Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Není nad opakování 😂
Třeba se u toho i pobavíte... Tak hurá do toho.. A pokud Vám to nepůjde spustit, nevadí.. Procvičíme více tohle učivo ve škole:)
Varianta - svišti/krtci:
https://wordwall.net/play/4175/466/873
Varianta - balonky
https://wordwall.net/play/4175/466/639
ČTENÍ Na úterý 15.9. si připrav krátké vyprávění, co bys chtěl svým spolužákům v rámci Hodiny čtení popovídat... Úkol zní: Připrav si ústně zpaměti - bez papíru, krátké vyprávění, co bys chtěl svým spolužákům říct nebo popovídat. Téma nechám na tobě. Třeba o tom, co zrovna opravuješ, co vyrábíš ze dřeva, co si vařil/a s maminkou, co právě vyšíváš či pleteš, co jsi namaloval/namalovala či cokoliv jiného. Věřím, že to budou pro všechny zajímavá a podnětná vyprávění a lépe se tak vzájemně poznáme. Můžeš/ nemusíš použít fotografie v mobilním telefonu, nebo donést ochutnat kousek z dobré buchty, přinést výšivku.. Já si nachystám také..
MATEMATIKA Nachystej si A5 (barvu nechám na tobě) + zjisti + zapiš na papír tato čísla - pracovní list je pod tabulkou.

MATEMATIKA - OTÁZKY

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Zopakujeme si shodu podmětu s přísudkem. Vypracuj (přepiš si z PC) na papír nebo do sešitu, který ti zbyl ze 4.třídy každý den 1 cvičení z pracovního listu. Nemusíš mi to posílat, zkontrolujeme je ve škole. Cvičení - viz příloha
ČTENÍ Tvůj druhý páťacký úkol do čt bude tento. Nachystej si čistý nelinkovaný papír o velikosti malého sešitu (formát A5). Je jedno, zda je bílý, barevný, měkký nebo tvrdý. Do horní části napiš PĚKNÝM písmem MOJE PRÁZDNINY a pod toto slovo narýsuj tužkou šest řádků, které i očísluj. Na každý řádek napiš vždy CELOU VĚTOU odpověď. Otázky jsou tyto: č. 1 - Co tě o prázdninách potěšilo?, č. 2 - Kde jsi byl/a na výletě nebo dovolené?, č. 3 - Co jsi nejlepšího ochutnal/a?, č. 4 - Co jsi zajímavého zažil/a?, č. 5 - Co tě bavilo dělat?, č. 6 - Kam by ses chtěl/a podívat příští prázdniny? Prosím, tuto kartu si uschovej a přines ji až do školy, kde si s ní zahrajeme poznávací hru. ;-) Kartu si nepodepisuj.
ANGLICKÝ JAZYK Začmene poslechovým cvičením se známými frázemi. Nejméně dvakrát si poslechněte cvičení na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=KOPny_25iyQ
MATEMATIKA Zadejte si www.alfbook.cz, - zsloucka - najděte si 5. ročník, vaše jméno a jako heslo použijte 005. V matematice si najděte Velká čísla a zkuste si všechna cvičení. Ve středu si najdi Geometrii a vypracuj převody jednotek. Můžeš si vybrat, ale alespoň 1. a 2. cvičení. Na všechna cvičení máte tři dny. Doufám, že se Vám bude dařit. ;-)
PŘÍRODOVĚDA Zkusíme si zopakovat něco ze 4.ročníku. Vezmi si papír a rozděl si jej na 2 poloviny. Do živých organismů patří rostliny a živočichové. Vzpomeneš si, které společné znaky mají rostliny s živočichy a čím se od nich naopak liší? Potom si napiš nadpis Rostliny a zkus popsat, zda se umí rostliny pohybovat? Případně jakým způsobem? A jak rostlina reaguje na změnu prostředí? (málo vody, podzimní období..) Úkol mi neposílej, zkontrolujeme jej ve škole.
VLASTIVĚDA Dokonči úkol z minulého týdne.

ČESKÝ JAZYK - PL

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY:

Milí páťáci,

vítám Vás všechny na dálku po prázdninách a zdravím i nově příchozí děti, které budou letos společně s námi navštěvovat 5.ročník. Pevně doufám, že jste si prázdniny hezky užili. Pomalu se společně vydáme do on-line školy a pevně věřím, že nám to společně půjde a vkročíme tak úspěšně do nového školního roku:). Budu Vám přát hodně štěstí, děkuji Vám všem předem za snahu při domácím vzdělávání a brzy se budu těšit na shledanou.

Paní učitelka Petra Barveníčková

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020
ČESKÝ JAZYK Po prázdninách zkusíme osvěžit naši slovní zásobu. Zkus vymyslet k těmto čtyřem kořenům slov (-ryb-), (- mysl -), (-léč -), (- byt -) slova příbuzná. Můžeš využít předpony po-, ú-, pře-, do-, vý-, pří-, ná- a příponové části -ný, -natý, -ník, - ka, - ička, -et, - ící, -itel, - ek, - ový. Můžeš mi vymyšlená slova poslat na mail. Zkus ke každému kořenu alespoň 3 slova.
ČTENÍ Pokračuj v četbě tvé knihy, co zrovna čteš.
MATEMATIKA Na rozjezd si zahrajeme malou matematickou hru. Poznáš, které číslo si myslím? Své poznatky mi můžeš napsat na mail či do sešitu. 1) Jestliže své číslo vynásobím 7, dostanu číslo 490. Co jsem? 2) Mé číslo je šestinásobek čísla 13. Co jsem? 3) Když od svého čísla odečtu číslo 580, dostanu číslo 520. Co jsem? 4) Mé číslo je podíl čísel 81 a 9. Co jsem? 5) Mé číslo je součet dvojnásobku čísla 7 a trojnásobku čísla 3. Co jsem?
PŘÍRODOVĚDA Pomoc mamince s prací doma či na zahradě. Např. sklizní ovoce, jejich zpracováváním aj.
VLASTIVĚDA Popište prázdninové místo, které jste letos navštívili. Formát: max. A5 Popis by měl obsahovat tyto indicie: Kde? Z jakého kraje? Co se Vám líbilo? Co je zajímavého poblíž? Proč sis tohle vybral/a? + malý obrázek nebo fotografie. Z vašich krásných cest uděláme po návratu společnou vlastivědnou nástěnku ve škole. Práci stačí donést až do školy.
   
  Můžete mi posílat práce na mail barvenickova@zsloucka.cz