Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19.6.2020
PRVOUKA Děkuji za krásné obrázky v PRV (sešit), za krásné zpracování projektu Les. Dnes si naposledy vyber 1 z ekosystému a zkus si něm přečíst zajímavosti z učebnice. Výběr nechám na tobě.
MATEMATIKA Dnes nás čeká poslední počítání v bílé učebnici. Zopakujeme si na prázdniny slovní úlohy a zaokrouhlování. Bílá učebnice: str. 154/30 /dva sloupečky/ do smajlíka - pošli na kontrolu a str. 154/35 (pošli na kontrolu)
ČESKÝ JAZYK Na závěr roku si zkus v Pepovi a Áje: str. 63/závěrečná písemná práce (je to jen pro tvou kontrolu, co umíš a co jsi se naučil). V cvičení 5 vynechej příslovce (tento slovní druh se naučíš v 4.třídě). Pošli na kontrolu.
ČTENÍ Jediným úkolem na letní prázdniny bude DOČÍST DO KONCE ROZEČTENOU KNIHU - DĚTI Z BULLERBYNU - Viki si ji půjčí od kamarádů z karate... V září donést do školy udělaný čtenářský list na celou knihu (viz příloha).

ČJ - ČTENÍ

čtvrtek 18.6.2020
MATEMATIKA Geo - velký sešit - str.44 celá - pošli na kontrolu
ČESKÝ JAZYK Pepa a Ája - str.56/5 + udělat cvičení černá kytička, slovesa časuj ústně mamince nahlas. Také udělej černý trojúhelník.
ČTENÍ Pepa a Ája - str. 57/8 celá strana, nemusíš ve slovních druzích hledat příslovce a částice, ty se naučíš až ve 4.ročníku
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování na Alfbook

středa 17.6.2020
PRVOUKA Běž s maminkou na procházku a pořádně se dívej kolem sebe, kolik krásných rostlin a živočichů uvidíš:) Přeji, ať jsi pozorný pozorovatel:)
MATEMATIKA Geo - velký fialový sešit - celá strana 38 (zkus se s maminkou nad některými úkoly nejdřív poradit a určitě si zkontroluj správná zadání..) Pošli na kontrolu. Děkuji.
ČESKÝ JAZYK Pepa a Ája - str. 73/6 Pohádka - napiš do Ježečka, nezapomeň na pořádnou kontrolu
ČTENÍ Vyjmenovaná slova od Z - str. 51/29 (jen doplň)

úterý 16.6.2020
MATEMATIKA Procvičujeme slovní úlohy. Bílá uč. str. 151/9 a,b + 10
ČESKÝ JAZYK Zelená uč. str. 129cv. 3 (do Ježečka)
ČTENÍ Vyjmenovaná slova od Z - str. 48/23
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 43/4 – doplň krátké odpovědi – Yes, I do No, I don´t.

pondělí 15.6.2020
PRVOUKA Přečti si v PRV o ekosystému Lidská obydlí
MATEMATIKA Procvičujeme novou látku - Bílá uč. str. 151/12 - pošli na kontrolu
ČESKÝ JAZYK Vrátíme se k učivu ze začátku školního roku - věta jednoduchá, souvětí. Vezmi si zelenou učebnici str. 128/1,2 Nejdříve si přečti růžový rámeček. Cvičení 2 zkuste - vzorce napsat do Ježečka a poslat na kontrolu.
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy
ANGLICKÝ JAZYK Nová slovíčka, viz příloha

AJ - SLOVÍČKA

pátek 12.6.2020
PRVOUKA Dokončuj projekt. V pondělí jej nafoť a pošli na kontrolu na mail. Budu se moc těšit na tvé zpracování.
MATEMATIKA www.umimematiku.cz - slovní úlohy 3.třída
ČESKÝ JAZYK Nejprve si zopakuj látku Větné vzorce ve videu. Dnes se zpaměti na pondělí tuto tabulku slovních druhů: 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa 6. neumíme - naučíme se ve 4.ročníku 7. Předložky 8. Spojky 9. neumíme - naučíme se ve 4.ročníku 10. Citoslovce
ČTENÍ www.umimecesky.cz - 3.ročník - Čtení s porozuměním - Liška Adéla

ČJ - VĚTNÉ VZORCE

čtvrtek 11.6.2020
MATEMATIKA Procvičujeme novou látku písemného násobení. Podívej se opět na Matýskovo video. Potom si vezmi bílou učebnici na udělej do smajlíka str.150/2b
ČESKÝ JAZYK Pracovní list - pošli na kontrolu
ČTENÍ www.umimecesky.cz - procvičujeme diktáty nebo pexeso slovní druhy
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Procvičujete si lekce 9, kde máme naše nové slovíčka.

M  - PÍSEMNÉ DĚLENÍ

ČJ - PRAC. LIST

středa 10.6.2020
PRVOUKA Dnes si probereme ekosystém Louka. Nejprve se podívej na pěkné video. Potom si přečti si v učebnici str. 76,77 Poté učebnici zavři a zkus si pro sebe říci, co sis zapamatoval a pokud budeš mít chuť, vyběhni před dům na louku a můžeš mi do sešitu PRV namalovat a určit alespoň 2 luční rostliny.
MATEMATIKA Dnes si probereme další novou látku. Nejprve se podívej na video. Pak si vezmi bílou uč. strana 150/1 Cvičení 2a napiš do sešitu. Dej si pozor na správný zápis.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, co jsou to zájmena, jaké mají číslo; co jsou příd.jména, jak se na ně ptáme, co vyjadřují..., co jsou citoslovce, co vyjadřují, jaké mají číslo; co vyjadřují číslovky, jaké mají číslo. Potom popros maminku, ať ti dává slova a ty určuj co je to za slovní druh ...maminka může dávat i jiné slovní druhy, které známe. Děkuji.
ČTENÍ Pokračuj ve čtení knihy na Čtenářský list

PRV - LOUKA - VIDEO

M - VIDEO

úterý 9.6.2020
MATEMATIKA Procvič si písemné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel. Zkus si příklady /minimálně 5 dvojciferných a 5 trojciferných) vybrat z bílé učebnice. Pošli na kontrolu.
ČESKÝ JAZYK Naučíme se nový, ale velmi jednoduchý slovní druh: Citoslovce. Zelená učebnice str. 124/1,2 Zapamatuj si, co citoslovce vyjadřují a že mají číslo 10.
ČTENÍ www.skolakov.cz - Čeština pro 3.ročník, Věta - souvětí (Určování větných vzorců)
ANGLICKÝ JAZYK Dneska máme novou lekci U9, nové slovíčka viz. příloha – přepsat nebo nalepit do sešitu.

AJ - SLOVÍČKA

pondělí 8.6.2020
PRVOUKA Pokračuj v práci na projektu o lese
MATEMATIKA Viz pracovní list - pošli na kontrolu
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str.48/19,20,21 Cvičení 21 piš do Ježečka
ČTENÍ www.skolakov.cz - 3. ročník - udělat si všechna cvičení na novou látku z minulého týdne - slovní druhy - přídavná jména
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 41/7 – nakresli a popiš si své oblečení, vzor je vedle na obrázku.

