Navigace

Obsah

Zaměstnanci - školní rok 2016/2017

Seznam pedagogických zaměstnanců ZŠ

Jméno Funkce Učí předmětům E-mail
Mgr. Šárka Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Aj zsloucka@zsloucka.cz
Mgr. Radoslava Mašková zást. ředitelky ZŠ a MŠ Čj, Hv, Vv, koordinátorka ŠVP maskova@zsloucka.cz
Mgr. Petra Barveníčková tříd. uč. 1. ročníku 1. ročník barvenickova@zsloucka.cz
Mgr. Hana Poláková tříd. uč. 2. a 3. ročníku 2. a 3. ročník polakova@zsloucka.cz
Mgr. Jana Randýsková tříd. uč. 4. ročníku

 4. ročník

logopedická poradkyně

randyskova@zsloucka.cz
Mgr. Lenka Sváčková tříd. uč. 5. ročníku 5. ročník svackova@zsloucka.cz
Mgr. Jitka Sobotková tříd. uč. 6. ročníku Tv, Nj, F, Inf, Pč

sobotkova@zsloucka.cz

Mgr. Soňa Vojtovičová tříd. uč. 7. ročníku Aj, Vv vojtovicova@zsloucka.cz
Mgr. Olga Garzinová  tříd. uč. 8. ročníku Čj, D, metodička prevence garzinova@zsloucka.cz
Mgr. Marie Bechná výchovná poradkyně M, Z bechna@zsloucka.cz
Mgr. Radka Macháňová tříd. uč. 9. ročníku M, Př, F, Vkz, Ov, koordinátorka EVVO machanova@zsloucka.cz
RnDr. Zdeněk Veselý učitel Př, Ch -
Mgr. Jarmila Mertová speciální pedagog - mertova@zsloucka.cz
Iva Batrlová vychovatelka ŠD  
Miroslav Macko  asistent pedagoga vychovatel ŠD

 

Seznam správních zaměstnanců

Jméno Funkce E-mail
Růžena Ševelová zástupkyně ředitele pro ekonomické záležitosti sevelova@zsloucka.cz
Dana Dohnalová vedoucí provozu ŠJ dohnalova@zsloucka.cz
Martin Chroust školník -
Jitka Federmannová vedoucí kuchařka -
Marie Hásová kuchařka -
Andrea Pavelková kuchařka -
Věra Sedlářová uklízečka -
Viktorie Pavelková uklízečka