Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

středa 24.6.2020
ČESKÝ JAZYK Opakuj si na Alfbooku.
PŘÍRODOVĚDA Na Alfbooku vypracuj vesmír.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 69/2 - nejdříve si přečti text pak odpověz na otázky

 

úterý 23.6.2020
VLASTIVĚDA Opakování - 20. století, současnost - vývoj po roce 1989 / učebnice, alfbook /
MATEMATIKA Opakuj si na Alfbooku Geometrii: Bod, úsečka, přímka, rovina, Obvod a obsah čtverce a obdélníku.
ČESKÝ JAZYK Opakuj si na Alfbooku.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 50/3 - přehoď písmenka a napiš, o jakou budovu ve městě jde

pondělí 22.6.2020
MATEMATIKA Procvičuj na www.alfbook.cz
ČESKÝ JAZYK 1) Opakuj si na Alfbooku., 2) Pošli vypracované 3 čtenářské listy, na kterých jsme se domlouvali v průběhu domácího vzdělávání.

pátek 19.6.2020
MATEMATIKA Dodělejte si úkol, který jsem poslala ve čtvrtek.
ČESKÝ JAZYK PS - str. 57, cv. 14 g, h - pošli ke kontrole
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.

čtvrtek 18. 6.2020
PŘÍRODOVĚDA Ochrana přírody a životního prostředí - vypracuj s pomocí internetu odpovědi k následujícím otázkám: 1) Co je to národní park a chráněná krajinná oblast?, 2) Kolik má ČR NP a jak se jmenují?, 3) Kolik má ČR CHKO? Kolik CHKO je ve Zlínském kraji a jak se jmenují?, 4) Pokus se zjistit, které 3 evropské země mají nejvíce NP. Kolik NP mají naši sousedé (Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo)., 5) Navštívil/a jsi už některý/é NP v ČR nebo Evropě? Pokud ano, uveď místo, zemi a název.
MATEMATIKA Poslední úkol, který máte do pátku: str. 123/1,2, 3, 4.
ČESKÝ JAZYK PS - str. 57, cv. 14 e, f - pošli ke kontrole
VLASTIVĚDA Podle mapy si zopakovat, kde leží evropské státy, jejich hlavní města a zaměřit se více na naše sousedy - Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 68/2 – vyber vždy jedno správné slovo

středa 17. 6.2020
ČESKÝ JAZYK PS - str. 57, cv. 14 c, d + str. 59 - vše pošli ke kontrole
PŘÍRODOVĚDA Ochrana přírody a životního prostředí - uč. str 76, 77, internet, encyklopedie. Zamysli se a do sešitu si napiš: 1) Jaké jsou příčiny zhoršování živ. prostředí? 2) Jak člověk ohrožuje a ničí živ. prostředí?, 3) Co je to skleníkový efekt?, 4) Co je to ekologická katastrofa? Můžeš uvést nějaké příklady?, 5) Která území v ČR mají nejzamořenější a nejčistší životní prostředí?, 6) Jak konkrétně ty a tvá rodina přispíváte k ochraně živ. prostředí?
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 67/1 – podle tabulky urči, zda jsou věty pravdivé.

úterý 16. 6. 2020
VLASTIVĚDA Učebnice - str. 51 - 54 - Přechod k demokracii - okupace v srpnu 1968, období normalizace, 17. 11. 1989, ČSFR, ČSR
MATEMATIKA Pokračujeme v geometrii. Udělejte si cvičení 121/
ČESKÝ JAZYK PS - str. 53, cv. 3 - celé a str. 57, cv. 14 a, b - vše pošli ke kontrole.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 67/2 – vyplň tabulku, napiš informace o sobě

pondělí 15. 6.2020
MATEMATIKA Zopakujeme si osu úsečky, posílám 2 videa, po jejich zhlédnutí si udělejte cvičení 120/10. Dále zopakujeme rýsování kolmic a rovnoběžek. Posílám další videa, po jejich zhlédnutí si udělejte ještě tyto příklady: 121/1,2,3. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK PS - str. 58 - celá (cv. 2 vynech) a str. 56, cv. 13 a, b - vše pošli ke kontrole.

M - OSA ÚSEČKY

M - STŘED ÚSEČKY

M - KONSTRUKCE KOLMICE

M - RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK

pátek 12. 6.2020
MATEMATIKA Dnes budeme pracovat s pracovním sešitem Matýskova matematika. Udělejte si tyto cvičení: str.1 cv. 3, 4, str. 3 cvičení 1, 2, 3. Pokud máte možnost, ofoťte nebo oskenujte a pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK PS - str. 56, cv. 12 - vypracuj pečlivě celou tabulku a pošli svou práci ke kontrole.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.

čtvrtek 11. 6. 2020
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 8 - OPAKOVÁNÍ S KŘÍŽOVKOU. V příloze najdeš PL, který vyplň a pošli ke kontrole. Ve volné chvilce vypracuj i vesmír na Alfbooku. Tímto tuto vesmírnou kapitolu uzavřeme. Budu ráda, když mi napíšeš, co tě nejvíce zaujalo, co se ti líbilo nebo nelíbilo.
MATEMATIKA Začneme geometrii. Zopakujeme si pojmy bod, úsečka, přímka a rovina. Posílám video, prohlédněte si ho a pak udělejte cvičení str. 119/ 2, 3,6,7. Pošli ke kontrole. Do sešitu geometrie si napište nadpis: BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA, ROVINA. Dále si tam napište symboly používané v geometrii, které máte ve žlutém rámečku na straně 119.
ČESKÝ JAZYK PS - str. 55, cv. 10 - doplň y/i a pokus se doplnit i čárky v souvětích. Vypracuj i 10 d - co je to rasismus, xenofobie, diskriminace.
VLASTIVĚDA Str. 63 - 65, Podnebí, Podnebné pásy Evropy, Rostliny a živočichové v jednotlivých pásmech
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 78/U2 cv. 4 – tongue twister – jak rychle to přečteš/řekneš
Pracovní sešit 50/ 2b – popiš obrázek, který máš nakreslený ve cv. 2a. Použij vazbu There is a/There are ......

PŘ - VESMÍR - SHRNUTÍ

M - VIDEO 1

M - VIDEO 2

středa 10. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK PS - str. 53, cv. 2 - přepiš text s přídavnými jmény ve správném tvaru do sešitu. Modře podtrhni přídavná jména tvrdá a červeně přídavná jména měkká. Vypracuj i cv. 4 na str. 54 - psaní velkých písmen v názvech zemí a národností a malých písmen v názvu jazyka dané země (ukázka: Itálie - Ital, Italka - italština, italský).
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 7 - VÝLETY DO KOSMU. Dnes tě čekají 2 videa, na která se určitě podívej a 1 PL s otázkami (v příloze). Ten si vytiskni, vypracuj a vlep do sešitu a nebo jen odpověz na otázky. Odpovědi najdeš i v učebnici na str. 33. Přeji příjemnou podívanou.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 78/U1 cv.4 – tongue twister – jak rychle to přečteš/řekneš
Pracovní sešit 50/2a – nakresli obrázek svého pokoje.

