Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - sloh - téma: Můj svět za poslední tři měsíce.
MATEMATIKA Pokračuj v procvičování procent na on- line cvičení, můžeš zkusit zopakovat i zlomky a celá čísla.
OBČANSKÁ VÝCHOVA Pojištění, přečíst si to, viz příloha
DĚJEPIS Zopakovat si vše, hlavně válku. Renesanci budeme probírat příští školní rok. Je to poslední kapitola. Kdo bude chtít, může si ji přečíst, případně udělat výpisky.
FYZIKA Ze strany 54 si do sešitu vypiš, co je to mikrofon, reproduktor a fonograf
ZEMĚPIS Zkus si zopakovat na AlfBooku - Amerika - poloha, povrch, vodstvo a Amerika- obyvatelstvo a sídla.

OV - POJIŠTĚNÍ

čtvrtek 18. 5. 2020
MATEMATIKA Zkuste si na on- line cvičení zopakovat procenta, jedno cvičení na základ, jedno na počet procent a jedno na procentovou část.
ANGLICKÝ JAZYK

AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování.

AJ NAV Wocabee - máš zde poslední balík slovíček.

ČESKÝ JAZYK Učebna - opakování o stavbě větné - postup při rozboru věty.

středa 17. 5. 2020
MATEMATIKA Zkuste si na AlfBooku procenta finanční matematika a finanční matematika. Kdo ještě neposlal minulý úkol, má možnost.
ZEMĚPIS Doplňte s pomocí učebnice v pracovním sešitu stranu 29. Pošlete do pátku i s minulým úkolem, kdo to ještě nestihl.
DĚJEPIS Str. 117 - 119 - dokončit třicetiletou válku, - Pobělohorské, povstání, Obnovené zřízení zemské, Emigrace - J. A. Komenský, Důsledky války, Albrecht z Valdštejna / zelený odstavec, otázky /

úterý 16. 6. 2020
MATEMATIKA Posílám prezentaci, ve které máte vysvětleno, co to jsou promile. Pozorně si ji prohlédněte, příště zkusíme nějaké příklady.
ČESKÝ JAZYK Pro žáky mimo školní konzultace: Učebna - opakování větných členů.
ANGLICKÝ JAZYK

AJ VOJ Učebnice str. 81/ U3 – 2a podívat se na výslovnost souhlásek + 2b napiš, o které slova jde.

AJ NAV Dnes máš úkol v Classroomu - čtení + dotazník.

PŘÍRODOPIS Splň poslední úkol a zítra přines nebo doruč zadaný test za str.31 v učebnici spolu se sešitem ke kontrole.
KONVERZACE AJ 1. sk. (T.K.) – opakovat si probrané témata

M - PROMILE

pondělí 15. 6. 2020
MATEMATIKA Zkusíme ještě nějaké úlohy na úroky. Posílám jednoduchý návod, kde jsou vzorové úlohy.Kdo má možnost, může si ho vytisknout a nalepit do sešitu. Jsou tam 3 úlohy, které vypracujte a pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Učebna - poslední rozvíjející větný člen - doplněk.
ANGLICKÝ JAZYK

AJ VOJ Učebnice str. 83/1a – přiřaď jména k popisu.

AJ NAV Dnes máš připravenu slovní zásobu ve Wocabee, budeš ji potřebovat k zítřejšímu úkolu.

M - FINANČNÍ MATEMATIKA

pátek 12. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - práce s textem.
MATEMATIKA Udělejte si na AlfBooku Úvod k procentům a Procenta. Podívám se, jak jste si s tím poradili.
Občanská výchova Majetek, přečít si to, viz příloha
DĚJEPIS Třicetiletá válka - str. 115 - 116, / 1618 - 1648 /, důvody války, kdo proti komu bojoval, začátek války - 1618, Čechy , Praha, 3. pražská defenestrace, povstání v Praze, " zimní " král F. Falcký, bitva na Bílé hoře - 1620
FYZIKA Dodělejte si předchozí zápisy (pokud je nemáte) a pošlete mi je, jak jsme se domlouvali
ZEMĚPIS Přečtěte si v knížce Pevninské státy Střední Amerika na straně 46 - 48 a s pomocí knížky, internetu a atlasu zkuste doplnit v pracovním sešitu stranu 28.

OV - MAJETEK

čtvrtek 11. 6. 2020
MATEMATIKA Jdeme na příklady z finanční matematiky, ve kterých využijeme, co jsme se naučili o procentech a co jsme viděli ve videu na příkladech z praxe. Udělejte si do sešitu příklady: 130/1,2,3. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Učebna - vedlejší věty příslovečné.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice str. 83 – přečíst si druhý sloupec příběhu THESEUS and MINOTAUR .
PŘÍRODOPIS Žáci, vyplní test v učebnici na str.31 , ale pouze otázky 1 a 4. Vyplněný test v sešitu pošlou do úterý 16.6.po spolužácích chodících do školy, nebo ho hodí do schránky školy !! Test vyplňte do sešitu a zároveň splňte poslední úkol : Nakreslete si do sešitu stavbu semen z učebnice na str. 25 a vypište rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami ze str.27 ! Budu hodnotit !

středa 10. 6. 2020
MATEMATIKA Posílám video na procenta ve financích.Do sešitu si udělejte nadpis JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ, dále si tam napište z knížky nebo videa vysvětlení pojmů: úroková míra, úrok, jistina, věřitel, dlužník. Video si pozorně prohlédněte.
ZEMĚPIS Pokračujeme v regionech USA. Tentokrát Střed, Západ, Aljaška a Havajské ostrovy. Opět si udělejte do sešitu stručný zápis, prohlédněte si i obrázky, které máte v učebnici.
DĚJEPIS Habsburkové na českém trůně - str. 111 - 114 - Ferdinand I. Vídeň, peníze, katolická církev, Maxmilián - Česká konfese, Rudolf II. - Praha, umění, vědy, Rudolfův majestát - 1609, Matyáš - opět jen katolická církev.

M - JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

úterý 9. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes si ukážeme využití procent ve finanční matematice - jednoduché úrokování. Pozorně sledujte, příště zkusíme nějaké příklady. Máte to i v knížce na straně 128 - 130.
ČESKÝ JAZYK Učebna - větné členy - shrnutí.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice str. 83 – přečíst si první sloupec příběhu THESEUS and MINOTAUR (podívat se na slovní zásobu příběhu v pracovním sešitě str.85)
KONVERZACE AJ 1. sk. (T.M.) – přečíst si rozhovor At the shop, viz příloha

KAJ - ROZHOVOR

pondělí 8. 6. 2020
V úterý si do školy přineste sešity a žákovskou knížku. Úkoly ze dne, kdy jste ve škole (úterý) se týkají jen těch, kteří do školy nenastoupí. 
MATEMATIKA Dnes budeme trénovat úlohy na procenta. Nebudete ale dopředu vědět, jestli se jedná o úlohu na procentovou část, počet procent nebo základ. Posílám pracovní list, vyberte si z něj libovolné 3 úlohy, vypočítejte a pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Učebna - vedlejší věty příslovečné.
ANGLICKÝ JAZYK

AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.                                                                                      AJNAV Dnes máš úkol v Classroomu (video + otázky).

