Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - sloh - téma: Můj svět za poslední tři měsíce.
ANGLICKÝ JAZYK Dodělej si slovíčka na Wocabee.
DĚJEPIS Napiš si napiš: "císař Konstantin" a z učebnice ze str. 123 si vypiš a) co se stalo roku 313 a za b) jaké město tento císař založil a jak se toto město jmenuje dnes

čtvrtek 18. 6. 2020
MATEMATIKA Na AlfBooku, si vyzkoušej převádění jednotek obsahu (1, 2, 3) Kdo zapomněl, v knížce to máte od strany 99.
ČESKÝ JAZYK Učebna - věta jednoduchá a souvětí.
FYZIKA Alfbook-6.ročník-fyzika-fyzikální veličiny, měření - Fyzikální vel. 4
ANGLICKÝ JAZYK Wocabee - slovní zásoba (poslední balík)

středa 17.6.2020
MATEMATIKA Zkusíme převádění jednotek hmotnosti. Určitě to znáte i z fyziky, kdo zapomněl, podívá se do knížky. Udělejte si 96/1,2. 97/3.
PŘÍRODOPIS Blíží se nám prázdniny, a tak bych Vás chtěla požádat o dobrovolný prázdninový úkol . Pokud o letních prázdninách uvidíte v přírodě na svých výletech, jízdě na kole, n a zahrádce aj. nějakou zajímavou rostlinu či živočicha, určitě zkuste nafotit, klidně během prázdnin pošlete na můj mail a na začátku roku nám určitě můžete poreferovat (či na fotkách ukázat), co jste zajímavého pozorovali. Přeji, ať jsou vaše toulky přírodou zajímavé a podnětné:)
DĚJEPIS Podívej se na video o křesťanství a zániku římské říše

D - VIDEO

úterý 16. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes si procvičíme jednotky délky na AlfBooku, přidáme k tomu i převádění jednotek hmotnosti. Máte to i v učebnici na straně 96 - 98. Podívám se, jak Vám to šlo.
ČESKÝ JAZYK Učebna - věta jednoduchá a souvětí.
ANGLICKÝ JAZYK Úkol máš zadaný v Classroomu - čtení + vyplnění dotazníku.

pondělí 15. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes vyzkoušíme převádění jednotek délky, které jsou napsané ve tvaru desetinných čísel. Udělejte si cvičení 94/2, 3, 4. Můžete k tomu použít pomůcku, kterou máte v učebnici na straně 95 nahoře. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Pro žáky mimo školní konzultace: Učebna - rozlišování rozvíjejících větných členů.
PŘÍRODOPIS Dnes se podívej na krátká videa - 1) o jedovatých broucích v ČR + 2) ještě jedno navíc o největších broucích ČR:)
ANGLICKÝ JAZYK Dnešní úkol je ve Wocabee, je to slovní zásoba, kterou budeš potřebovat k zítřejšímu úkolu.

PŘ - JEDOVATÍ BROUCI

PŘ - NEJVĚTŠÍ BROUCI

pátek 12. 6. 2020
V pondělí si s  sebou do školy přineste PS i školní sešity na kontrolu úkolů a žákovskou knížku.
ČESKÝ JAZYK Učebna - práce s textem = zeměpis.
DĚJEPIS Doplňte si nedodělané zápisy, abyste to měli na pondělí hotové.
ZEMĚPIS Učebna - život v oceánech.
ANGLICKÝ JAZYK Opakuj si rozhovor.

čtvrtek 11. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes si připomeneme jednotky délky a jejich převody. Protože už umíme násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, a 1000, můžeme díky tomu převádět i jednotky délky ve tvaru desetinných čísel. Posílám video, v učebnici to máte vysvětleno na straně 92 - 95.
ČESKÝ JAZYK Učebna - zkratky označení větných členů.
FYZIKA Žáci, kteří mají nedodělaná cvičení (jak jsem jim řekl na konzultaci), ať si je dodělají.
ANGLICKÝ JAZYK V příloze pod tabulkou máš pracovní list s úkolem (sestavení rozhovoru).

M - JEDNOTKY

AJ - ROZHOVOR

středa 10. 6. 2020
MATEMATIKA Pokračujeme v trénování násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000. Udělejte si cvičení 91/1, 92/3, 4. Pošlete ke kontrole.
PŘÍRODOPIS Dnes na Vás čeká praktická výuka. Jistě jste si všimli, že všude kolem nás začíná kvést keř - bez černý. Určitě víte, že u nás patří k velmi léčivým rostlinám, a tak broučky dnes chvíli necháme spát a pustíme se "samozřejmě je to dobrovolné" do něčeho praktického, a to do výroby bezového sirupu. Vše i více najdeš ve videu a v pracovním listě.. Můžeš si vybrat.. Pokud se do této dobroty pustíš, zvládne to totiž úplně každý, můžeš mi do pondělí poslat fotku, jak se ti dařilo:) Přeji hodně bezové nálady a pokud budeš dávat pozor ve videu, jistě mi na mail dokážeš poslat odpověď na otázku: "Jaké je známé přísloví o bezu, které znaly již naše babičky a prababičky?" Budu se těšit na všechny zajímavé postřehy.. Ať se Vám daří:) V pondělí si s  sebou do školy přineste PS i školní sešit na kontrolu úkolů a žákovskou knížku.
DĚJEPIS Nadpis: "Vznik křesťanství." Z učebnice ze str. 120 si vypište, kdo to byl Ježíš (2 informace), jak zemřel a něco o křesťanech (2 informace). Na str. 121 si najdi, proč pronásledovali křesťany a zapiš si to do sešitu

PŘ - NÁVOD

PŘ - PRAKTICKÝ ÚKOL

úterý 9. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes budete procvičovat násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 na online cvičení: všechna cvičení, která tam máte si vyzkoušejte, napište mi, jak Vám to jde.
ČESKÝ JAZYK Učebna - opakování větných členů.
ANGLICKÝ JAZYK V příloze zde máš úkol. Doplň a nalep do sešitu.