PŘ - ČEŠI VE VESMÍRU

PŘ - 1. ŽENA VE VESMÍRU

PŘ - PRAC. LIST

úterý 9. 6. 2020
VLASTIVĚDA 2. světová válka - str. 47 - 50 - Okupace Německem -15. 3. 1939, protektorát Čechy a Morava, demonstrace studentů, začátek války - 1. 9. 1939, průběh, život lidí, Židé za války, atentát na Heydricha, Lidice, osvobozování ČSR, konec války - filmy, dokumenty, četba knih.
MATEMATIKA Dnes budete sledovat UčíTelku, zopakujete si tam dělení dvojciferným dělitelem. Vemte si k tomu papír a tužku a zkoušejte si s dětmi počítat.
ČESKÝ JAZYK Přepiš správně do sešitu následující text, doplň vhodné koncovky a urči podměty (rovnou čarou) a přísudky (vlnovkou) ve větách jednoduchých i v souvětích: Horsk_ kola se ob__vil_ teprve před (dvacet pět) let_ v Kalifornii, ale už za několik let nacházel_ (svůj) zájemce na celém sv_tě. Na kole (vy) upoutá jeho v_hled. Má rovn_ řidítka a s_lné pneumat_ky. Snadnou jízdu umožňuj_ převody, které se montují na v_dl_ci a rám kola. Speciáln_ gumov_ kola, sedlo a držáky zachytí i nejs_lnější otřes_. Kořen_ stromů ani v_mol_ zkušenému jezdci v jízdě nebrání. Horské kolo klade na jezdce v_soké nároky. Doporučen_m v_bavením jsou přilb_, rukav_ce a pevná obuv. Kola nepatří na vozovku s velk_m provozem. V terénu na nich jezdc_ jezdí i skákají.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 50/1 – popiš, kde jsou knihy, použij vazbu There is a/There are

pondělí 8. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes budete psát test na sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem a slovní úlohu. Těm co nechodí do školy, ho pošlu během dopoledne, vypočítaný mi ho pošlete zpátky k opravě a ohodnocení.
ČESKÝ JAZYK PS - opakování pravopisu - doplň vhodné koncovky ve cv. 20 a, b na str. 51. Přepiš správně cv. 12 ze str. 159 do sešitu a urči slovní druhy. Oba úkoly pošli ke kontrole.

pátek 5. 6. 2020
MATEMATIKA Dnes si ukážeme zaokrouhlování desetinných čísel. Posílám video. Poté si do sešitu vypracujte cvičení 1 a 2 na straně 104. Pošlete ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Opakování pravopisu v prac. sešitě - vypracuj celé cvičení 16 na str. 45. Zde si procvičíš vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, příčestí minulé a přídavná jména. Úkol pečlivě vypracuj a pošli ke kontrole.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.

M - ZAOKROUHLOVÁNÍ DESET. Č.

čtvrtek 4. 6. 2020
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 6 - PLANETA ZEMĚ A JEJÍ MĚSÍC- Zhlédni video, pročti si učebnici na str. 31 a 32 a pak odpovídej do přiloženého prac. listu na otázky. Tento list si pak vlep jako zápis do sešitu.
MATEMATIKA Dnes budeme odečítat desetinná čísla. Udělejte si tato cvičení do sešitu: 103/1,2,a 4. Cvičení 1 byste měli zvládnout zapměti, 2) si můžete napsat pod sebe. Přidávám ještě něco na opakování: str. 107 cvičení 15 (nemusíte posílat, je to opakování dělení )
ČESKÝ JAZYK Dnes si projdi na Alfbooku OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Najdeš zde opakování, pravopis, vyjmenovaná slova a kořen, předponu, příponu a koncovku. A kdo ještě nemá Slovní druhy, vypracuje je také (je vás 5).
VLASTIVĚDA Evropa - Povrch, Vodstvo - str. 59 - 62 Povrch - vypsat pohoří, hory, nížiny, chráněné oblasti,... Vodstvo - oceány, moře, řeky, jezera, přehrady,... Najít vše na mapě, vědět, co znamenají názvy na boku listů -co je vysočina, hora, velehora, fjord, průliv, průplav, povodí, záliv, delta,...
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 41/2. Napiš otázky a odpovědi podle cv.1. Otázka – Can ...(jméno) ....(sloveso)?
Odpovědi – Yes, ....(osobní zájmeno) can./No, ... (osobní zájmeni) can´t.

PŘ - MĚSÍC

PŘ - MĚSÍC - ZÁPIS

středa 3. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK PS - str. 48, cv. 8. Splň tyto úkoly: 1) Přečti si text a rozděl si jej barevně na odstavce, 2) Do sešitu napiš jednou větou, o čem text pojednává., 3) Najdi v textu ke každému druhu číslovek jeden příklad (základní, řadová, druhová, násobná) a zapiš jej do sešitu., 4) Přepiš si poslední větu z textu do sešitu, urči všechny slovní druhy a napiš vzorec souvětí. Práci pošli ke kontrole.
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 5 - HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ. Do sešitu si nakresli, jak vypadá souhvězdí, ve kterém ses narodil/a. Pomůže ti učebnice (str. 29, 30), encyklopedie nebo internet. Zapiš si odpovědi na tyto otázky: 1) Co je to světelný rok?, 2) Co je to hvězda?, 3) Co je to souhvězdí?, 4) Která hvězda na nebi je nejzářivější?, 5) Zjisti, které souhvězdí můžeme vidět jen v létě, v zimě nebo je viditelné po celý rok? Proč tomu tak je?, 6) Co znamená, když "padají hvězdy"?
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit cv.1. Napsat ke každému obrázku, zda umí/neumí danou činnost. Sloveso vyber z rámečku nad obrázky.

úterý  2. 6. 2020
VLASTIVĚDA Vypracujte pr. list k 1. světové válce a dodejte ke kontrole / email, škola /. Dokončení období 1. republiky - str. 44,45 - kultura, móda, konec. / hosp. krize, Sudety, Mnichovská dohoda / - zápis
MATEMATIKA Posílám videa, kde je sčítání a odčítání desetinných čísel:
ČESKÝ JAZYK Dnes si opět zopakujeme druhy podmětů a přísudků v následujících větách. Svou práci pošli ke kontrole: 1) Deštivé dny končí., 2) Učíme se o vesmíru., 3) V pondělí slavila svátek Laura., 4) Zatoulaná kočka se vrátila., 5) Holky a kluci z naší třídy jsou velmi šikovní., 6) Červení s přehledem zvítězili nad modrými., 7) Co uděláš s tou rozbitou vázou?, 8) Ještě zametu a vytřu., 9) Fiala a Borůvková zůstali včera ve škole do čtyř., 10) Zapadající slunce je krásné.
ANGLICKÝ JAZYK Sloveso CAN, viz příloha, napsat do sešitu. Učebnice 58/1 – čtení.