M -´ PRAC. LIST

pátek 5. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Sloh - práce s informacemi - procvičování.
MATEMATIKA Dnes zkusíme vypočítat jednoduché úlohy na počet procent. Udělejte si do sešitu tyto úlohy: 125/4, 5,6. Úkol pošlete ke kontrole. Jako v předešlých případech posílám písemný návod, jak úlohy řešit. Kdo má možnost může si ho vytisknout a nalepit do sešitu.
Občanská výchova Konzumní společnost, podívat se na video
https://edu.ceskatelevize.cz/principy-konzumni-spolecnosti-5e4418c817fa7870610ed00d
Fyzika Do sešitu si napiš nadpis: "Zvuk" a ze str. 49 si vypiš první tři věty. Pak si napiš: "Zvuková vlna" a překresli si obrázek na žlutém poli na str. 47 (dole) a ještě další obrázek na žlutém poli na str.48 (dole)
DĚJEPIS Dodělat si, co jste nestihli ve středu. Dál str. 106 - 108 - Situace ve Španělsku a Nizozemí. Opět stačí opsat zelené odstavce na konci kapitol a uvědomit si rozdělení Evropy na katolíky a nekatolíky/ protestanty, reformátory /, což směřovalo k velké válce. další hrozbou pro Evropu byli stále Osmanští Turci a jejich ničivé výboje.
ZEMĚPIS Přečtěte si v knize na straně 41, 42, jak se dělí USA na 4 regiony. Z prvních dvou z nich: Východ a Jih si udělejte stručný zápis do sešitu. Stručně charakterizujte průmysl, těžbu, zemědělství a největší města, u těch uveďte, čím jsou významná.

čtvrtek 4. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - vedlejší věta příslovečná - místní a časová.
MATEMATIKA Pokračujeme v procentech, poslední typ úloh na procenta je výpočet počtu procent. Posílám video, vysvětlení je taky v učebnici.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Reading – Tom Sawyer, Chapter 6, čtení nahlas, opakovat nejméně 2x.
PŘÍRODOPIS Učivo v učebnici na str.24 Odpověz na otázky :1.Co je plod a z čeho vzniká 2. Jaká je funkce plodu a semen 3.Stavba plodu -nakresli si obr plodu meruňky s popisem 4. Typy plodů - nakresli si k tomu obrázky a označ je !

M - PROCENTA 1

M - PROCENTA 2

středa 3. 6. 2020
MATEMATIKA Zkusíme úlohy na výpočet základu. Vypočítejte si do sešitu úlohy: 122/1, 123/6, 8, 9. Opět posílám návod, jak úlohy řešit. Vysvětlení v knížce je na straně 122.
ZEMĚPIS Přečtěte si v knize o USA na straně 39, 40,41 po regiony USA. Potom si doplňte v pracovním sešitu stranu 27. Využijte knihu, atlas, internet.
DĚJEPIS Nezapomenout na referáty! Mailem nebo přímo poslat, donést do školy. Gotiku k zopakování máte i na alfbooku - dějepis - umělecké styly - gotika. Málo z vás dělalo na alfbooku objevné plavby pod vrcholným středověkem. Pokuste se o to. Dál budeme probírat Reformaci katolické církve. Vzpomeňte si na Jana Husa. Za co položil svůj život. Str. 101 - 105 - co znamenala reformace, proč byla, kdo byli M. Luther, J. Kalvín, jaké nové církve v Evropě vznikly, jaký byl jejich cíl. Přečíst a stačí opsat zelený odstavec str. 105. Je toho trochu víc.

M - VÝPOČET ZÁKLADU

úterý 2. 6. 2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat v procentech, posílám video na výpočet základu.
ČESKÝ JAZYK Učebna.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Opakování časových předložek, viz video https://www.youtube.com/watch?v=PHL5MUZYvHc AJ NAV V příloze máš úkol - postupuj podle návodu (přímo do sešitu nebo na papír, je možno také v počítači a pak nalep do sešitu) a výsledek pošli ke kontrole na mail.
PŘÍRODOPIS nadpis do sešitu : Opylení, oplození - uč. str.23 Úkoly 1.nakresli si s popisem obr. opylení 2. nakresli si obr. oplození s popisem 3.napiš si, co tyto pojmy znamenají a kdo opylení působí. Nauč se to !
KONVERZACE AJ 2. sk. (T. K.) - TOWN, procvičování výslovnosti – poslechněte si video a opakujte slova, https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4

AJ - BIGBEN

M - VÝPOČET ZÁKLADU 1

M - VÝPOČET ZÁKLADU 2

pondělí 1. 6. 2020
MATEMATIKA Zkusíme výpočet procentové části. Vypočítej. 118/1 (urči zpaměti), 119/6, 7. - vyber si způsob řešení, jaký Ti vyhovuje (viz návod, který posílám v příloze)
ČESKÝ JAZYK Meet - 10.00.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Procvičování výslovnosti – učebnice 80/U2 – 2 (odd one out) – vyber z každého řádku 1 slovo, které se liší výslovností v samohlásce (day – space – stamp) – dei, speis, staemp. Poslat na kontrolu. AJ NAV Dnes si užij svátek dětí.

M - VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI

pátek 29. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - sloh.
MATEMATIKA výpočet procentové části, posílám 2 videa, kde vidíte několik způsobů, jak řešit výpočet procentové části. Můžete si vybrat, který Vám bude více vyhovovat.
Občanská výchova Opakovat si téma TRH a jeho fungování- nabídka a poptávka
DĚJEPIS Nezapomeňte na úkoly! Na alfbooku máte v sekci dějepis test- objevné plavby. Dál se budeme zabývat uměním - str. 94 - 97 - Architektura - od 13. století - GOTIKA. Znaky got. architektury, Gotické památky v Čechách, Sochařství, Malířství, Vzdělanost - zápis. Prohlédnout si obrázky gotických památek, uvědomit si jejich znaky, nakreslit do sešitu znak, památku? Nejvýznam. dílem - chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze apod.
FYZIKA Ze str. 33 si vypiš, co je to krátkozrakost a jakou čočku na ni používáme (+překresli si prostřední obrázek na žlutém poli). Také si vypiš, co je to dalekozrakost a jakou čočku na ni používáme (+překresli si spodní obrázek na žlutém poli).
ZEMĚPIS Prohlédněte si prezentaci o USA

