Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19.6.2020
MATEMATIKA Vyřeš 2 slovní úlohy
150/ 10 a 11
ČESKÝ JAZYK Procvič si shodu přísudku s podmětem
142/4
Používej pomůcku TI, TY, TA
VLASTIVĚDA Přečti si kapitolu JAK SE ŽILO DŘÍVE, VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY a
NETRADIČNÍ VÝLETY

čtvrtek 18.6.2020
PŘÍRODOVĚDA PS - str. 44 - závěrečná opakovací strana. Pošli ke kontrole úterní práci v pracovním sešitě (str. 42, 43).
MATEMATIKA Počítej písemně - 151/16
Správnost výsledků ověř na kalkulačce
ČESKÝ JAZYK Do souvětí doplň vhodné spojovací výrazy a čárky
Dokonči včerejší cvičení - 140/5
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov - 3.třída
AT THE PARK

středa 17.6.2020
MATEMATIKA Procvič si písemné odčítání - 150/12
Správnost výsledků ověř zkouškou
ČESKÝ JAZYK Do souvětí doplň vhodné spojovací výrazy a čárky
Opiš 4 řádky - 140/5
VLASTIVĚDA Přečti si kapitolu DIVY PŘÍRODY, KOUZLO VODY a MÍSTA,
KTERÁ PSALA NAŠE DĚJINY
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov - 3.třída
IN THE FLAT

úterý 16.6.2020
PŘÍRODOVĚDA Ekosystém rybník - prac. sešit str. 42, 43. V příloze najdeš prac. list na opakování ekosystému park a louka. Vypracuj jej a pošli do středy 17. 6. ke kontrole.
MATEMATIKA Procvič si písemné dělení - 150/9
Správnost výpočtů ověř na kalkulačce
ČESKÝ JAZYK Vyhledej určitá slovesa, podtrhni vlnovkou, doplň čárky v souvětí:
140/3
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov - 3.třída
JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ ČÍSLO

PŘ - PARK, LOUKA

pondělí 15.6.2020
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov - 3.třída CLOTHES
MATEMATIKA Procvič si písemné násobení.
150/7
Správnost výpočtů ověř na kalkulačce.
ČESKÝ JAZYK Utvoř souvětí podle daných vzorců.
140/2 - a, b, c, d

pátek 12.6.2020
MATEMATIKA Seznam se se zápornými čísly - přiložené video.
V učebnici na straně 147 si přečti o kladných a záporných číslech.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si učivo o souvětí. Opiš 5 větných celků, v každé větě
podtrhni sloveso,doplň vynechané čárky.
139/2
VLASTIVĚDA Dnes si přečti o zámcích - učebnice strana 42 a 43.
Pozoruj na mapě, ve kterém kraji se nachází.
Podívej se na přiložené video o zámku Buchlovice.

VL - ZÁMEK

M - ZÁPORNÁ ČÍSLA

 

čtvrtek 11.6.2020
PŘÍRODOVĚDA ekosystém RYBNÍK II. část - V příloze najdeš zápis, který si vytiskni a nalep do sešitu nebo přepiš a nakresli obrázky. Tvým druhým úkolem bude pracovat s učebnicí na str. 74 - 75 a zjistit odpovědi na tyto otázky: 1) Umí užovka plavat?, 2) Která ryba plní funkci zdravotní policie?, 3) Která vodní rostlina na noc své květy uzavírá?, 4) Která vodní rostlina dříve sloužila jako střešní krytina?, 5) Roste u rybníku nějaká léčivá rostlina? Jak se jmenuje?
MATEMATIKA Znovu si přečti řešení slovní úlohy se zlomky - 142/8.
Stejným způsobem vyřeš další slovní úlohy:
142/ 22 a 23
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si učivo o souvětí - 138/ růžová tabulka.
Rozlišuj větu jednoduchou a souvětí. Do sešitu napiš vzorce souvětí.
138/1
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov NUMBERS

PŘ - RYBNÍK - ZÁPIS

středa 10.6.2020
MATEMATIKA Zopakuj si čtení zlomků - 141/2.
Procvič si výpočet zlomků - 141/1.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, co jsou to příslovce - 136/1 b - ústně.
Opiš přídavná jména a utvoř k nim příslovce - 136/3.
Vymysli a napiš 4 věty, v každé použij některé příslovce.
VLASTIVĚDA Dnes si přečti o hradech - učebnice strana 40 a 41.
Pozoruj na mapě, ve kterém kraji se nachází.
Podívej se na přiložené video o hradu Buchlov
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