M - PRAC. LIST

pátek 5.6.2020
PRVOUKA Vypracuj (máš na to čas do 15.6.) na A3 malý projekt do PRV o lese. Můžeš na stránku nalepit, nakreslit obrázky z lesa, můžeš k obrázku napsat význam lesa.. nebo co o něm víš, případně co se na internetu nebo z encyklopedií různého dozvíš. Pošlete /všichni/ na kontrolu 15.6. Ztvárnění a obsah nechám na Vás. Budu se těšit na všechna zajímavá lesní bádání.
MATEMATIKA

1. Zopakuj si jednotky času, můžeš si je připomenout ve videu - (kolik mají 4 hodiny minut? Kolik mají 2 min sekund? apod)         

2. Vydáme se do opakování slovních úloh - Bílá učebnice str. 139/14, 16.

ČESKÝ JAZYK Dnes se naučíme nový slovní druh - číslovky. Zelená učebnice str. 126/číslovky + str. 118/ číslovky. Nauč se co číslovky vyjadřují, že mají č. 4
ČTENÍ Vyhledávej v encyklopii, PC, atlasech zajímavé informace o lese do PRV.

M - VIDEO 1

M - VIDEO 2

čtvrtek 4.6.2020
MATEMATIKA Procvičíme si opět rýsování trojúhelníka. Udělej na str.156/3,7
ČESKÝ JAZYK Dnes si zkus sám/a napsat diktát. Rodič diktuje a dítě píše. Můžete poslat na kontrolu - Pepa a Ája str. 72/2
ČTENÍ Hravá čítanka - str.74,75 (dokonči práci ze včerejšího čtení)
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 41/6, viz příloha z 1. 6.

středa 3.6.2020
PRVOUKA Začneme novou kapitolu o lese. Vezmi si malý sešit PRV a zkus do něj napsat 15 - 20 slov, která tě napadnou při vyslovení slova L E S. Poté si vezmi učebnici na str. 70,71 a přečti o si o Lese zajímavé informace. Zkus si také zodpovědět některé z otázek u obrázku. Můžeš/nemusíš mi je některé napsat do sešitu a poslat na kontrolu.
MATEMATIKA Vrátíme se k pondělní nové látce v MA. Vezmi si bílou učebnici na str. 139 a zkus vypočítat cvičení 13. Pozor na správné rozdělení, vždy si můžeš pomoci dělitelem. Vypočítej všechny příklady a pošli na kontrolu.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si přídavná jména - co vyjadřují a jak se na ně ptáme. Dále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov - doplň správně i/y - Pepa a Áji - str. 73/4 Na vsi
ČTENÍ Hravá čítanka - str.72 -73 (přečíst), zítra budeme pokračovat v úkolech k tomuto článku, které jsou na dalších dvou stranách. Dobře si text přečti, ať jej na zítřek dobře znáš.

úterý 2.6.2020
MATEMATIKA M - geo - dnes se naučíme novou látku - rýsování trojúhelníka pomocí kružítka. M - geo - nejprve se podívej na všechna videa. Poté si vezmi Bílou učebnici na str. 149/1, 2 (podívej se na přesný postup). Nakonec zkus ve velkém fialovém sešitě udělat na str. 45/1 A,B,C (pošli na kontrolu)
ČESKÝ JAZYK Nová látka - přídavná jména. Zelená učebnice, str.126 /přídavná jména + str. 116 (zkus procvičit s maminkou). Zapamatuj si, co tento slovní druh vyjadřuje a také jakými otázkami se na něj ptáme. Vypracuj pracovní list a pošli na kontrolu. (viz příloha)
ČTENÍ Pokračuj v četbě své knihy na Čtenářský list
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 40/5, viz příloha ze dne 1. 6.

ČJ - PŘÍDAVNÁ JMÉNA

M - VIDEO - 1

M - VIDEO - 2

pondělí 1.6.2020
PRVOUKA Dnes je Den dětí, takže si místo PRV můžeš s mladším sourozencem nebo s maminkou či tatínkem zahrát svou oblíbenou hru, zazpívat oblíbenou písničku či pustit nějakou hezkou pohádku.
MATEMATIKA Nová látka - Bílá učebnice str. 138/8 (podívat se příklady, jak se učivo počítá) a pak zkusit vypočítat příklady) - určitě si dnes zkus Matematiku počítat podle učebnice s maminkou, ať tomu dobře porozumíš. Pošli na kontrolu a můžeš připsat, jak se ti dařilo.
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 55/34 a (jen doplň). Pošli na kontrolu.
ČTENÍ Rébus: Pepa a Ája - str. 53/17 (tvoř i do Ježečka věty). Je tam mnoho možností, takže si můžeš vybrat, která slova složíš a co ti zbyde, nechej bílá políčka. Přeji Ti, aby se ti v luštění slov dařilo.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska máme nové slovíčka, viz příloha. Napsat nebo nalepit do sešitu.

 AJ - SLOVÍČKA

pátek 29.5.2020
PRVOUKA Pozoruj a zapisuj na zahradě či v přírodě kolem sebe, co jsi viděl - na výcházce, na výletě.. Zkus určit alespoň 2 ptáčky (když tak je namaluj), 4 kytičky.
MATEMATIKA Bílá učebnice - str. 143 - znovu si ústně zopakuj jednotky času a některé příklady ze středy a dnes přidáme také procvičení dělení se zbytkem: Bílá učebnice str. 138/11 celé do Smajlíka (bez zkoušky)
ČESKÝ JAZYK www.skolakov.cz - zopakuj si vyjmenovaná slova. Můžeš si klidně nahlas zopakovat naši pomocnou říkanku (vidět...viset..)
ČTENÍ Hravá čítanka - str.68,69 (cvičení)

čtvrtek 28.5.2020
MATEMATIKA Opakujeme slovní úlohy - str. 134/12, 16
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 46/8, 10
ČTENÍ Viz příloha - přečíst, najít chyby a zapsat slova správně do Ježečka. Pozorně číst.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Procvičujete si lekce, které máme za sebou.