AJ - DOM. ÚKOL

pondělí 8. 6. 2020
V pondělí si do školy přineste sešity a žákovskou knížku. Úkoly ze dne, kdy jste ve škole (pondělí) se týkají jen těch, kteří do školy nenastoupí. 
MATEMATIKA Budeme trénovat násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000. Návod jsem Vám poslala ve čtvrtek ve videu. V učebnici to máte vysvětleno na straně 90, 91. Do sešitu si napište nadpis NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DES. ČÍSLA 10, 100, 1000. Opište si poučky na straně 90,91, potom vypočítejte příklady: 91/ 1, 2 B1 91/ 1D. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Učebna - opakování větných členů.
PŘÍRODOPIS 1.video - Brouci 2. Pracovní sešit - str.29/5 + str.32/6 úkol: pročti si uvedené živočichy a zkus v nich najít 3 brouky. Ty mi napiš do mailu. To mi z tohoto cvičení pro dnešek stačí. Přeji, ať se ti je podaří najít.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes máš úkol v Classroomu (video + otázky).

PŘ - BROUCI

pátek 5. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK Sloh - práce s informacemi - procvičování.
ANGLICKÝ JAZYK V příloze zde máš úkol (nepravidelná slovesa) vytiskni a doplň nebo napiš to sešitu.
ZEMĚPIS Biosféra - přírodní krajiny - subtropická krajina, travní porosty mírného pásu, lesy mírného pásu, tundry, polární pustiny
DĚJEPIS Podívej se na video. Do sešitu si napiš: "Po smrti Cesara vládli říši Octavianous a Marcus Antonius. Došli mezi nimi k boji, který vyhrál Octaviánus a stal se jediným vládcem Říma - tak skončilo období římské republiky.

D - VIDEO

AJ - NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

čtvrtek 4. 6. 2020
MATEMATIKA Budeme se učit násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000. Posílám 2 videa, pozorně si je prohlédněte, příště už budeme podle nich počítat.
ČESKÝ JAZYK Učebna - větné členy - procvičování.
FYZIKA Vypracuj Alfbook-6.ročník-Fyzika-Fyzikalní veličiny, měření - Měření času 1

M - NÁS. DESET. ČÍSEL

M - NÁS. A DĚLENÍ DESET. Č.

středa 3. 6. 2020
MATEMATIKA Zkusíme slovní úlohy na desetinná čísla. Udělejte si na straně 88 cvičení 3,4,5.
PŘÍRODOPIS Dnes si probereme najednou větší kapitolu - BLANOKŘÍDLÉ, neboť jsem Vás nechala v pondělí více odpočívat. Není to těžké a jistě mnoho informací budete z nižších ročníků již znát: ) 1. Video - úvod do blanokřídlých (1.část) 2. Video - Blanokřídlí (2.část) 3.Práce v učebnici - přečíst str. 42 (včely) + přečíst str. 34 (mravenci) 4. Pracovní sešit - str. 30/7, 8, 10 - pošli na kontrolu + (kdo určí u živočichů správně řády, může získat u mě jedničku)
DĚJEPIS Najdi si na internetu, co je to triumvirát a napiš si to do sešitu. Taky si najdi, kdo to byl Julius Cesar a čím býl významný. Do sešitu si o něm napiš dvě věty

PŘ - BLANOKŘÍDLÍ  1

PŘ - BLANOKŘÍDLÍ 2

úterý 2. 6. 2020
MATEMATIKA Zkus si na AlfBooku Počítání s desetinnými čísly 1, podívám se, jak Ti to jde. Ti, co mi neposlali domácí úkol z pondělí, tak učiní.
ČESKÝ JAZYK Učebna.
ANGLICKÝ JAZYK Úkol je v Classroomu.

pondělí 1. 6. 2020
MATEMATIKA Pokračujeme v odečítání, str. 86 cvičení 4 (počítej pod sebou), str. 88/1, 2 (udělej zápis, výpočet, odpověď)
ČESKÝ JAZYK Meet - 9.00.
PŘÍRODOPIS Dnes je Den dětí, takže posílám na podívání jen jedno zajímavé video - Motýli - 2.část/noční motýli a žádný úkol v pracovním sešitě či čtení v učebnici dnes nebude:) Užijte si hezký sváteční čas:)
ANGLICKÝ JAZYK Dnes si užij svátek dětí.

PŘ - MOTÝLI

pátek 29. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - sloh.
ANGLICKÝ JAZYK DÚ je v příloze. Doplň text slovy uvedenými dole.
DĚJEPIS Ze strany 111 si opiš poslední větu z žlutého rámečku. Na internetu si vyhledej, kdo to byl Spartakus, co v životě udělal, a jak to dopadlo. Napiš si to do sešitu.
ZEMĚPIS Učebna - biosféra.