VL - HRADY

úterý 9.6.2020
PŘÍRODOVĚDA

A) Dnes tě čeká opakování EKOSYSTÉMU POLE. V příloze najdeš PL, který si vypracuj a nebo jen napiš do sešitu odpovědi. Otázka č. 13 je bonus navíc. Do středy mi pošli vyplněný PL nebo jen odpovědi. Kdo ještě nemá na Alfbooku zopakován ekosystém pole nebo louka, nechť tak učiní co nejdříve (Pouze 3 z vás mají oba ekosystémy hotové).

B) poslední EKOSYSTÉM RYBNÍK - nebo-li ekosystém stojatých vod. Prohlédni si str. 71 - 73 a do sešitu si napiš odpovědi na tyto otázky: 1) Je rybník umělý nebo přírodní ekosystém?, 2) K čemu rybník slouží (zjisti co nejvíce využití) a kde je v ČR rybníků nejvíce?, 3) Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem?, 4) Které 3 druhy obratlovců se v tomto ekosystému nejvíce vyskytují?

MATEMATIKA Procvič si písemné násobení a dělení.
Správnost výsledků ověř na kalkulačce.
137/10 - 3. a 4. sloupec
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si shodu přísudku s podmětem - 137/3 - 6 vět.
Cvičení opiš, vyhledej podmět a přísudek, odůvodni ústně pravopis:
TI turisté se vyhrnuli
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov MY FAMILY

PŘ - POLE

pondělí 8.6.2020
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov SLOVESO TO BE
Přehled máš v sešitě
MATEMATIKA Procvič si písemné sčítání a odčítání.
Správnost výsledků ověř na kalkulačce.
137/10 - 1. a 2. sloupec
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si učivo o předložkách a předponách.
/Mezi předložku a další slovo lze vložit jiné slovo:před naší školou/
137/2

pátek 5.6.2020
MATEMATIKA Zopakuj si všechny vzorce obvodů a obsahů
Nauč se je
Vypočítej 153/12
ČESKÝ JAZYK Doplňuj koncovky - u podstatných jmen používej vzory,
u sloves pravidlo TI, TY, TA
Učebnice strana 136/ 4 a - Stačí 7 vět
VLASTIVĚDA Zopakuj si zemědělství a nerostné bohatsví ČR
Učebnice strana 38

čtvrtek 4.6.2020
PŘÍRODOVĚDA Dokončení ekosystému LOUKA, PS str. 39 + si vyzkoušej hru na straně 40 - 41. Na Alfbooku si procvič tento ekosystém.
MATEMATIKA Přečti si - OBSAH ČTVERCE - 132/1
Do sešitu zapiš vzorec ¸S = a . a
Podle vzorce vypočítej 132/2
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si slovní druhy
Učebnice 134/ 3 c
Věty opiš, souvětí netvoř, napiš číslo slovního druhu
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov CLOTHES

středa 3.6.2020
MATEMATIKA Přečti si - OBSAH OBDÉLNÍKU - 130
Do sešitu zapiš vzorec ¸S = a . b
Podle vzorce vypočítej 131/5
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si slovní druhy
Učebnice 134/ 3 b
Věty opiš, souvětí netvoř, napiš číslo slovního druhu
VLASTIVĚDA Podle učebnice na straně 36 - 37
vypracuj úkoly v pracovním sešitě na traně 25
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov TIME

úterý 2.6.2020
PŘÍRODOVĚDA V příloze najdeš zápis i s obrázky k ekosystému LOUKA. Vytiskni si jej a nalep do sešitu nebo přepiš. Vyber si tři (i více) léčivé rostliny z tohoto ekosystému a napiš, co se z nich může vyrábět (čaj, mast) a k léčbě kterých nemocí slouží (nachlazení, suchá kůže atd.).
MATEMATIKA Přečti si - OBVOD ČTVERCE - 106/1
Do sešitu zapiš červené poučky a vzorec o = 4 . a
Podle vzorce vypočítej 106/2
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si slovní druhy
Učebnice 134/ 3 a
Věty opiš, souvětí netvoř, napiš číslo slovního druhu
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov WEATHER