ČJ  - PŘÍLOHA

středa 27.5.2020
M - geo M - geometrie - velký fialový sešit - str. 42/ a,b,c,d
MATEMATIKA Zopakujeme si dnes učivo o jednotkách času. Bílá učebnice - str. 143/1,2 (cvičení 1 udělej ústně, cvičení 2 můžeš si z každého sloupce vybrat 5 příkladů). Do Smajlíka udělej str. 143/ 3 a, d, e
ČESKÝ JAZYK Pepa a Ája - opakování učiva o vyjmenovaných slovech - str. 73/2 Moje kočka - jen doplň
ČTENÍ Pepa a Ája - dobře přečti básničku a pak doplň - str. 51/11 + černý trojúhelník, černá hvězdička

úterý 26.5.2020
MATEMATIKA Bílá učebnice - zkus se podívat na str. 136 a vypočítej si společně s maminkou několik příkladů - výběr nechám na vašem zvážení. Můžete/nemusíte i všechny možnosti. Kdo bude mít možnost, může si v obchodě nebo na internetu zjistit opravdové ceny a pak počítat s nimi. Vím, že jste velmi šikovní, takže Vám přeji příjemné on-line matematické nakupování.
ČESKÝ JAZYK Opakujeme slova s předponou vy,vý. Vezmi si zelenou učebnici na str. 111/cvičení 12 Vyber si ze cvičení 10 libovolných slov a vytvoř na ně větu. Pošli na kontrolu.
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy na čtenářský list.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 39/4. Odpovědi viz příloha z 25. 5.

pondělí 25.5.2020
PRVOUKA S maminkou zkus upéct něco dobrého nebo jí pomoz s uvařením oběda či večeře:) Přeji, ať se Vám vše podaří:)
MATEMATIKA Budeme pokračovat v opakování učiva z minulého týdne. Bílá učebnice str. 134/13 - slovní úloha + str.137/5 (1, 2 sloupec) - pošli na kontrolu
ČESKÝ JAZYK Říkadlo na přepis: Vidět, viset, vinout, viklat, postačí mi 1 příklad, vítat, vířit, vítězit, musím chyby porazit.
ČTENÍ Toto říkadlo si přepiš krasopisně do velkého modrého sešitu Vyjmenovaných slov - přidej k němu nějaký obrázek a nauč se ho ZPAMĚTI jako tví spolužáci. Bude to taková naše pomůcka do ČJ, v jakých slovech po V se nepíše tvrdé y.
ANGLICKÝ JAZYK Nové učivo – přivlastňování, viz příloha.

AJ - PŘIVLASTŇOVÁNÍ

pátek 22.5.2020
PRVOUKA Dnes vyzkoušíme naše vědomosti na www.alfbook.cz - 3. ročník - Prvouka - Živočichové - potrava. Kdo nemá možnost PC, může splnit následující jednoduché úkoly: ukliď si své místo v pokoji nebo pomoz s úklidem v domě nebo s pracemi na zahradě aj.
MATEMATIKA Procvičování nové látky ze včerejška - Bílá učebnice str. 137/2 žlutý rámeček - vypočítej a pošli na kontrolu libovolných 8 příkladů. Rychlíci mohou celý žlutý rámeček (dobrovolné)
ČESKÝ JAZYK Chválím všechny děti, které včera procvičovaly ČJ na PC. Na Alfbooku šlo vidět, že Vám to již jde, moc Vás chválím. Dnes na Vás čeká práce v Pepovi a Áje - str 73/1 Ve mlýně - stačí jen doplnit a poslat na kontrolu. Po napsání (prosím raději perem a krasopisně, ať se mi to lépe kontroluje - děkuji) si cvičení nejprve znovu přečti a zkontroluj. Pokud máš možnost, pošli.
ČTENÍ Hravá čítanka - pokud si včera dával pozor, určitě budeš vědět str.71/1,2,4 Můžeš si samozřejmě znovu stranu 70 přečíst. Úkol mi neposílej na kontrolu, zkontrolujeme až v pondělí ve škole.
Kdo jde v pondělí do školy Donést všechny sešity na kontrolu + dobrou náladu:) Donést kdo má hotové - čtenářské listy. Jen na ukázku, né na referát.Děkuji:)

čtvrtek 21.5.2020
MATEMATIKA Nová látka - podívej se na video - dělení mimo obor násobilek. Kdo nemá možnost, podívá se do bílé učebnice na str.137/1 Zkus potom vypočítat na str. 137/2 zelený rámeček - zkus cvičně vypočítat 8 libovolných příkladů
ČESKÝ JAZYK Dnes si můžeš vybrat na PC, co chceš procvičit - www.alfbook.cz - Vyjmenovaná slova opakování nebo www.skolakov.cz - vyjmenovaná slova po V
ČTENÍ Hravá čítanka - přečti si str. 70 (Zpívající kuchyň) - pokus se číst nahlas (kdo by někoho rušil, zkusí jít ven, na dvůr, zahradu a zkusí si článek přečíst nahlas tak, aby nerušil např. své mladší, starší sourozence). Trénuj čtení.
ANGLICKÝ JAZYK Opakování – pets – zvířata. Poproste rodiče, aby Vám pomohli si video pustit.

AJ - VIDEO - PETS

M - DĚLENÍ - VIDEO

středa 20.5.2020
PRVOUKA Dnes na nás čeká poslední kapitola - Bezobratlí živočichové - přečti si o nich krátký článeček na straně 65 dole
MATEMATIKA Pokračujeme v trénování slovních úloh: Bílá učebnice str. 134/11 + navíc si procvičíme ještě str.134/8 (vyber si 6 libovolných příkladů - vypočítej a pošli na kontrolu) - z vašich poslaných prací jsem viděla, že tomu rozumíte, což jsem moc ráda..
ČESKÝ JAZYK Zelená učebnice - str.109/tabulka (slova s předponou vy/vý) - přečti si tabulku. Poté si z ní vypiš 5 libovolných podstatných jmen a urči u nich pád, číslo, rod (napiš do Ježečka a pošli na kontrolu)
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy na čtenářský list

úterý 19.5.2020
MATEMATIKA Procvičování slovních úloh: Bílá učebnice str. 134/7 (pošli na kontrolu) a kdo bude chtít, zkusí na www.alfbook.cz - čísla do 1000 - Slovní úlohy
ČESKÝ JAZYK Zelená učebnice str.108/5 b - napiš do Ježečka (pošli na kontrolu)
ČTENÍ Dnes budeme mít doplňovačku - Pepa a Ája str. 56/4 (POZOR, báseň neopisuj, jen doplň chybějící písmena a udělej tajenku) Cvičení srdíčko pod básničkou si udělej ústně. Ve středu se budeme věnovat opakování určování podstatných jmen.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 38/2 – vysvětlení viz příloha z 18. 5.

pondělí 18.5.2020
PRVOUKA Přečíst PRV - obojživelníci na str.65. Pak si opět zavři učebnici a zkus si pro sebe říct, co sis zapamatoval. Děti z přirodovědného kroužku mi zkusí do PRV - sešitu napsat, proč si myslí, že se nazývají obojživelníci?
MATEMATIKA Opakování zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky - do Smajlíka napiš - bílá učebnice str. 133/6
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 51/cv.28 (pošli na kontrolu)
ČTENÍ Zkus rozluštit spojené věty, správně je přečíst a napsat do ČJ - čtení - pošli na kontrolu - Vyjmenovaná slova od Z - str. 42/6
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 38/1 – vybarvit postavy podle zadání pod nimi. Překlad viz příloha.

