Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Literatura: Přečtěte si v čítance úryvek textu Jacka Schaefera Jezdec z neznáma (str. 105 – 119) a písemně na list papíru odpovězte na otázky 1 až 6 na straně 119. Zkontrolujeme si to ve škole.
ANGLICKÝ JAZYK Zůstává opakování minulého času + zopakovat si nepravidelná slovesa, které jste se učili minulý rok.
MATEMATIKA Zkuste si na adrese onlinecviceni.cz matematika pro 6. ročník - dělitelnost - největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, dále prvočísla a čísla složená. Kdo zapomněl podívá se do učebnice nebo sešitu.

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: do středy udělejte šestnáctibodový pravopisný test - nebude to na známky! Ideální by bylo, pokud byste jej vytiskli a přinesli do školy, kde si to projdeme. Do mluvnice tam máte také opakování vyjmenovaných slov, všichni si pročtou první dvě stánky (vyjmenovaná slova a chytáky), komu by to nestačilo, má tam ještě pár stran o dalších zapeklitostech vyjmenovaných slov.

Sloh: do středy udělete pracovní list do slohu - je to zase spíše test slovní zásoby a jazykové zdatnosti - ten by bylo také dobré vytisknout a donést do školy.

ANGLICKÝ JAZYK Zopakujte si minulý čas (lekce 3) - pracovní sešit str. 74 - 75. Společně si to pak postupně projdeme a znovu vysvětlíme.
MATEMATIKA www.alfbook.cz - přihlášení školy: zsloucka - ročník - jméno - heslo 007 Zopakujeme si na AlfBooku v učivu 6. ročníku Dělitelnost. Zkuste si všechna 3 cvičení. Podívám se, jak Vám to jde. Pokud jste něco zapomněli, pomůže Vám sešit nebo učebnice.
PŘÍRODOPIS Zopakujeme si na AlfBooku v učivu 6.ročníku Přírodopis - oddíl Země. Zkuste obě dvě cvičení. Můžete samozřejmě i jiné, to nechám na Vás.
DĚJEPIS Zopakovat z učebnice nebo sešitu - celá doba kamenná, bronzová, železná

ČESKÝ JAZYK - TEST

ČESKÝ JAZYK - SLOH

ČESKÝ JAZYK - VS

OKÉNKO TŘÍDNÍHO UČITELE:

Milí žáci,

situace nám nepřeje a opět se setkáváme pouze virtuálně, zprostředkovaně, nepřímo, neosobně, bezkontaktně, písemně, elektronicky ... (koho napadne další synonymum?). Zkrátka pouze prostřednictvím internetu a písemných pokynů. Doufám, že tahle situace nebude trvat dlouho a brzy se sejdeme zase ve škole.

Zdravím Vás, P. Vystrčil.

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020
ČESKÝ JAZYK Budeme pokračovat, kde jsme před prázdninami skončili - znovu se podívejte na uvedené video o větě jednoduché a souvětí https://www.youtube.com/watch?v=4ZzM0qI36kAa potom zpracujte přiložený pracovní list (Český jazyk 7 PL VJ-S).
ANGLICKÝ JAZYK Zdravím na dálku. Tento týden si zopakujte slovíčka - lekce 4A - jídlo, budeme s tím pak pracovat. Najdete je v pracovním sešitě vzadu ve slovíčkách.
MATEMATIKA Zdravím letošní sedmáky. Zopakujeme něco z učiva 6. ročníku. Posílám pár příkladů, které si přepíšete do sešitu a vypočítáte. Kontrolu provedeme společně ve škole. Pokud Vám něco nepůjde, nezoufejte, dovysvětlíme si ve škole.
PŘÍRODOPIS Na rozjezd si zkusíme malé opakování o houbách. Najdi si www.zsvsechovice.cz, zadej si Poznávačky, 6.ročník, Houby, přezkoušet a zkus své štěstí (doporučuji si vybrat možnost z více možností). Hodně štěstí v on-line houbaření.
FYZIKA Zopakuj si převody jednotek délky na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/#
DĚJEPIS Zdravím všechny po prázdninách. Začneme s opakováním - podle učebnice nebo sešitu období pravěku - starší doba kamenná

ČESKÝ JAZYK - PL

MATEMATIKA - PŘÍKLADY