PŘ - LOUKA 

pondělí 1.6.2020
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj slovíčka
Školákov PARTS OF THE BODY
MATEMATIKA Přečti si - OBVOD OBDÉLNÍKU - 105/1
Do sešitu zapiš červené poučky a vzorec ¸o = 2 . ( a + b )
Podle vzorce vypočítej 105/2
ČESKÝ JAZYK Doplňuj koncovky - u podstatných jmen používej vzory,
u sloves pravidlo TI, TY, TA
134/2 b

pátek 29.5.2020
MATEMATIKA Procvič si písémné odčítání
134/14
ČESKÝ JAZYK Doplňuj koncovky příčeští minulého
Učebnice 134/2 a
VLASTIVĚDA Podle učebnice na straně 36 - 37
vypracuj úkoly v pracovním sešitě na traně 24

čtvrtek 28.5.2020
PŘÍRODOVĚDA EKOSYSTÉM LOUKA - projdi si učebnici na str. 66 - 68 nebo nejlépe louku v blízkosti tvého obydlí. Najdeš zde hlavně velké množství bylin - trávy, luční květiny, jedovaté byliny, léčivé byliny. Jsou louky umělý nebo přírodní ekosystém? Jaký je význam luk? Co je to niva, pastvina, senoseč, otava? Podívej se na stavbu těla trávy. Připomeň si, co je to kolínko, stéblo. V pracovním sešitě zpracuj str. 38.
MATEMATIKA Procvič si písemné sčítání a odčítání
134/13
Správnost výpočtů si ověř na kalkulačce
ČESKÝ JAZYK Učebnice strana 133/4
Dalších 5 vět
Používej pravidlo TI, TY, TA
ANGLICKÝ JAZYK www.alfbook.cz
Happy Street 2
Unit 2 Numbers

středa 27.5.2020
MATEMATIKA Procvič si písemné dělení 109/21
další 4 příklady
ČESKÝ JAZYK Učebnice strana 133/4
Dalších 5 vět
Používej pravidlo TI, TY, TA
VLASTIVĚDA Přečti si o ochraně přírody v učebnici na straně 36 - 37
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj na školákově WHAT MONTHS IS BEFORE

úterý 26.5.2020
PŘÍRODOVĚDA Ekosystém pole - PS str. 35, cv. 2/str. 36, cv. 1,2,4/str. 37. Všem, kteří tak dobře zpracovali opakování ekosystému pole na Alfbooku, posílám velkou pochvalu.
MATEMATIKA Procvič si písemné dělení
109/21 4 příklady
ČESKÝ JAZYK Učebnice strana 133/4
Stačí 5 vět
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj na školákově WHAT MONTHS IS AFTER

pondělí 25.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj na školákově
WHAT MONTHS IS AFTER
MATEMATIKA Procvič si písemné odčítání
108/7
Správnost výsledků si ověř na kalkulačce
ČESKÝ JAZYK Podle vzorců utvoř souvětí:
Učebnice strana 131/15

pátek 22.5.2020
MATEMATIKA Zkontroluj si včerejší slovní úlohu: Paní učitelka vybrala 3699 korun.
Dnes procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ - oddíl si vyber
ČESKÝ JAZYK Dnes procičuj na ŠKOLÁKOVĚ
oddíl SLOVESA
VLASTIVĚDA Zopakuj si učivo o zemědělství, nerostném bohatství a průmyslu
pracovní sešit strana 23

čtvrtek 21.5.2020
PŘÍRODOVĚDA Pokud jsi včera neviděl/a pořad Učítelka a oblast Člověk a jeho svět, tak dnes se určitě podívej na téma pro 4. ročník: Význam přírody pro člověka, ochrana přírody. Do sešitu si pak zapiš: 1) co jsi už věděl/a, 2) co ses nového dozvěděl/a a za 3) co tě zaujalo. Napiš ke každému vždy jen jednu, maximálně 2 věty a své odpovědi mi pak pošli na ukázku.
MATEMATIKA Zkontroluj si včerejší cvičení: 143/17 Plavat šlo 15 dětí.S míčem si hrálo
5 dětí. 143/16 : Snědli jsme 6 kusů, zbylo 6 kusů.
Dnes vyřeš slovní úlohu: 113/16
ČESKÝ JAZYK Podle daných vzorců vymysli souvětí
Učebnice strana 129/7
Piš do sešitu, v každé větě podtrhni přísudek, každá věta musí mít
právě 1 přísudek
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj měsíce
ŠKOLÁKOV - MONTHS -HANGMAN

