Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK U vzdělávání pro 3. ročník na stránkách školy najdete "Zajímavé odkazy".
Je na nich stránka s názvem "Školákov".Rozklikněte Čj pro 3. ročník
a vyzkoušejte si cvičení s názvem "Čítárna".
Je zaměřeno na procvičení určování rodu podstatných jmen.
MATEMATIKA Na Školákově si vyzkoušej cvičení na sčítání a odčítání do 100 - " Hbité ještěrky".

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Z vystříhaných slov máš sestaveny nové věty. Nyní s nimi budeš dále pracovat. Vypiš z těchto vět do jednoho sloupečku podstatná jména a do druhého sloupečku slovesa. Vedle podstatných jmen napi, jestli je to osoba, zvíře nebo věc.
ČTENÍ Pokračuj v četbě rodičům a nakresli z četby obrázek, který přineseš do školy.
MATEMATIKA Na volný papír si napiš dvacet dvojciferných čísel a ty zaokrouhli na desítky. Pamětně procvičuj násobilku.
Přepiš a vypočítej příklady z pracovního listu.
PRVOUKA Nakresli na papír co dělají rodiče na podzim v zahradě. Když tam budou pracovat určitě jim pomož - např. sklízet zeleninu nebo sbírat ovoce.

MATEMATIKA - PL

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY Vážení rodiče a žáci!
Všichni se vzájemně z dřívějška už velmi dobře známe ale i v této složité situaci je zdvořilé, abych se ještě jednou představila.
Jmenuji se Lenka Sváčková a budu pro tento školní rok Vaší třídní učitelkou ve spojeném ročníku. Věřím, že se nám bude výborně spolupracovat a podaří se vše na jedničku. Začneme si pomalu procvičovat, co jste se v loňském školním roce naučili.

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020

ČESKÝ JAZYK Vezmi si noviny nebo časopis a vystříhej si libovolná slova. Z těchto slov sestav a nalep na papír nové věty tak, aby dávaly smysl. Nezapomeň, že každá věta začíná velkým písmenem a končí - . ! ?
ČTENÍ Vyber si ze své domácí knihovničky libovolnou knihu a předčítej rodičům každý den na pokračování.
MATEMATIKA Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 100. Opakuj pamětně s rodiči násobilku.
PRVOUKA Pomáhej doma mamince s úklidem.