VL - PL - VÁLKA

AJ - SLOVESO CAN

M - DESET. ČÍSLA  (+,-)

M - DESET. ČÍSLA PÍSEMNÉ +,-

pondělí 1. 6. 2020 
MATEMATIKA Dnes si dáme nějaké slovní úlohy na desetinná čísla: str. 101 cvičení 11, 13. Str. 102 cv. 3. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Pracovní sešit - str. 48, cv. 6 - vyškrtej nevhodné pojmy tak, aby věty dávaly smysl a ve cv. 9 - doplň do textu i, í/y, ý a urči všechny slovní druhy. Pošli svou práci ke kontrole. Pracovní čítanka - poslední kapitola.

pátek 29. 5. 2020
MATEMATIKA Zkusíme sčítat desetinná čísla: str. 102 cvičení 2 (pište si pod sebe)
ČESKÝ JAZYK Dnes tě čekají další krátké věty na určování druhů podmětů a přísudků. Připomínám, že podmět určujeme holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřenýpřísudek určujeme holý, rozvitý, jmenný se sponou a několikanásobný. Věty si napiš do sešitu. Nejdřív si zjisti přísudek (Co dělá?) a pak se přísudkem ptej na podmět (Kdo, co dělá?). 1) Bydleli v Brně., 2) Helena a Alena jely k moři., 3) Velký domeček z lega se rozbil., 4) Johana je milá a usměvavá., 5) Červnové dny nám přibližují prázdniny., 6) Ztratil se., 7) Zeleninu pořádně očisti, umyj a nakrájej., 8) Já se chci stát novinářkou., 9) Všichni utekli., 10) Čokoládový dort se mamince moc povedl.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.

čtvrtek 28. 5. 2020
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 4 - Planety, planetky, tělesa, komety II. část - Okolo Slunce obíhá 8 planet. Doba jejich oběhu okolo Slunce narůstá spolu se vzdáleností. Názvy planet a zajímavosti o nich se dozvíš v dalším přiloženém videu nebo použij učebnici na str. 26 - 28. Vypracuj si do sešitu jednotlivé popisky (barva, teplota, počet měsíců, zajímavost) a pokud chceš, planety si i nakresli nebo nalep obrázky.
MATEMATIKA Dnes začneme sčítat desetinná čísla. Posílám Vám video, které si pozorně prohlédněte. Do sešitu si napište nadpis SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL. Kdo zvládne, po zhlédnutí videa si udělá na straně 102 cvičení 1. Máte tam nakreslenou i číselnou osu, s jejíž pomocí Vám to půjde lépe. Pro šikulky navíc posílám stranu 89 cvičení 3.
ČESKÝ JAZYK Pracovní čítanka str. 120 - 121
VLASTIVĚDA Zeměpis - Evropa - str. 58, mapa! Poloha - planeta Země, Evropa, Ostrovy - zápis, co znamenají - ostrov, poloostrov, kontinent, světadíl, vnitrozemí. Pracovní sešit - str. 44 - vyplnit si.
ANGLICKÝ JAZYK Přečtěte si nové slovíčka – 5D any more – wrong

M - SČÍTÁNÍ DESET. ČÍSEL

PŘ - VESMÍR

středa 27. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Ke cv. 5 na str. 47 v prac. sešitě vymysli a napiš jednu výstižnou větu, která říká, co se na obrázcích děje. Představ si, že jsi tou postavou na obrázku ty. Navaž na ty 4 věty pokračováním, co bys dělal/a, kdyby ti ujel autobus na školní výlet. Svou práci mi po dopsání pošli.
PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 3 - Planety, planetky, tělesa, komety I. část - Přiloženo video, na které se podívej. K vypracování otázek použij i učebnici (str. 25): 1) Co všechno obíhá okolo Slunce?, 2) Znáš nějaké komety? Čím jsou zvláštní?, 3) Dopadl někdy na zem nějaký meteorit? Dá se jeho dopadu zabránit?, 4) Kde se pohybují tělesa, která by mohla Zemi ohrozit? 5) Proč jsou omezené lety do vesmíru?
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str. 84/4 – barva věcí, 5 – kdo nosí danou věc. Viz příloha. Poslat na kontrolu.

PŘ - VESMÍR - VIDEO

AJ - PETS

úterý 26. 5. 2020
VLASTIVĚDA Připomínám test alfbook - 1. sv. válka, později bude písemné opakování, Vznik ČSR - 1- republika - 1918, str. 41. Jaká území tvořila tento stát / mapa /, Vláda, T. G. Masaryk, vlajka, znak / rozdíly s dnešním / , Obyvatelé / problémy s menšinami / , Průmysl / druhy, podniky, T. Baťa, jeho ceny/, Školství - zápis
MATEMATIKA Včera jste měli v matematice oddychový den, dnes si to vynahradíme. V pátek jsem Vám poslala videa na porovnávání desetinných čísel, dnes si to zkusíme naostro. Do sešitu aritmetiky si napište nadpis POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, opište si taky poučku v zeleném rámečku. Udělejte si pak cvičení 10 a 12 na straně 101, pošlete ke kontrole. Kdo zapomněl, jak se to dělá, pustí si znovu video.
ČESKÝ JAZYK V prac. sešitě ČJ dnes vypracuj cv. 3 a 4 na str. 47. Do svého sešitu si pak napiš a podle sebe doplň následující věty nebo souvětí: 1) Mám dost času na..., 2) Mám málo času na..., 3) Potřebuji dost času na..., 4) Čas mi ubíhá pomalu, když..., 5) Čas letí, když..., 6) Zapomínám na čas, když..., 7) Kdybych mohl/a vrátit čas, tak..., 9) Čas nejde zastavit, protože...
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str.84/1,2,3 – postup viz příloha. Poslat na kontrolu.

AJ - PETS

pondělí 25. 5.2020
MATEMATIKA  
ČESKÝ JAZYK Dnes si zapiš do sešitu tyto věty a urči druhy podmětů i přísudků: Do koláče dej borůvky. Toník mi pomohl. Moje malá sestra si hraje. Sousedův Petr se pral s Michalem. Nejraději mám vanilkovou zmrzlinu. Anička už umí číst, psát a počítat. Z hřiště se ozýval křik, pláč i smích. Rozkvetlá zahrada je nádherná. Lucie, Lenka a Lada společně tančí a zpívají. Děti jsou zdravé.

pátek 22. 5. 2020

MATEMATIKA Dnes si ukážeme, jak se porovnávají desetinná čísla. Prohlédněte si videa, jejichž odkaz vám posílám. Kdo mi dluží nějaký úkol, tak mi ho pošle.
ČESKÝ JAZYK Pracovní sešit ČJ - str. 42, cv. 8 - Hubbleův teleskop. Pozorně si přečti text a vypracuj tyto úkoly pod ním: a) Označ si slova, kterým nerozumíš., b) Napiš, co znamenají jednotlivé pojmy., c) Několika srozumitelnými větami si napiš do sešitu čj, o čem tento článek pojednává. Prosím, neopisuj věty z textu, ale napiš je svými vlastními slovy., d) DOBROVOLNÝ ÚKOL - Je Hubbleův teleskop stále ve vesmíru?
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Pokračujte dál v opakování.

