Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí žáci,

přiblížil se konec června a tak si od domácího vzdělávání už můžete odpočinout.

Děkujeme Vám za píli a trpělivost, se kterou jsme společně překonali toto dlouhé období.

pátek 19.6.2020
MATEMATIKA Procvičuj sčítání a odčítání
Dokonči stranu 8
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, co jsou podstatná jména - 73/ růžová tabulka
Napiš 4 věty s těmito podstatnými jmény: sousedka, kočka, květina, stůl

čtvrtek 18.6.2020
PRVOUKA PS - str. 78 a 79 vypracuj, str. 76 a 77 můžeš vynechat.
MATEMATIKA Procvičuj násobilku
8/ 1, 3, 5, 7
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si druhy vět - 117/ 1-8
Opiš 4 věty a doplň správné znaménko - 117/9

středa 17.6.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobilku
Dokonči stranu 7
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, co jsou slovesa - 81/ růžová tabulka
Napiš 4 věty s těmito slovesy: kouše, běhám, přijedou, zaléváte

úterý 16.6.2020
PRVOUKA PS - str. 72 - opakovací - tuto stranu pošli ke kontrole do středy 17. 6., vypracuj v PS str. 73, 74.
MATEMATIKA Rozlišuj o 5 více, 5 krát více 4/1
Porovnej čísla 4/2
Vypočítej, kolik stojí čokolády 4/3
Vypočítej příklady se závorkami 4/4
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si rozdělení souhlásek 119/2
Doplňuj y -i, slova opiš do sešitu 119/3

pondělí 15.6.2020
MATEMATIKA Procvič si sčítání a odčítání.
3/5 4/5 7/2 - růžová část
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní párových souhlásek.
116/38
Napiš 4 věty.

pátek 12.6.2020
MATEMATIKA Zkus vyřešit slovní úlohy: strana 2 cvičení 2
strana 4 cvičení 7, 8, 9
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si abecedu.
Napiš pod sebe 10 názvů zvířat.
Očísluj je podle abecedy.

čtvrtek 11.6.2020
PRVOUKA 1) Opakování - vypracuj str. 64 a pošli mi ji ke kontrole do neděle 14. 6., 2) Měření času - PS str. 70. Čím měříme čas? Umíš poznávat hodiny? Kolik má den hodin, hodina minut a minuta sekund? Co je to současnost, minulost, budoucnost? Vypracuj str. 71 v PS.
MATEMATIKA Dnes procvičuj dělení 5
strana 6
Pětinu z daného čísla vypočítáme tak, že toto číslo dělíme 5.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si abecedu.
Napiš pod sebe 10 jmen svých spolužáků.
Očísluj je podle abecedy.

středa 10.6.2020
MATEMATIKA Dnes procvičuj násobení 5
strana 3 cvičení 1 -4
ČESKÝ JAZYK Přečti si, co jsou předložky - strana 78.
Ke každému podstatnému jménu napiš jinou předložku: 78/2

úterý 9.6.2020
PRVOUKA 1) Opakování - vypracuj v PS str. 56 a pošli mi ji ke kontrole do středy 10.6., 2) Dnes tě čekají části dne. Pracuj v PS na str. 69 a v učebnici na str. 63 si pročti, jak svůj den tráví Ota.
MATEMATIKA Procvič si násobení - strana 2, cvičení 3 a 4
Zkus si také písemné odčítání - strana 2, cvičení 1
Kdo zapomněl, podívá se na přiložené video.
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, co jsou slovesa - strana 81.
Opiš 4 věty a slovesa podtrhni vlnovkou:
81/6

M - VIDEO

pondělí 8.6.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení 2, 3, 4
strana 1 cvičení 3 - 7
v novém pracovním sešitě - 7. díl
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si, čím začíná a končí každá věta.
Utvoř a napiš 4 věty s těmito slovy: přijede, jmenuje, obloha, pravítko.
Každá věta musí být složena nejméně ze 4 slov.