AJ - PRAC. LIST

pátek 15.5.2020
PRVOUKA Ukliď si své místo v pokoji a můžeš pomoci zalít kytičky u vás doma, pokud ti to rodiče dovolí.
MATEMATIKA Procvičujeme nové učivo ve slovní úloze - násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem - bílá učebnice str. 133/3 Rychlíci mohou udělat na str. 133/5
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 42/4 (můžeš poslat na kontrolu)
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy na Čtenářský list.

čtvrtek 14.5.2020
MATEMATIKA Nové učivo - Násobení trojcifernýcýh číseljednociferným činitelem - str. 133/ 1 - podívej se na postup Potom si zkus do Smajlíka vypočítat str. 133/2 podle vzoru - vyber si libovolných 5 příkladů. Rychlíci mohou i více. Pošli na kontrolu.
ČESKÝ JAZYK Zelená učebnice - str. 107/5 - přepiš celé cvičení do Ježečka. Dbej NA ÚPRAVU.
ČTENÍ Najdi několik přísloví, které se vztahují k Máji (květnu) a zapiš do ČJ - Čtení - stačí 2 - ale vždycky u nich bude napsáno, co to přísloví znamená.. (pokud nevíš, pomůže ti internet) Dbej na úpravu.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Procvičujete si lekce 8, máme tam naše nové slovíčka.

středa 13.5.2020
Vážení rodiče, v sekci AKTUALITY  naleznete  článek o znovuotevírání škol pro 1. stupeň.  Jeho součástí je také dotazník, kterým zjišťujeme váš zájem (popř. nezájem) přihlásit dítě na dobrovolnou výuku. Pomůže nám  pokud se všichni vyjádříte v co nejkratším termínu. Děkujeme.
PRVOUKA Přečti si v PRV nové učivo o plazech. Pak zavři učebnici a zkus si říci, co sis zapamatoval.
MATEMATIKA Geometrie - procvičování učiva Střed úsečky a porovnávání pomocí kružítka - fialová učebnice str. 41/1 C a str.40/1 F
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 42/3
ČTENÍ Napiš krátké vyprávění (do Čtení), jak vypadá tvůj den v karanténě. (stačí 8 - 10 vět) Ž8ci s SVP stačí 5 - 6 vět. Dbám na úpravu a zkusím napsat věty, né jen 1 dlouhé souvětí. Dbej na úpravu.

úterý 12.5.2020
MATEMATIKA Procvičujeme slovní úlohy - dbáme na ZÁPIS!! VÝPOČET, ODPOVĚĎ, bílá učebnice str. 131/13 a str.132/17
ČESKÝ JAZYK Procvičujeme nové učivo - vyjmenovaná slova po V - www.gramar.in - 3.třída - Vyjmenované slova po V Kdo nemá možnost PC, vezme si Zelenou učebnici str.106/3 do Ježečka (pošli na kontrolu)
ČTENÍ Procvičuj čtení s porozuměním - www.gramar.in - 3.třída, oddělení Čtení s porozuměním, O Bivojovi (nic nemusíš tisknout, můžeš vše vyplňovat v PC). Pokud nemáš možnost, vezmi si svou knihu a pokračuj ve čtení na referát.
ANGLICKÝ JAZYK Dnes máte nové slovíčka, lekce 8, přepište si je do sešitu – viz příloha.

ČJ - GRAMAR

ČTENÍ - O BIVOJOVI

AJ - SLOVÍČKA

pondělí 11.5.2020
PRVOUKA Dnes zkus něčím překvapit maminku - nemyslím dárek, ale něco, co od tebe nečeká.. např. uklizený pokoj, udělat jí dobrou a zdravou večeři, když přijde domů z práce.., dát ji sladkou pusu.. , namasírovat jí ramena.. pohladit ji.. Věřím, že něco překvapivého vymyslíš:) Přeji, ať se ti to povede:) Můžeš mi pak o tom napsat/ nemiusíš..
MATEMATIKA Zkus doplnit tuto tabulku - do sešitu Smajlík. 1) napiš kolik má maminka let 2) kdy má narozeniny 3) kolik má sourozenců 4) jaké má číslo nohy 5) jaké je její šťastné číslo? 6) kolik má doma maminka květin - uvnitř domu/bytu 7) o kolik roků je starší,mladší než tatínek Pokud tě ještě napadne nějaký úkol, kde by se dalo použít číslo, zkus vymyslet a zapiš.
ČESKÝ JAZYK Zkus do sešitu ČJ - Čtení popsat tvoji maminku. Jak se jmenuje, jak vypadá, co na ni máš rád, čeho si na ni vážíš a co bys ji přál/a do budoucna. (stačí 7
- 9 vět). Zkus dělat věci, nepiš dlouhé souvětí.
ČTENÍ Namaluj svoji maminku - můžeš na papír, do sešitu.. pastelkami, vodovkami, voskovkami (výběr nechám na tobě). Zkus se nejdřív posadit, uvědomit si, jak vypadá a můžeš začít. Obrázek pak můžeš mamince, jak přijde z práce ukázat:) A říci, čeho sis na mamince všiml/a. Např. že má hezké hnědé veselé oči, umí se krásně smát..
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 37/8 – nakresli si příšerku a popiš ji. Příklad viz příloha.

AJ - PŘÍŠERKA

čtvrtek 7.5.2020
MATEMATIKA Bílá učebnice str. 132/18 (do Smajlíka - udělej 5 příkladů + zkouška (pošli na kontrolu)
ČESKÝ JAZYK Pepa s Ájou - str. 53/16 + cvičení kytička (pošli na kontrolu)
ČTENÍ Kdo včera nestihl přečíst celý článek ve Vyjmenovaných slovech od Z, tak jej dokončí, ostatní děti čtou své knihy na referát. Děkuji všem dětem, které mi posílají další Čtenářské listy
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Přihlášení už znáte, procvičujete si lekce, které máme za sebou.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA Milé děti, kdo bude chtít udělat své mamince radost, v neděli - JE SVÁTEK MATEK, může vyrobit nějaký krásný dárek, či donést kytičku, vytvořit přáníčko nebo dát sladkou pusu a říci ji, že ji máte rádi aj. Určitě ji potěšíte a bude ráda.

středa 6.5.2020
PRVOUKA Ryby - str. 63/ přečíst a zkusit si pro sebe říci, co jsem si z toho o rybách zapamatoval či co bylo pro mě nové. Můžeš mi to napsat.
MATEMATIKA Opět procvičujeme slovní úlohy: Bílá učebnice str. 132/23 Rychlíci mohou/nemusí udělat navíc str. 132/21
ČESKÝ JAZYK Zelená učebnice - str. 104 (přečíst tabulku nahoře), str.109 (předčíst tabulku nahoře), do Ježečka udělat str.109/ 3 - vyber a napiš 10 slov (pošli na kontrolu) - slova s předponou poznáme, že si můžeme předpony zaměnit
ČTENÍ Vyjmenovaná slova od Z - str. 43, 44, 45 (přečíst) - nedělej cvičení pod článkem

HV - VYJMENOVANÁ SLOVA

úterý 5.5.2020
MATEMATIKA Pokračujeme v geometrii. Nové učivo - Střed úsečky. Podívej se na video str. 57 cvičení 3B a pak si přečti str. 129/5 Potom si zkus ve velkém geometrickém sešitě udělat na str. 41/1 A,B /můžeš poslat na kontrolu/
ČESKÝ JAZYK Podívej se na video - vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova od Z - str.42/1,2
ČTENÍ Zelená učebnice ČJ - str. 102,103 - přečíst vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 37/7 – doplnit slovíčka, které jsou nad obrázky. Odpovědi viz příloha z 4. 5.