AJ - PŘÍLOHA

čtvrtek 28. 5. 2020
MATEMATIKA Některým dělalo odčítání zpaměti problémy, u složitějších příkladů si to můžete psát pod sebou, pozor ať jsou pod sebou i desetinné čárky. Dnes budeme procvičovat na online cvičení. Odčítání 01, Odčítání a porovnávání, Sčítání, odčítání 01. Komu to nepůjde v řádku odzadu nebo zpaměti, vezme si k tomu papír a tužku a bude si psát pod sebe.
ČESKÝ JAZYK Učebna - větné členy.
FYZIKA Vypracuj: Alfbook - 6. ročník-fyzika-fyzikální veličiny, měření - "Fyzikální veličiny 3"
ANGLICKÝ JAZYK Dnes máte práci v Classroomu.

středa 27. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes jdeme odečítat desetinná čísla, snad jste to z videa pochopili, je to podobné jako odčítání přirozených čísel, jenom je důležité, aby desetinné čárky byly pod sebou. Udělejte si z učebnice na straně 86 cvičení 1, 2. Zkuste zpaměti, kdo neví jak, znovu si pustí video. Pošlete mi výsledky.
PŘÍRODOPIS 1. Video - motýli 2. Učebnice str. 21/d Řád Motýli - přečíst hlavní znaky a vývoj 3. Učebnice str.43/4 Dospělci denních motýlů - přečíst 4. Učebnice str. 50/ 1 Dospělci denních motýlů - přečíst 5. Domácí úkol: NAPIŠ MI DO SEŠITU A POŠLI NA KONTROLU ODPOVĚĎ na otázku (najdeš ji ve videu) - Z jakých důvodů dnes motýlů ubývá?
DĚJEPIS Podívej se na video. Napiš si do sešitu: "Krize republiky" a ze strany 111 si ze žlutého rámekču opiš do sešitu první dvě věty

PŘ - MOTÝLI

D - KRIZE REPUBLIKY

úterý 26. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes už se pustíme do odčítání desetinných čísel. Posílám video, kde je to hezky vysvětleno. Do sešitu si udělejte nadpis ODEČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL .
ČESKÝ JAZYK Učebna - několikanásobné větné členy.
ANGLICKÝ JAZYK V 6 větách napiš, cos dělal(a) minulý týden.

M - ODČÍTÁNÍ DES. ČÍSEL

pondělí 25. 5. 2020
MATEMATIKA Ještě dáme sčítání desetinných čísel pod sebou. Udělejte si na straně 85 cvičení 6, (pozor nejdříve zaokrouhlete na desetiny, potom sečtěte). Dále cvičení 8 na straně 85. (počítejte pod sebou). Do sešitu si zapište 2 fialové rámečky o záměně pořadí sčítanců a sdružování sčítanců.
ČESKÝ JAZYK Meet - 9.00
PŘÍRODOPIS 1. Video - vši, ploštice 2. Hmyz s proměnou dokonalou Pracovní sešit: str. 22/1,2,3,4,5,6,7,8,9 - pošli na kontrolu - můžeš dostat i nějakou známečku:)

PŘ - PLOŠTICE A VŠI

PŘ - HMYZ 1

pátek 22. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebna - výpisky a výtah.
ANGLICKÝ JAZYK Vrať se ke včerejšímu textu, práci máš v příloze.
DĚJEPIS Pokračuj v zápise o Punských válkách. Podle učebnice str. 106-107 si napiš 'První punská válka' (a vypiš z učebnice 3 informace o tomto období), 'Druhá punská válka (další 3 informace) a 'Třetí punská válka' (další 3 informace)
ZEMĚPIS Učebna - biosféra.

čtvrtek 21. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes si zkusíte na www.onlinecviceni.cz - Desetinná čísla sčítání 01, 02, sčítání A 01. Vezměte si ktomu klidně papír, pište si to pod sebe (kdo potřebuje)a potom napište výsledek. Nechejte si zkontrolovat a napište mi, jak to šlo. Kdo chce v pátek v 10:00 na Google Meet, napište mi.
ČESKÝ JAZYK Učebna - přívlastek.
FYZIKA Vypracuj: Alfbook-6.ročník-fyzika-fyzikální veličiny, měření - "MĚŘENÍ ČASU 3"
ANGLICKÝ JAZYK Dnes máte úkol v příloze.

