Navigace

Obsah

  ÚKOLY NA ČTVRTEK 10.9.2020
ČESKÝ JAZYK U vzdělávání pro 2. ročník na stránkách školy najdete " Zajímavé odkazy." Je na nich stránka "Školákov".
Rozklikněte 2. ročník Čj a vyzkoušejte si cvičení s názvem"U včeliček". Je zaměřeno na určování počtu slov ve větě.
ČTENÍ Věnujeme se dále četbě na pokračování ze slabikáře 1. ročníku.
Denně 10 minut.
MATEMATIKA Na "Školákově" si vyzkoušej příklady na sčítání a odčítání . Cvičení si můžeš vybrat, které chceš.

  ÚKOLY DO STŘEDY 9.9.2020
ČESKÝ JAZYK Procvičuj na papír psaní velkých a malých psacích písmen abecedy. Na zvláštní papír si vyber 5 písmen a ke každému z nich napiš co nejvíce slov, které na toto písmeno začínají.
ČTENÍ Pokračuj v četbě ze slabikáře 1. ročníku.
MATEMATIKA Zahraj si s rodiči pexeso a po skončení počítej - kdo uhádl více kartiček, kdo méně a o kolik, porovnávej. Na papír si udělej návrh obrázku z geometrických tvarů a vybarvi jej pastelkami.
PRVOUKA Nakresli obrázek co můžeme na podzim dělat v zahradě. Povídej o obrázku s rodiči.

OKÉNKO TŘÍDNÍ UČITELKY Vážení rodiče, milí žáci!
Vítám Vás v novém školním roce opět zatím jen na dálku. Věřím, že jste si o prázdninách užili sluníčka a poznali mnoho krásných míst. Nadešel čas, kdy se musíme podívat, zdali jsme o prázdninách vše nezapomněli a proto zasílám něco na pomalý rozjezd.

ÚKOLY DO PÁTKU 4.9.2020

ČESKÝ JAZYK Opakujte písmena abecedy. Říkejte různá slova a vytleskejte, kolik mají slabik a na jakou hlásku začínají.
ČTENÍ Čti každý den ze slabikáře pro 1. ročník a k četbě namaluj obrázek.
Obrázky dej do složky a přineseš je potom do školy.
MATEMATIKA Procvičuj s dospělým pamětné sčítání a odčítání do 20.
PRVOUKA Povídej si s rodiči, jak se začíná měnit počasí a nakresli obrázek.
Ten potom přineseš do školy.