK Doufám, že se vám podařilo napsat úvahu / str.155 cvič.2e /, můžete mi ji poslat. Pokud by někdo nepochpil, co je úvaha, napište.Ještě zkusíme jedno cvičení z učebnice str.157 Cestování ..., přečtěte si a vypracujte cv. 4 abd - úvaha o cestování nebo i jiné téma, co vás napadne. Přemýšlet a uvažovat jde o všem.
DĚJEPIS Str. 65,66 - České země a habsb. monarchie, přečíst a odpovědět na otázky - 1. Kdo byl kancléř Metternich 2. Jaké byly poměry v habsburské monarchii 3. Jak vládl Ferdinand I. 4. Jaké bylo hospodářství / zač. 19. století /
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 28 – přečíst si článek o TEENAGERS.
FYZIKA Prostudujte polohovou energii tělesa str. 13-14 a shlédniěte také přiloženou prezentaci. Vypište si důležité body - význam, vzorec a výpočet základních příkladů. Část o pružinách zatím vynechejte.

F - POLOHOVÁ ENERGIE 

pátek 17.4.2020
ČESKÝ JAZYK Pokračujeme dál ve skladbě - druhy přísudku - slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou, beze spony, citoslovečný - uč. str.72,73 a druhy podmětu - vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný - přečíst a udělat stručně zápis s příklady, je to opakování, ale pokud by byl problém, dejte vědět.
ANGLICKÝ JAZYK Čtení – Rich, poor man – vypracovat úkol v příloze, Chapter II., poslat to na kontrolu.
MATEMATIKA Zkus si na aAlfBooku sčítání a odčítání mnohočlenů, zopakuj taky pravidla pro počítání s mocninami. Písemně tentokrát nic neposílám, ale podívám se, jak Vám to tam půjde.
ZEMĚPIS Tentokrát budeš opět pracovat s pracovním sešitem. Udělej si stranu 6, pošli mi ji, na AlfBooku si zkus povrch Evropy.

AJ - READING

čtvrtek 16.4.2020
MATEMATIKA Pošli mi pracovní list, který máte zadaný od úterka. Posílám ještě jedno krátké video, které by Vám mohlo pomoci se sčítáním i odčítáním. Odkaz níže.
NĚMECKÝ JAZYK V učebnici na str. 11 si zopakuj čísla (Zahlen), potom si zahraj pexeso, odkaz je pod tabulkou.
CHEMIE Nadpis : Sulfidy /sirníky / Opiš si do sešitu z učebnice na str.67 nahoře v modrémrámečku definici. Pak si zapiš : PbS, ZnS - uveď u nich název , využití ze str.67
PŘÍRODOPIS Napiš si do sešitu : Vylučovací soustava / v učebnici je to na str. 70-71 Stručně si zapiš 1. funkce vyl. soustavy 2. stavba a funkce ledvin /tvorbu moče neřeš ! /

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ MNOHOČLENŮ

NJ - PEXESO

středa 15. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Literatura - dáme trochu poezie. Str.108 - S. K. Neumann - Prosincový den - přečíst a vypracovat úkoly - jaký má vztah autor k prosinci a zimě a co vy a zima / odůvodnit /, druh rýmu, najít personifikaci a metaforu, vysvětlit slovo - SLOTA.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte v opakování dále.
NĚMECKÝ JAZYK V příloze (pod tabulkou) máš výslovnost nových slovíček (Rate mal ! - kurz), výslovnost si opiš do pracovního sešitu str. 42, potom si tato slovíčka 2x přečti německy i česky.
DĚJEPIS  Téma - Revoluce 1848 v dalších zemích str. 74 Francie, str. 75 Itálie, str. 76 Německo - stačí opsat shrnutí dole pod každým státem. Důležíté je, co lidé chtěli a jestli se jim to podařilo.
CHEMIE zopakuj si učivo o oxidech z učebnice na str.65-66,pamatuj si i vzorce; vyzkoušej si vzorce taky v odkazu pod tabulkou