M - PROCENTOVÁ ČÁST 1

M - PROCENTOVÁ ČÁST 2

Z - USA

čtvrtek 28. 5. 2020
MATEMATIKA Začínáme procenta. Do sešitu si napište nadpis PROCENTA. Opište rámečky na straně 113 dole, 114 dva rámečky dole. Na základě zhlédnutých videí, zkuste udělat do sešitu str. 115/ 2,3,4,5,6,7. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Učebna - vedlejší věty.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Opakování min.č. průběhového, viz příloha, poslat na kontrolu. AJ NAV Dnes máte práci v Classroomu. Kdo není nahlášený, dá mi vědět na mail navratilova@zsloucka.cz
PŘÍRODOPIS na str.22 v učebnici -učivo květenství. Do sešitu si nakresli jednotlivé typy a pojmenuj si je/kresli schema vedle obrázku květiny / Učivo si procvič v pracovním sešitu na str.17 v úkolu 7

AJ - PŘÍLOHA

středa 27. 5. 2020
MATEMATIKA Začínáme procenta. Posílám 3 videa, jako úvod do procent. pozorně si je prohlédněte, můžete nakouknout i do knížky, na stranu 113,114. Písemný úkol dnes nedávám, ale chtěla bych se sejít na Google Meetu s těmi, kteří ještě potřebují procvičit trojčlenku. Nabízím setkání zítra v 14:00. Napište, kdo má zájem něco dovysvětlit, pošlu Vám přihlašovací údaje.
ZEMĚPIS Posílám Vám pracovní list z Kanady, doplňte si ho s pomocí učebnice, atlasu, internetu, apod. Pošlete ke kontrole, potom můžete vytisknout a nalepit do sešitu jako zápis.
DĚJEPIS Učebnice str. 90 - 93 - Objevné plavby -příčiny plaveb, portugalsko, Španělsko, další výpravy, důsledky - stručný zápis. Odpovědět na otázky na straně 93 dole. Další úkol - vybrat si jednoho českého panovníka, o kterém jsme se učili / od Přemyslovců po Jagellonce /a vypracovat o něm referát / více info, i obrázky, život, dílo, jeho význam, co vám říká /. Obojí poslat na můj email garzinova@zsloucka.cz. Buď přímo napsat do emailu, ofotit v sešitě nebo přinést do školy. Snažte se do příští středy.

M - PROCENTA 1

M - PROCENTA 2

M - PROCENTA 3

Z - KANADA - PL

úterý 26. 5. 2020
MATEMATIKA Ty úlohy, které jsem Vám dala minule, máte možnost poslat až dnes. Pro zájemce, kteří si to chtějí procvičit, posílám další , tentokrát ze sbírky: 64/4, 6, 9. (není povinné) Kdo se chce setkat na Google Meet, napište mi.
ČESKÝ JAZYK Učebna - VV podmětná a přísudková.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování.
PŘÍRODOPIS V pracovním sešitě na str. 16 si doplň otázky 1.2.3. K otázce 3 použij současně učivo v učebnici na str. 22 / květ jednopohlavný , oboupohlavný , rostliny jednodomé, dvoudomé /
KONVERZACE AJ 1. sk. (T. M.) - udělat malou křížovku (5 slov) do sešitu, téma město - budovy, místa,... Popis otázek nebo vět napište v angličtině. Poslat na kontrolu.

pondělí 25. 5. 2020
MATEMATIKA Na tom AlfBooku spousta z Vás nebyla a někteří ty výsledky nemají nic moc. Můžete si to zkusit opakovaně, nejlepší je vzít si k tomu papír a tužku. Další příklady na trojčlenku str. 111 /7, 8 112/9, 10. Stačí když mi to pošlete do úterka.
ČESKÝ JAZYK Meet 10.00
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice 84/1b, 2 – napsat odpovědi do sešitu, poslat na kontrolu. AJ NAV Napiš krátkou zprávu o tom, cos dělal(a) minulý týden.

pátek 22. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - životopis.
MATEMATIKA Dnes si zkuste na AlfBooku Přímá a nepřímá úměrnost a měřítko mapy, Trojčlenka, nepřímá a přímá úměrnost. Podívám se, Jak Vám to jde.
Občanská výchova Doplnit křížovku.
DĚJEPIS Str. 89,90 Osmanská říše a Jižní Evropa - je to právě o těch Turcích, kteří porazili Jagellonce. Přečíst a opsat zelené odstavce. Odpovědět si na otázky str89, 90 dole.
FYZIKA v učebnici na str. 26 si opiš modrý rámeček. Vpravo od rámečku si napiš vzorec na 'optickou mohutnost' a napiš si, co je to 'f'. Vytiskni si obrázek (nebo překresli podle str. 29) a zaznač si duhovku, zornici a čočku
ZEMĚPIS Prohlédni si video o Kanadě, posílám odkaz.

Z - KANADA

F - STAVBA OKA

OV - KŘÍŽOVKA

čtvrtek 21. 5. 2020
MATEMATIKA Zkusíme další příklady na trojčlenku. Udělejte si do sešitu příklady 111/3, 5,6. Pošlete ke kontrole (nestačí pouze výsledky, chci vidět i postup). Připomínám v 15:00 Google Meet, napište, komu mám poslat přihlašovací údaje.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Reading – Tom Sawyer, Chapter 5, úkol viz příloha, poslat na kontrolu. AJ NAV dnes máte v příloze text písně a odkaz + úkol.
ČESKÝ JAZYK Učebna - vedlejší věta přívlastková.
PŘÍRODOPIS dobře si pročti str. 21 v učebnici o stavbě květu . Zkus si učivo zapamatovat. Nakresli si do sešitu obrázky k stavbě květu s popisem.

AJ - READING

AJ - TEXT PÍSNĚ

AJ - HUDBA

středa 20. 5. 2020
MATEMATIKA Písemný domácí úkol dnes nedávám, mnozí z Vás mi ještě neposlali 3 úlohy na trojčlenku, tak máte možnost. Vypočítejte je ale do sešitu, chci vidět postup. Kdo má problém, ozve se, znovu připomínám možnost online setkání. Posílám ještě jedno video, třeba Vám to pomůže. Pro zájemce, kteří chtějí zkusit další příklady: učebnice str. 111 cvičení 1,2,4. (není povinné)
ZEMĚPIS Přečti si informace o Kanadě v učebnici na straně: 37 - 38. Prohlédni si i všechny obrázky, které tam jsou. Potom si vyplň v pracovní sešitu str. 26. Pošli mi ke kontrole.
DĚJEPIS Uč. str. 86 - 88 Jagellonci - Vladislav - král Bene, Ludvík - král Dítě, bitva u Moháče 1526 s Turky ! Jsou to další čeští králové polské národnosti. Vypsat si do sešitu, čím se proslavili a přečíst si na str. 88 bitvu u Moháče.