středa 20.5.2020
MATEMATIKA Přečti si postup řešení slovní úlohy: 142/8
Stejným způsobem vyřeš slovní úlohy: 143/17 a 16
ČESKÝ JAZYK Pusť si video - VĚTNÉ VZORCE
Stejným způsobem vypracuj cvičení 6 v učebnici na straně 128.
Vzorce napiš do sešitu
VLASTIVĚDA Dočti si kapitolu o nerostném bohatství a průmyslu ČR 33 - 35
Vypracuj úkoly v pracovním sešitě na straně 22
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj měsíce
ŠKOLÁKOV - MONTHS - trenažér

ČJ - VĚTNÉ VZORCE

úterý 19.5.2020
PŘÍRODOVĚDA 1) Na www.alfbook.cz si dnes najdi v předmětu přírodověda sekci živá příroda a vyzkoušej si společenství - POLE. 2) Pokud to bude možné, uvařte si tento týden doma cokoli dobrého z luskovin. Pokrm vyfoť a pošli mi ukázku včetně popisu surovin, ze kterých byl pokrm uvařen.
MATEMATIKA Zkontroluj si včerejší úlohy 128/15 : Je to 15m a 60 cm.
128/16 : Cesta mu trvala 2 hodiny. Za jednu hodinu ujel 60 km.
Procvič si písemné násobení, správnost si ověř na kalkulačce: 133/6
ČESKÝ JAZYK Podívej se na přiložené video
Pracovní sešit 49/2: Ve větách vyhledej přísudek.
Má-li věta 1 přísudek - VĚTA JEDNODUCHÁ
Má-li věta více přísudků - SOUVĚTÍ
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj měsíce
ŠKOLÁKOV - MONTHS - přiřazování

ČJ - VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ

pondělí 18.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj měsíce
ŠKOLÁKOV - MONTHS - procvičování slovíček
MATEMATIKA Pokus se vyřešit tyto slovní úlohy:
128/15,16
ČESKÝ JAZYK Připomeň si pravidla shody přísudku s podmětem - žlutý rámeček
Cvičení 7 na straně 46 v pracovním sešitě vypracuj podle zadání

pátek 15.5.2020
MATEMATIKA Procvič si písemné dělení
129/27 b
Správnost výsledků ověř na kalkulačce.
ČESKÝ JAZYK Znovu si prostuduj včerejší přehled - Shoda přísudku s podmětem
Vypracuj 44/2 v pracovním sešitě - nejdříve podtrhni podmět a přísudek.
VLASTIVĚDA Přečti si o nerostném bohatství a průmyslu ČR v učebnici na straně 33.
Podle učebnice vypracuj cvičení v pracovním sešitě na straně21.

čtvrtek 14.5.2020
PŘÍRODOVĚDA Pokračuj v zápisu o hospodářských plodinách, str. 64, 65 v učebnici: 3) LUSKOVINY - druhy + proč jsou zdravé + některé pokrmy z luskovin, 4) OLEJNINY - druhy + jejich užití, 5) PÍCNINY - druhy + k čemu se pěstují, 6) TEXTILNÍ PLODINY - druhy: len, konopí - u nás, v zahraničí juta a bavlník, 7) PLEVELE - příklady + čím škodí
MATEMATIKA Udělěj si test - www.alfbook.cz - Jednotky a jejich převod - Proměna jednotek délky
ČESKÝ JAZYK Prostuduj si další přehled - Shoda přísudku s podmětem
Vypracuj 43/2 v pracovním sešitě - nejdříve podtrhni podmět a přísudek
ANGLICKÝ JAZYK Udělej si test - www.alfbook.cz - Chit Chat 1 - Days and months
Kód: zsloucka Heslo: 002

ČJ - PŘEHLED SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

středa 13.5.2020
Vážení rodiče, v sekci AKTUALITY  naleznete  článek o znovuotevírání škol pro 1. stupeň.  Jeho součástí je také dotazník, kterým zjišťujeme váš zájem (popř. nezájem) přihlásit dítě na dobrovolnou výuku. Pomůže nám  pokud se všichni vyjádříte v co nejkratším termínu. Děkujeme.
MATEMATIKA Procvič si převody jednotek
ŠKOLÁKOV - převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si podle včerejšího přehledu shodu přísudku s podmětem a vypracuj: 42/3 v pracovním sešitě
VLASTIVĚDA Přečti si o půdě a zemědělství ČR v učebnici na straně 31 a 32.
Podle učebnice vypracuj cvičení v pracovním sešitě na straně 20.
ANGLICKÝ JAZYK Nauč se měsíce - říkat i psát, měli byste je znát i na přeskáčku.
Zopakuj si i názvy dnů.
Zítra si dáme testík.