CH - OPAKOVÁNÍ OXIDŮ

NJ - NOVÁ SLOVÍČKA

úterý 14.4.2020
MATEMATIKA Dnes zkusíme odčítání mnohočlenů. Posílám pracovní list s návodem, můžeš se mrknout i do knížky, jak je to tam vysvětleno. Pokud můžeš, doplň mi výsledky do pracovního listu, pošli ke kontrole, potom můžeš vytisknout a nalepit do sešitu (pokud máš možnost). Je to úkol na 2 dny - pošli až ve Čt (ve St není matika)
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si znovu / větu dvojčlennou - Dům stojí., jednočlennou - Prší. a větný ekvivalent - Au. Dobře. / a vypracuj na str. 67 cv. 1a, případně str. 68 cv. 2 - Letní prázdniny, cv.4.
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka der Füller - das Spiel, jestli je umíš, si ověříš na kahootu. Zadej www.kahoot.it PIN: 0417544, NICKNAME : tvé jméno. Proveď dnes nebo zítra. Minule se zúčastnilo 11 žáků !
FYZIKA Věnuj se tématu Energie (učebnice str. 12); je potřeba vyhledat v textu odpovědi na otázky. 1. Jak vypadala časová osa zkušeností lidstva s energií? 2. Co je to energie, jak se značí a v jakých jednotkách se měří? 3. Jaké druhy energií rozlišujeme? - zaznač pomocí "stromu"
ZEMĚPIS Dnes budeme dělat vodstvo Evropy. Přečti si to v knížce,do sešitu si dej nadpis VODSTVO EVROPY a s pomocí atlasu a učebnice vypiš největší řeky a jezera Evropy. Z internetu zjisti nejdelší řeku Evropy - kolik měří, největší jezero Evropy - jakou má rozlohu.
PŘÍRODOPIS Zopakuj si v učebnici na str.65-67 učivo a pak v pracovním sešitě vyplň úkoly13 a 14.

M - ODČÍTÁNÍ MNOHOČLENŮvel

středa 8.4.2020
ČESKÝ JAZYK Čítanka str. 97 Strážci Velikonočního ostrova - Ludvík Souček - napsat jak vypadá podle tebe literatura faktu na rozdíl od uměleckého cestopisu / přečíst alespoň dvě stránky /
ANGLICKÝ JAZYK Poslechněte si čtení – Rich man, poor man – a vypracujte úkol v příloze. Poslech Chapter 1. Poslat úkol na kontrolu.
NĚMECKÝ JAZYK V pracovním sešitě vypracuj cvičení 6 na straně 35.
CHEMIE nadpis do sešitu : Pevné oxidy.Ze strany66 v učebnici si zapiš zápis o o. vápenatém,křemičité a hlinitém

AJ - POSLECH

AJ - READING

úterý 7.4.2020
MATEMATIKA Pracovní list, který jsem poslala včera dokonči, pošli ke kontrole, kdo chce, zkusí si už odčítání mnohočlenů - viz prezentace, kterou jsem poslala minule, nebo knížka.
ČESKÝ JAZYK Na Alfbooku si udělej 3 testy - sekce Český jazyk, Tvarosloví, Předložky, Slovesný vid, Spojky souřadící a podřadící, dál teď budeme opakovat větnou skladbu - větu jednočlennou a dvojčlennou, větný ekvivalent - uč. str. 66 - 67 věta dvojčlenná - má podmět i přísudek - Monika spí. Ona spí., věta jednočlenná nemá podmět / týká se počasí nebo našich pocitů / - Setmělo se. Je mi dobře. Prší. / ono /, větný ekvivalent nemá přísudek - Pozor! Au! Cha cha. Nevstupovat. Dodře. - stručně vysvětleno, přepsat do sešitu.
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si slovíčka der Rucksack - die Lampe. Zda slovíčka umíš, si ověř na kahootu. Zadej www.kahoot.it PIN : 0342350, NICKNAME: tvé jméno Při hře si všimni, že vpravo nahoře je slovo next (další ) -tím se posuneš vždy na další slovíčko . Nutno provést dnes. O výsledcích budu mít přehled !
FYZIKA vypočítej příklady z videa, které jsi měl shlédnoiut včera, a pošli mi foto tvé práce; PS - jen výsledky mi nestačí :-)
ZEMĚPIS Minule jste si prohlédli prezentaci na povrch Evropy, pak jste si měli vypsat pohoří, nížiny....Dnes to procvičíme. Vyplň si v pracovním sešitu str.5. pak pošli ke kontrole.
PŘÍRODOPIS zopakuj si trávicí ústrojí z učebnice.Pak v pracovním sešitě na str.32 vyplň otázky5-9

6.4.2020
MATEMATIKA Nachystala jsem Vám pracovní list na sčítání mnohočlenů. je tam i postup. Vypočítej všechny příklady - máš na to dva dny (do úterý). Výsledky mi pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Budete procvičovat úvahu. Uč. str 155 cv. 2e / zatím bez té diskuse /.
DĚJEPIS Na Alfbooku si zkuste 2 testy - sekce Dějepis, Průmyslová revoluce - Průmyslová revoluce, České národní obrození, jinak si zopakujte ROMANTISMUS
ANGLICKÝ JAZYK WB22/cv.1 ( používejte taky slovníček v pracovním sešitu U2), cv. 2 – použít předpřítomný čas (have + 3 tvar slovesa nebo minulý čas prostý – bez to Be a bez ing), poslat úkoly na kontrolu.
FYZIKA Shlédni video, ve kterém jsou podrobně vysvětleny příklady na vypočítání výkonu; postupy s výpočty si přepiš do sešitu; příklady v závěru si necháme na další hodinu; pokud máš i tak potíže, ozvi se mi a domluvíme přesný čas na videokonferenci