M - VIDEO 1

M - VIDEO 2

čtvrtek 21. 5. 2020

PŘÍRODOVĚDA Vesmírná hodina č. 2 - SLUNCE - 1) Podívej se na video o Slunci, 2) Zpracuj si zápis podle přiloženého listu. Vycházej z videa, učebnice na str. 24 nebo jiných dostupných zdrojů.
MATEMATIKA Do sešitu si udělejte na straně 100 cvičení 6, 7. Kdo chce, může si navíc udělat i cvičení 8 na straně 101 - nejdříve si narýsujte do sešitu číselnou osu, která je na obrázku, pak do ní barevně vyznačte des. čísla.
ČESKÝ JAZYK Přepiš si vesmírné věty do sešitu a urči: slovní druhy, základní skladební dvojice (podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou) a druhy podmětů (holý, rozvitý, nevyjádřený, několikanásobný). Ve které větě se nachází přísudek jmenný se sponou? 1) Vesmír tvoří veškerá hmota, energie, prostor a čas., 2) Vzdálenosti ve vesmíru jsou nepředstavitelně velké., 3) Sluneční soustava patří do Mléčné dráhy., 4) Galaxie tvoří seskupení mnoha milionů hvězd., 5) Můžeme jej pozorovat dalekohledy a jinými přístroji (teleskopy)., 6) Sluneční energie pomáhá udržet na zemi vodu v kapalném stavu.
VLASTIVĚDA Nemám od všech úkol ohledně krajů ČR. Dál str. 33 - 35 - Rozloha, poloha, hranice, Administr. členění, Obyvatelstvo - přrčíst, mapa, napsat shrnutí - Zapamatujte si. Úkol - vybrat si jeden stát z našich sousedů a napsat o něm zajímavosti. Ideální je, pokud jste ho navštívili.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska si popíšete svůj obrázek vašeho vysněného města. Viz příloha. Poslat na kontrolu.

AJ - MY TOWN

PŘ - SLUNCE

PŘ - SLUNCE - VIDEO

středa 20. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK 1) Stavba věty - věta jednoduchá - opakování - POZORNĚ SI PROČTI: podmět a druhy podmětů (a) holý - Babička vaří., b) rozvitý - Moje babička Maruška vaří., c) několikanásobný - Babička i děda vaří., d) nevyjádřený - Přišla k nám.), přísudek a druhy přísudků (a) holý - Dědeček odjel., b) rozvitý - Dědeček odjel do lázní., c) několikanásobný - Dědeček v lázních odpočívá a léčí se., d) jmenný se sponou - Dědeček je nemocný.). Připomeň si na str. 126 v tabulce, co je to věta jednoduchá a jaké druhy podmětů a přísudků máme. Vymysli a napiš do sešitu ke každému jeden příklad. Celkem tedy vytvoříš 8 vět, které pak pošli ke kontrole. 2) Na Alfbooku si najdi v ČJ oblast Skladba a v ní Věta a větné členy. Připomeň si i zde tohle učivo.
PŘÍRODOVĚDA VESMÍR - 1) Podívej se na video o vzniku vesmíru., 2) V příloze najdeš pracovní list s textem, úkoly a tajenkou. Vytiskni si jej, vlep do sešitu a dopiš. Ti, kteří si nemohou PL vytisknout, si zpracují do sešitu pouze otázky k textu a tajenku. 3) DOBROVOLNÝ ÚKOL I. - K tématu Vesmír si do sešitu nakresli nebo vytiskni a nalep jakýkoli obrázek/obrázky. 4) DOBROVOLNÝ ÚKOL II. - Pokud tě téma Vesmír zajímá, připrav si do školy pro své spolužáky referát, zajímavé video, tajenku, fotky vesmírných úkazů, hru atd.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice 57/6b – nakreslete si svoje ideální město do sešitu.Vyberte si aspoň 8 budov z cv. 1a/56.

PŘ - VIDEO - VZNIK VESMÍRU

PŘ - PRAC. LIST

úterý 19. 5. 2020
VLASTIVĚDA 1. světová válka - dokončení - str. 39,40 - odboj, legie, život lidí, konec války. na alfbooku máte test k válce. Někteří už si ho dělali.
MATEMATIKA Dnes si zkusíte na Alfbooku Desetinná čísla 1, kdo chce a zvládne i Desetinná čísla 2. Kdo mi neposlal, udělá si do sešitu 100/5. Něco pro šikulky navíc: 89/4.
ČESKÝ JAZYK Pracovní čítanka str. 112 - 119 - Husité
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 47/3. Poslat na kontrolu.

pondělí 18. 5. 2020
MATEMATIKA V pátek jsem Vám poslala 3 videa, ve kterých jste se seznámili s desetinami a setinami. Do sešitu aritmetiky si dejte nadpis DESETINNÁ ČÍSLA a opište si 2 rámečky z u čebnice na straně 99 a rámeček na straně 100 nahoře (des. číslo- celá část, desetiny, setiny..) Pak si pusť video - zápis a čtení des. čísel. Pokud už zvládneš, udělej si do sešitu cvičení 5 na straně 100. (kdo ještě nezvládne, nevadí)
ČESKÝ JAZYK 1) Slovní druhy - zopakuj si dnes sám/sama s přiloženým videem. V čase 2:55 si video stopni a projdi si pečlivě všechny věty. Zapisuj si do sešitu pouze slova, u kterých si nejsi jistý/á, jaký je to slovní druh. 2) pracovní čítanka - str. 110 - 111. 3) Na Alfbooku ještě stále nemají někteří vypracované slovní druhy. Prosím, abyste tak učinili co nejdříve. Vy, kteří jste měli úspěšnost pod 70 %, vyzkoušejte si opakování ještě jednou. Děkuji.

ČJ - SLOVNÍ DRUHY

M - ZÁPIS A ČTENÍ DES. ČÍSEL

pátek 15. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes začneme desetinná čísla. Posílám Vám 3 krátká videa k seznámení s desetinnými čísly. Pozorně se dívejte, příští týden už s nimi začneme počítat.
ČESKÝ JAZYK 1) Přepiš následující text do sešitu a urči všechny slovní druhy. Oblíbené pečivo "rohlík" se prý začalo péci v době obléhání města Vídně Turky v roce 1683. Znakem mohamedánského náboženství je měsíc ve své první čtvrti. Když Turci toho roku dobývali Vídeň, tamější pekař Vendler, jakoby na posměch Turkům, začal vyrábět a prodávat pečivo ve tvaru čtvrtky měsíce. Rohlíky si obyvatelé velmi oblíbili a pan Vendler jejich prodejem hodně zbohatl. Po porážce Turků následovali jeho příkladu i jiní pekaři ve Vídni. Odtud se pak rohlíky rozšířily i do dalších měst a zemí. 2) Pracovní čítanka str. 105 - 109
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování.

M - DESETINNÁ ČÍSLA I.

M - DESETINNÁ ČÍSLA II.

M - DESETINNÁ ČÍSLA III.

čtvrtek 14. 5. 2020
PŘÍRODOVĚDA Opakování tématu Lidské tělo. 1) Projdi si v učebnici str. 67. 2) V příloze najdeš opakovací PL, ten si vytiskni, zakroužkuj správné odpovědi a pošli mi jej ke kontrole zpět. Nebo si jej jen přečti a zapiš do sešitu správné odpovědi, např. 1 b, 2 c ... a ty mi pak pošli ke kontrole. Příští týden začneme poslední velký blok - Vesmír.
MATEMATIKA Do sešitu si udělej cvičení 30 na straně 97 ( porovnáváš jenom čitatele, protože jmenovatel je stejný). Na straně 98 si udělej cvičení 21 (zkoušku dělat nemusíš). Piš pod sebe. Pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK 1) slovní druhy - pracovní sešit str. 44, cv. 14 - doplň I/Y v celém textu a slovní druhy urči až po větu: Ovládají asi 40 signálů. Dál slovní druhy neurčuj a úkoly pod textem také nevypracovávej! 2) Čtení s porozuměním - Opět si najdi Lišku Adélu a dnes dokonči další 4 krátké příběhy (Datel, Lesní fotbal, Pavouk, Slimáci). Napiš mi stručně, jak se ti dařilo.
VLASTIVĚDA Zopakovat si znovu všechny kraje ČR s mapou. Úkol - každý napíše 3 věci, které jsou pro každý kraj typické. Ofotit, poslat, napsat do emailu.  Další téma je Česká republika - str. 32- zopakovat a napsat státní symboly, ústava.
ANGLICKÝ JAZYK Poslechněte si video – town