úterý 12.5.2020
PŘÍRODOVĚDA

Hospodářské plodiny - učebnice str. 64 a přiložené video - Do sešitu si napiš HOSPODÁŘSKÉ PLODINY a dnes si vypracuj krátký zápis:

1) OBILOVINY - co zde patří + obrázek stavby těla + některé pokrmy či suroviny z obilovin,

2) OKOPANINY - co zde patří + obrázek stavby těla brambory + využití brambor (líh, škrob, potravinářské polotovary jako bramborová kaše, bramborové knedlíky)

MATEMATIKA Počítej zpaměti, správnost výsledků si ověř na kalkulačce
128/18
Zkontroluj si včerejší cvičení: 127/7 Dohromady mají 9580 známek.
112/13 Při nevyužití zpáteční letenky zaplatíme o 2847 korun více.
ČESKÝ JAZYK Prostuduj si přiložený přehled - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
a vypracuj cvičení 41/1 v pracovním sešitě
ANGLICKÝ JAZYK Dále procvičuj měsíce
Pomůže ti píseň - přiložené video
Vyrob si kartičky-stejné, jaké jsme používali při výuce dnů

ČJ - NÁVOD - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

PŘ - VIDEO

AJ - PÍSEŇ

pondělí 11.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Tento týden se naučíme pojmenovat měsíce
Opiš si je do sešitu - učebnice strana 63
Výslovnost se nauč podle přiloženého videa
MATEMATIKA Vypočítej slovní úlohy: 127/7 Kolik známek mají dohromady?
112/13
ČESKÝ JAZYK Dnes probereme nové učivo: SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
Nejprve se podívej na přiložené video
Podle přiloženého návodu vypracuj cvičení 40/1 v pracovním sešitě

AJ - MĚSÍCE

ČJ - PODMĚT RODU STŘEDNÍHO

čtvrtek 7.5.2020
PŘÍRODOVĚDA Ekosystém POLE - 2. část - Dnes ti posílám hezké video k tomuto učivu. Podívej se na něj, pak si vem sešit a napiš si tato písmena V (věděl/a sem), D (dozvěděl/a jsem se), P (překvapilo mě). K nim napiš vždy jednu větu, která odpovídá tomu, co je zapsáno v závorce.
MATEMATIKA Dnes si procvič dělení se zbytkem
127/9
Řešení včerejší slovní úlohy: Celkem objednala 1550 kusů květin.
ČESKÝ JAZYK Opět vyhledávejte podmět a přísudek 38/7
Zkontroluj si cvičení 35/2 : Lenka přijede, děvčata spí, povídání neruší, dívky se vypraví. 36/4 : vítr fouká, slunce pálí, lidé se schovávají, kluci se ochlazují, lidé leží, maminka odpočívá, otec surfuje, Martin plave, Míša se potápí, já píšu
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se otestuj, jak zvládáš čísla 26, ....100
AlfBook Slovní zásoba Čísla 4

PŘ - EKOSYSTÉM POLE

středa 6.5.2020
MATEMATIKA Podle návodu v učebnici vyřeš slovní úlohu
127/8
Řešení včerejší slovní úlohy: Dohromady mají 475 pohlednic.
ČESKÝ JAZYK Stejně jako včera vyhledej podmět a přísudek - pr.sešit 35/2 a 36/4.
Zkontroluj si cvičení 37/5: Kluci si hrají, žokej se zranil, pacient odjel, bolest se ozývala, kůň zvítězil, srdce se prodávala,
plachetnice se pohupovaly. / podmět je napsán tučně /
Chválím Anet, Ondru a Nelu za skvělý výsledek testu - ČJ - pondělí 4.5.
VLASTIVĚDA V pracovním sešitě na straně 19 zakroužkuj správné odpovědi.
Můžeš použít učebnici str. 23 - 29.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se otestuj, jak zvládáš čísla 10, 20......100
AlfBook Slovní zásoba Čísla 5
Test můžeš zkoušet opakovaně