pátek 5.6.2020
MATEMATIKA Školákov NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 5
POČETNÍ TRENAŽÉR DĚLENÍ
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní párových souhlásek v - f
Učebnice strana 116/36 - napiš 4 věty do sešitu

čtvrtek 4.6.2020
PRVOUKA ROK - měsíce v roce a dny v týdnu, uč. str. 61, 62, PS str. 67 a 68. Poznáš měsíce v roce ve správném pořadí i na přeskáčku? Který měsíc je čtvrtý, desátý, sedmý atd? Co je to pracovní den a den pracovního volna? Znáš jednotlivé dny v týdnu? Co je to den a noc?
MATEMATIKA Školákov NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 5
POČETNÍ TRENAŽÉR NÁSOBENÍ
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní párových souhlásek h - ch
Učebnice strana 115/35 - napiš 2 řádky do sešitu

středa 3.6.2020
MATEMATIKA Školákov NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 5 procvičovací karty
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní párových souhlásek ď - ť
Učebnice strana 115/34 - napiš 5 vět do sešitu

úterý 2.6.2020
PRVOUKA ROK - roční období a kalendář - str. 59 a 60, PS str. 65 a 66. Znáš názvy ročních období a měsíce v roce tak, jak jdou za sebou? Kdy začíná jaro, léto, podzim a zima? Co je to slunovrat a rovnodennost? Jaké je tvé oblíbené roční období a proč? Kdy ses narodil/a a kdy máš svátek? Jaké druhy kalendářů máte doma? Jak lidé dříve poznávali čas? Kdy slavíme Velikonoce, Vánoce, Nový rok? Jaký je rozdíl mezi školním a kalendářním rokem?
MATEMATIKA Školákov NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 5 KOČIČÍ HRANÍ
ČESKÝ JAZYK Procvič si párové souhlásky b - p
Učebnice strana 115/33 - 4 věty opiš do sešitu

pondělí 1.6.2020
MATEMATIKA Tento týden se naučíme násobilku 5
Školákov NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 5 UČÍME SE NÁSOBKY ČÍSLA 5
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si tvrdé a měkké souhlásky
Opiš 4 věty
113/24

pátek 29.5.2020
MATEMATIKA Procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
Násobení a dělení 0 - 5
Početní trenažér
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slabik bě, pě, vě ,mě
115/32 dokonči

čtvrtek 28.5.2020
PRVOUKA DOMÁCÍ ZVÍŘATA - naši mazlíčci, PS str. 63, učebnice str. 58. Máš svého domácího mazlíčka? Co je to za zvíře a jak se jmenuje? Jak se o něj staráš? Čím zvířátko krmíš a jaký má příbytek? Která zvířata mohou lidé doma chovat? Kdo je to veterinář?
MATEMATIKA Procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
Násobení a dělení 0 - 5
POČÍTÁME S BERUŠKAMI
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slabik bě, pě, vě ,mě
115/32 Dalších 5 vět

středa 27.5.2020
MATEMATIKA Procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
NÁSOBENÍ a DĚLENÍ
ČESKÝ JAZYK Pocvič si psaní slabik bě, pě, vě ,mě
115/32 3 věty

úterý 26.5.2020
PRVOUKA RYBY, PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI - PS str. 62, učebnice str. 57. Podívej se na video s Jakubem Vágnerem. Umíš popsat tělo ryby? Kde ryby žijí? Jak ryby dýchají a jak se pohybují? Jaké ryby znáš? Byl jsi někdy rybařit? Čím jsou u nás v ČR významné jižní Čechy? Kdo jsou to plazi a obojživelníci? Znáš nějakého chráněného obojživelníka?
MATEMATIKA Procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
NÁSOBENÍ a DĚLENÍ
ČESKÝ JAZYK Procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
PÍSMENO Ě