M - TROJČLENKA PŘÍKLADY

úterý 19. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes zkusíme jednoduché příklady na trojčlenku, máte je v pracovním listu . Kdo si netroufá,nevadí (pusťte si ještě jednou video). Nabízím setkání na Google Meetu, kdo má zájem, setkáme se online ve středu v 10:00, druhý termín je čtvrtek 15:00. Přihlašovací údaje pošlu do emailu. Napište, kdo máte zájem, ať vím, komu to poslat.
ČESKÝ JAZYK Učebna - věta hlavní a vedlejší.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice str. 84 – přečíst a přeložit druhý sloupec. AJ NAV - pokračuj v práci v učebnici s. 82, přečti text a splň úkoly 1a, 2 do sešitu.
PŘÍRODOPIS zopakuj si učivo o listech a vyplň v pracovním sešitě str.15 . Pokud nebudeš vědět pomoz si učebnicí na str. 19-20.
KONVERZACE AJ 2.sk. (T. K.) – opakovat probrané témata

M - TROJČLENKA - PRAC. LIST

pondělí 18. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes se seznámíte s tím, co je to trojčlenka a jak se s ní řeší úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. Pusťte si video, není špatné si k tomu vzít i papír a tužku a zkoušet si to. Příště už dostanete jednoduché příklady.
ČESKÝ JAZYK 10.00 - Google Meet
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice str. 84 – Lord Bao - přečíst a přeložit první sloupec. AJ NAV Dnes vás čeká čtení s porozuměním - učebnice s. 82 The Peacock and The Turtle. Na odkaze dole je nahrávka (vyber page 82, exercise 1a), poslouchej a sleduj text, pak si zkus článek přečíst. Zítra k němu dostaneš úkoly.

AJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

M -TROJČLENKA

pátek 15. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes budeme pokračovat v nepřímé úměrnosti. Zkuste si udělat na straně 108 v učebnici cvičení 3 a 4. Výsledky mi pošlete. Posílám jednoduchý návod, k nepřímé úměrnosti, pokud chcete, nalepte si ho do sešitu.
OBČANSKÁ VÝCHOVA Přečíst si další téma – Nabídka, viz příloha
DĚJEPIS Dalším českým panovníkem byl Jiří Z Poděbrad - husitský král, nebyl z královského rodu, tak měl problémy. Str. 85, 86. Kdo vládl před ním, jak vládl, jyký byl, co chtěl, země dvojího lidu, mírová poselství, spory s Matyášem Korvínem - uherským králem - zápis do sešitu.
ZEMĚPIS Vyplň si v pracovním sešitu stranu 24 týkající se kultury a obyvatelstva Ameriky. Pokud něco nebudeš vědět, použij atlas, internet, apod.

M - NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

OV - NABÍDKA

čtvrtek 14. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes si zkuste zopakovat na AlfBooku: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 1, Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 2. Kdo zvládne, dodělá minulý úkol, pokud si nevíte rady napište mi.
ČESKÝ JAZYK Procvičování přívlastků - Učebna.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování. AJ NAV Dnes si vyzkoušej poslechové pexeso, máš ho dole v odkazu. Pak přelož slova, kterých se pexeso týká a pošli ke kontrole.
PŘÍRODOPIS nakresli si do sešitu i s popisem obrázky listů na tr. 19 -20. / popis listu, tvary, typy, postavení listu na stonku /. Nauč se to !

AJ NAV - POSLECHOVÉ PEXESO

středa 13. 5. 2020
MATEMATIKA Dívala jsem se na AlfBook, někteří jste zlomky nezapomněli, to jsem ráda, ale někteří jste tam vůbec nebyli (já to vidím..) Dnes se vrátíme k úměrnosti a sice nepřímé. Pusťte si znovu video, které jsem Vám poslala 7.5. ve čtvrtek. Učivo máte vysvětlené i v knize. Zkuste, jestli zvládnete udělat tabulky na straně 108 cvičení 1,2. Výsledky mi pošlete (pokud to nezvládnete, nevadí, napište mi)
ZEMĚPIS Udělej si stručný zápis z hospodářství Ameriky str. 34, 35. Hlavně to, co je tučně vytištěné.
DĚJEPIS Zopakovat si husitství, odpovědět na otázky na str. 84 dole / 1 - 6 / Kdo byl Jan Hus ... Na alfbooku v sekci dějepis máte test husitství a pozdní středověk. Udělejte si ho všichni. Podívám se pak na výsledky.


úterý 12. 5.2020
MATEMATIKA Dnes budete opakovat na AlfBooku zlomky,zkusíte si Zlomky v základním tvaru a Zlomky opakování. Ti co mi neposlali nějaký úkol tak mají více času na to, aby tak učinili.
ČESKÝ JAZYK Učebna - přívlastek volný a těsný.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Reading Tom Sayer, Chapter 4. Procvičování čtení. Opakujete nahlas věty. Projděte si to nejméně 2x. AJ NAV: Zkus vyřešit hádanku v Classroomu (napiš řešení).
PŘÍRODOPIS pokus se v pracovním sešitě na str.15 vyplnit otázky 6-10.Pomoz si učebnicí na str.18-20.
KONVERZACE AJ 1. sk. (T. M.) poslechněte si video – grammar past tenses

AJ - POSLECH - VIDEO

pondělí 11. 5. 2020
MATEMATIKA Posílám pracovní list k vyplnění, pošli ke kontrole.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ – úkol v classroom – Natural disasters III AJ NAV: Další část Extra English + úkoly najdete v Classroomu. Kdo není přihlášený, urychleně to udělá a úkol má v příloze zde.

AJ - VIDEO EXTRA ENGLISH 

AJ - EXTRA ENGLISH 5

M - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST - PRAC.LIST

čtvrtek 7. 5. 2020
MATEMATIKA Posílám video na nepřímou úměrnost. Pozorně si ho prohlédni, potom si do sešitu udělej nadpis NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST a opiš si zelené rámečky z učebnice strana 106.
ČESKÝ JAZYK Učebna - přívlastek.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ WB 32/3. Poslat na kontrolu. AJ NAV Úkol máte v příloze. Finální podobu zašlete na mail navratilova@zsloucka.cz
PŘÍRODOPIS v pracovním sešitě na str.14 se pokus odpovědět na otázky1 až 5. Pomoz si i učebnicí na str.18.