PŘ - OPAKOVÁNÍ

ČJ - PROCVIČOVÁNÍ

AJ - TOWN

středa 13. 5. 2020
Vážení rodiče, v sekci AKTUALITY  naleznete  článek o znovuotevírání škol pro 1. stupeň.  Jeho součástí je také dotazník, kterým zjišťujeme váš zájem (popř. nezájem) přihlásit dítě na dobrovolnou výuku. Pomůže nám  pokud se všichni vyjádříte v co nejkratším termínu. Děkujeme.
ČESKÝ JAZYK

1) Procvič si slovní druhy podle odkazu. 2) Prac. čítanka str. 103 - 104. 3) Vymysli věty podle zadaných čísel slovních druhů, napiš je do sešitu a pošli ke kontrole.

1. věta) 2 1 3 6 5 7 1 - např. Malá sestra si pěkně hrála s panenkou.        2. věta) 5 5 2 1 8 6 5 5 7 1       3. věta) 5 3 1, 3 5      4. věta) 7 1 5 2 1 7 4 1       5. věta) 9 7 3 5 1   6. věta) 10, 3 5 3 5

PŘÍRODOVĚDA 1) Dnes se podívej na video o vývojovém růstu. Do sešitu zpracuj metodu VDP. 2) Vývojová stádia člověka - učebnice str. 65 - stručně si zapiš do sešitu jednotlivá stádia vývoje člověka a dobu jejich trvání. 3) Zájemci se mohou podívat i na video o dvojčatech a vícerčatech.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 46/2- nejdříve napsat otázku – Is there/ Are there ...? Pak napsat krátkou odpověď – Yes, there is/are nebo No, there isn´t/aren´t. Poslat na kontrolu.

ČJ - SLOVNÍ DRUHY

PŘ - VÝVOJOVÝ RŮST

PŘ - ZÁJEMCI

úterý 12. 5. 2020
VLASTIVĚDA Pokračujeme 1. světová válka - Sarajevský atentát - počátek války - str.38. přečti si a napiš - Důvod války, záminku války / 28. 6. 1914 /, kdo bojoval proti komu, jaké se používaly zbraně. Válku dokončíme příště.
MATEMATIKA Dnes se vrátíme ke zlomkům. Udělej si cvičení 29 na straně 97 - tabulky si překresli do sešitu, doplň výsledky, pozor vlevo je sčítání, vpravo odčítání. Úkol pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK 1) V příloze najdeš text, který si doplň nebo opiš a urči číslicemi všechny slovní druhy. Vypracovaný úkol pošli ke kontrole. 2) Čtení s porozuměním - Na stránkách v odkazu si najdi Liška Adéla a vypracuj tyto 4 krátké příběhy ( Vodoměrka, Rak, Veverka, Straka). Napiš mi pak krátce, jak se ti dařilo.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 46/1. Poslat na kontrolu

ČJ - TEXT - SLOVNÍ DRUHY

ČJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

pondělí 11. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes si dáme trošku opakování, ať vidím, jestli jste nezapomněli dělit. Udělejte si z učebnice na str. 96 příklad 25 a první sloupec ze cvičení 26. Nezapomeňte na zkoušky. Něco navíc pro šikulky: 89/1. Výsledky mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK Tento týden budete opakovat slovní druhy a zároveň i číst. 1) Na www.alfbook.cz si v sekci ČJ najdi Slovní druhy a otestuj své znalosti. 2) Pracovní čítanka str. 99 - 102

čtvrtek 7. 5. 2020
PŘÍRODOVĚDA Rozmnožovací soustava, těhotenství a vývoj plodu - pracuj s učebnicí (str. 64, 65) nebo dostupnou literaturou, doplň si zápis (vytiskni nebo přepiš), podívej se na video o vývoji člověka od početí po narození a popovídej si s rodiči o věcech, které tě v této oblasti zajímají.
MATEMATIKA Pokračujeme ve zlomcích, udělej si příklady 95/19,96/23, 24. Odčítání ve cvičení 24 dělej podle uvedeného vzoru (je to stejné jako u sčítání, jenom místo + je -). Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Prac. čítanka str. 95 - 98 (Kluk v sukních). Úkol k čítance navíc. Najdeš zde citoslovce? Zapiš si do sešitu Citoslovce - 10. slovní druh - vyjadřují zvuky, hlasy, nálady, pocity nebo vůli mluvčího. Patří zde např.: haló, hele, hej, hurá, au, ach, fuj, hop, prásk, hm, pst, ahoj, čau, nazdar, jé. Vyber si libovolných 5 citoslovcí a napiš s nimi věty. Vyzkoušej si citoslovce také v odkazu.
VLASTIVĚDA Plzeňský kraj - str. 30, mapa - místo, příroda, průmysl, města, památky, osobnosti. Úkol navíc - více info o K. Gottovi, Šumavě nebo Plzni.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování.

ČJ - PROCVIČOVÁNÍ

PŘ - ZÁPIS

PŘ - VIDEO - VÝVOJ DÍTĚTE

středa 6. 5. 2020
ČESKÝ JAZYK Zapiš si do sešitu Částice - 9. slovní druh - jsou blízké spojkám a mají podobnou funkci. Uvozují věty (na jejich začátku), ale mohou stát i uprostřed vět. Vyjadřují různé rozdíly nebo přání, prosby, výzvy. Pozor, ať si je nepleteme s jiným slovním druhem (např. Ale (částice) to je překvapení! Slyším tě, ale (spojka) nemohu ti odpovědět.). Mezi částice patří např: ať, nechť, kéž, ano, ne, prý, no, což, jen, možná, asi, bohužel, naštěstí, třeba. Vymysli a napiš 5 vět s použitím různých částic. Vyzkoušej si v odkazu poznávání částic.
PŘÍRODOVĚDA Nervová soustava - v příloze najdeš zápis (vytiskni si jej nebo přepiš) a v odkazu video, na které se určitě podívej. Po zhlédnutí zase napiš metodou V D P, co jsi už věděl/a, co ses dozvěděl/a nového a co tě překvapilo.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 84/slovíčka 5C – places, přečíst si nové slovíčka

ČJ - ČÁSTICE

PŘ - NERV. SOUSTAVA

PŘ - VIDEO

úterý 5. 5. 2020
VLASTIVĚDA Str. 37 - Kapitola Češi a Němci - vypsat  stručně jaké byly jejich vzájemné vztahy - 10. století - ,13. století -, ... a co znamená  nacionalismus
MATEMATIKA Dnes si budete procvičovat zlomky na online cvičení. Popíšu Vám cestu, jak se tam dostanete: Stránky školy - zajímavé odkazy - matematika - online cvičení - 1. stupeň matematika - pro 5. ročník - zlomky - zápis A. Procvičíte si zapisování zlomků, vždy necháte zkontrolovat. Napište mi, jak se Vám dařilo. Kdo bude chtít, může si tam zkusit i sčítání zlomků nebo výpočet z celku.
ČESKÝ JAZYK Zapiš si do sešitu. Spojky - 8. slovní druh - spojují části vět nebo věty do souvětí. Před spojkami a, i, ani, nebo se VĚTŠINOU nepíše čárka. Před spojkami že, když, ale, protože, jelikož, aby, až, či, kdyby, proto čárky píšeme. Vyzkoušej si v odkazu spojky. Projdi si cv. 2, str. 150. Písemně vypracuj cv. 4 na str. 151.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 45/4 – doplnit is, are, isn´t, aren´t. Poslat na kontrolu.