PRV - RYBY - VIDEO

pondělí 25.5.2020
MATEMATIKA Dnes procvičuj na školákově
Násobení 0 -5 POKLAD KAPITÁNA FLINTA
ČESKÝ JAZYK Procvičuj párové souhlásky:102/4

pátek 22.5.2020
MATEMATIKA Dnes procvičuj na ŠKOLÁKOVĚ
oddíl si vyber
ČESKÝ JAZYK Doplňuj ž nebo š, piš i zdůvodnění: posluž - poslouží
102/3
Školákov - Párové souhlásky - KARTIČKY Š - Ž

čtvrtek 21.5.2020
PRVOUKA PTÁCI - PS str. 61, učebnice str. 56. Podívej se na videa z ptačí říše. Poznej hlavní části těla ptáků. K čemu slouží ptákům křídla? Jaký význam má pro ptáky peří? Kolik ptáků poznáš? Jaký je rozdíl mezi ptákem stálým a stěhovavým? Umí všichni ptáci létat? Čím je zvláštní kukačka?
MATEMATIKA Dnes si zopakuj učivo geometrie
strana 31
Pokud nebudeš vědět jak na to, prolistuj pracovní sešit
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní párových souhlásek
101/3

PRV - PĚVCI

PRV - DRAVCI A SOVY

PRV - VÝUK. KARTY

středa 20.5.2020
MATEMATIKA Dokonči stranu 32
Popros rodiče, aby ti napsali celkový počet bodů.
Pokud jsi získal alespoň 89 bodů, napiš si jedničku.
ČESKÝ JAZYK Doplňuj s nebo z, piš i zdůvodnění: náves - na návsi
101/2
Školákov - Párové souhlásky - KARTIČKY S - Z

úterý 19.5.2020
PRVOUKA SAVCI - PS str. 60, učebnice str. 56. Kdo to jsou obratlovci a proč se jim tak říká? Je člověk obratlovec? Patří mezi savce? Všichni obratlovci se dělí na 5 hlavních skupin. Které to jsou? Jaké mají společné znaky savci? Popiš hlavní části těla savců. Znáš nějakého savce, který nemá 4 končetiny? Které živočichy chováš doma a jsou to právě savci? Víš, jak se máš zachovat, když uvidíš v lese opuštěné mládě? Podívej se na video.
MATEMATIKA Procvičuj násobilku
Školákov - Násobení a dělení 4 - Početní trenažér násobení a dělení
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní párových souhlásek
100/3

PRV - LES A POLE - VIDEO

pondělí 18.5.2020
MATEMATIKA Počítej zpaměti  32/8,9,10
Školákov - Násobení a dělení 4 - Početní trenažér násobení a dělení
ČESKÝ JAZYK Doplňuj v nebo f, piš i zdůvodnění: zpět - zpáteční
100/2
Školákov - Párové souhlásky - KARTIČKY V - F

pátek 15.5.2020
MATEMATIKA Pokračuj v souhrnném opakování - 32/ 3,6,7
vypočítej a pak popros rodiče, aby ti napsali body za správné příklady, chybné přeškrtni
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní párových souhlásek
Učebnice 99/3 - postupuj podle zadání

čtvrtek 14.5.2020
PRVOUKA Hospodářská zvířata a drůbež - PS str. 58 a 59. Chováte doma nebo u babičky nějaká hospodářská zvířata? Poznáš samici - samce - mládě jednotlivých hosp. zvířat? Jaký užitek nám dávají? Jak se jmenují příbytky těchto zvířat?
MATEMATIKA Procvičuj sčítání a odčítání
Školákov - Sčítání a odčítání do 100 s přechodem -
PUZZLE - ANIMOVANÉ FILMY 3
ČESKÝ JAZYK Doplňuj h nebo ch, piš i zdůvodnění: sníh-sněhová
Za písmenem h nebo ch musí následovat a,e,i,y,o,u
Učebnice 99/2
ŠKOLÁKOV - PÁROVÉ SOUHLÁSKY - KARTIČKY H - CH

