Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Literatura: Přečtěte si v čítance úryvek textu G. K. Chestertona Zhoubná kniha (str. 133 – 145) a písemně na list papíru odpovězte na otázky 1 – 3 a 6 - 7 na straně 146. Zkontrolujeme si to ve škole.
ANGLICKÝ JAZYK Zopakuj si nepravidel. slovesa
MATEMATIKA Vypočítejte příklady z přiloženého listu; počítejte s tím, že si je zkontrolujeme ve škole.

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: do středy udělejte šestnáctibodový pravopisný test - nebude to na známky! Ideální by bylo, pokud byste jej vytiskli a přinesli do školy, kde si to projdeme. Do mluvnice tam máte také opakování vyjmenovaných slov, všichni si pročtou první dvě stánky (vyjmenovaná slova a chytáky), komu by to nestačilo, má tam ještě pár stran o dalších zapeklitostech vyjmenovaných slov.

Sloh: do středy udělete pracovní list do slohu - je to zase spíše test slovní zásoby a jazykové zdatnosti - ten by bylo také dobré vytisknout a donést do školy.

ANGLICKÝ JAZYK AJ Voj Zopakujte si minulý čas - viz sešit nebo pracovní sešit str. 74,76-77. AJ NAV Začínáme poslechovými frázemi na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=0GPj4PKP12s Přeskočte úvodní reklamu a poslechněte si 2 x prvních 10 minut (končíme frází AGAIN).
MATEMATIKA Vyzkoušejte si učivo M - 7. ročníku na alfbooku - cestu máte stejnou - www.alfbook.cz - zsloucka - ročník - jméno - heslo 008; zaměřte se na učivo zlomky a celá čísla
FYZIKA Na alfbooku si zopakuj také učivo fyziky 7. ročníku - pohyb a síla, podívám se, jak se vám dařilo.
DĚJEPIS Zopakovat - Byzancie, Arabové, Turci - uč. str. 24 - 28, nebo sešit
ZEMĚPIS Zopakujte si na AlfBooku v 7. ročníku tyto okruhy: Amerika poloha, povrch, vodstvo. Afrika pojmy 1, 2. Afrika celkové opakování. Podívám se, jak Vám to jde.

ČESKÝ JAZYK - TEST

ČESKÝ JAZYK - VS

ČESKÝ JAZYK - SLOH

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY

Zdravím na dálku všechny osmáky a jejich rodiče.

Nový školní rok nezačal moc vesele, ale věřím, že se brzy uvidíme. S pozdravem Vaše třídní učitelka S. Vojtovičová

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020
ČESKÝ JAZYK Budeme pokračovat v opakování větných členů, zpracujte přiložený pracovní list (Český jazyk 8 PL větné členy).
ANGLICKÝ JAZYK Zdravím na dálku. Tento týden si opakujte minulé časy podle našeho sešitu. Budeme s tím pracovat.
MATEMATIKA 👋Vyzkoušejte si své znalosti v aplikaci Hurá do 8. třídy! na Khan academy; pro začátek postačí zopakovat učivo zlomků a poměru https://cs.khanacademy.org/math/hura-do-8-tridy Fotku výsledků pošlete na machanova@zsloucka.cz
PŘÍRODOPIS Zopakuj si ze sešitu nebo pracovního sešitu stavbu krytosemenné rostliny /kořen,stonek,list, květ/
FYZIKA 👋Na zopakování fyzikálních veličin si vyplňte přehled pod tabulkou. Fyz. vel. poznáte podle jednoho údaje.
DĚJEPIS Všechny zdavím po prázdninách. Začneme s opakováním - str. 15 - 18 - Francká říše.
ZEMĚPIS Zdravím letošní osmáky, posílám něco na opakování ze zeměpisu. Na této adrese najdete slepé mapy Afriky a Ameriky https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy?class=-1&grade=-1 Vyzkoušejte si státy, města, řeky. Jsou tam tři úrovně obtížnosti, vyberte si podle toho, na co si troufnete. Můžete mi napsat, jak Vám to šlo, v případě potřeby nakoukněte do atlasu.

ČESKÝ JAZYK - PL

FYZIKA