Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zopakujte si slovní druhy -1-10 a co u nich určujeme - mluvnické významy / pády, čísla, rody, časy, ---/
ANGLICKÝ JAZYK Zopakujte si sloveso To Have.
MATEMATIKA Zkuste si na adrese: onlinecviceni.cz matematika I. stupeň pro 5. ročník desetinná čísla zápis, porovnávání, sčítání a odčítání, z každého jedno cvičení. Kdo zapomněl, podívá se do učebnice.

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zopakovat si pravopis na alfbooku - 5. ročník, čj, opakování pravopisu - procvičování, opakování učiva 5. ročník
ANGLICKÝ JAZYK Zopakujte si sloveso To Be a zájmena - osobní a přivlastňovací
MATEMATIKA

www.alfbook.cz - přihlášení školy: zsloucka - ročník - jméno - heslo 006

Zopakujte si na AlfBooku z učiva 5. ročníku Převody jednotek: převody jednotek délky 1, z Velkých čísel : čísla větší než milion 1. Podívám se, jestli jste to nezapomněli. Pokud Vám něco nepůjde, docvičíme ve škole.

PŘÍRODOPIS Zopakujeme si učivo z 5.ročníku. Vezmi si sešit nebo papír a vypracuj tyto otázky. Budu to po návratu do školy kontrolovat. 1) Jaké jsou základní podmínky nutné pro život? Zkus si vzpomenout na všechny. Minimálně 4. 2) Jaké jsou základní znaky všech živých organismů? 3) Vyjmenuj co nejvíc rozdílů mezi rostlinami a živočichy. 4) Jaký význam mají rostliny pro život na Zemi? 5) Na internetu zjisti (vyhledej), jak se nazývá obor, který se zabývá studiem ROSTLIN a obor, který se zabývá studiem ŽIVOČICHŮ. Zapiš do sešitu. Úkol si zkontrolujeme po návratu do školy.
ZEMĚPIS Popište prázdninové místo, které jste letos navštívili. Formát: max. A5 Popis by měl obsahovat tyto indicie: Kde? Z jakého kraje? Co se Vám líbilo? Co je zajímavého poblíž? Proč sis tohle vybral/a? + malý obrázek nebo fotografie. Z vašich krásných cest uděláme po návratu společnou vlastivědnou nástěnku ve třídě. Práci stačí donést až do školy.

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY

Ahoj šesťáci !

Máme po letních prázdninách a bohužel opět pokračujeme v dálkovém studiu. Doufejme, že bude co nejkratší ! Přeji hodně štěstí, pevné nervy a spoustu úspěchů v tomto školním roce. Věřím, že jste všichni zdraví a že se brzy uvidíme.

Třídní učitelka Hradilová T.

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zdravím všechny po prázdninách. Začneme opakováním pravopisu - zásady psaní s, z, vz, i, y, ě, je - podle zápisu v sešitě. Zopakovat si vyjmenovaná slova.
ANGLICKÝ JAZYK Zdravím na dálku. Tento týden si zopakujte číslovky, hodiny a dny v týdnu podle sešitu.
MATEMATIKA Zdravím Vás po prázdninách, posílám příklady na zopakování učiva z 5. ročníku. Příklady si přepište do sešitu matematiky a vypočítejte je. Pokud Vám něco nepůjde, nevadí, dovysvětlíme si to ve škole, kde se doufám brzy uvidíme. Kontrolu provedeme ve škole.
PŘÍRODOPIS Dnes se podíváme trošku do Vesmíru. Zadej si v PC na google: Dobývání vesmíru stream, najdi sekci Noční obloha a podívej se na epizodu č.352 planeta Jupiter - září. Věřím, že jej pak večer lépe najdeš na nebi. Hodně štěstí.

MATEMATIKA - PŘÍKLADY