AJ - PRAC. LIST 1

AJ - PRAC. LIST 2

AJ - HUDBA K PÍSNI

středa 20. 5. 2020
MATEMATIKA Na AlfBooku jste ještě nebyli všichni, zkuste si to a napište mi, s čím máte problém. Dnes si zkuste do sešitu sčítání pod sebou str. 84 cvičení 3, 4. Výsledky mi pošlete. Nabízím setkání na Google Meetu v pátek v 10:00. Napište, kdo by měl zájem, ať vím, komu poslat přihlašovací údaje.
PŘÍRODOPIS 1. Video - rovnokřídlí 2. Video - stejnokřídlí 3. Přečíst - učebnice str. 20/b řád Saranče 4. Přečíst - učebnice str.40/3 Kobylky a 4. Mšice
DĚJEPIS Podívej se na video o punských válkách. Do sešitu si napiš nadpis: 'Punské války' a podle videa do sešitu napiš, kdo proti komu bojoval (2strany) a u každého si napiš jméno území, na kterém se rozkládala jejich říše

PŘ - VIDEO 1

PŘ - VIDEO 2

D - PUNSKÉ VÁLKY

úterý 19. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes si zkusíte na AlfBooku Desetinná čísla úvod a Desetinná čísla, podívám se, jak Vám to jde. Ti, co mi neposlali včerejší úkol, tak učiní.
ČESKÝ JAZYK Učebna - přívlastek.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se vrátíme ke včerejšímu textu The Little Fir Tree - splň úkoly 1a,b na s. 82 do sešitu.

pondělí 18. 5. 2020
MATEMATIKA Ve čvrtek jsem Vám poslala video na sčítání desetinných čísel, kdo zapomněl, jak se to dělá, pustí si ho znovu. No a dnes už naostro. udělejte si do sešitu cvičení 1,2 na straně 84. Nezapomeň, desetiny sčítáme s desetinama, setiny se setinama, apod. Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK 9.00 - Google Meet
PŘÍRODOPIS 1. video - jepice, vážky 2. Video - škvoři, kudlanky 3. Učebnice - přečíst str. 20/a Řád Vážky + str. 67/4 Larvy vážky a šídel 4. Učebnice - přečíst str. 52/3 škvoři
ANGLICKÝ JAZYK Dnes váš čeká čtení s porozuměním. Učebnice s. 82 - zde je text a na odkaze dole (vyber page 82, excercise 1a)je nahrávka. Poslouchej a pak si zkus článek přečíst. Zítra tě čekají úkoly k tomuto textu.

AJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

PŘ - JEPICE, VÁŽKY

PŘ - ŠKVOŘI A KUDLANKY

pátek 15. 5. 2020
ANGLICKÝ JAZYK Dnes vás čeká procvičování na Alfbooku. V lekci 2, část Slovní zásoba si najdi téma Food 1.
DĚJEPIS

Podle videa (od času 4:55) si do sešitu napiš odpovědi na:

1. Co je to republika?

2. Kdo a na jak dlouho vládl Římu za republiky?

3. Od jakého data počítali letopočet?

4. Kdo to byli patriciové a plebejové? (na každou otázku odověz celou srozumitelnou větou)

D - VIDEO

čtvrtek 14. 5. 2020
MATEMATIKA Posílám odkaz na video sčítání desetinných čísel. Prohlédněte si , příště zkusíme.
ČESKÝ JAZYK Procvičování PU - Učebna (Alfbook).
FYZIKA Vypracuj: Alfbook-6.ročník-fyzika-fyzikální veličiny, měření - "DÉLKA 5"
ANGLICKÝ JAZYK Úkol máš v příloze, je to text The History of Popcorn. Vytiskni, přečti, doplň odpovědi a pošli ke kontrole.

AJ - TEXT

M - SČÍTÁNÍ DESET. ČÍSEL

středa 13. 5. 2020
MATEMATIKA Ze sbírky úloh si uděláte cvičení 3 na str. 30, str. 28/1a,b. Pošlete ke kontrole.
PŘÍRODOVĚDA 1. Podívej se na video 2. Učebnice str. 19/rozmnožováni + (dobrovolně si můžete/nemusíte přečíst str.20+21) 3. udělej pracovní sešit - str. 19/4,5,6 (kdo chce, může i tajenku - dobrovolná). Pošli na kontrolu
DĚJEPIS Rozpakuj si nejstarší dějiny Říma - shlédni prvních 5 minut videa v odkazu.

D - DĚJINY ŘÍMA

PŘ - HMYZ

úterý 12. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes nebude písemný úkol, budeme trénovat na online cvičení (stránky školy - zajímavé odkazy - matematika - online cvičení - matematika 6. ročník - desetinná čísla) Zkusíte si zaokrouhlování na desetiny, setiny, kdo si troufne i tisíciny. Napište mi, jak Vám to šlo.
ČESKÝ JAZYK Učebna - příslovečné určení.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes zkus vyřešit hádanku v Classroomu. Napiš řešení.

pondělí 11.5.2020
MATEMATIKA Minule jsem Vám posílala video na zaokrouhlování desetinných čísel, potom jste si to měli zkusit na AlfBooku. Většina z Vás to zvládla dobře, ti co tam nebyli, si to ještě zkusí. Dnes zkusíme pár příkladů z knížky. Udělej si cvičení 1, 2 na straně 82. Výsledky mi pošli. Posílám ještě písemný návod na zaokrouhlování, který máte v příloze. Pokud Vám to nepůjde, napište mi.
PŘÍRODOPIS 1. Podívej se na video - Šestinozí 2. Učebnice Šestinozí - str. 18,19 (kromě rozmnožování) 3. Pracovní sešti st. 18/1,2 Pošli na kontrolu
ANGLICKÝ JAZYK V Classroomu máte další díl Extra English + otázky.