M - STŘED ÚSEČKY

ČJ - VYJM. SLOVA PO V

pondělí 4.5.2020
PRVOUKA Přečti si v učebnici - str. 62 - Ptáci /po přečtení si sám pro sebe řekni, co sis zapamatoval/, ti co chodí do přírod. kroužku mi zkusí udělat str. 62/2 (zkusí najít, jak se ptáci na fotografiích jmenují a napsat mi alespoň 2, kteří u nás zůstávají a 2, kteří letí do teplých krajin). Je to dobrovolné.
MATEMATIKA Slovní úloha - sešit Smajlík - bílá uč. str. 131/cv. 8, 6 (pošli na kontrolu) Pozor na správný zápis. Rychlíci: str.131/11
ČESKÝ JAZYK Pepa s Ájou: str. 52/14 + černý trojlístek pod cvičením /pošli na kontrolu/
ČTENÍ Pepa a Ája - nové učivo: přečti si str. 53/ Vyjmenovaná slova po V - tabulka nahoře. Můžeš si opět zahrát na herce. Slova můžeš přečíst (sám pro sebe či nahlas) radostně, rychle, pomalu, skotačivě... nebo s tělocvikem - dřep (1 slovo), dřep (2 slovo), dřep (3 slovo) - kreativitě se meze nekladou. Dnes se s vyjmen. slovy po V jen seznámíme.
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit str. 36/5 - přiřaďte správné písmeno k popisu. Odpovědi - viz příloha

AJ - PRAC. SEŠIT

pátek 1.5.2020
PRVOUKA Státní svátek

čtvrtek 30.4.2020
MATEMATIKA Procvičujeme opět učivo násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Bílá učebnice str. 131/12 - napiš 4 sloupce do smajlíka, pošli ke kontrole. Kdo si chce učivo připomenout, podívá se na video - opakování násobení mimo obor násobiky
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - vybarvi obrázek na straně 41/cv.23 (můžeš poslat na kontrolu) a kdo má ještě chuť procvičit si něco na PC (je to zcela dobrovolné), může zkusit procvičit učivo na online cvičení (viz odkaz níže) - ČJ, 3.třída, vyjmenovaná slova po S (chytáky). Hodně štěstí.
ČTENÍ Hravá čítanka "O peřině a polštáři" - přečti si str.66 + zkus do úterý 5.5. vypracovat str. 67/2 - 6 Kdo chce, může vypracovat 67/cv.1 a poslat na mail.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Přihlášení už znáte, procvičujete si lekce, které máme za sebou.

ČJ - VYJM. SLOVA PO S

M - OPAKOVÁNÍ NÁSOBENÍ

středa 29.4.2020
PRVOUKA Nové učivo - Savci - Přečti si o savcích - str. 61 v učebnici. Pak učebnici zavři a zkus si pro sebe říci, co ses o savcích dozvěděl.
MATEMATIKA Procvičování nového učiva geometrie. Vypracuj ve velkém fialovém sešitě str. 40/1 A,B,C Rychlíci - str.40/E (dobrovolné). Kdybys něco nevěděl, zkus si opět pustit videa z pondělí + úterý nebo mi napiš.
ČESKÝ JAZYK Dneska si zahrajeme čtyřsměrku - Vyjmenovaná slova od Z - str.40/19 (práci mi nemusíš posílat, zkontroluji si ji, až budeme ve škole).
ČTENÍ Dámy si mohou připravovat na čtvrtek své koště:)

úterý 28.4.2020
MATEMATIKA Pokračujeme v novém učivu v geometrii - přenášení a porovnávání úseček. Opět se pozorně podívej na videa. Pokud nemáš možnost PC, přečti si v bílé učebnici str. 123/ 1 (porovnávání úseček). Vypracuj - bílá učebnice - str. 123/4 (můžeš zkusit, stačí porovnávat jedním způsobem, např. podle kružítka), výsledky zapiš do smajlíka a pošli ke kontrole.
ČESKÝ JAZYK Diktát na procvičování Z,B,M,P,S - vezmi si Pepu a Áju str. 71/ uprostřed stránky je cvičení 1 - doplň i,y do neúplných slov. Zkus sám bez nápovědy. Pošli ke zpětné kontrole (kdo může).
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 35/3. Budete odpovídat jen Yes, it has. No, it hasn´t. Vysvětlení viz příloha.

M - PŘENÁŠENÍ ÚSEČEK

M - POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

M - POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK (ZÁVĚR)

AJ - PŘÍLOHA

pondělí 27.4.2020
PRVOUKA Nové učivo - živočichové - společné znaky - přečíst v PRV str. 60 Po přečtení zkus sám sobě říci, co ses z této nové kapitoly dozvěděl; co bylo např. pro tebe nové nebo co jsi nevěděl nebo co tě zaujalo. Můžeš, nemusíš mi o tom napsat.
MATEMATIKA Geometrie - nová látka - shodné úsečky, porovnávání úseček, podívej se na videa. Potom si přečti učivo na str. 116 (bílá učebnice) - kromě modrého rámečku dole.
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 39/11 (jen doplň i,y) a str. 36/16 - na pomoc si můžeš vzít přehled vyjmenovaných slov (napiš podle abecedy krasopisně do Ježečka). Můžeš vše poslat na kontrolu.
ČTENÍ Vyjmenovaná slova od Z - vylušti tajenku str. 39/12 (pokud bys nevěděl, jak postupovat, zkus poprosit staršího sourozence nebo maminku), tajenku mi pošli.
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice str. 34. Poproste rodiče, aby si s Vámi vyzkoušeli instrukce v říkance. Překlad viz příloha.

M - POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

M - RÝSOVÁNÍ ÚSEČEK

M - PŘENÁŠENÍ ÚSEČEK

AJ - PŘÍLOHA

pátek 24. 4. 2020
PRVOUKA Dnes se vydej (pokud ti vyjde čas) za svým stromem z badatelského pozorování a pozoruj, jak se za změnil, když nastalo jaro. Už na něm raší listy? Kvete? Nebo má zatím jen pupeny? Pozorování zapiš STRUČNĚ do tygříka. Fotku dělat nemusíš.
MATEMATIKA Procvičuj nové učivo ze včerejška - můžeš si nejprve zopakovat učivo na videu a pak zkus udělat v bílé učebnici na str. 131/9 (z každého sloupce vypočítej libovolné 4 příklady). Matematičtí rychlíci mohou vypočítat 6 příkladů z každého sloupce. Napiš do smajlíka, ofoť a pošli ke kontrole (kdo může). Napište také, jak Vám to jde, zda jste látku pochopili, či potřebujete pomoci.
ČESKÝ JAZYK Dnes si můžeš otestovat své znalosti o slovesech: Na Google Chrome si najdi www.alfbook.cz - musíš se přihlásit: Kód školy: zsloucka - vyber si svůj ročník a své jméno - heslo: 003 Zvol 3. ročník - Český jazyk - Slovesa - časování. Kdo nemá možnost práce na PC - Zelená učebnice str. 88/cv.4 (do Ježečka napiš krasopisně 6-8 slov a urči OSOBU, ČÍSLO, ČAS).
ČTENÍ Ukliď si své pracovní místo a pokoj.