M - SČÍTÁNÍ MNOHOČLENŮ

F - VÝKON - VIDEO

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY .  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK Zopakovat si předložky - vlastní, nevlastní - , spojky - souřadící, podřadící - , částice, citoslovce, pravopis si můžete procvičovat na www.umímecesky.cz- diktáty online - 8. ročník, případně na alfbooku, pokud jste tam už přihlášení přes zsloucka, ročník, jméno, heslo -008, český jazyk - podle toho, co vám nejde. Dejte zase vědět.
ANGLICKÝ JAZYK WB 21/5,6 - question tags,poslat mi úkol na kontrolu. Někteří ještě nedodali úkoly z min. týdne
MATEMATIKA Pokračujeme sčítání a odčítání mnohočlenů. V učebnici str 69/7,8. Na str. 70 si projdi př. C.(zatím pouze sčítání)
ZEMĚPIS Prohlédni si prezenatci na povrch Evropy, kterou máš v příloze. Do sešitu napiš nadpis PovrchEvropy. Z prezentace vypiš nejvyšší pohoří, hory, nížiny, sopky. Trénuj ukazování na mapě.

Z - POVRCH EVROPY

čtvrtek 2.4.2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat v mnohočlenech, naučíme se je sčítat a odčítat. Našla jsem Vám video, tak snad to z toho pochopíte. Potom si zkusíte udělat příklady z knížky na straně 68/1, 69/6 . Pošli výsledky
NĚMECKÝ JAZYK Pracovní sešit, str.42- nauč se slovíčka : der Füller - das Spiel, a to ústně i písemně, obtížnější slovíčka si několikrát napiš do sešitu.
CHEMIE do sešitu nadpis : Oxidy /kysličníky / jsou to dvouprvkové sloučenin prvků a kyslíku. Plynné oxidy : v učebnici jenajdeš na str.65-66 Opiš do sešitu vzorec,vlastnosti a použití pro o. uhličitý, o. uhelnatý, o. siřičitý a nauč se to !
PŘÍRODOPIS Přečti si v učebnici učivo o výživě na str. 65-68, současně pracuj s pracovním sešitem a vyplň do něho úkoly 13.a 14. na str.34

M - MNOHOČLENY I.

st

úterý 31.3.2020
MATEMATIKA Budeme opakovat výrazy. Říká Ti něco AlfBook? Najdi si stránku www.alfbook.cz, zadej kód školy- zsloucka, přihlas se svým jménem a ročníkem, zadej heslo 008, vypracuj v 8. ročníku - matematika - výrazy úvod a výrazy s proměnnou. Můžeš to opakovat, dokud nebudeš se svým výsledkem spokojen. Já tvé výsledky uvidím.
ČESKÝ JAZYK pokud ti šel slov. vid, je to skvělé, pokud ne, poznač si to a vysvětlíme,až bude škola fungovat. Zopakuj si příslovce - jak se tvoří, druhy - místa, času,...,příslovečné spřežky -nahoru, vlevo..., stupňování - dobře, lépe, nejlépe / učivo 7. ročníku, web, přehledy /
NĚMECKÝ JAZYK Do sešitu opiš slovíčka 4. lekce (pracovní sešit, strana 42), jedná se o slovíčka der Rucksack - das Spiel, každé slovíčko opiš 2x, jen německy
FYZIKA Využij přiloženého textu (níže) a udělej si zápis - VÝKON a jeho výpočet, využij návodu a vypočítej příklady 5,6,7; těším se na vaše výsledky
ZEMĚPIS Budeme pokračovat v Evropě. Do sešitu si napiš z učebnice hranici mezi Evropou a Asií. Mezní body Evropy (máš je v pracovním sešitu). Členitost pobřeží Evropy: Největší poloostrovy, zálivy, ostrovy, průlivy, moře a oceány. Trénuj ukazování na mapě.
PŘÍRODOPIS na závěr trávicího ústrojísi zapiš do sešitu : odstavec v zeleném rámečku na str.64 v učebnici a pokus se o dpovědi na otázky 1-7. na téže stránce/nepiš !/

F - VÝKON A JEHO VÝPOČET

po

páM - ZÁPIS

čt

st

AJ - QUES. TAGS.

ut

ČJ - SLOVESNÝ VID

M - PREZENTACE

F - VIDEO

po

 

AJ Quest tag

páčt

stut

PROCVIČOVÁNÍ PŘEVODŮ JEDNOTEK

 

po

pá

čt