M - ZAOKROUHLOVÁNÍ

PŘ - ŠESTINOZÍ

čtvrtek 7. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes zkusíme zaokrouhlování desetinných čísel. Posílám odkaz na video, prohlédni si ho, můžeš si k tomu vzít papír a zkoušet si to. Potom si zkus na AlfBooku desetinná čísla zaokrouhlování. Podívám se, jak Ti to jde.
ČESKÝ JAZYK Učebna - předmět.
FYZIKA Albfook - 6. ročník - fyzika - fyzikální veličiny, měření - HMOTNOST 4
ANGLICKÝ JAZYK V příloze máte slovíčka na téma FOOD - ke každému namalujte malý obrázek a nalepte do sešitu.

AJ - SLOVÍČKA

M - ZAOKROUHLOVÁNÍ DES. Č.

středa 6. 5. 2020
MATEMATIKA Do sešitu si udělej cvičení 78/7, vzor: 149cm = 149/100 ( protože metr má 100cm), desetinným číslem 1,49m ( dvě nuly, dvě desetinná místa). 78/8, vzor: 0,001kg = 1g (protože kilogram má tisíc gramů, tak to vynásobíš tisícem). Výsledky mi pošli.
PŘÍRODOPIS 1. Video - vzdušnicovci 2. Učebnice str. 18/Podkmen Stonožkovci + str. 26 (stonožky, mnohonožky) 3. Pracovní sešit: str.17/1,2 a kdo má rád osmisměrky, může udělat dobrovolně cvičení 3
DĚJEPIS V učebnici ze str.104 si nakresli do sešitu obrázek 4, nebo si vyhledej na internetu jinou římskou stavbu a nakresli si tu

PŘ - VZDUŠNÍCOVCI

úterý 5. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes si budeš procvičovat desetinná čísla na online cvičení. Už jsme tam byli, ještě jednou popíšu cestu: stránky naší školy - zajímavé odkazy - matematika - online cvičení - matematika 2. stupeň - pro 6. ročník - desetinná čísla - porovnávání, zápis čísel A01, zápis čísel A02. Napiš mi, jak Ti to šlo.
ČESKÝ JAZYK Budeme pokračovat v online komunikaci. E-mailem vám přišel rozvrh a pokyny pro přihlášení.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes si procvič téma Food and drink v pracovním sešitě s.34 (pošli na mail).

pondělí 4. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes zkusíme porovnávat desetinná čísla. Přikládám video, po jeho shlédnutí si udělejte cvičení 78/6, 80/1C. Výsledky mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK Vyzkoušíme online videokonferenci přes Hangouts - podívejte se do mailu, ve které jste skupině a kdy se máte připojit - první skupina bude v době 9.00 - 9.30, druhá skupina 9.30 - 10.00.
PŘÍRODOPIS 1.Podívej se na video - Korýši I. 2. Pak se podívej na druhé video - také velmi zajímavé a k tématu Korýšů - II. 3. Přečti si v učebnici str. 74 - 75 - O RAKOVI. 4. Vyplň pracovní sešit - str. 16/1,2 (dobrovolné - str.16/4). Pošli ke kontrole.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes vás čeká nová sada slovíček ve Wocabee.

M - POROVNÁVÁNÍ DES. Č.

PŘ - KORÝŠI I.

PŘ - KORÝŠI II.

Svátek práce 1. 5.

čtvrtek 30. 4. 2020
MATEMATIKA Budeme procvičovat zápis desetinných čísel a zápis des. čísel zlomky a obráceně. Najeďte si na online cvičení, odkaz máte na stránkách školy. Matematika - 6. ročník -des. čísla - zápis čísel, zápis čísel zlomky. V zápise, který jsem poslala v úterý je chyba. Prosím opravte si: 429/10 =42,9 Omlouvám se, děkuji za pochopení......
ČESKÝ JAZYK Učebna - základní větné členy.
FYZIKA Vypracuj na alfbooku: '6. ročník' - 'fyzika' - 'fyzikální veličiny' - 'DÉLKA 4' (puzzle skládačku můžeš přeskočit)
ANGLICKÝ JAZYK V Classroomu je další díl Extra English + otázky.

HV - HUDBA PRO RADOST

středa 29. 4. 2020
MATEMATIKA Pokračujeme v desetinných číslech. Udělejte si cvičení 78/5, 9,10. Výsledky mi pošlete. Pokud budete potřebovat, vraťte se k některému videu, které jsem poslala, nebo se podívejte do knížky.
PŘÍRODOVĚDA 1. Video 2. Učebnice str. 15/Řád Štíři + str. 16/Sekáči, Roztoči 3. Vypracuj v pracovním sešitě str. 15/ Sekáči str. 1,2 + Roztoči/ Křížovka 4. Může ti pomoci v učebnici, když si přečteš str. 61/o sekáči a str. 35/o klíštěti 5. Pošli na kontrolu
ČESKÝ JAZYK Četba - vizitka. Informace jsem poslal e-mailem nebo do Učebny.
DĚJEPIS 1. Podívej se na první 4min videa
2. Napiš si do sešitu: 'Vznik Říma'
Pod to: ‚báje o založení Říma‘ a ve dvou větách zformuluj báji napsanou v oranžovém rámečku v učebnici na str. 101
Pod to: ‚skutečné založení‘ a podle odstavce pod oranžovým rámečkem si v jedné či dvou větách napiš, jak to bylo ve skutečnosti

PŘ - PAVOUKOVCI

D- VIDEO

úterý 28. 4. 2020
MATEMATIKA Tak jedeme desetinná čísla naostro. Do sešitu aritmetiky si udělejte nadpis DESETINNÁ ČÍSLA. Posílám zápis do sešitu. Pokud máte možnost, stačí vytisknout a nalepit do sešitu, kdo nemá možnost, opíše si to. Dále uděláte tyto příklady: 77/2, 78/4. Výsledky mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK Učebna - shoda podmětu s přísudkem.
ANGLICKÝ JAZYK S. 39, cv. 3b do sešitu. Nezapomeň poslat ke kontrole.