úterý 5.5.2020
PŘÍRODOVĚDA Dalším ekosystémem v pořadí je POLE. Budeme se mu věnovat několik hodin. Dnes to budou živočichové. Prohlédni si str. 62 a 63 a pokus se poznat vyobrazené živočichy. Zapiš si je do sešitu a roztřiď na savce, ptáky a bezobratlé. Označ si červeně toho, kdo je chráněný a hnědě toho, kdo je škůdce. Kteří živočichové polí se vyskytují ve tvém okolí? Vypracuj v PS cv. 3 na str. 36 a cv. 3 na str. 37.
MATEMATIKA Podle návodu v učebnici vyřeš slovní úlohu
127/6
Řešení včerejší slovní úlohy : Na skladě zbylo 90 kol.
ČESKÝ JAZYK Dnes probereme nové učivo - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE
Nejdříve si pusťe přiložené video.
Podle přiloženého návodu vyhledejte podmět a přísudek v pr. sešitě 37/5.
V zadání je část podmětovou a část přísudkovou - to nedělejte.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičuj výslovnost a psaní čísel 10, 20, ......100
Doplň si 1000 - thousand

AJ - PROCVIČOVÁNÍ

ČJ - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

ČJ - NÁVOD

pondělí 4.5.2020
ANGLICKÝ JAZYK Dnes se naučíme další číslice
Opiš si je do sešitu - učebnice strana 62
Výslovnost se nauč podle přiloženého videa
MATEMATIKA Přečti si slovní úlohu a oba způsoby řešení, jeden si vyber, opiš do sešitu, doplň, vypočítej a napiš odpověď.
126/1
ČESKÝ JAZYK Procvičuj pravopis, odůvodňuj ústně podle přiloženého návodu.
Pracovní sešit 38/8
Také si můžeš udělat další test na AlfBook-podstatná jména-rod mužský

AJ - VÝSLOVNOST

ČJ - NÁVOD

čtvrtek 30.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Posílám Vám ještě jedno video. Co se podařilo chytit? Dnes máš tento úkol. Vyber si z tekoucích vodních toků jednoho živočicha a jednu rostlinu (nebo dva živočichy) a zjisti si o nich nějaké informace nebo zajímavosti. Do sešitu si nakresli nebo nalep jejich obrázek a napiš, co ses o nich dozvěděl/a, co tě zaujalo a proč sis je vybral/a. Ukázku mi pak pošli.
MATEMATIKA Procvič si písemné sčítání - 2 příklady
Správnost výpočtů si ověř na kalkulačce.
126/5
ČESKÝ JAZYK Procvičuj pravopis koncovek podstatných jmen
Odůvodnění stačí ústně - řekni si vzor v příslušném tvaru
Pracovní sešit 32/8
ANGLICKÝ JAZYK Přečti si a přelož věty, pak vyber správný obrázek
Pracovní sešit 45/7

PŘ - VIDEO

středa 29.4.2020
MATEMATIKA Procvič si písemné násobení
119/7
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzorů podstatných jmen
Pracovní sešit 32/7
VLASTIVĚDA Pročti si kapitolu o podnebí a počasí v ČR - učebnice strana 29
Podle učebnice vypracuj úkoly v pracovním sešitě na straně 18
ANGLICKÝ JAZYK Zkus napsat dopis kamarádce/ kamarádovi
Postupuj podle dopisu v předchozím cvičení.
Pracovní sešit 44/6

úterý 28.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Podívej se na video o živočiších tekoucích vodních toků. Do sešitu si vlep nebo přepiš zápis, který také najdeš v příloze. Podařilo se ti v blízkosti potoka nebo řeky na procházce najít některého živočicha nebo rostlinu?
MATEMATIKA Procvič si písemné dělení
117/7
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzorů podstatných jmen
Pracovní sešit 31/6
ANGLICKÝ JAZYK Přečti si dopis a vyber vhodné slovo z nabídky
Pracovní sešit strana 44 cvičení 5
Svůj výběr slov zkontroluj podle dopisu v učebnici.