AJ - ÚKOL

M - NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

středa 6. 5. 2020
MATEMATIKA Pročti si přílohu, kterou posílám, jestli chceš a máš možnost, vytiskni si ji a nalep do sešitu, potom udělej tyto příklady : 104/4a)b), 104/5a) - nejdříve si udělej tabulku, za x zvol 0, 1, 2, 3,4, 5, 6. Body sestroj v pravoúhlé soustavě souřadnic (x- ová souřadnice je x z tabulky, y - ová souřadnice je y z tabulky). Potom body spoj. Řešené příklady máš v knížce.
ZEMĚPIS Přečti si v knize Hospodářství Ameriky- str. 34, 35.Na straně 36 máš opakování přír. podmínek, hospodářství a obyvatelstva Ameriky, odpověz stručně do sešitu na uvedené otázky. Pokud něco nebudeš vědět, použij atlas, knížku, internet .....Do sešitu piš jenom odpovědi. Pošli mi do čtvrtku.
ČESKÝ JAZYK Učebna - budeme se věnovat přívlastku několikanásobnému a postupně rozvíjejícímu.
DĚJEPIS Dokončit husitství - Průběh husitských bojů - str. 83,84. Významné bitvy, Spanilé jízdy, Zbraně, Konec husitství - 1434 - bitva u Lipan, píseň Ktož jsú boží bojovníci.

M - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

úterý 5. 5. 2020
MATEMATIKA Posílám prezentaci na přímou úměrnost, je tam uveden i graf a rovnice. Prohlédni si ji a po jejím zhlédnutí zkus udělat příklady z učebnice 104/1, 2, 3 podobné těm, které jsou v prezentaci. Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Budeme pokračovat v online komunikaci. E-mailem vám přišel rozvrh a pokyny pro přihlášení.
ANGLICKÝ JAZYK AJ NAV Dnes vás čeká čtení na s. 38 + překlad. Text si poslechněte na odkaze pod tabulkou.
PŘÍRODOPIS nadpis:list /uč. str.18 / zapiš si funkci a/fotosyntéza zopakuj si ! b/ stavba listu - nakresli si do sešitu obr. na str.18 dole s popisem Nauč se to !
KONVERZACE AJ 2. sk. (T. K.) – https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ poslechněte si video, jde o opakování základních otázek a pojmů

M - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

AJ - POSLECH 38/1

KAJ - POSLECH

AJ - QUESTION

pondělí 4. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes začneme přímou úměrnost, posílám video, ve kterém se dozvíte, co to přímá úměrnost je, jak se zapisuje. Ve druhé části videa je taky návod, jak se řeší úlohy trojčlenkou - tím se budeme zabývat později. Po zhlédnutí videa si do sešitu udělejte nadpis PŘÍMÁ ÚMĚRNOST a zapište si rámečky z učebnice na straně 101 a 102. Projděte si to rovněž v knížce a podívejte se na řešené příklady. Napište mi, jestli jste pochopili tabulky a zápis přímé úměrnosti rovnicí.
ČESKÝ JAZYK Vyzkoušíme online videokonferenci přes Hangouts - podívejte se do mailu, ve které jste skupině a kdy se máte připojit - první skupina bude v době 10.00 - 10.30, druhá skupina 10.30 - 11.00 hodin.
PŘÍRODOPIS nadpis:list /uč. str.18 / zapiš si funkci a/fotosyntéza zopakuj si ! b/ stavba listu - nakresli si do sešitu obr. na str.18 dole s popisem Nauč se to !
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Čtení – Tom Sayer, Chapter 3, poslat úkol na kontrolu, viz příloha       AJ NAV Dnes se přihlaste do Wocabee, máte zde nový soubor slovíček.

M - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

AJ - READING

Svátek práce 1. 5.

čtvrtek 30. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes něco zopakujeme, na AlfBooku si zkus měřítko plánu a mapy, dále si dej zlomky různé úkoly. Podívám se, jak Ti to jde.
ČESKÝ JAZYK Učebna - rozvíjející větné členy.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování. AJ NAV V Classroomu máte odkaz na video Extra English 4 + otázky. Pokud nejste nahlášení odkaz + dokument v příloze zde.
PŘÍRODOPIS Zopakuj si vše o stonku. K opakování použij prac. sešitu na str 12-13 /dodělej chybějící úkoly / i učebnice na str.16-17.

AJ - ODKAZ

AJ - OTÁZKY

středa 29. 4. 2020
MATEMATIKA V minulém videu jste se dozvěděli (spíše si připomněli), co je to pravoúhlá soustava souřadnic v rovině. Dnes si to vyzkoušíme prakticky. Do sešitu si udělejte cvičení 1, 2/100. Výsledky pošlete. Pokud Vám ještě něco není jasné, máte to hezky vysvětleno i v knížce na str. 98 -99, posílám ještě prezentaci na pravoúhlou soustavu souřadnic.
ZEMĚPIS Dnes se budeme zabývat obyvatelstvem Ameriky. Pročtěte si pozorně vše, co máte uvedeno v knize na straně 32 -33 k obyvatelstvu Ameriky. Potom dolňte pracovní list, který posílám, pošlete ho ke kontrole a pak si ho nalepíte do sešitu jako zápis. Pokud některé odpovědi v textu nenaleznete, použijte internet nebo atlas.
ČESKÝ JAZYK Četba - vizitka. Informace jsem poslal e-mailem nebo do Učebny.
DĚJEPIS Uč. str. 81, 82 - Husitství - zapsat do sešitu silně vytištěné věty, podkapitoly - Počátky husitství, Husitský program, Husité. Případně se podívat na youtube - Jan Hus - staleté kořeny, Jan Hus - Dějiny udat. nár. českého nebo Husitství - videovýpisky z dějepisu. Mimo dějepis - pokud jste někdo vytvořil text, obrázek,video k soutěži o Boženě Němcové, dejte mi vědět na email. Děkuji.

M - PRAVOÚHLÁ S.S.