M - ZÁPIS

pondělí 27. 4. 2020
MATEMATIKA V následujících dnech opustíme geometrii a vrátíme se k aritmetice. Budeme probírat desetinná čísla. Setkali jste se s nimi už vloni, takže začneme opakováním toho, co už víte. Prohlédněte si 3 videa, abyste si připomněli, co už víte o desetinných číslech, jak se zapisují a čtou a znázorňují na číselné ose. Potom si zkuste na AlfBooku zopakovat desetinná čísla - 5. ročník - matematika - desetinná čísla. Podívám se, co si pamatujete.
ČESKÝ JAZYK Učebna - shoda podmětu s přísudkem.
PŘÍRODOPIS 1. Pusť si video 2. Přečti si v učebnici str. 15/řád Pavouci, kousek je i na str.16. 3. Vypracuj v pracovním sešitě str.14/1,2,4,5 pošli na kontrolu
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se vrátíme k práci v učebnici na s. 38. Přečti si znovu článek a pak na s. 39 vyplň cv. 2 do sešitu. Ofoť a pošli ke kontrole na mail navratilova@zsloucka.cz

M  - DESETINNÁ ČÍSLA I.

M - DESETINNÁ ČÍSLA II.

M - DESETINNÁ ČÍSLA III.

PŘ - PAVOUCI

pátek 24. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Vše je v Učebně.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes vás čeká slovní zásoba na téma Drinks ve Wocabee.
DĚJEPIS V učebnici na str. 98 vyhledej a NAPIŠ DO SEŠITU: 1. Na jakém území vznikla římská civilizace a 2. jaké tři národy toto území osídlili. Potom ze strany 99 si vypiš 3 informace o Etruscích
ZEMĚPIS V Učebně jsou připraveny další informace o hydrosféře.

čtvrtek 23. 4. 2020
MATEMATIKA Dívala jsem se na AlfBook a někteří tam ještě nebyli. Některým to jde dobře, ale spousta z Vás má s úhly a jejich doplňováním ještě problémy. Za domácí úkol si doplňte pracovní list, který Vám posílám. Pošlete mi výsledky. Kdo chce, může si navíc udělat ještě úlohu 12 na straně 21 v pracovním sešitu.
ČESKÝ JAZYK Vše je v Učebně.
FYZIKA Otevři si Alfbook.cz a vypracuj: FY - 'Fyzikální veličiny, měření' – a cvičení 'PLOCHA'
ANGLICKÝ JAZYK Dnes pokračujte v seriálu Extra English episode 3 with subtitles a pak doplňte otázky. Text je přiložen - pracujte v Classroomu.

M - PRAC. LIST

AJ - EXTRA ENGLISH

 

středa 22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

MATEMATIKA Zkus si na AlfBooku v geometrii Úhly 1 a Úhly 2 ( možná tam bude pár otázek které jsme ještě nebrali,NÁPOVĚDA: součet úhlů v trojúhelníku je vždy 180 stupňů, úhel konvexní je do 180 stupňů, nekonvexní nad 180 stupňů. ) Podívám se, jak Vám to jde.
ČESKÝ JAZYK Literatura - pokračujte v četbě knížky pro vizitku.
PŘÍRODOPIS Video: úvod do Členovců: Přečíst učebnici str. 14 (kromě Trilobitů) Prac. sešit: vypracuj na str. 12/ cvičení 1, 2 (kdo může, pošle ke kontrole na mail: barvenickova@zsloucka.cz)
DĚJEPIS Najdi si na internetu článek o starověkém Římu. Vypiš si z něj 3 informace do šesitu pod nadpis "Řím"

PŘ - ČLENOVCI

úterý 21. 4. 2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat v dopočítávání úhlů (vedlejší, vrcholové....) Udělejte si v pracovní sešitu tyto úkoly: 20/10b)d) - ti, kteří nemají, 20/11.Pozor, ne všechny úhly jsou vrcholové nebo vedlejší, pozorně si vždy obrázek prohlédněte a označené úhly doplňte. Výsledky pošlete.
ČESKÝ JAZYK Učebna - podmět a přísudek.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes je úkol v Classroomu. Pokud nejsi nahlášený, udělej to. Jinak v příloze zde, po vyplnění pošli ke kontrole na mail navratilova@zsloucka.cz
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

pondělí 20. 4. 2020
MATEMATIKA Ve čtvrtek jsem Vám poslala 2 videa - vedlejší úhly a vrcholové úhly. Pokud jste zapomněli, co tam bylo, klidně si je pusťte znovu. Dnes zkusíme, jak jste to pochopili. Udělejte si v pracovní sešitě tyto úlohy: 19/8,20/10a) c). Kdo by si troufnul, může zkusit i 20/10b)d). Výsledky pošli.
ČESKÝ JAZYK Učebna - začneme si opakovat dva základní větné členy - podmět a přísudek.
PŘÍRODOPIS 1) Video: Kroužkovc 2) Přečíst v učebnici str. 25 (o žížale) 3) Vypracuj pr.sešit - str.11/1,2 (kdo chce, může i 3) - poslat ke kontrole na mail: barvenickova@zsloucka.cz 4) Zajímavost na závěr: /dobrovolné/ (kompostování pomocí žížal)
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se přihlaste na Wocabee, máte tam nová slovíčka FOOD, (kdo nemá možnost - PS s. 83, 4A). Kromě toho máte hádanku v Classroomu. Napište řešení.

