Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK Milí čtvrťáci, abych Vám to těšení na školu trochu zkrátila, vybrala jsem pro Vás online hru. Můžete si zahrát jednu nebo klidně obě. Doufám, že se bude líbit: 1) HÁDEJ SLOVO - https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f5914c53d85c 2) ŽEBŘÍKY - https://www.gramar.in/cs/game.php?g_idt=5f5914e95e76c
ČTENÍ Zkus doma popřemýšlet a do naší první dílny čtení si připravit (a zapsat na kousek papíru) odpověď na otázku: "Proč je dobré, když lidé umí číst?"
ANGLICKÝ JAZYK Zůstává opakování otázek, které máme v sešitě, např. How are you? What`s your favourite colour? ...
MATEMATIKA Na alfbooku jste si zopakovali násobení a dělení. Dnes si zkuste slovní úlohy do 1000. Přeposílám odkaz, na který stačí kliknout. http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do1000_1.htm

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Milí čtvrťáci, v tomto týdnu začneme opakovat učivo ze 3. třídy. Zadejte si www.alfbook.cz, - zsloucka a najděte si 4. ročník, vaše jméno a jako heslo použijte 004. Pod českým jazykem si najděte OPAKOVÁNÍ 3. TŘÍDA a zde vypracujte Opakování ze 3. třídy č. 1 i č. 2. Druhý úkol najdeš v části VÝZNAM SLOV a zde vypracuj první cvičení s názvem Slova souznačná, protikladná, jednoznačná a pak opakovací čtvrté a páté cvičení (Slovo mnohoznačné, homonyma, synonyma, antonyma a Slovo nadřazené, podřazené, souřadné). Na tato cvičení máte tři dny. Doufám, že se Vám bude dařit. ;-)
ČTENÍ Do hodin čtení mám pro Vás letos připraveny dva pracovní sešity se zaměřením na porozumění čtenému textu. V příloze najdeš první dvě úlohy. Pokud můžeš, vytiskni si je, vypracuj a pošli zpět ke kontrole. Kdo nemá možnost tisku, nevadí. Přečti si text a na kousek papíru (nebo rovnou do mailu) si napiš odpovědi, které mi pak pošli ke kontrole. Z úlohy č. 1 to budou pouze odpovědi ano, ne a z úlohy č. 2 pořadí slov, jak jdou správně za sebou.
ANGLICKÝ JAZYK Zůstává opakování slovíček lekce U8. Podívejte se do sešitu a zopakujte si naše otázky - Jak se jmenuješ? Kolik ti je let? Jak se máš? ...(What`s your name? How old are you? How are you?)
MATEMATIKA Na alfbooku si zopakujeme i matematiku. Jako první se podívej do učiva pro 4. ročník na ČÍSLA DO 100. Zde vypracuj dvě oblasti a to Násobilka 1 - 10 a Násobení a dělení.
PŘÍRODOVĚDA Dobře se rozhlédni kolem sebe a hledej ve svém okolí zástupce neživé i živé přírody. Minimálně 5 z každé skupiny. Zapiš do sešitu do dvou sloupečků. Pokus se pak zjistit, jak se tvé přírodniny nějak vzájemně ovlivňují (můžeš namalovat obrázek, zkusit jednoduše popsat).
VLASTIVĚDA Dokonči zadaný úkol z minulého týdne.

ČTENÍ - PL. 1

ČTENÍ - PL. 2

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY

Milí čtvrťáci,

touto cestou Vás po prázdninách oficiálně vítám v novém školním roce a přeji Vám, ať máte hlavně radost z učení a poznávání nového. Pevně věřím, že se už brzy uvidíme osobně bez dalších překážek a budeme moct zahájit školní rok ve škole, v nové třídě a s novou paní učitelkou.

S pozdravem Jana Randýsková.

 

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020

ČESKÝ JAZYK Tvůj první čtvrťácký úkol do čj bude tento. Nachystej si čistý nelinkovaný papír o velikosti malého sešitu (formát A5). Je jedno, zda je bílý, barevný, měkký nebo tvrdý. Do horní části napiš PĚKNÝM písmem MOJE PRÁZDNINY (klidně popros rodiče nebo staršího sourozence, aby ti pomohli s přípravou) a pod toto slovo narýsuj tužkou šest řádků, které i očísluj. Na každý řádek napiš vždy CELOU VĚTOU odpověď. Otázky jsou tyto: č. 1 - Co tě o prázdninách potěšilo?, č. 2 - Kde jsi byl/a na výletě nebo dovolené?, č. 3 - Co jsi nejlepšího ochutnal/a?, č. 4 - Co jsi zajímavého zažil/a?, č. 5 - Co tě bavilo dělat?, č. 6 - Kam by ses chtěl/a podívat příští prázdniny? Prosím, tuto kartu si uschovej a přines ji až do školy, kde si s ní zahrajeme poznávací hru. ;-)
ČTENÍ Pokračuj ve své rozečtené knize. Čti chvilku nahlas někomu z rodiny a čti si chvilku i sám/sama pro sebe.
ANGLICKÝ JAZYK Všechny Vás zdravím. Až se uvidíme, budeme nejdříve opakovat. Proto si pomalu opakujete slovíčka z 8. lekce. Pro ty, kteří už nemají ta slovíčka, posílám je v příloze i z lekcí 9.
MATEMATIKA Opakuj si pamětné násobení a dělení a také sčítání a odčítání do 1000.
PŘÍRODOVĚDA Pomoc rodičům, prarodičům doma nebo na zahradě, na poli. Např. se sběrem ovoce, zavařováním, výrobou křížal, moštováním...
VLASTIVĚDA Popište prázdninové místo, které jste letos navštívili. Formát: max. A5. Popis by měl obsahovat tyto indicie: Kde? Z jakého kraje? Co se Vám líbilo? Co je zajímavého poblíž? Proč sis tohle vybral/a? + malý obrázek nebo fotografie. Z vašich krásných cest uděláme po návratu společnou vlastivědnou nástěnku ve škole.

AJ - SLOVÍČKA