středa 13.5.2020
Vážení rodiče, v sekci AKTUALITY  naleznete  článek o znovuotevírání škol pro 1. stupeň.  Jeho součástí je také dotazník, kterým zjišťujeme váš zájem (popř. nezájem) přihlásit dítě na dobrovolnou výuku. Pomůže nám  pokud se všichni vyjádříte v co nejkratším termínu. Děkujeme.
MATEMATIKA Souhrnné opakování - vypočítej a pak popros rodiče, aby ti
napsali body za správné příklady, chybné přeškrtni
32/1,2,4,5
Sčítání a odčítání můžeš procvičovat i na Školákově
ČESKÝ JAZYK Doplňuj ď nebo ť, piš i zdůvodnění: přiveď-přivede, leť-letí
Za písmenem ď nebo ť musí následovat a,e,i,y,o,u
Učebnice 98/2
ŠKOLÁKOV - PÁROVÉ SOUHLÁSKY - KARTIČKY Ď - Ť

úterý 12.5.2020
PRVOUKA str. 56 v PS - prosím vynechat. Ptáci na jaře - PS str. 57. Jak lákají samečci samičky? Kde ptáci bydlí? Bydlí někde u tebe v blízkosti vlaštovky? Co je to hnízdění? Kdo je to stálý a stěhovavý pták? Jaké ptáky teď můžeš vidět na zahradě nebo v okolí?
MATEMATIKA Procvičuj dělení 4
školákov - POČETNÍ TRENAŽÉR DĚLENÍ
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní párových souhlásek b-p, d-t
Učebnice 97/5 - postupuj podle zadání

pondělí 11.5.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení, počítej zpaměti
30/3,7,8
ČESKÝ JAZYK Doplňuj d nebo t, piš i zdůvodnění: soused-sousedé, klid-klídek,
za písmenem d nebo t musí následovat a,e,i,y,o,u
97/2
ŠKOLÁKOV - PÁROVÉ SOUHLÁSKY - KARTIČKY D - T

čtvrtek 7.5.2020
PRVOUKA Ze života včel - PS str. 55, učebnice str. 52. Podívej se na krátké video o včelách a medu. Co znamená opylení? Proč včely patří mezi důležitý hmyz? Jaký nám přináší užitek? Znáš někoho, kdo chová včely? Jaké znáš včelí produkty? Kdy nebo pro koho je bodnutí od včely nebezpečné?
MATEMATIKA Procvičuj dělení 4
školákov oddíl POČETNÍ TRENAŽÉR DĚLENÍ
ČESKÝ JAZYK Dnes probereme nové učivo - PÁROVÉ SOUHLÁSKY.
Nejdříve se podívej na přiložené video.
Podle přiloženého návodu vypracuj cvičení 2 na straně 96.
Zdůvodňuj ústně, nepiš.

ČJ - PÁROVÉ SOUHLÁSKY

ČJ - NÁVOD

PRV - VIDEO 

středa 6.5.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení
30/1,2,4,6
Můžete si zase zkusit test - AlfBook - Násobilka 1 - 4
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní slov se slabikou mě
94/2

úterý 5.5.2020
PRVOUKA Rozkvetly stromy - PS st. 54, pracuj i s učebnicí na str. 51. Které stromy právě teď kvetou na vaší zahradě? Rozeznáš květ jabloně i třešně? Kvetou i jiné listnaté stromy? Kvetou i jehličnaté stromy?
MATEMATIKA Procvičuj dělení 4
strana 29
strana 28/ 4
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní slov se slabikami bě, pě, vě
93/4
Můžeš procvičovat i na ŠKOLÁKOVĚ - PÍSMENO Ě - ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY

pondělí 4.5.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení 4
www.skolakov.eu oddíl MEZI BROUČKY
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní slov se slabikami bě, pě, vě
92/4
Můžeš procvičovat i na ŠKOLÁKOVĚ - PÍSMENO Ě - MOTÝLÍ HEMŽENÍ