ČJ - PROCVIČOVÁNÍ - SPOJKY

pondělí 4. 5. 2020
MATEMATIKA Dnes budeme sčítat zlomky se stejnými jmenovateli. Prohlédni si video, potom spočítej příklady na straně 95/18, (máš tam i vzor), 96/21. K tomu si udělej slovní úlohu 96/22. Výsledky mi pošli. Úloha navíc: 89/5
ČESKÝ JAZYK Podívej se na učivo o předložkách a pak si zapiš do sešitu. Předložky - 7. slovní druh - Předložky řídí pád pod. jmen, zájmen nebo číslovek. Předložka je samostatné slovo, píše se zvlášť, ale vyslovuje se se slovem dohromady. Můžeme si ji splést s příslovcem (např. nahoru - na horu). Ústně - cv. 2 a 3, str. 147 a cv. 7, str. 148. Použij slova: během, blízko, kolem, vedle, mezi ve větách tak, aby jednou tvořilo předložku a jednou příslovce (např. Sedím vedle (předložka) tebe. Je z toho úplně vedle (příslovce). Věty napiš a pošli mi je ke kontrole. Předložky si procvič ve druhém odkazu.

M - ZLOMKY VIDEO

ČJ - PŘEDLOŽKY - VIDEO

ČJ - PROCVIČOVÁNÍ

Svátek práce 1. 5.

čtvrtek 30. 4. 2020
PŘÍRODOVĚDA K tématu kožní soustava si dnes pusť obě videa. Určitě zde najdeš i odpovědi k zápisu. Do sešitu si napiš trojici těchto písmen: V (věděl jsem), D (dozvěděl jsem se), P (překvapilo mě) a uveď ke každému písmenu jednu krátkou informaci. Pošli mi pak výsledek tvé práce včetně včerejšího zápisu.
MATEMATIKA Budeme dále procvičovat určení části z celku, zkuste si udělat cvičení 94/15, budete k tomu potřebovat jednotky času, které jsme nedávno opakovali. Kdo zapomněl, najde si převody v knížce. Dále si udělejte slovní úlohu 13 na straně 94. Výsledky pošlete. Něco navíc pro zájemce 89/2.
ČESKÝ JAZYK Čítanka 2 kapitoly: Moudrý klobouk (str. 92 - 94) a Kluk v sukních (str. 95 - 98). Na čtení a vypracování máš čas do neděle.
VLASTIVĚDA Str. 28 - Jihočeský kraj - opět poloha, příroda, města, průmysl,památky,osobnosti. Vber si nějakou památku / hrad, zámek,.../ a staň se na chvíli jejím průvodcem. Napiš, namaluj o ní do sešitu. Procvič si kraj na alfbooku. Informace mimo dějepis: pokud jste něco vytvořili do soutěže k Boženě Němcové - text, obrázek, video, tak mi dejte vědět na email - garzinova@zsloucka.cz, děkuji
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Pokračujte dál v opakování.

PŘ - VIDEO I.

PŘ - VIDEO II.

středa 29. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Vyzkoušej si v obou odkazech, jak ti jdou příslovce. Pak si připrav sešit a učebnici. Vypracuj písemně cv. 12 na str. 145. Dobře si přečti zadání (např. loňského roku nahradíš příslovcem loni a dopíšeš větu...). Vypracované cvičení mi pošli ke kontrole.
PŘÍRODOVĚDA Dnes tě čeká kožní soustava. V příloze najdeš zápis, který si vytiskni a doplň. Pracuj s učebnicí na str. 61. Pokud si nemůžeš zápis vytisknout, zapiš si do sešitu první část po otázky k přemýšlení. Otázky si jen očísluj (neopisuj je zbytečně) a stručně odpověz. Zítra se těš na videa, ve kterých najdeš i odpovědi na některé otázky.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 45/3. Poslat na kontrolu.

ČJ - PŘÍSLOVCE

ĆJ - PŘÍSLOVCE II.

PŘ - KOŽNÍ SOUSTAVA

úterý 28. 4. 2020
VLASTIVĚDA Pokračujeme uč. str. 34,35 Národ sobě - dočti si kapitolu a udělej si stručný zápis. 1. Národní divadlo - vznik, činnost,... 2. Čeští umělci 19. století - kdo, co ... 3. Romantismus - znaky slohu, památky,...
MATEMATIKA Někteří byli na AlfBooku velmi šikovní a měli i 100%. Ti co tam nebyli, si to zkusí. A teď už jdeme počítat naostro. Z knížky si udělejte tyto příklady: 92/1,5, 93/9. Výsledky mi pošlete. Jetě něco navíc, pro šikulky: 73/3
ČESKÝ JAZYK Do sešitu si napiš následující příslovce, které rozděl na příslovce místa, času, způsobu, příčiny a míry: večer, brzy, proto, zbytečně, moc, jasně, dole, tam, potom, lehce, tiše, doma, málo, trošičku, doleva, nikdy. Ústně si zkus cv. 3 a 4 na str. 143 a cv. 7 na str. 144.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování gram. There is/are. Podívejte se do přílohy. Přepsat nebo nalepit do sešitu.

AJ - THERE IS

pondělí 27. 4. 2020
MATEMATIKA Budeme pokračovat ve zlomcích. Dnes budeme trénovat výpočet části z celku. Nejdříve si pusťte video, abyste si připomněli, jak se to dělá. Potom si to zkuste procvičit na AlfBooku. Najedete na AlfBook 4. ročník - matematika - zlomky - slovní úlohy 1. Já se pak podívám, jak Vám to šlo. Posílám ještě jedno video pro ty, kteří zlomky zapomněli a potřebují si je zopakovat od začátku.
ČESKÝ JAZYK V příloze najdeš vyplněný prac. list k pátečním číslovkám. Dnes se budeme věnovat příslovcím. V příloze najdeš video, na které se podívej. Do sešitu si zapiš PŘÍSLOVCE a vytvoř si tabulku nebo sloupečky s označením na přísl. místa, času, způsobu, míry a příčiny + otázky, jak se na ně ptáme. Uveď si ke každému několik příkladů. Ty můžeš použít z videa nebo z učebnice na str. 142 (růžová tabulka).

ČJ - PŘÍSLOVCE

M - ÚVOD DO ZLOMKŮ

M - ČÁST CELKU

AJ - ČÍSLOVKY

pátek 24. 4. 2020
MATEMATIKA Dnes začneme opakovat zlomky. Doufám, že si ještě něco pamatujete ze čtvrtého ročníku. Nejdříve se podívejte na krátké video, jehož odkaz uvádím níže a pak si zkuste tyto příklady: 92/2, 92/4, 93/6. Výsledky mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK Dnes máte v příloze opakovací list na číslovky. Kdo bude nedočkavý, pošlete mi ho ke kontrole. Jinak v pondělí pošlu správné odpovědi i s bodovým hodnocením a sami si práci vyhodnotíte.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování nových předložek, viz video.