PŘ - TEKOUCÍ VODY - VIDEO

PŘ - TEKOUCÍ VODY - ZÁPIS

pondělí 27.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Čti a překládej 2. dopis
Učebnice strana 44
MATEMATIKA Procvič si písemné odčítání
117/6
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzoru "pán"
Pracovní sešit 31/4

pátek 24.4.2020
MATEMATIKA Procvičuj zaokrouhlování
www.skolakov.eu oddíl PSÍ ZÁPISNÍK
ČESKÝ JAZYK VELKÁ POCHVALA VŠEM, KTEŘÍ DĚLALI TEST Z PODSTATNÝCH JMEN, ZA SKVĚLÉ VÝSLEDKY!!!!
Procvičuj pravopis koncovek podstatných jmen
Pracovní sešit 30/ 3
VLASTIVĚDA Dočti si kapitolu o vodstvu ČR - strana 28
V pracovním sešitě vypracuj cvičení 6 a 7 na straně 17

čtvrtek 23.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Pokračuj v ekosystému potok a řeka. Do sešitu si napiš, která větší řeka teče poblíž tvého domova, kam se vlévá a kde její tok končí (moře). Pokud se dostaneš k potoku nebo řece, všímej si rostlin a živočichů. Můžeš si je vyfotit nebo zapsat do sešitu jejich názvy. Na splnění úkolu máš dost času, nemusí být hned. příští týden sem vložím zápis k učivu.
MATEMATIKA Procvičuj zaokrouhlování čísel na tisíce:
www.skolakov.eu oddíl DUHOVÁ ČÍSLA
ČESKÝ JAZYK Procvičuj pravopis koncovek podstatných jmen
Pracovní sešit 30/ 1 a 2
bradly - městy
ANGLICKÝ JAZYK Čti a překládej 1. dopis v učebnici na straně 44

středa 22.4.2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

MATEMATIKA Procvič si výpočet zlomků z daného čísla
126/3
ČESKÝ JAZYK Dnes si otestuj své znalosti:
www.Alfbook.cz kód školy: zsloucka heslo: 002
Podstatná jména-opakování
VLASTIVĚDA Přečti si o vodstvu ČR v učebnici na straně 27 a podle učebnice vypracuj
úkoly 16/ 1,2,3 a 17/ 5 v pracovním sešitě
ANGLICKÝ JAZYK Procvič si odpovědi na otázky o volném čase
pracovní sešit 43/4

úterý 21.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Celý týden se budeme věnovat Ekosystému voda (řeky, potoky) PS 32 - 34. Pracuj i s učebnicí. Pošli mi na mail randyskova@zsloucka.cz ukázky zápisků ze tvého sešitu.
MATEMATIKA Procvič si jednotky objemu -
129/23 nebo
www.skolakov.eu
ČESKÝ JAZYK Procvičuj pravopis předpon -
pracovní sešit 29/5
ANGLICKÝ JAZYK Zkus doplnit tabulku v pracovním sešitě -
strana 43, cvičení 3
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

pondělí 20.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Ptej se a odpovídej podle dětí a tabulky s různými činnostmi -
učebnice strana 43
MATEMATIKA Procvič si jednotky hmotnosti -
učebníce 129/19 nebo
www.skolakov.eu
ČESKÝ JAZYK Procvičuj stále používání vzorů podstatných jmen a připomeň si
pravopis předpon
pracovní sešit 29/ 4 a 6

pátek 17. 4. 2020
MATEMATIKA Zkus vyřešit slovní úlohu
122/25
ČESKÝ JAZYK Procvič si používání vzorů
Pracovní sešit str. 29/3
VLASTIVĚDA Přečti si o vodstvu ČR na str.26
pak pracovní sešit str. 17 cv. 4

čtvrtek 16. 4. 2020
PŘÍRODOVĚDA Zápis k ekosystému park - přiložen v souboru. Pokud si jej nemůžeš vytisknout, napiš si podle jednotlivých bodů stručný zápis.
MATEMATIKA Procvič si řešení slovní úlohy
121/17
ČESKÝ JAZYK Procvič si skloňování 28/1
28/2
ANGLICKÝ JAZYK Čti a překládej text písně str.43

PŘ - EKOSYSTÉM PARK

středa 15.4.2020
MATEMATIKA Propočítej si - 121/13
ČESKÝ JAZYK Vypracuj - 27/12
VLASTIVĚDA učebnice str. 25
prac.sešit 14/3
ANGLICKÝ JAZYK Povídej zpaměti, co děláš každý den - podle svého diáře