AJ - BRITISH FOOD

PŘ - KROUŽKOVCI

PŘ - ZAJÍMAVOST

pátek 17. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Sloh - práce je v Učebně.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes bude práce v PS na s. 32. Doplň cv. 2 slovesy WAS nebo WERE. Pak ve cv. 3 zařaď slovesa, která dáš do minulého času do správného sloupce podle toho, zda jsou pravidelná nebo nepravidelná. Pošli na mail navratilova@zsloucka.cz.
DĚJEPIS Dodívej se na historický dokument ze středy (pokud jsi ho neviděl celý)

čtvrtek 16. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes se posuneme kousek dál. Dozvíš se, co jsou to úhly vrcholové a vedlejší. Prohlédni si videa, pokud to nepochopíš, mrkni ještě do knížky str. 44. Do sešitu si napiš nadpis Úhly vrcholové a vedlejší a opiš poučky ve fialovém rámečku z učebnice str. 44
ČESKÝ JAZYK Budeme se nadále věnovat slovesům - viz Učebna.
FYZIKA Spusť si procvičování na Alfbooku:
6.ročník - fyzika - fyzikální veličiny, měření-
"Převod jednotek času 1" (můžeš použít kalkulačku)
ANGLICKÝ JAZYK 5 z vás se úspěšně přihlásilo na Classroom - další se jistě rychle přidáte, poslala jsem vám na mail pozvánku. Těch zmíněných 5 žáků pracují podle pokynů v Classroomu. Ostatní si vyhledají Extra English episode 2 with subtitles a po nebo při dívání se na video odpoví na otázky (přiloženy dole).

AJ - OTÁZKY

M- ÚHLY I.

M - ÚHLY II.

středa 15.4.2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat v trénování sčítání a odčítání úhlů ve stupních a minutách. Najdeš si na stránkách školy Zajímavé odkazy - matematika - online cvičení - matematika pro 6. ročník - geometrie - úhly sčítání a odčítání. Zkus si to, nechej opravit a napiš mi, jak Ti to šlo.
PŘÍRODOPIS Podívej se na výukové video: Mlži, hlavonožci: Navíc se podívej pro zajímavost na další video, co dokáže chobotnice. Potom si otevři pracovní list - viz příloha a udělej. Pošli mi jej ofocený na mail. Budu hodnotit snahu žáků, kteří mi posílají práce nazpět, děkuji. A poslední úkol, který bude ale už jednoduchý je práce v pracovním sešitě Př. str. 8, 9 (Mlži, hlavonožci) - vyplň, ofoť a pošli na mail. Děkuji.
DĚJEPIS Napiš si do sešitu na další stránku velký nadpis: ŘÍM.
Podívej se na krátký dokument (nebo na půlku, a na druhou
půlku se podívej v pátek)

D - ŘÍM

PŘ - VIDEO 

PŘ - MLŽI A HLAVONOŽCI - PL

CHOBOTNICE I.

 

úterý 14. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes zkusíme odčítat úhly ve stupních a minutách. Vypracuj pracovní list, použij vzor, který tam máš. Pokud máš možnost, doplň výsledky do pracovního listu, pošli ke kontrole, pak můžeš vytisknout a nalepit do sešitu geometrie (pokud máš tiskárnu).
ČESKÝ JAZYK Budeme procvičovat slovesa - viz Učebna.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes otevřete Alfbook - Project 2 - Unit 4 (A,B Food), žádám o zapojení všech. (Kdo nemá možnost, otevře PS s.83, část 4A + Food and drink)

M - ODČÍTÁNÍ ÚHLŮ
vel

středa 8.4.2020
MATEMATIKA Dnes si zkusíme sčítat úhly ve stupních a minutách. Vypracuj pracovní list. Pošli výsledky.
ČESKÝ JAZYK Práce je v Učebně.
PŘÍRODOPIS Dnes si probereme velikou, ale zajímavou kapitolu o měkkýších. Nejprve se podívej na výukové video: měkkýši. Vezmi si malý sešit do přírodovědy, napiš nadpis Měkkýši. Pod to si zapiš: Měkkýše dělíme: 1) PLŽI 2) MLŽI 3) HLAVONOŽCI Po shlédnutí celého videa si do sešitu k této kapitole opiš ÚPLNĚ POSLEDNÍ STRANU ve videu (shrnutí). Děkuji. Dále tě čeká (máš na to celý týden až do středy 14.4. domácí úkol. Přečti si v učebnici str. 10 o plžích + Zástupce na str.11 + navíc zajímavosti o plzácích na str.32, hlemýždi str.52 a vodních plžích - plovatce a okružákovi str.66. V pracovním sešitě poté vyplň str.7/PLŽI úkol č.1, str. 8/2,3,4,5,6 Úkol mi pošli na mail: barvenickova@zsloucka.cz (děkuji za co největší přiblížení) A kdo by měl chuť a čas přes velikonoční prázdniny, nabízím pro přírodovědné nadšence DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC: (viz příloha) - Homolice
DĚJEPIS Podívej se na video (viz odkaz níže) a vyplň pracovní list,
který si nalep do sešitu (nebo si ho přepiš do sešitu)