M - ZLOMKY

AJ - PŘEDLOŽKY

ČJ - OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK

čtvrtek 23. 4. 2020
PŘÍRODOVĚDA Dnes tě čeká na str. 60 čich, chuť a hmat. Napiš si do sešitu: 1) Co je orgánem čichu? Co tvoří základ čichu? Co čichem vnímáme? 2) Nakresli si obrázek jazyku (jako orgánu chuti) i s rozmístěním chuťových pohárků. 3) Zjisti, co je to UMAMI. 4) Co je orgánem hmatu a kde je nejvíce tělísek pro vnímání hmatu. Co všechno můžeme vnímat?
MATEMATIKA Dnes budeme ještě pokračovat v jednotkách času a to hlavně v jejich porovnávání. Udělej si do sešitu cvičení 9 na straně 78, porovnej s použitím znaků nerovnosti (nejdříve si to musíš převést na stejné jednotky). Zavzpomínáme na školu a zkusíme vypočítat úlohu 8 na straně 77 - délka nejdelší přestávky, vyučovací hodiny.....Pro šikulky další úloha navíc:73/2
ČESKÝ JAZYK Čítanka str. 92 - 94. Pokud sis ještě nevyzkoušel/a na Alfbooku číslovky, je nejvyšší čas.
VLASTIVĚDA str.26 Kraj Vysočina - s mapou místo, povrch - / pěstování, průmysl /, památky, města, osobnosti. Vybrat si jednu z osobností a zjistit o ní více info.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte dál v opakování.

středa 22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

ČESKÝ JAZYK Blížíme se ke konci číslovek a budou nás čekat neohebné slovní druhy (příslovce - citoslovce). Dnes si projdi svůj sešit, učebnici a přečti si, co víš o číslovkách. Pak se přihlaš na alfbook. Najdi si číslovky a zkus si, co umíš. Je to opravdu lehké. V pátek bude opakování. ;-)
PŘÍRODOVĚDA Na str. 59 si pečlivě přečti text o sluchu a vypracuj si jednoduchý zápis. 1) Ucho je ústrojím pro vnímání... 2) Je to párový orgán, který se skládá ze 3 částí... (opiš si přesně z tabulky ZAPAMATUJ SI větu o složení ucha). 3) Sluchové buňky jsou uloženy... 4) Jak si máme chránit sluch před nemocemi a poškozením?
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 44/ 1a,b. Pošlete mi to na opravu.

úterý 21.4.2020
VLASTIVĚDA Uč. str. 33 Národ sobě - charakteristika absolutistické vlády Františka Josefa I. na našem území. Odpovědět do sešitu na otázky 1. Co znamenalo Rakousko - Uhersko / 1867 / 2. Co je gramotnost 3. Co je Sokol 4. Kdo byl T. G. Masaryk
MATEMATIKA Dnes budeme ještě pokračovat v jednotkách času. Budeme je sčítat a odčítat. Udělej si na straně 78 cvičení 12 a slovní úlohu 11, 13. Úloha navíc pro zájemce 73/1. Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Přepiš si nebo vlep do sešitu text - řadové číslovky.
ANGLICKÝ JAZYK Podívejte se na nové slovíčka v pracovním sešitu U5B.
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

ČJ - ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

pondělí 20.4.2020
MATEMATIKA Tak dnes zůstaneme u jednotek času. Dívala jsem se na AlfBook, někteří jste moc šikovní a máte dokonce 100%. Ti co tam nebyli si to vyzkouší. Dnešní DÚ: str. 77 cv. 1, 2, 3. Úloha navíc - 73/7 Pokud jste zapomněli převody jednotek času, máte to v knížce na str. 77 nahoře....
ČESKÝ JAZYK Pracuj podle přílohy

ČJ - TEXT K PŘEPISU

pátek 17. 4. 2020
MATEMATIKA Zajdi si na AlfBook a vyzkoušej jendotky času. Podívám se, jak Ti to jde. Písemně dnes nic neposílám. Kdo nestihl dodělat nějaké úkoly pro šikulky, má možnost mi je poslat
ČESKÝ JAZYK Přepiš text o karnevalu se správnými tvary číslovek i podst. jmen z učebnice str. 123, cv. 12. V prvních třech větách urči slovní druhy.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování předložek – pracovní sešit 43/6. Kdo chce, může mi to poslat na opravu.

čtvrtek 16. 4. 2020
PŘÍRODOVĚDA Tématem dnešní hodiny je zrak. V příloze najdeš odkaz na krátké video o zraku a pracovní list, který si vytiskni nebo přepiš do sešitu.
MATEMATIKA Dnes si dáme pár doplňovaček na procvičení početních výkonů. Překresli do sešitu, dopočítej a pošli mi . Učebnice str. 56/24, 61/10, 70/25. Posílám zase něco navíc - 73/8
ČESKÝ JAZYK Přepiš si následující letopočty slovem i číslicí a přiřaď k nim historickou událost: osm set šedesát tři, tisíc dvě stě dvanáct, tisíc šest set dvacet, tisíc tři sta čtyřicet osm, tisíc sedm set osmdesát jedna, tisíc devět set čtrnáct, tisíc devět set čtyřicet pět. Napiš si také, že pokud píšeme několikačlennou základní číslovku slovy, píšeme každý člen zvlášť.
VLASTIVĚDA Opět si můžete na Alfbooku zopakovat naše kraje, které už jsme probírali. A těď máme na pořadí další - Jihomoravský kraj, uč. str 24, 25 - umístění, města, příroda, památky, osobnosti - stručně napsat do sešitu a zkusit naplánovat víkend v Brně /jaké zajímavosti byste mohli turistům nabídnout/
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáte. Pokračujte dál v opakování.

PŘ - ZRAK - VIDEO

PŘ - ZRAK

středa 15. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Učebnice str. 121 a 122 - přečti si skloňování číslovek 3, 4 a 5 - 99 (Vše je napsáno modře). Do sešitu si napiš následující podst. jména, která dej do 7. pádu č. množného a přidej k nim jakoukoli číslovku od 2 do 99 (např. se čtyřmi umyvadly). Slova: mýdlo, koště, strom, palec, pes, zajíc, zebra, koroptev, mrkev, pole, kůže, slovo, vejce, slepice, strýc.
PŘÍRODOVĚDA Pročti a zopakuj si ze sešitu dosud probrané soustavy člověka. Pak navštiv www.alfbook.cz, přihlaš se a v přírodovědě si otevři téma Lidské tělo. Během dneška a zítřka si vypracuj oblasti: kostra, svalová s., dýchací a oběhová s. a trávicí a vylučovací s.
ANGLICKÝ JAZYK Můžete si ověřit, kolik toho umíte podle videa níže.