Z - PRAC. LIST

úterý 28. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes se dozvíte, co je to pravoúhlá soustava souřadnic v rovině. Určitě Vám to bude povědomé, protože už jste o ní slyšeli v nižších ročnících a budete ji potřebovat i v budoucnu, při sestrojování grafů. Posílám videa, kde je to srozumitelně vysvětleno, pozorně sledujte, příště už to budete dělat sami.
ČESKÝ JAZYK Učebna - přívlastek shodný a neshodný.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ – úkol v classroom – Natural disasters II. AJ NAV Vrať se ke včerejšímu textu písně - vyznač v textu slovesa v minulém čase (pravidelná i nepravidelná). Nezapomeň poslat ke kontrole.
PŘÍRODOPIS Přečti si str.17 v učebnici a zapiš do sešitu : typy dřevin a nakresli si obr. stavby stonku dřevin s popisem. Nauč se to !
KONVERZACE AJ 1. sk.(T.M.) – opakuj si předcházející témata

M- PRAVOÚHLÁ SOUST. SOUŘADNIC

M - ZAKRESLOVÁNÍ BODŮ DO PSS

pondělí 27. 4. 2020
MATEMATIKA Minule jste měli zjistit, co je to úměra a zapsat poučky do sešitu. Udělejte si cvičení 1, 2, 3 do sešitu a pošlete mi výsledky. (NÁVOD: porovnejte součin vnitřních a vnějších členů úměr, viz řešený příklad na str. 96 a příklad C na str. 97)
ČESKÝ JAZYK Učebna - opakování větných členů - přívlastek.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Opakování sloves v min.čase, viz příloha. Nalepit nebo přepsat odpovědi do sešitu. Poslat na kontrolu. AJ NAV Dnes máš v příloze zde (pod tabulkou) text k písni Believer a hudební odkaz. Text si vytiskni, rozstříhej, poslouchej píseň a seřaď jednotlivé sloky. Nalep do sešit a pošli ke kontrole na mail navratilova@zsloucka.cz.

AJ - OPAK. SLOVES

AJ - A BELIEVER TEXT

AJ - A BELIEVER HUDBA

 

pátek 24. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Ve slohu si vyzkoušíte strukturovaný životopis - viz Učebna.
MATEMATIKA Tentokrát nebudete mít žádný písemný úkol, chtěla bych, abyste si v knize přečetli, co je to úměra, podívali se na řešené příklady a napsali si do sešitu nadpis ÚMĚRA a poučky, které tam jsou v zeleném rámečku. Kdo bude chtít, může si zkusit příklady na úměru 97/1,2. Kdo mi dluží nějaký úkol (z měřítka) pošle ho.
Občanská výchova Přečíst si téma TRH a jeho fungování
DĚJEPIS Dodělej si, cos nestihl ve středu. Pokračujeme str. 80 - Husitství . Zkus odpovědět na otázky nahoře na levém boku stránky - Co bylo schizma, jak se chvala katol. církev, papežové, znovu problémy Vaclava IV. a hlavně kdo byl Jan Hus, o co usiloval a jak dopadl.
FYZIKA Podívej se na video a nakresli si do sešitu 2 obrázky str. 20 nahoře
+ popiš si kde je ohnisko a vyznač ohniskovou vzdálenost
ZEMĚPIS Dívala jsem se, jak se Vám dařilo na AlfBooku, někteří jste šikovní a máte skvělé výsledky, ale někteří tam ještě nebyli, tak si to zkuste. Společně jsme probrali přírodní podmínky Ameriky. Přečti si v knížce článek o ochraně přírody na straně 30 a vypiš si názvy některých národních parků a zajímavostí z ochrany přírody v Americe..

OV - TRH

F  - VIDEO

čtvrtek 23. 4. 2020
MATEMATIKA Ještě nějaké úlohy na měřítko: Sbírka 57/8, 6. Pro šikovné navíc 57/7 - vzpomeň na fyziku.....Výsledky pošlete
ČESKÝ JAZYK Vše je v Učebně. Pro žáky bez přístupu: vypište si do sešitu informace o dalších druzích příslovečného určení - PU prostředku a původce děje (str. 110), PU zřetele (str. 111) a o ostatních PU (str. 113).
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte dál v opakování. AJ NAV Pokračujte v seriálu Extra English episode 3 with subtitles, pak doplň otázky (v příloze). Kdo je přihlášený na Classroomu, pracuje v něm.
PŘÍRODOPIS na str.16 v učebnici si do sešitu zapiš přeměny stonku a zakresli 3 typy stonku . Nauč se to !

AJ - EXTRA ENGLISH

středa 22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

MATEMATIKA Ještě zůstaneme u měřítka. Tentokrát si nachystejte sbírku úloh do matematiky, zkusíme nějaké příklady a spojíme to s geometrií. Zkuste si udělat příklad str. 57 cv. 4. Poradím Vám. Nejdříve si vypočítejte rozměry na mapě (v cm), pak narýsujte obdélník, čtverec a úsečky do sešitu .Pošlete mi výsledné obrázky i s rozměry.
ZEMĚPIS Na AlfBooku si zkus udělat test Amerika přírodní poměry, Amerika poloha, Amerika povrch. Podívám se, jak Ti to jde.
ČESKÝ JAZYK Literatura - pokračujte v četbě knihy pro vizitku.
DĚJEPIS Znovu si zopakuj nejdůl. info o Kaklu IV., najdeš o něm materiál i na youtube, film Noc na Karlštejně apod. Lucemburky dokončíme jeho dvěma syny, kteří zasahovali do politiky našeho státu - Zikmundem / Liška ryšavá / a Václavem IV. - str. 78,79 - napiš, jaké problémy jeho vládu u nás doprovázely. Pokud nepůjde, shrnutí učiva je na str. 79 / zelený rámeček /, na alfbooku v sekci Dějepis, Středověk , Lucemburkové - zkus vyplnit test

úterý 21. 4. 2020
MATEMATIKA Do sešitu aritmetiky si napište nadpis MĚŘÍTKO MAPY A PLÁNU (patří to ještě do učiva o poměru). Opiš si do sešitu poučku v rámečku na str. 94. No a teď zkusíme nějaké příklady na procvičení. Pokud nebudeš vědět, znovu se vrať k prezentaci, kterou jsem Vám poslala, nebo mrkni do knížky. Z učebnice str. 95cv. 1, 2,3,4. Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Učevna - budeme procvičovat různé druhy PU. Žáci bez přístupu - vypsat do sešitu druhy PU, které ještě neznáte - učebnice str. 110, 111, 113.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Čtení – Tom Sayer a vypracujte úkol v příloze. Poslech Chapter 2. Poslat úkol na kontrolu. AJ NAV Úkol máte v Classroomu (kdo není nahlášený, přihlásí se), jinak v příloze zde.
PŘÍRODOPIS procvič si v pracovním sešitu na str12-13 učivo, které jsi se měl naučit v minulém úkolu a vyplń úkoly 2.3.4.
KONVERZACE AJ 2.sk. (T.K.) Opakovat si předcházející témata.
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

AJ - TOM SAYER

AJ - READING

AJ - UNITED KINGDOM

pondělí 20. 4. 2020
MATEMATIKA Pokračujeme v poměru, dnes se dozvíte, jak se vypočítávají příklady na měřítko, což je vlastně taky poměr. (něco už jsme zkoušeli i v zeměpisu, vzpomínáte?) Posílám odkaz na prezentaci, kde je to vysvětleno. Na závěr prezentace jsou 4 příklady. Zkus si je vypočítat, výsledek pro kontrolu se Ti tam ukáže. Počítej si je na papír podle návodu v prezentaci, napiš mi, jestli Ti to vyšlo.(nemusíš nic posílat, chci vědět, jak se Ti to povedlo, jestli Ti to vyšlo)
ČESKÝ JAZYK Učebna - pokračujeme v rozlišování předmětu a příslovečného určení. Žáci bez přístupu: do sešitu vypsat PUM a PUČ podle cvičení 106/1a
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ –úkol v google classroom – Natural disasters AJ NAV Dnes je úkol na Wocabee. Pak máte zadánu hádanku na Classroomu. Napište řešení.