úterý 14.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Ekosystém park PS 29 - 31
MATEMATIKA Procvič si výpočet zlomku z daného čísla
121/12
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzorů
27/11
ANGLICKÝ JAZYK Napiš svůj diář - podle učebnice na str. 42 - stačí 1 činnost na
každý den.

vel

středa 8.4.2020
MATEMATIKA Jednu osminu daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme osmi.
Narýsuj tabulku a vypočítej - 120/9
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzorů
26/8
VLASTIVĚDA Přečti si o povrchu ČR - str. 24 v učebnici.
Doplň str. 15 v pracovním sešitě - podle mapky v učebnici.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 42 - doplň, čti a překládej.

úterý 7.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Ekosystém park PS s. 29 - 31, pracuj i s učebnicí.
Přikládám odkaz na stránky, kde je moc pěkně zpracovaný
celý ekosystém včetně křížovky. Určitě tam zavítej.
MATEMATIKA Pozoruj, obkresli a opiš
120/8
ČESKÝ JAZYK Procvič si používání vzoru "muž" a "pán"
25/3
ANGLICKÝ JAZYK What do you do in your free time? Co děláš ve volném čase?
Učebnice str. 42 - čti a překládej.

PŘ - EKOSYSTÉM PARK

pondělí 6.4.2020
ANGLICKÝ JAZYK Ze slovníčku v pracovním sešitě - str. 66 - 67 opiš dalších 5 slov 9. lekce
a nauč se je.
MATEMATIKA Procvič si čtení a zápis zlomků
119/2,3,4
ČESKÝ JAZYK Procvičuj používání vzorů
23/6 24/1 24/2 - pouze 1 sloupec

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY .  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

MATEMATIKA Procvič si zápis zlomků - 119/1 - čtverce nekresli
ČESKÝ JAZYK Procvič si používání vzorů podst. jmen
Prac. sešit 23/5b
VLASTIVĚDA Přečti si v učebnici na str. 23 o povrchu ČR a vypracuj cvičení 1 a 2
v pracovním sešitě na str. 14

 

čtvrtek 2.4.2020
PŘÍRODOVĚDA Dopiš si do sešitu následující otázky a vypracuj k nim odpovědi.
1) Na kterém z teploměrů můžeme nalézt bod mrazu?
2) Pokud máte doma venkovní teploměr, napiš hodnotu
nejvyššího a nejnižšího bodu.
3) V jakém rozmezí se přibližně pohybují teploty na jaře.
4) Odpovídají tebou naměřené teploty z týdenního úkolu otázce č. 3?
MATEMATIKA Procvič si čtení zlomků - 117/8
117/5 - obkresli a opiš
ČESKÝ JAZYK Procvič si používání vzorů podst. jmen
Prac. sešit 23/5a
ANGLICKÝ JAZYK Ze slovníčku v prac. sešitě na str. 66 - 67 opiš 5 slov z 9. lekce a
nauč se je

1. dubna
APRÍL !
https://www.oapraha.cz/sites/default/files/images/1/Studentsky%20casopis_april.jpg
Dnes si odpočiň, pobav se a zkus rozveselit i své rodiče.

st

 

úterý 31.3.2020
PŘÍRODOVĚDA Pracovní sešit str. 28. Do sešitu PŘ si napiš všechna měřidla, která
najdeš u tebe doma (k měření teploty, váhy, délky a času).
Nezapomeň na týdenní úkol o měření teploty.
MATEMATIKA Procvič zápis zlomků
116/3 - jen pročti
117/4 - obkresli a opiš
ČESKÝ JAZYK Procvič si používání vzorů "pán" a "hrad" - prac. sešit 22/4
Tvary podstatných jmen rodu mužského neživotného se
shodují v 1. a 4. pádě č. j. - můžeš procvičit na www.skolakov.eu
Podst. jména rodu mužského Oddíl Životnost a neživotnost p. jmen
ANGLICKÝ JAZYK Znovu si přečti a přelož text v učebnici na straně 36

ČJ - ŠKOLÁKOV

po

pá

HV - MIRAI

HV - POKÁČ

čt

st

ut

ŠKOLÁKOV - ČÍSLA NAD 10 000

po

pá

čt

st

ut

po

pá

čt