ČJ - ŠKOLÁKOV

M - ŠKOLÁKOV - NÁS. 4

čtvrtek 30.4.2020
PRVOUKA Pokojové rostliny - PS str. 52, pouze cv. 1. Podívej se, jaké rostliny pěstujete doma. Poznáš některé? Zahrada na jaře - PS str. 53. Jak pomáháš doma na zahradě ty? Se kterým nástrojem umíš pracovat?
MATEMATIKA Procvičuj řešení slovních úloh - 28/ 1, 6, 7, 8
Máme-li zvětšit dané číslo 4krát, musíme násobit.
Máme-li zvětšit dané číslo o 4, musíme sčítat.
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní vlastních jmen 92/3

středa 29.4.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení 4
www.skolakov.eu oddíl NÁSOBÍME ČTYŘMI NÁZORNĚ
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slov se slabikou "vě" 92/2

úterý 28.4.2020
PRVOUKA Jarní květiny - PS str. 51. Podívej se i u tebe na zahradě nebo v okolí, co nyní kvete. Které květiny umíš poznat? Víš, jaké části těla má rostlina? Věděl/a bys, které jarní rostliny jsou chráněné?
MATEMATIKA Procvičuj násobilku 3 a 4 - používej tabulku násobků
28/ 2, 3, 5
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si měkké souhlásky
91/3

pondělí 27.4.2020
MATEMATIKA Dnes začneme s násobilkou 4 - používej přehled násobků
strana 27
ČESKÝ JAZYK Procvičuj psaní slov se slabikou "pě"
91/2

pátek 24.4.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení 2 a 3
www.skolakov.eu
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si - růžová tabulka - strana 90 Procvič si psaní slov se slabikou bě - 90/2

čtvrtek 23.4.2020
PRVOUKA Jaro u vody - PS str. 50. prosím o zaslání ukázek hotových pracovních sešitů na mail randyskova@zsloucka.cz
MATEMATIKA Procvič si o kolik je jedno číslo větší nebo menší než druhé -
26/8
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si - růžová tabulka - strana 89
Procvič si psaní slov se slabikami dě, tě, ně - 89/3
stačí 4 věty

středa 22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – v tento den obvykle slavíme a podnikáme různé činnosti napomáhající naší planetě. Pojďme to tak udělat i letos!  Počasí přeje, a tak se můžeme vypravit do přírody a udělat dobrý skutek.

Posbírejme z přírody, co tam nepatří a udělejme úklid i v našem okolí.

Budeme rádi, pokud se o své „úlovky“ s námi podělíte. Vytvoříme z nich novou fotogalerii a hlavně to tady budeme mít ještě krásnější.

MATEMATIKA Procvič si + a - do 100
str. 26 - ústně nebo
www.skolakov.eu - vyber si oddíl, který chceš
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slov se slabikami dě, tě, ně
87/3 stačí 5 vět

úterý 21.4.2020
PRVOUKA Jaro v lese - PS str. 49 Pošlete mi, prosím, ukázky hotových stran z pracovního sešitu na adresu randyskova@zsloucka.cz.
MATEMATIKA Dnes si procvičte + a - do 100 s přechodem přes základ 10
www.skolakov.eu Oddíl POHÁDKOVÁ ZIMA - PUZZLE
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slov se slabikou "ně"
Učebnice strana 87, cvičení 2
VÝTVARNÁ VÝZVA

V AKTUALITÁCH naleznete informace ke kreativní  tvorbě.

pondělí 20.4.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení 2 a 3
Dejte mi, prosím, vědět, jestli už zvládáte počítat zpaměti.
Strana 26, cvičení 5 a 7
ČESKÝ JAZYK Opište si báseň Veverky v zimě z učebnice na straně 86
Podstatná jména podtrhněte rovnou čarou
a slovesa vlnovkou

pátek 17.4.2020
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení 3
www.skolakov.eu oddíl Početní trenažér dělení
nebo mrkněte na ČT2 v 9.35 UčíTelka
ČESKÝ JAZYK Procvič si psaní slov se slabikou tě
učebnice str. 86 cvičení 2