M - MĚŘÍTKO

pátek 17. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Sloh - práce je v Učebně. Pro žáky bez přístupu: přečti a vypiš si ze str. 169 informace o životopisu - vytvoř pak svůj strukturovaný životopis do sešitu.
MATEMATIKA Měli jste úkol na dva dny - pracovní list- poměr. Někteří ho už poslali, tak pokud byste se nudili, podívejte se, jak se počítají příklady s měřítkem - viz učebnice.
OBČANSKÁ VÝCHOVA Pokračujeme v potřebách, přepište si nebo vytiskněte si přílohu a udělejte úkol
FYZIKA Napiš si do sečitu nadpis "Zrcadla" a z videa vypiš 2 informace o rovinném zrcadle a 2 informace o vydutém zrcadle.
ZEMĚPIS Budeme dělat vegetační pásy Ameriky. Posílám níže odkaz na prezentaci vegetační pásy Ameriky. Prohlédni si ji, udělej si stručný zápis - VEGETAČNÍ PÁSY - vyjmenuj, napiš co tam roste a pár zvířat, která tam žijí.

Z - VEGETAČNÍ PÁSY AMERIKY

F - ZRCADLA

OV - PRAC. LIST

čtvrtek 16. 4. 2020
MATEMATIKA Posílám pracovní list na poměr. Doplň a pošli ke kontrole , je to úkol na dva dny - do pátku.
ČESKÝ JAZYK Opět předmět a příslovečné určení - viz Učebna. Pro žáky mimo Učebnu - do sešitu cvičení 101/4b - vypsat nejen předměty, ale i příslovečná určení místa, času a způsobu.
ANGLICKÝ JAZYK Opakování min. času, viz příloha – napsat jen odpovědi do sešitu, poslat mi to na kontrolu.Upozornění - někteří ještě neodevzdali úkol ze čtení a neprocvičovali na alfbook. AJ NAV: Extra English episode 2 with subtitles - po shlédnutí nebo v průběhu doplň otázky, které najdeš pod tabulkou. Zašli výsledek na mail navratilova@zsloucka.cz
PŘÍRODOPIS Do sešitu si napiš nadpis : Stonek . Opiš si ! Nadzemní orgán rostliny, ktrý nese listy,květy a plody. Funkce - vede vodu a minerální látky z kořene do listů dřevní částí cévních svazků - vede vodu a v ní rozpuštěné živiny z listů do kořenu a zásobních částí rostliny lýkovou částícévních svazků . Pod tento zápis si nakresli obrázek z učebnice na str.15 -stavba bylinného stonku s popisem.

AJ - EXTRA ENGLISH

AJ - PAST 7 

M - POMĚR - PL

středa 15. 4. 2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat v postupném poměru, udělej si do sešitu příklady z knížky 93/5,6,7,8. Výsledky mi pošli. Pokud si nebudeš vědět rady, koukni do listu, který jsem Vám poslala nebo do knížky.
ZEMĚPIS Tentokrát budeš pracovat opět s pracovním sešitem. Zkus si vyplnit stranu 22 - podnebí Ameriky. Pokud můžeš, pošli mi ke kontrole.
DĚJEPIS Uč. str. 75 - 78 Karel IV. Lucemburský, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, Otec vlasti - přečíst v učebnici a uvědomit si, proč se mu tak říkalo, proč byl pro nás tak významný. Vypsat si opět tučně vytištěné věty o jeho původu, vládě, podpoře vzdělanosti, umění, manželkách. Podívat se opět na dokument na youtube o Karlu IV.Co nestihneš dnes, udělej v pátek.

M - POSTUPNÝ POMĚR

 

14. 4. 2020
MATEMATIKA Minule jste dělali cvičení na změnu v daném poměru- 91/1,2 - zkontroluj si podle výsledků vzadu v knížce. Dnes budeme dělat postupný poměr, posílám návod na výpočet postupného poměru, prohlédni, můžeš se podívat i do knížky. Do sešitu si dej nadpis Postupný poměr, opiš poučku str. 92 a zkus si vypočítat příklady 93/1,2,3,4 - výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Zopakujeme si informace o příslovečném určení - viz Učebna. Pro žáky mimo Učebnu - podívejte se na video (odkaz níže) a připomeňte si příslovečné určení místa, času a způsobu (učebnice str. 106 a 108) - udělejte si výpisky do sešitu
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte dál v opakování. AJ NAV: Dnes splníme úkoly, které jsme měli před Velikonocemi - čtení článku PS s. 29 + 8 vět True or False -pošli na mail navratilova@zsloucka.cz a pak jste další dny měli splnit úkol na Alfbook - Projekt 3, Unit 3 CD (splnily jen 2 žákyně!)
PŘÍRODOPIS zopakuj si z učebnice na str.13-14 vše o kořenu a pak v pracovním sešitě na str.11 vyplň úkol 3 a 4.
KONVERZACE AJ 1. sk. (T.M.) Úkol udělat nějakou křížovku, hádanku, kartičky, obrázky, ... téma My town (budovy, činnosti, příroda, ....)

M - POSTUPNÝ POMĚRvel

středa 8.4.2020
MATEMATIKA Dnes procvičíme zvětšování a zmenšování v daném poměru. Uvidím, jak jste to pochopili z prezentace, kterou jsem Vám poslala. Zkuste si udělat příklady z knížky str. 91, cv. 1, 2.Jednoduše dané číslo poměrem ve tvaru zlomku vynásobíte.
ZEMĚPIS Tentokrát budeme probírat podnebí Ameriky. Pročteš si ho v knížce na straně 26, prohlédneš si mapku podnebných pásů a do sešitu si napíšeš, které podnebné pásy se v Americe vyskytují. V atlase zjistíš, jaká nejvyšší a nejnižší teplota byla v Americe naměřena.
DĚJEPIS pokud jste shlédli dokument o Janu Lucemburském a cokoliv jste si o něm poznačili, co vás zaujalo, výborně. V učebnici o něm máte také jednu kapitolu. Na str. 74. Vypište si tučně vyznačené informace. jaký byl, jak se choval.