M - PL - SČÍTÁNÍ ÚHLŮ

D - VIDEO

D - PRAC. LIST

PŘ - VIDEO

PŘ - HOMOLICE

úterý 7.4.2020
MATEMATIKA Dnes zkusím, jak jste pochopili převody stupňů na minuty a obráceně. Vypracuj pracovní list a pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v Učebně.

M - PRAC. LIST

pondělí 6.4.2020
MATEMATIKA Posuneme se v učivu kousek dále. Dnes si ukážeme další jednotky pro měření velikosti úhlů - minuty a vteřiny. Prohlédněte si prezentaci, kde je to vysvětleno, na závěr si zkuste příklady, které jsou na konci prezentace. Pro kontrolu jsou tam i výsledky. Učivo máte vysvětleno i v knížce geometrie. Dejte mi vědět, jak jste tomu porozuměli
ČESKÝ JAZYK Všichni znovu projdou a ukončí všechna interaktivní cvičení na Alfbook. cz za celý minulý týden. Podrobnější pokyny posílám e-mailem.
PŘÍRODOPIS Protože nám odpadla výuka a příští pondělí jsou Velikonoce, dobereme dnes celé Ploštěnce a podíváme na další kapitolu - Hlísti. Nejdříve si pusť výukové video: Cizopasní ploštěnci (video1) a přečti si o nich více na straně v učebnici str. 62/1. Tasemnice 2. Motolice Vypracuj v pracovním sešitě Přírodopisu: stranu 6/II.Kmen Ploštěnci (zelený rámeček + cvičení 1 a cvičení 2) Pak si pusť video o hlístech (video2) a přečti si v učebnici str. 9, 63 Na závěr vypracuj v pracovním sešitě na straně 6/III.Kmen: Hlísti všechna cvičení. Tvoji práci v pracov. sešitě pošli (vyfoť, oskenuj.. pokud máš možnost) na mail: barvenickova@zsloucka.cz
ANGLICKÝ JAZYK Dnes budeme číst v učebnici na straně 38. Pak odpověz na otázky 1 a 2 do sešitu. Poslechni si text na odkaze poslech AJ v části Audio Page 38, exercise 1a.

M - PREZENTACE - ÚHLY

AJ - POSLECH

PŘ - VIDEO 1

PŘ - VIDEO 2

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY . Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v učebně.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka na Wocabee. (Kdo ještě není přihlášený, ozve se mi na mail navratilova@zsloucka.cz)
DĚJEPIS Podívej se na video (odkaz níže) a vypracuj pracovní list
ZEMĚPIS Práce je připravena v učebně.

D - PRAC. LIST

D - VIDEO

čtvrtek 2.4.2020
MATEMATIKA Opiš si do sešitu geometrie rámeček na straně 43 nahoře (ostrý, tupý úhel). Potom udělej cvičení D4 na straně 43 - 1, 2, 3. Cvičení 2 a 3 neměř, měl(a) bys to poznat na první pohled. Pošli výsledky.
FYZIKA Otevři si Alfbook.cz a vypracuj: FY - 'Fyzikální veličiny, měření' – a cvičení 'Hmotnost 5'
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se podívej na první část seriálu (do vyhledavače napiš Extra English episode 1 wiht subtitles), pak vyplň pracovní list s otázkami nebo napiš do sešitu. (Prac. list je v příloze pod tabulkou)
ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v učebně.

AJ - PRACOVNÍ LIST

st

úterý 31.3.2020
MATEMATIKA Narýsuj do sešitu tyto úhly: α = 96°, ß = 172°, ɣ = 28°, ˂KLM = 78°, ˂CDF = 160°, ˂PQR = 180°, ˂RST = 90° - popiš je, rozhodni, který je ostrý, tupý, pravý, přímý. Kterému se říká ostrý, tupý, pravý a přímý zjisti z prezentace, kterou jsem Ti poslala, nebo z učebnice, event. internetu. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Práce je připravena v učebně.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes si napiš do sešitu 3 až 5 anglických vět o tom, cos dělal minulý týden. DÚ mi pošli na mail navratilova@zsloucka.cz

 

po

M - ÚHLY

PŘ - ŽAHAVCI

PŘ - PLOŠTĚNCI

pá

AJ - UNIT 3

D - PRACOVNÍ LIST

čt

JEDNOTKY DÉLKY

JEDNOTKY HMOTNOSTI

st

D - STAROVĚKÉ ŘECKO

PŘ - BEZOBRATLÍ

HV - MIRAI

HV - POKÁČ

 

 

ut

VIDEO ČJpo

VIDEO MATEMATIKA

VIDEO TV

páNÁVOD - UČEBNA CLASSROOM

AJ VOJ - odkaz

čtONLINE CVIČENÍ

st

ut

po

pá

čt