AJ - OPAKOVÁNÍ

 

úterý 14.4.2020
VLASTIVĚDA Viděla jsem, že někteří si zkouší opakovat na Alfbooku - můžete si zkusit ve Vlastivědě - Manufaktury a Národní obrození, dál uč. str. 32, uměl. směry 19. sto. Klasicismus a empír - vypsat do sešitu hl. znaky, názvy památek
MATEMATIKA Dneska zkusíme, jestli jste to dělení přes Velikonoce nezapomněli. Vypočítejte si 1. dva sloupečky na straně 67, cvičení 4. Počítej do sešitu, výsledky mi pošli. Kdo chce, může si udělat navíc pro šikulky 73/5
ČESKÝ JAZYK Do slohového sešitu si vytvoř pětilístek s nadpisem VELIKONOCE 2020. Pro připomenutí: nadpis 1. řádek, přídavná jména 2 ř., slovesa 3. ř., nejdelší řádek 1 věta ( V čem byly letošní Velikonoce jiné?), synonymum (nebo co tě napadne, když se řekne Velikonoce 2020) - 1 krátký řádek a na něj 1 slovo
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování předložek – pracovní sešit 42/3 a 5. Kdo chce, může mi to poslat na opravu. vojtovicova@zsloucka.cz.

vel

středa 8. 4. 2020
ČESKÝ JAZYK Pracovní sešit cv. 10, str. 43. Doplň správně I/Y/A a vypracuj i tabulku pod dopisem.
PŘÍRODOVĚDA Další kapitolou jsou smysly, se kterými začneme takto. Úkol č. 1: Pokus se zjistit aspoň jednoho umělce (malíř, hudební skladatel, spisovatel...), který tvořil svá umělecká díla i se ztrátou některého ze smyslů. Napiš si do sešitu jméno, kdy žil, odkud pocházel, profesi, některé slavné dílo a který smysl postrádal. Úkol č. 2: Podle přiloženého odkazu se pokus do sešitu nebo na papír nakreslit nějaký optický klam.
ANGLICKÝ JAZYK Opište si předložky z pracovního sešitu str. 76 (5.1) do sešitu – dopředu

PŘ - OPTICKÉ KLAMY

úterý 7. 4. 2020
VLASTIVĚDA Uč. str 31, kap.9 Život v Čechách za průmyslové revoluce, přečti si kapitolu a odpověz na otázky do sešitu - 1. K jaké změně došlo ve městech, 2. Kdo a jak využil elektrickou energii
MATEMATIKA Budeme pokračovat v procvičování převodů jednotek délky. Udělej si na straně 75 cvičení 12, kdo chce, může i cvičení 9 (to je navíc)
ČESKÝ JAZYK Pracuj s přiloženým literárním útvarem . Přečti si další kapitolu v čítance str. 88 - 91.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování na www.alfbook.cz..Udělali jste toho minule více, proto pokračujte každý, kde jste skončili.

ČJ - LITERÁRNÍ ÚTVAR

pondělí 6.4.2020
MATEMATIKA Tentokrát si od dělení oddechneme a vrátíme se k jednotkám délky. Minule jste je trénovali přes AlfBook, někteří mají krásné výledky, komu se nedařilo může si to ještě vylepšit. Z učebnice si udělejte cvičení 4 a 5 na straně 74.( kdo zapomněl, jak se převádí, má to na straně 74 v nahoře v učebnici). Výsledky mi pošlete.
ČESKÝ JAZYK čtení - pracovní čítanka - str. 84 - 87, mluvnice - do sešitu čj si napiš skloňování číslovky dva/dvě/oba/obě podle strany 121 v učebnici. Zvýrazni si 2.,3. a 7. pád. Vypracuj cvičení 16 a) ze str. 124

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY . Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

MATEMATIKA Budeme pokračovat v práci s učebnicí, ale odpočineme si od slovních úloh. Na str. 67 cv. 6, 7. Cvičení 4 na str. 73 je navíc pro šikulky. (kdo nechce nemusí počítat). Výsledky mi pošlete na email.
ČESKÝ JAZYK Vyhledej ve větách schované číslovky. Vytvoř i ty 2-5 vět s ukrytými číslovkami. Mohu se už obout? Každé jitro jí zpříjemňuje hudba. Střela ho minula jen o kousek. Mám ráda Petřiny historky. Pohádkový krteček má lopatku. Vymyšlené věty i ukrytá slova mi pošli na randyskova@zsloucka.cz
ANGLICKÝ JAZYK Budeme dělat novou lekci. Pracovní sešit str.42/1, 2. Nejdříve se ale podívejte dozadu na nová slovíčka. Kdo chce, může mi poslat úkol na kontrolu na vojtovicova@zsloucka.cz

čtvrtek 2.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Přiložen zápis k vylučovací soustavě. Text si můžeš vytisknout a doplnit nebo přepsat. Použij učebnici na straně 57, encyklopedii nebo internet.
MATEMATIKA V úterý jsme opakovali římské číslice a jednotky času přes Alfbook. Někteří jste velmi šikovní, ale někteří jste tam ještě nebyli - já to tam vidím!!! Komu se to hned nepovedlo, trénuje opakovaně, až bude mít lepší výsledek!! No a dnes si dáme nějaké slovní úlohy, kde se nám bude hodit to dělení, které jsme teď trénovali. Knížka aritmetika str. 66 cv. 3, 67 cv. 5, 67 cv. 8. Výsledky mi pošli.
ČESKÝ JAZYK Do sešitu čj si přepiš zvýrazněná slova a označ je správnými slovními druhy: pět, pětiletý, patery, pětikoruna, pětina, pětinásobný, páté, pětka, pětiboj, pětidenní, pětkrát, pětistovka, pětiúhelník, páťák, pětice. Vymysli a napiš 3-5 vět, kde použiješ některé z těchto slov. Aby se ti dobře pracovalo, pusť si píseň z odkazu. ;-)
VLASTIVĚDA Zlínský kraj - připrav si a napiš do sešitu, jak by vypadal víkendový pobyt ve vašem kraji, co byste nabídli turistům, kteří by chtěli přijet. / ubytování, památky, relaxace, sport, jídlo, slavnosti... /
ANGLICKÝ JAZYK Dneska si procvičte slovní zásobu na www.proskoly.cz. Vyberte si jedno téma (např. škola)

PŘ - ZÁPIS

ČJ - PÍSEŇ

st

úterý 31.3.2020
VLASTIVĚDA Učebnice str. 30 - přečti si kapitolu Naděje svobody - r. r. 1848 a napiš do sešitu, čím byli důležití tito lidé - František Josef I., Sisi, Karel Havlíček Borovský
MATEMATIKA Zkusíme zase římské číslice. Najeďte si na www.alfbook.cz a přihlasse jako včera v ČJ; vypracuj v 5. ročníku římské číslice a jednotky času. Přeji hodně zdaru. Akci opakuj, až budeš spokojený s výsledkem.
ČESKÝ JAZYK Vložen text k vytištění a doplnění na číslovky, který si vlep do sešitu čj. Pokud nemáš možnost tisku, tak si do sešitu napiš jen odpovědi.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Přihlášení už znáš. Vypracuj AJ Project 1 – procvičovat od začátku U1, hlavně poslech.

ČJ - ČÍSLOVKY

 

po

M5 - DOBROVOLNÝ PRAC. LIST 

M5 - PÍSEMNÉ DĚLENÍ I.

M5 - PÍSEMNÉ DĚLENÍ II.

pá

čt

st

PŘ - TAJENKA

ut

ONLINECVIČENÍ - ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

po

VIDEO - DĚLENÍ

 

páčt

st

ut

po

páčt