M - MATÝSKOVA NÁSOBENÍ 2. CVIČENÍ

POZDRAV PRO TŘE´ŤÁKY

čtvrtek 23.4.2020
MATEMATIKA Nová látka - Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. Nejprve se podívej na video nebo si přečti v bílé učebnici stranu str. 130/1 + růžový rámeček + postup, jak se to počítá. Zkus vypočítat několik příkladů str. 130/2 (z každého sloupečku 3 příklady - výběr nechám na tobě). Rychlíci mohou 5 příkladů z každého sloupce. Můžeš poslat ke kontrole. Nezapomeň si příklady nejdřív rozložit a pak teprve spočítat. Přeji hodně štěstí. Pokud bys měl problém, napiš.
ČESKÝ JAZYK Procvič si slova protikladná: Vyjmenovaná slova od Z - str.40/ cv.21
ČTENÍ Vrátíme se k procvičování vyjmenovaných slov po P. Vezmi si Vyjmenovaná slova od Z - str. 34/ cv. 20 (pošli, jak se ti podařilo obrázek vymalovat). Než začneš, pořádně si všechna slova přečti a vylušti.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska si procvičíme barvy. Poproste rodiče, aby Vám pomohli
si video pustit.

M - MATÝSKOVA - NÁSOBENÍ 

AJ - BARVY

středa 22.4.2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

PRVOUKA Dnes slaví narozeniny naše planeta - 22.4.je tzn. Den Země. Můžeš Zemi namalovat nějaký obrázek a vystavit si jej na okno nebo tvoji nástěnku nebo můžeš napsat krátkou básničku, přáníčko. (nechám na tvé fantazii a kreativitě). Můžeš poslat na mail, co si vytvořil/a.
MATEMATIKA Procvičujeme nové učivo - dělení násobků deseti jednocifernými čísly: Bílá učebnice: str.128/8 (žlutý sloupec + zkus vypočítat na str. 128 šest příkladů v zeleném rámečku (pošli pokud můžeš na kontrolu)
ČESKÝ JAZYK Dnes si můžeš otestovat své znalosti o podstatných jménech: Na Google Chrome si najdi www.alfbook.cz - musíš se přihlásit: Kód školy: zsloucka - vyber si svůj ročník a své jméno - heslo: 003 Zvol 3. ročník -Český jazyk - Podstatná jména - pád, číslo, rod (komu se chce, může zkusit i jiná cvičení). Kdo nemá možnost práce na PC, vypracuje v Zelené učebnici str. 60/cv.3 (můžeš určit pády ústně, stačí 8 slov)
ČTENÍ Dodělej pavoučí síť ze včerejška (Pepa a Ája str.45/15). Můžeš poslat na kontrolu. Pokud máš hotovo, přečti si v Aktualitách na webových stránkách školy o nové výtvarné soutěži.

úterý 21.4.2020
MATEMATIKA Procvičujeme nové učivo: Dělení násobků deseti jednociferným činitelem - procvičíme si učivo na slovní úloze. Bílá učebnice str. 128/6 - do smajlíka. Pokud můžeš, pošli na mail na kontrolu.
ČESKÝ JAZYK Procvičuj nové učivo o zájmenech z minulého týdne: www.skolakov.eu - Český jazyk 3. ročník, Slovní druhy - Zájmena - vyhledávání zájmen a Zájmena - tvary zájmen osobních a přivlasťnovacích Kdo nemá PC, vymyslí do Ježečka krátké věty s těmito zájmeny (on, můj, váš, nikdo, ty, kdo).
ČTENÍ Pepa a Ája str. 45/15 VYLUŠTI 11 libovolných slov v pavoučí síti. Slova nepiš, jen přečti a doplň správné i,y.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Přihlášení už znáte, procvičte si lekci 7, ale zatím pouze jen ten začátek. Další věci z U7 ještě neumíme.
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.


pondělí 20.4.2020
PRVOUKA Na Google Chrome si najdi www.alfbook.cz - musíš se přihlásit: Kód školy: zsloucka - vyber si svůj ročník a své jméno - heslo: 003 Zvol 3. ročník - Prvouka - Rostliny 1, Rostliny 2
MATEMATIKA Na Google Chrome si najdi www.alfbook.cz - musíš se přihlásit: Kód školy: zsloucka - vyber si svůj ročník a své jméno - heslo: 003 Zvol 3. ročník - Matematika - Čísla do 100 násobení, dělení - Dělení se zbytkem Kdo nemá přístup na PC: udělá v bílé učebnici str.145/12
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova od Z - str. 38/cv.8 (jen doplň i,y) a cv.9 (procvičování VS po S). Cvičení 9 zapiš KRASOPISNĚ do sešitu Ježeček - pokud můžeš, pošli vše na zpětnou kontrolu na mail: barvenickova@zsloucka.cz
ČTENÍ Pokračuj v četbě své knihy.
ANGLICKÝ JAZYK Procvičování nových slovíček – pracovní sešit 34/1,2.Odpovědi viz příloha.
 

AJ - SLOVÍČKA

pátek 17.4.2020
PRVOUKA Přečti si v PRV - str. 59/ CHráněné rostliny + Jedovaté rostliny. Do tygříka si napiš nadpis: Chráněné rostliny: (vypiš 3 zástupce) a Jedovaté rostliny (vypiš 3 zástupce) - můžeš hledat v encyklopedii, na internetu (ke každé kategorii můžeš/nemusíš nakreslit 1 obrázek).
MATEMATIKA Pokračujeme v dělení násobků deseti jednociferným číslem. Bílá učebnice str. 127/4 (vypracuj do smajlíka jeden sloupeček, matematičtí rychlíci mohou vypracovat dva sloupečky.)
ČESKÝ JAZYK Pepa a Ája, str. 45/14 Oprav chyby v básni a podthni zájmena, která najdeš. Pokud budeš chtít, můžeš/nemusíš cvičení vyfotit a poslat na mail, cvičení ti zkontroluju a pošlu opravy nazpět.
ČTENÍ Poděkuj rodičům, že ti pomáhají a ukliď si po celém týdnu svůj pokoj či pracovní místo.

