Navigace

Obsah

Zaměstnanci - školní rok 2017/2018

Seznam pedagogických zaměstnanců ZŠ

Jméno Náplň práce E-mail
Mgr. Šárka Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ, Aj zsloucka@zsloucka.cz
Mgr. Radoslava Mašková

zástupkyně ředitelky, TU 6. ročníku, Čj, Hv, Vv

maskova@zsloucka.cz
Mgr. Petra Barveníčková TU 1. ročníku, koordinátorka EVVO barvenickova@zsloucka.cz
Mgr. Hana Poláková TU 2. a 4. ročníku polakova@zsloucka.cz
Mgr. Jana Randýsková

TU 5. ročníku, logopedická poradkyně

randyskova@zsloucka.cz
Mgr. Lenka Sváčková TU 3. ročníku svackova@zsloucka.cz
Mgr. Jitka Sobotková TU 7. ročníku, Tv, Nj, F, Inf

sobotkova@zsloucka.cz

Mgr. Soňa Vojtovičová TU 8. ročníku, Aj, Vkz vojtovicova@zsloucka.cz
Mgr. Olga Garzinová

TU 9. ročníku, Čj, D, Ov, met. prevence

garzinova@zsloucka.cz
Mgr. Marie Bechná výchovná poradkyně, výuka M, Z bechna@zsloucka.cz
Mgr. Radka Macháňová výuka M, Př, F, Inf, koordinátorka ICT machanova@zsloucka.cz
RnDr. Zdeněk Veselý výuka Př, Ch -
Mgr. Jarmila Mertová speciální pedagog mertova@zsloucka.cz
Iva Bátrlová vychovatelka ŠD a ŠK  -
Mgr. Miroslav Macko  asistent pedagoga, vychovatel ŠD  - 
Mgr. Ján Rimbala výuka náboženství -

 

Seznam správních zaměstnanců

Jméno Funkce E-mail
Růžena Ševelová ekonomická zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní sevelova@zsloucka.cz
Martin Chroust školník, údržbář -
Dana Dohnalová vedoucí  ŠJ dohnalova@zsloucka.cz
Jitka Federmannová vedoucí kuchařka -
Marie Hásová kuchařka -
Andrea Pavelková kuchařka -
Věra Sedlářová uklízečka -
Viktorie Pavelková uklízečka