čtvrtek 16.4.2020
PRVOUKA Přišlo jaro - pracovní sešit str. 47
MATEMATIKA Procvič si násobení a dělení 3
26/2,3,4
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si psaní ů, ú, u
Učebnice str. 85/5

středa 15.4.2020
MATEMATIKA Propočítejte si - 25/4,5,6
ČESKÝ JAZYK Vypracujte - 85/2

úterý 14.4.2020
PRVOUKA Přišlo jaro - pracovní sešit - velikonoční str. 48
MATEMATIKA Procvičuj násobení a dělení 3
www.skolákov.eu Násobení a dělení 3
poslední oddíl - Početní trenažér násobení a dělení
ČESKÝ JAZYK Procvič si tvrdé a měkké souhlásky:
83/5 - opiš další 3 řádky

M - ŠKOLÁKOV

 

vel

středa 8.4.2020
MATEMATIKA Dnes si procvič dělení 3
25/1,2,3
ČESKÝ JAZYK Procvič si tvrdé a měkké souhlásky:
83/5 - opiš 3 řádky

úterý 7.4.2020
PRVOUKA Přišlo jaro - pracovní sešit strana 46
MATEMATIKA Dnes si procvič počítání se závorkami - početní výkony uzavřené
v závorce provádíme nejdříve.
24/9
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si psaní ů - ú
83/4 - napiš 4 věty podle diktátu, diktát si sám oprav červeně
podle učebnice

pondělí 6.4.2020
MATEMATIKA Dnes si procvič sčítání a odčítání
www.skolákov.eu 4. oddíl
Pohádková zima - puzzle
ČESKÝ JAZYK Nauč se, co jsou to slovesa - růžová tabulka str. 82
82/7 - opiš a podtrhni slovesa červenou vlnovkou

pátek 3.4.2020

Žádáme rodiče, kteří se ještě nezúčastnili dotazníkového šetření k domácímu vzdělávání, aby tak učinili, nejlépe do 7.4. . Najdete jej na stánkách školy v sekci AKTUALITY .  Výsledky nám pomohou zhodnotit stávající situaci. Děkujeme.

MATEMATIKA Procvič si porovnávání čísel:
24/8
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si poučku o slovesech - růžová tabulka na straně 81
81/4 - napiš 5 krátkých vět, slovesa podtrhni červenou vlnovkou

čtvrtek 2.4.2020
PRVOUKA pracovní sešit strana 45
MATEMATIKA Procvičuj si násobilku, můžeš používat tabulku násobků:
www.skolakov.eu
Oddíl Násobení a dělění 3 s oslíkem Ijáčkem
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si poučku o slovesech - růžová tabulka na straně 81
81/3 - napiš 6 krátkých vět, slovesa podtrhni červenou vlnovkou
Prosím rodiče, kteří mi ještě nepsali, aby se ozvali na polakova@zsloucka.cz

APRÍL!
Dnes si odpočiň, pobav se a zkus rozveselit i své rodiče.
https://www.oapraha.cz/sites/default/files/images/1/Studentsky%20casopis_april.jpg

st

úterý 31.3.2020
PRVOUKA pracovní sešit strana 44
MATEMATIKA Procvičuj si násobilku, můžeš používat tabulku násobků:
Pracovní sešit 24/5,6,7
ČESKÝ JAZYK Zopakuj si poučku o slovesech - růžová tabulka na straně 81
81/1 - přečti si a odpovídej na otázky - ústně
81/2 - napiš 6 krátkých vět, slovesa podtrhni červenou vlnovkou

po

pá

čt

ŠKOLÁKOV - NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

st

ut

ŠKOLÁKOV - POČETNÍ TRENAŽÉR

po

pá

čt

st

ut

popá

ČT