Navigace

Obsah

Projekty

Naše škola je od 1. února 2017 zapojena v projektu s názvem Inkluze v ZŠ Loučka, který je součástí OP VVV. V rámci tohoto projektu využíváme služby speciálního pedagoga a školního asistenta (MŠ). Pedagogové se budou účastnit seminářů a školení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze a proběhnou odborná setkání s rodiči dětí MŠ.

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

 

Škola splnila kritéria pro udělení Certifikátu Rodiče vítáni.

 

Škola je zapojena do projektu Proškoly.cz a dostala certifikát Aktivní škola.

Aktivní škola