Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zopakujte si větné členy - podmět, přísudek, ... a určete si ve stejném cvičení ve větách. - str. 104/ 10a
ANGLICKÝ JAZYK Zopakovat si question tags.
MATEMATIKA Zkuste si na onlinecviceni.cz v matematice pro 8. ročník výrazy číselné: zápis a počítání, zápis a počítání A, kombinované operace.

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Pokračovat - str. 104/ 10b - interpunkce, druhy VV, slovní druhy
ANGLICKÝ JAZYK Zopakujte si předpřítomný čas - viz sešit nebo pracovní sešit str. 75-76.
NĚMECKÝ JAZYK Zopakuj si v PS na str. 42 část slovíček : der Rucksack - das Spiel. Ujisti se, že je umíš i správně napsat.
MATEMATIKA Procvičte si na AlfBooku tyto okruhy: druhá a třetí mocnina, druhá a třetí odmocnina, druhá mocnina a odmocnina zpaměti. Podívám se, jak Vám to jde. Pokud jste něco z toho zapomněli, podívejte se do sešitu nebo učebnice.
PŘÍRODOPIS Zopakuj si stavbu mozku, druhy nervů a jejich funkce, stavbu a funkci míchy.
FYZIKA Učivo fyziky procvičuj na alfbooku - přihlášení školy zsloucka - ročník - jméno - heslo 009; v 9. ročníku je kapitola fyz. veličiny a tam máte několik možností.
CHEMIE Zopakuj si ze sešitu a učebnice 8. ročníku pojmy: chemický děj, ch. rovnice , reaktant, produkt, úpravu rovnic /ZZH/
ZEMĚPIS Zopakujte si hlavní údaje o Asii. Připravila jsem Vám do přílohy otázky, stručně na ně odpovězte a pokud máte možnost, pošlete ke kontrole. Kdo tu možnost nemá, provedu kontrolu ve škole. Pokud si na něco nevzpomenete, nevadí, použijte atlas nebo učebnici.

ZEMĚPIS - PL

OKÉNKO TŘÍDNÍHO UČITELE: Zdravím Vás všechny a je mi líto, že jsme se nemohli sejít 1.9. Nezoufejme, ještě se užijeme. Nyní však vážně. Budu vyučovat v 9. ročníku CH, Př. Protože doufám, že karantena skončí a v příštím týdnu se sejdeme, nebudu Vás zatím příliš zatěžovat. Do konce měsíce října dobíráme neprobrané učivo. Nashledanou - TU
ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zdravím všechny po prázdninách, snad vám něco v hlavičkách zůstalo. Učebnice čj str. 104 cv. 10a. Doplnit čárky, určit druhy VV a u prvního odstavce slovní druhy./ Papír, loňský sešit /.
ANGLICKÝ JAZYK Zopakovat si slovíčka U3A - body nebo v pracovním sešitu str. 24/1.
NĚMECKÝ JAZYK Nahlas si přečti 2. sloupeček slovíček v PS na straně 42.
MATEMATIKA Zdravím letošní deváťáky. Posílám nějaké příklady na zopakování učiva z loňského roku. Přepište si je do sešitu, vypočítejte, kontrolu provedeme ve škole. Pokud si na něco nevzpomenete, nevadí, dovysvětlíme ve škole.
FYZIKA 👋Pod tabulkou najdete prac. list, ze kterého si vypracujte úkol č. 1 nebo č.2.
CHEMIE Zopakuj si značky a tabulku chem. prvků
DĚJEPIS Začneme pomalu s opakováním. Od str. 25 - 31- Evropa po třicetileté válce, Marie Terezie, Josef II. Habsburský
ZEMĚPIS Ahojte, zdravím všechny po prázdninách, začneme pomalu opakovat Asii a Evropu, posílám odkaz na slepé mapy Asie a Evropy, které najdete na této adrese: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-7-trida Vyzkoušejte si státy, města, řeky a hory, můžete si zvolit ze tří úrovní obtížnosti. Můžete mi napsat, jak se Vám dařilo, v případě potřeby nakoukněte do atlasu.

MATEMATIKA - PŘÍKLADY

FYZIKA - ÚKOL