čtvrtek 16.4.2020
MATEMATIKA Dnes se naučíme nové učivo: Dělení násobků deseti jednocifernými čísly. Bílá učebnice str. 127/1 A, B Do smajlíka vypočítej str.127/B (se zkouškou, aby sis vše lépe zapamatoval)
ČESKÝ JAZYK Dnes se naučíme i nové učvo o zájmenech. Vezmi si Pepu s Ájou str. 35/zájmena. Přečti si rámeček a vypracuj str.35/17 (napiš mi, co ti vyšlo za obrázek, pokud si správně vybarvil) Můžeš si o zájmenech také přečíst modrou tabulku v Zelené učebnici ČJ - str.117/2
ČTENÍ Trénujeme hlasité čtení psacího písma. Vyjmenovaná slova od Z - přečti si článek str.36,37 - nejdříve si článek přečti sám potichu, podtrhni si v něm slova, které neznáš nebo nevíš jejich význam. Poté si je vysvětli s maminkou. Pak si zahrajte s maminkou na "Střídačku" - čtení po větách, jak děláme ve škole. 1 větu ty, 2 větu maminka... Pak si odpočiň a odpoledne zkuste tohle cvičení ve čtení nahlas na střídačku obráceně: 1 věta maminka, 2 věty ty. Hodně štěstí. (cvičení na str.37/1,2 nedělej)
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Přihlášení už znáte, pokračujte dál v procvičování.

středa 15.4.2020
PRVOUKA Dnes se podíváme na kapitolu v PRV - Léčivé byliny - předčti si na str.59/ Léčivé byliny Poté běž ven (na zahradu, do zámeckého parku, kdo má možnost, tak do lesa..) a zkus najít několik léčivých bylinek. (nyní je jaro a je jich venku velmi hodně). Udělej si z nich (dobrovolné) léčivý čaj, můžeš si jej osladit medem, nebo co máš rád a popíjej celý den, abys měl dobrou imunitu. Pokud budeš chtít, můžeš mi napsat, z čeho byl tvůj čaj udělaný:) Já jsem nasbírala pro svůj čaj několik kopřiv (klidně můžeš sbírat v rukavicích..), sedmikrásku, podběl. Pokud si nejsi jistý, zda tvé nasbírané bylinky jsou léčivé, můžeš se podívat do atlasu, na internet nebo se zeptej maminky (ta ti určitě poradí).
MATEMATIKA Zopakuj si učivo o kružnici a vypracuj ve velké geometrickém sešitě stranu 36/1 A,B,C,D
ČESKÝ JAZYK Procvičujeme vyjmenovaná slova po S. Vypracuj: Vyjmenovaná slova od Z: str.35/cv.2, cv.4 Pokud budeš mít čas, můžeš procvičit na www.skolakov.eu/vyjmenovaná slova po S/diktáty
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy. Na mail mi pošli, jak se jmenuje kniha, kterou právě čteš a kolik stran si dnes přečetl, např. Příběhy stromů (strana 35 - 48).

ČJ - ŠKOLÁKOV - DIKTÁTY

úterý 14.4.2020
MATEMATIKA Dneska si procvičíme po Velikonocích matematiku na PC. www.umimematiku.cz - Zadej si Počítání, Sčítání pod sebou. Rychlíci se mohou pustit do kategorie Přesouvání, najdi si Sčítání a odčítání víceciferných čísel - Sčítání pod sebou, Odčítání pod sebou
ČESKÝ JAZYK Napiš mi několik vět (POZOR, KRASOPISNĚ!) do sešitu Sloh, čtení - Jak jsem prožil/a Velikonoce
ČTENÍ Dokončit cvičení v Hravé čítance, pokud si minulý týden nestihl.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska si procvičíme číslovky od 10-20. Poproste opět rodiče, aby Vám pomohli si pustit VIDEO.

M - UMÍME MATIKU

AJ - PÍSEŇ

vel

středa 8.4.2020
PRVOUKA Přečti si z učebnice PRV - str. 54 - o Velikonocích (+ rámeček Víš, že..)
MATEMATIKA Zopakujeme si počítání s jinými dvěma operacemi - nalistuj si bílou učebnici na straně 110/23 (celé) - napiš do smajlíka
ČESKÝ JAZYK Do Ježečka správně přepiš tato slova s velikon. tématikou: Vel_konoce, vaj_čka, b_l_nky, vrbové prout_, trad_ce, ob_čej, krasl_ce, j_dášky. Zkus vymyslet další slova.
ČTENÍ Pomoz mamince s pečením velikonočních dobrot - určitě bude ráda:)

KROUŽEK PŘÍRODY

úterý 7.4.2020
MATEMATIKA Geometrie - Velký geometrický sešit fialový - str.33/5,6,8 Rychlíci mohou dobrovolně udělat navíc str. 33/7
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po S - pracuj v učebnice Pepa a Ája - str. 45/13 (zkus doplnit protiklady do říkanky - použij vyjmenovaná slova po S). Potom si vezmi učebnici Vyjmenovaná slova od Z str. 35/3 - vylušti přesmyčky a věty napiš do Ježečka (pokud máš možnost, věty vyfoť a pošli na mail).
ČTENÍ Dnes budeme opět po delší době pracovat v Hravé čítance. Už se nám blíží pomalu Velikonoce, tak si k nim přečteme článek Velikonoční vejce na straně 40. Poté vypracujte (máte na to celý týden) cvičení k článku str. 40,41. Opět kdo může, vyfotí a pošle na mail: barvenickova@zsloucka.cz
ANGLICKÝ JAZYK Opakování – Pracovní sešit str. 32 – 33 – uděláme společně, až budeme ve škole. Dnes už začneme novou lekci U7. Přepište si slovíčka (v příloze ze 7. 4. 2020) do sešitu.

AJ - SLOVÍČKA

pondělí 6.4.2020
PRVOUKA Přečti si o částech těla kvetoucích rostlin - uč. strana 58 + vypracuj pracovní list (viz příloha). Pokud si list můžeš vytisknout, práci napiš do něj a vlep si ho do Tygříka. Kdo nemá tuto možnost, udělá si cvičení s otázkami do sešitu Tygřík. Otázky si přepíše do sešitu a vypracuje. Máš na to čas až do středy.
MATEMATIKA Milé děti, protože mi píšete, že Vám násobení 10 a 100 jde již hezky, zkusíme dnes počítání s dvěmi matem. operacemi najednou (sčítání, násobení). Do sešitu smajlík vypočítejte z bílé učebnice str. 126/13 (vyber si jakékoliv dva sloupce). Víte, která operace má přednost? Nejdříve si to zkuste uvědomit. Práce pro matematické rychlíky (DOBROVOLNÉ:) - kdo bude chtít, může vypočítat str.126/15 (ČTVRTÝ A PÁTÝ SLOUPEC) - opět dávejte pozor, co bude jako první:) Budu ráda, když mi vyplněný úkol pošlete jako fotografii na mail (kdo má tuhle možnost). Tentokrát se zaměřte nejen na počítání, ale také na hezkou úpravu. Můžete i připsat, jak se Vám počítalo. Budu se těšit.
ČESKÝ JAZYK Dnes si napíšeme náš první on-line diktát. Nejdříve si s maminkou zopakuj vyjmen. slova po B, F, L, M, P a potom si vezmi učebnici Pepu a Áju - str. 70/2 a doplň samostatně i,y. Dobře si cvičení zkontroluj a popros dospělou osobu o kontrolu. Napiš mi, jak se ti práce dařila. Kolik si měl/a případně chyb. Pevně věřím, že cvičení pomalu, s přemýšlením uděláš sám bez nápovědy (i bez přehledu V.S.). Je to jen pro tebe zkouška, jak jsi pracoval/a v březnu. Pokud budeš mít více chyb, nic se neděje, opět si můžes vyzkoušet vyjmenovaná slova na www.skolakov.eu
ČTENÍ Běž ke kalendáři a zjisti, jak se říká dnešnímu pondělí (poradím ti, že název je spojený s jednou barvou). Opět mi tento badatelský úkol (jeho odpověď) pošli v mailu.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska budete procvičovat na www.alfbook.cz. Poproste rodiče, aby Vám pomohli se tam dostat. Přihlášení: zadat kód školy zsloucka, vybrat si ročník 3, vybrat si své jméno z nabídky, heslo 003, AJ Chit Chat – procvičovat od začátku U1