úterý 7.4.2020
MATEMATIKA Zkusíme si zvětšování a zmenšování v daném poměru. Našla jsem Vám dobrou prezentaci, kde je to vysvětleno. Na závěr jsou tam i řešené příklady k procvičení. Do sešitu si napiš nadpis: Změna v daném poměru (máš to vysvětleno i v knize na str. 91). Poslední stranu prezentace opiš do sešitu (poučky)
ANGLICKÝ JAZYK Poslechněte si čtení – Tom Sayer (odkaz) a vypracujte úkol v příloze. Poslech Chapter 1. Poslat úkol na kontrolu.vojtovicova@zsloucka.cz. AJ NAV: Otevři si Alfbook, 7. ročník, AJ, Slovní zásoba a procvičuj slovíčka Nábytek 1 a 2.
PŘÍRODOPIS nadpis do sešitu : kořen /učebnice str.13-14/ učivo si přečti a zapiš si do sešitu zelený rámeček dole na str.14
KONVERZACE AJ 2. sk. (T.K.) Zůstává pořád úkol udělat nějakou křížovku, hádanku, kartičky, obrázky, ... téma My town (budovy, činnosti, příroda, ....)
ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v Učebně. Pro žáky mimo Učebnu - zopakujte si, co víte o předmětu (učebnice str. 101 - vypište si hlavní informace do sešitu) + udělejte cvičení 101/4a

AJ - POSLECH

AJ - PRAC. LIST

M - ZMĚNA V POMĚRU

pondělí 6.4.2020
MATEMATIKA Připravila jsem Ti pracovní list na práci s poměrem. Vyplň a pošli mi ho ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Všichni znovu projdou a ukončí všechna interaktivní cvičení na Alfbook. cz za celý minulý týden. Podrobnější pokyny posílám e-mailem.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ–úkol v google classroom – Past tenses quiz, poslat do 7. 4. AJ NAV: Dnes budeme číst v PS s. 29,cv. 5 - přečti a rozhodni, zda jsou následující věty pravdivé.

M- PL - POMĚR

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY .  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v Učebně. Pro žáky mimo Učebnu: Dále se budeme věnovat charakteristice - napište do sešitu charakteristiku svého oblíbeného youtubera
MATEMATIKA Dnes zopakuj na Alfbooku celá čísla - 2 první testy. Ať se daří. Podívám se, jestli jste to nezapomněli.
Občanská výchova Příloha Potřeby II. – vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu, udělat úkol
DĚJEPIS Zopakuj si, čím byli významní poslední Přemyslovci - čeští králové - Přemysl Otakar I. - 1212, Václav I., Přemysl Otakar II.- král železný a zlatý, 1278, Váslav II. - 1300, Václav III. - 1306 - vymření po meči a začínáme s novým panovnickým rodem, který u nás vládl - Lucemburkové. Podívej se na dokument Z rodu Lucemburků - Jan Lucemburský/1998/ na youtube, trvá asi 20 minut. Napiš si do sešitu, co tě o tomto panovníkovi zaujalo, co si myslíš, že je důležité, jaký byl, jak vládl král "cizinec".Pokud by byl problém, dej vědět.
FYZIKA Napiš si do sešitu: "ZÁKON ODRAZU: Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražený paprsek zůstává v rovině dopadu." Pak se podívej na video (viz níže), ve kterém je to vysvětleno.
ZEMĚPIS Pokračujeme v Americe. V sešitě byste měli mít napsáno: poloha, rozloha,členění Ameriky, počet obyvatel, povrch (pohoří, nížiny) vodstvo (řeky, jezera). Kdo něco z toho nemá, doplní si pomocí knížky. V pracovní sešitu si procvič vodstvo Ameriky - str. 21. Budeš k tomu potřebovat atlas, možná i učebnici. Pokud máš možnost, pošli mi výsledek své práce.

F - VIDEO

OV - PRAC. LIST 

čtvrtek 2.4.2020
MATEMATIKA Minule jsme opakovali zlomky - někteří tam nebyli, já to vidím!!!Dnes pokračujeme poměrem. Připravila jsem další video na krácení a rozšiřování poměru, tentokrát těžší příklady; Prohlédni si ho, pak napiš do sešitu shrnutí, ktteré je na konci a vypočítej příklad z knížky:88/4. Pošli výsledky
ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v Učebně. Pro žáky mimo Učebnu: Zopakujte si shodu přísudku s podmětem v učebnici na str. 99 + cvičení 99/1
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Učebnice str. 42/cv.1, poslat mi výsledky do 3. 4. – stačí napsat číslo a správný tvar slovesa, udělejte jen Mark č. 1-10. Někteří neudělali ještě úkol z pondělí. AJ NAV Dnes se podívej na první část anglického seriálu (do vyhledavače napiš Extra English episode 1 with subtitles) a pak vyplň pracovní list (pod tabulku) nebo napiš do sešitu.
PŘÍRODOPIS nadpis do sešitu : Krytosemenné rostliny Pod to si zapiš . Rozdělujeme je podle typu stonku na dřeviny /topol/ a byliny /tulipán/. Jejich tělo je rozlišené na kořeny, stonek, listy a kvěy. Rozmnožují se pohlavě /semeny / a nepohlavné /různými částmi rostliny /oddenky,hlízami,listovými řízky / Přečti si o tom v učebnici na str.12 /

M - POMĚR II.

AJ - EXTRA ENGLISH

st

úterý 31.3.2020
MATEMATIKA Dnes zopakujeme zlomky, abys je nezapomněl(a). Najdi si stránku www.alfbook.cz, zadej kód školy zsloucka, pak se přihlaš svým jménem a ročníkem , zadej heslo 007, vypracuj v 7. ročníku zlomky a krácení zlomků. Akci opakuj, dokud nebudeš spokojen s výsledkem. Já si to pak zkontroluju, uvidím Tě tam.
ANGLICKÝ JAZYK AJ VOJ Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáš z matematiky - AJ Project 3,procvičovat od začátku U1A,B AJ NAV Dnes si napiš do sešitu 3 - 5 vět o tom, cos dělal(a) minulý týden a pošli mi na mail navratilova@zsloucka.cz
KONVERZACE AJ 1.sk. (T. Malíř) – učit se My town
PŘÍRODOPIS dej si do prohlížeče odkaz :zsvsechovice- prohlížečky , najdi si tam nahosemenné a procvičuj

PŘ - POZNÁVAČKA

po

M7 - POMĚRpá

OV - POTŘEBY

čt

M- POMĚR

AJ - UNIT 3

st

ut

VIDEO ČJ

po

páNÁVOD - UČEBNA CLASSROOM

čtVÝTRUSNÉ ROSTLINY

st

ut

AJ NAV

MY TOWN

po

pá

čt