PRV - PL ČÁSTI ROSTLIN

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY .  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

PRVOUKA V učebnici si přečti str. 57 o částech těla kvetoucích rostlin
MATEMATIKA Opět si procvičíme slovní úlohy: Bílá učebnice str.124)/6, str. 125/8 (vypracuj do malého sešitu - zápis, výpočet, odpověď). Kdo si není jistý v násobení a dělení mimo obor násobilek, může si učivo zopakovat s Matýskem. /viz odkaz/ Prosím, napište mi o víkendu na mail, jak Vám to jde, děkuji.
ČESKÝ JAZYK Dnes si můžeš otestovat své znalosti: Na Google Chrome si najdi www.alfbook.cz - musíš se přihlásit: Kód školy: zsloucka - vyber si svůj ročník a své jméno - heslo: 003 Zvol 3. ročník - Český jazyk - Vyjmenovaná slova po S.
ČTENÍ Vylušti tajenku: učebnice Vyjmenovaná slova od Z - str. 35/5 Tajenku mi napiš do mail

M - MATÝSKOVA MATEMATIKA

čtvrtek 2.4. 2020
MATEMATIKA Otevři si bílou učebnici - Násobení a dělení mimo obor násobilek - str.125/7 PŘEČTI SI ŹLUTÝ RÁMEČEK. Potom si vezmi malý sešit do Ma a zkus vypočítat str.124/4 (stačí jeden sloupec -můžeš si vybrat, zda oranžový, zelený, růžový...). Přečti si postup - je zvýrazněný červeně. Pokud si nejsi jistý, doporučuji ti procvičit dané učivo na www.skolakov.eu - 3.ročník - oddíl Násobení a dělení - Počítání v oblacích. Přeji hodně štěstí:)
ČESKÝ JAZYK Nejdříve si zkus zopakovat písničku na vyjmenovaná slova po S nebo si jen poslechni:). A kdo má chuť, může vypracovat (písemně nebo ústně na upevnění učiva) pracovní listy - viz příloha. Můžete si práci rozdělit, není třeba ji udělat najednou.
ČTENÍ Pokračuj ve čtení své knihy. Děkuji všem dětem, které mi poslaly (pokud již přečetly knihu) svůj čtenářský list.
ANGLICKÝ JAZYK Dneska si procvičte slovní zásobu na www.proskoly.cz. Např. školu, barvy. Jsou tam i jinÁ slovíčka, které neumíme, ale to nevadí. Možná si některé zapamatujete.
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Děti, které navštěvují přírodovědný kroužek se mohou podívat místo dnešní schůzky dozvědět něco zajímavého o jarních kytičkách od pana Chaloupky - Jaro:)

ČJ - PÍSNIČKA

ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

JARNÍ KVĚTINY

st

úterý  31.3.2020
MATEMATIKA Dnes  si  zahrajeme  pohybovou  matematiku. Vezmi si papír, psací potřebu a vyběhni ven. Spočítej a zapiš: (stačí jen, co najdeš..) - po dobu tvého pobytu (MINIMÁLNĚ  10 - 15 MINUT)  spočítej počet zvířátek, které jsi potkal, počet kytiček s bílými  květy,  počet  osob,  počet  stojících  aut...  DOBROVOLNÉ. Pokud bude škaredé počasí nebo bude hodně zima, můžeš využít tabulku /viz příloha/. Pokud bude venku velká zima, můžeš si v následujícím odkazu zopakovat včerejší učivo - násobení 10, 100
ČESKÝ JAZYK Pracujeme s novými vyjmenovanými slovy po S. Nejdříve si je zopakuj (věřím, že sis díky včerejšímu hereckému výkonu mnohé zapamatoval:), s maminkou si vysvětli, co jednotlivá slova znamenají, a pak zkus pracovat na PC na webové stránce:  www.skolakov.eu - zadej si 3.ročník, Vyjmenovaná slova po S- prezentace, význam, řazení, šibenice, chytáky. Hurá do práce:) Budu se těšit, že mi na mail napíšete, jak Vám to šlo:) 
ČTENÍ Pokud  máš  dočtenou  svoji  knihu a nemáš ode mne čtenářský list,  ZKUS  SI  SVŮJ  VLASTNÍ  ČTENÁŘSKÝ  LIST VYTVOŘIT. JSI  UŽ TŘEŤÁK, VĚŘÍM, ŽE SE TI TO PODAŘÍ.  Nezapomeň, že čtenář. list by měl obsahovat  název  autora, ilustrátora, název knihy, hlavní  postavy, stručný obsah, proč se ti kniha líbila a případně i obrázek. Budu se na vaše čtenářské listy těšit.
HUDEBNÍ VÝCHOVA Badatelský hudební úkol na vyjmenovaná slova po S - s paní Janou Rychterovou ODKAZ - poslechni si tuto písničku a zkus být pozorný. Postřehni, zda v písničce byla všechna vyjmenovaná slova po S nebo nějaké chybí. Pokud se ti písnička líbí, můžeš/nemusíš se ji naučit společně s videem naučit zazpívat:)
ANGLICKÝ JAZYK Pracovní sešit 30, cv. 7. Odpověď viz příloha ze dne 30. 3. Můžete ještě dodělat cv. 8.

HV - HLEDEJ SLOVA

M - OPAKOVÁNÍ

M - PRACOVNÍ LIST

po

AJ - PŘÍLOHA

pá

ČJ - PRÁCE S TEXTEM

M - PROCVIČOVÁNÍ 1

M - PROCVIČOVÁNÍ 2

M - PROCVIČOVÁNÍ 3 

M - PROCVIČOVÁNÍ 4

čt

VS po P

UMÍME MATIKU

st

ut

po

AJ příloha

pá

čt

st

ut

po

pá

čt